Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä

of 14 /14
Kansallinen palveluväylä 4.10.2013 Hankejohtaja Pauli Kartano Hankejohtaja Pauli Kartano Valtiovarainministeriö

description

Kansallinen palveluarkkitehtuuri -seminaari. 4.10.2013, Helsingin yliopisto.

Transcript of Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä

Page 1: Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä

Kansallinen palveluväylä

4.10.2013Hankejohtaja Pauli KartanoHankejohtaja Pauli Kartano

Valtiovarainministeriö

Page 2: Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä

Palveluväylä on osa isompaa kokonaisuuttaPalveluväylä on osa isompaa kokonaisuutta

Palveluväylä on osa hallituksen Palveluväylä on osa hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa

Palveluväylä on osa Kansallista palveluarkkitehtuuriap

pp.kk.vvvvOsasto JulkICT-toiminto 2

Page 3: Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelmaHallituksen rakennepoliittinen ohjelma

ICT:n hyödyntäminen ICT:n hyödyntäminen”2.11 Toteutetaan viipymättä kansallinen sähköinen palveluväylä ja sähköinen tunnistautuminen kustannustehokkaasti sekä Viron yhteistyömahdollisuudet täysimääräisesti hyödyntäen ”täysimääräisesti hyödyntäen.

pp.kk.vvvvOsasto JulkICT-toiminto 3

Page 4: Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä

Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Kansallinen palveluarkkitehtuuri sisältää:

Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Kansallinen palveluarkkitehtuuri sisältää: Palveluväylän Sähköisen identiteetin Palvelukanavat Palvelukanavat Muut palvelut Palveluarkkitehtuurin hallinnan

pp.kk.vvvvOsasto JulkICT-toiminto 4

Page 5: Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja -väyläTiedonvälityskokonaisuus, jonka päälle voidaan rakentaa

loppukäyttäjäpalveluita

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja väyläloppukäyttäjäpalveluita

pp.kk.vvvvOsasto JulkICT-toiminto 5

Page 6: Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä

Palveluväylä mahdollistajanaPalveluväylä mahdollistajana

Palveluväylä on tiedonvälityskokonaisuusPalveluväylä on tiedonvälityskokonaisuus Mahdollistaa palvelujen ja tietovarantojen

yhtenäisen kokonaisuuden Mahdollistaa standardoidun turvallisen jaMahdollistaa standardoidun, turvallisen ja

hallitun ympäristönM d lt ti d ihd k k iä Madaltaa tiedonvaihdon kynnyksiä Tietojärjestelmien välillä oleva tekninen e ojä jes e e ä ä o e a e e

komponentti, tiedonvälityskerros

pp.kk.vvvvOsasto JulkICT-toiminto 6

Page 7: Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä

Palveluväylä tiedonvälityskerroksenaPalveluväylä tiedonvälityskerroksena

Hajautettu tiedonvälityskerros joka hoitaa Hajautettu tiedonvälityskerros, joka hoitaa Osoitteiden hallintaa Reititystä oikeaan paikkaan Sanomien salaustaSanomien salausta Lokitusta Jäljitystä Virheiden käsittelyäy Rajapintojen rakennemääritykset

pp.kk.vvvvOsasto JulkICT-toiminto 7

Page 8: Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä

Palveluväyläkokonaisuuden kerrosrakennePalveluväyläkokonaisuuden kerrosrakenne

pp.kk.vvvvOsasto JulkICT-toiminto 8

Page 9: Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä

Palveluväylä välittää tietoaPalveluväylä välittää tietoa Kukin palveluväylään liitetty järjestelmä / organisaatioKukin palveluväylään liitetty järjestelmä / organisaatio

hallitsee omia tietojaan Palveluväylä ei itsessään muuta tai luo uusia y

toiminnallisia palveluprosesseja. Palveluväylä ei tarjoa substanssipalveluita Palveluväylän loppukäyttäjähyödyt syntyvät

palveluväylään kytketyistä tiedoista ja palveluista, ei ä lä ä i ääväylästä itsestään.

Palveluväylän arvo on sen muodostamassa t d d id ti t j ihd tk i llistandardoidussa tietojen vaihdon ratkaisumallissa

pp.kk.vvvvOsasto JulkICT-toiminto 9

Page 10: Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä

Väylän päälle rakennetaan palvelutVäylän päälle rakennetaan palvelut

pp.kk.vvvvOsasto JulkICT-toiminto 10

Page 11: Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä

Palveluväylä ja organisaationiPalveluväylä ja organisaationi

Organisaatio Organisaatio Vastaa omien tietojensa ylläpidosta Päättää kenelle jakaa tietojaan Vastaa tietojensa välityksestä j y

liityntäpalvelimeensa Ylläpitää liityntäpalvelimensaYlläpitää liityntäpalvelimensa

Palveluväylä vastaa keskitetyistä l l i t j liik t täpalveluista ja liikenteestä

välityspalvelinten välillä

pp.kk.vvvvOsasto JulkICT-toiminto 11

Page 12: Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä

Palveluväylän rakennePalveluväylän rakenne

Lähd RIA htt // i / d/

pp.kk.vvvvOsasto JulkICT-toiminto 12

Lähde: RIA, https://www.ria.ee/x-road/

Page 13: Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä

Palveluväylän riskitPalveluväylän riskit Olemassa olevien järjestelmien kirjoOlemassa olevien järjestelmien kirjo

Osittain vanhaa, ei avoimia tai standardoituja rajapintojarajapintoja

Kuinka toimitaan olemassa olevien integraatioratkaisujen kanssa?integraatioratkaisujen kanssa?

Keskeisiä haasteita ohjelman tehokas i i ti j h lli i korganisointi ja hallinnon saaminen mukaan

Kuinka saadaan väylälle riittävästi liikennettä? Kuinka väylän hallinta organisoidaan? Kuinka jatkuva rahoitus hoidetaan?

pp.kk.vvvvOsasto JulkICT-toiminto

j

13

Page 14: Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä

KiitosKiitos

Pauli KartanoPauli KartanoHankejohtaja

J lkICTJulkICTpauli.kartano[at]vm.fi

029 55 30486

pp.kk.vvvvOsasto JulkICT-toiminto 14