KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto · KDK:n hallinnointi / 1.6.2010–15.3.2011 Luonnos...

of 8 /8
KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12.2009 www.kdk2011.fi KDK – Kansallinen digitaalinen kirjasto • Lähtökohta • Kokonaisarkkitehtuuri • Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys 7.12.2009 2 • Hallintomalli

Transcript of KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto · KDK:n hallinnointi / 1.6.2010–15.3.2011 Luonnos...

Page 1: KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto · KDK:n hallinnointi / 1.6.2010–15.3.2011 Luonnos Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen seurantaryhmä Kansallinen digitaalinen

KDK - Kansallinen digitaalinen kirjastoKDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto

Vesa Hongisto

7.12.2009

www.kdk2011.fi

KDK – Kansallinen digitaalinen kirjasto• Lähtökohta

• Kokonaisarkkitehtuuri

• Asiakasliittymä

• Digitaalinen pitkäaikaissäilytys

7.12.2009 2

• Digitaalinen pitkäaikaissäilytys

• Hallintomalli

Page 2: KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto · KDK:n hallinnointi / 1.6.2010–15.3.2011 Luonnos Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen seurantaryhmä Kansallinen digitaalinen

Kansallinen digitaalinen kirjasto 2008−2011• Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston sekä

koulutus- ja tiedepolitiikan osaston yhteishanke

• Osuutemme Euroopan digitaalisessa kirjastossa

Päätavoitteet

• Kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten tietovarantojen saatavuuden ja käytettävyyden edistäminen tietoverkoissa

7.12.2009 3

• Sähköisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisujen kehittäminen

Painopisteet

• Yhteinen hakupalvelu kirjastoille, arkistoille ja museoille vuoden 2011 loppuun mennessä

• Kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten aineistojen digitointi ja liittäminen hakupalveluun

• Sähköisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisun kehittäminen

• Osaamisen lisääminen

Kokonaisarkkitehtuurin neljä osa-aluetta

7.12.2009 4

Page 3: KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto · KDK:n hallinnointi / 1.6.2010–15.3.2011 Luonnos Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen seurantaryhmä Kansallinen digitaalinen

Kokonaisarkkitehtuuri1. Johdanto ................................................................................................................................................................................. 2

2. Hankkeen tausta ja tavoitteet ............................................................................................................................................... 3

3. Lainsäädäntö............................................................................................................................................................................ 4

4. Kansalliset ja EU:n linjaukset, hankkeet ja dokumentit.................................................................................................... 6

5. Integrointi-harmonisointi- ja arkkitehtuuriperiaatteet ...................................................................................................... 7

6. Standardisalkku ...................................................................................................................................................................... 8

TOIMINTA-ARKKITEHTUURI ................................................................................................................................................... 15

7.12.2009 5

TOIMINTA-ARKKITEHTUURI ................................................................................................................................................... 15

7. Palvelukartta ......................................................................................................................................................................... 15

8. Sidosryhmät ......................................................................................................................................................................... 19

9. Prosessikuvaukset................................................................................................................................................................ 20

TIETOARKKITEHTUURI ............................................................................................................................................................ 25

10. Tärkeimmät asiasanastot ................................................................................................................................................. 25

11. Tietovarannot ..................................................................................................................................................................... 26

TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI .................................................................................................................................... 29

12. Tietojärjestelmätason vastuut ......................................................................................................................................... 29

13. Tietojärjestelmäsalkku ...................................................................................................................................................... 31

TEKNOLOGIA-ARKKITEHTUURI .............................................................................................................................................. 41

14. Asiakasliittymän integraatioalusta .................................................................................................................................. 41

Europeana metadata metadata

haku

haku

Kansallinen digitaalinen kirjasto

7.12.2009 6

Taustajärjestelmät

rajoitetut aineistot rajoittamattomat aineistot

Europeana

ja muut

ulkoiset

järjestelmät

Kansallinen

pitkäaikaissäilytysjärjestelmä

kirjasto-, arkisto- ja museojärjestelmät sekä muut järjestelmät

metadata

luovutuspaketit

(objekti +

metadata)

metadata

jakelu-

paketit

metadata

Kansallinen

asiakasliittymä

metadata

objektien

haku

objektien haku

Page 4: KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto · KDK:n hallinnointi / 1.6.2010–15.3.2011 Luonnos Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen seurantaryhmä Kansallinen digitaalinen

KDK - Asiakasliittymä: Mitä asiakkaille•Muuttaa organisaatio- ja aineistolähtöisen ajattelun› Ei tarvitse olla aineistojen asiantuntija› Ei tarvitse tietää mitä voi saada

•Palvelut siellä missä asiakas on

7.12.2009 7

•Palvelut siellä missä asiakas on› 24/7› Kaikki palvelut käytössä kerralla

•Asiakkaan puolesta› Palvelu on tehty loppukäyttäjälle› Sosiaalisen median palvelut

KDK - Asiakasliittymä: Mitä kirjastoille, museoille ja arkistoille

• Keskitetty palvelu

• Selkeä työnjako (palvelimet, sovellukset, palvelut)

• Panostus kehittämiseen (sovellukset ja palvelut)

7.12.2009 8

• Panostus kehittämiseen (sovellukset ja palvelut)

• Muistiorganisaatioiden yhteistyön lisääminen

• Eurooppalainen tiedonhaun ja viestinnän infrastruktuuri – Europeana jonka kautta kansainvälinen näkyvyys ja käyttäjäkunta

Page 5: KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto · KDK:n hallinnointi / 1.6.2010–15.3.2011 Luonnos Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen seurantaryhmä Kansallinen digitaalinen

Hakurajapinta

Me

tad

ata

ind

eks

i

AsiakasliittymäAsiakas

1. Haku

2. Hakutulos

Meta

data

n n

orm

aliso

inti

Monihaku Lisensioitu

aineisto

Taustajärjes-

telmä

Asiakasliittymän prosessi

7.12.2009 9

Rajapinta

Rajapinta

Rajapinta

Me

tad

ata

ind

eks

i

5. Palvelun

tilaus

3. Objektin valinta

6. Toimitus

Meta

data

n n

orm

aliso

inti

4. Objektit

telmä

Taustajärjes-

telmä

Taustajärjes-

telmä

Haku asiakasliittymän omasta indeksistä

?

TaustajärjestelmäAsiakasliittymä

Dokumentin katsominen (integrointi)

7.12.2009 10

Jäsennelty hakutulos

Nouto taustajärjestelmä

Näyttö asiakasliittymässä

Page 6: KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto · KDK:n hallinnointi / 1.6.2010–15.3.2011 Luonnos Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen seurantaryhmä Kansallinen digitaalinen

TarjousvertailuTarjoukset

Tarkennukset tarjouspyyntöön – lopullinen tarjouspyyntö mukanaoleville

Avauskokous (alustavat tarjoukset)

Asiakasliittymän hankintaOsallistumis-hakemukset

Avauskokous & pöytäkirja

Osallistumis-hakemusten

7.12.2009 11

TarjousvertailuTarjoukset – lopulliset tarjoukset sisään

2009Lokakuu

2009Marraskuu

2009

Joulukuu

2010

Tammikuu

2010

Helmikuu2010

Maaliskuu2010

Huhtikuu2010

Toukokuu2010

Kesäkuu2010

Heinäkuu2010Elokuu

2010Syyskuu

2010Lokakuu

2010Marraskuu

2010Joulukuu

2011

hakemusten vertailu ja valintapäätös

Neuvottelu-kutsu Neuvottelut &

pöytäkirjatAvauskokous & pöytäkirja

Hankinta-päätösesitys ja hankintapäätös

Digitaalinen pitkäaikaissäilytys –OAIS viitekehys

7.12.2009 12

Page 7: KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto · KDK:n hallinnointi / 1.6.2010–15.3.2011 Luonnos Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen seurantaryhmä Kansallinen digitaalinen

Pitkäaikaissäilytyksen määrittely

Aineistoselvitys, Netum Konsultointi Oy, 12/2009

Hyötyselvitys, Salivirta PartnersOy, 3/2010

Riskianalyysi, CSC Oy,

Kustannusanalyysi, CSC Oy,

7.12.2009 13

2009Lokakuu

2009Marraskuu

2009

Joulukuu

2010

Tammikuu

2010

Helmikuu2010

Maaliskuu2010

Huhtikuu2010

Toukokuu2010

Kesäkuu

CSC Oy, 1/2010

yysi, CSC Oy, 3/2010

Opetusministeriö

Muut toimijat ↓

Hankehallinnointi ↑

KDK:n hallinnointi / 1.6.2010–15.3.2011

Luonnos

Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen seurantaryhmä

Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen ohjausryhmä

Saatavuusjaosto Tekninen asiantuntijaryhmä

Asiakasliittymän ylläpitäjä / Kansalliskirjasto

7.12.2009 14

Osallistuvat organisaatiot

Muut toimijat ↓

Asiakasliittymän palvelimen ja sen käyttöympäristön ylläpito (CSC)

Sopimus

KK-CSC /

OPM-CSC

Järjestelmätoimittaja

Taustajärjestelmientoimittajat

Osallistuvat organisaatiot

Sopimus

KK-

toimittaja

Sopimus

KK-

organisaatio

Sopimus

OPM –

CSCPitkäaikaissäilytysjärjestelmän toteuttamishanke / CSC

Kansalliskirjasto

Järjestelmätoimittaja

Taustajärjestelmientoimittajat

Page 8: KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto · KDK:n hallinnointi / 1.6.2010–15.3.2011 Luonnos Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen seurantaryhmä Kansallinen digitaalinen

Sähköisen pitkäaikaissäilytyksen pysyvä asiantuntijaryhmä

Asiakasliittymän ylläpitäjä / Kansalliskirjasto

Ohjausryhmä / asiakasliittymäkokoonpano ja pitkäaikaissäilytyskokoonpano

Asiakasliittymän pysyvä asiantuntijaryhmä

Opetusministeriö

Hallinnointi ↑

KDK:n hallinnointi / 1.4.2011–31.12.2014

Luonnos

Johtoryhmä

7.12.2009 15

Osallistuvat organisaatiot

Muut toimijat ↓

Hallinnointi ↑

Pitkäaikaissäilytysjärjestelmän toteuttamishanke / CSC

Asiakasliittymän palvelimen ja sen käyttöympäristön ylläpito (CSC)

Sopimus

KK-CSC/

OPM-CSC

Järjestelmätoimittaja

Taustajärjestelmientoimittajat

Osallistuvat organisaatiot

Sopimus

KK-

toimittaja

Sopimus

KK-

organisaatio

Sopimus

OPM –

CSC

Järjestelmätoimittaja

Taustajärjestelmientoimittajat

Käyttäjien

yhteisö

Organisaatioiden

yhteisö

KDK:n hallinnointi / 1.1.2015–

Luonnos

Pitkäaikaissäilytysjärjestelmän ylläpitäjä

Sähköisen pitkäaikaissäilytyksen pysyvä asiantuntijaryhmä

Asiakasliittymän ylläpitäjä / Kansalliskirjasto

Asiakasliittymän pysyvä asiantuntijaryhmä

Hallinnointi ↑

Opetusministeriö

Johtoryhmä

Ohjausryhmä / asiakasliittymäkokoonpano ja pitkäaikaissäilytyskokoonpano

7.12.2009 16

Osallistuvat organisaatiot Osallistuvat organisaatiot

Järjestelmätoimittaja

Taustajärjestelmientoimittajat

Pitkäaikaissäilytyksen infrastruktuuri-ja palveluorganisaatio (CSC)

Muut toimijat ↓

Hallinnointi ↑

Sopimus

KK-CSC /

OPM-CSC

Sopimus

ylläpitäjä –

CSC

Sopimus

KK-

toimittaja

Sopimus

KK-

organisaatio

Sopimus

ylläpitäjä –

organisaatio

Järjestelmätoimittaja

Taustajärjestelmientoimittajat

Sopimus

ylläpitäjä-

toimittajaKäyttäjien

yhteisö

Organisaatioiden

yhteisö

Asiakasliittymän palvelimen ja sen käyttöympäristön ylläpito (CSC)