Ifma debat edwin de ceukelaire_integraalplannen_realty_13-05-14

of 38/38
Integraalplannen Edwin De Ceukelaire Directeur Coördinator team integraalplannen

Embed Size (px)

description

Debatnamiddag IFMA 13/05/14 - De toekomst van FM & Real Estate 13/05/14. Een integraalplan is een beleidsinstrument voor een bepaalde regio, bijvoorbeeld één of meer scholengroepen. Hierin wordt een strategie geformuleerd voor het onderwijs van de toekomst, met de bijbehorende budgetten en projecten voor alle betrokken onderwijs-instellingen en schooldomeinen.

Transcript of Ifma debat edwin de ceukelaire_integraalplannen_realty_13-05-14

  • 1. Integraalplannen Edwin De Ceukelaire Directeur Cordinator team integraalplannen

2. Maatschappelijke context Demografische ontwikkelingen Capaciteitsproblematiek Maatschappelijke evolutie 3. Maatschappelijke context Vlaamse beleidsontwikkelingen: hervorming SO, schaalvergroting, In een veranderende wereld opleiden waarvoor? gentegreerd strategisch beleid lange termijn 4. Uitdagingen 5. Uitdagingen Hoe willen we het onderwijs van de 21ste eeuw organiseren? Hoe gaat GO! om met bestaande huisvestingssituatie? 2,5 miljoen m schoolgebouwen 1.000 schooldomeinen 300.000 leerlingen en cursisten 34.000 medewerkers 6. Integraalplannen Een integraalplan is een beleidsinstrument voor een bepaalde regio, bijvoorbeeld n of meer scholengroepen. Hierin wordt een strategie geformuleerd voor het onderwijs van de toekomst, met de bijbehorende budgetten en projecten voor alle betrokken onderwijs-instellingen en schooldomeinen. 7. Doelgroep 8. Aanpak per integraalplan Onze aanpak 9. Een generiek stappenplan 7 stappen 10. VANDAAG Stap 1 en 2 11. VANDAAG Stap 1 12. Omgevingsanalyse lokale context Stap 1 13. overzicht SGR + overzicht per domein het DNA van de infrastructuur Stap 2 14. Conditiemeting 15. Conditiemeting NEN 2767 Conditiemeting van gebouwen, terreinen en installaties Een vastgelegde meet- en registreermethode Vaststelling van gebreken De score loopt van 1 tot 6, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht 16. Conditiemeting Facilitair Management Informatie Systeem = FMIS 17. Facilitair Management Informatie Systeem 18. Een blik op de toekomst Stap 3 en 4 19. Een blik op de toekomst Stap 3 20. De visie Starten vanuit een visie is een belangrijk uitgangspunt voor de integraalplannen Het maakt dat het integraalplan mr is dan een infrastructurele tool Het geeft het integraalplan een plaats in de onderwijskundige ontwikkelingen van de scholengroep De visie legt de link tussen de onderwijskundige en ruimtelijke en infrastructurele elementen van het beleid 21. Belang van de visie De visie geeft betekenis en richting Vanuit de visie doelen stellen en keuzes maken (ruimte is schaars!) De visie verbindt de verschillende partners binnen de scholengroep De visie geeft impulsen aan het dagelijks beleid op de verschillende niveaus De visie is het kader waaraan beslissingen gekoppeld zijn De visie daagt uit om te verbeteren/bij te sturen 22. Een voorbeeld Stap 3 23. Een blik op de toekomst Stap 4 24. Een blik op de toekomst Stap 4 25. Voorbeelden Architectenbureau BURO II Architectenbureau VECTRIS Architect Jan Maenhout Stap 4 26. Een creatieve zoektocht Stap 5 en 6 27. Een creatieve zoektocht Stap 5 en 6 -capaciteitsproblematiek -hervormen secundair onderwijs -max.inzetten op levenslang leren 28. Stap 5 en 6 29. Besluit 30. Stap 7 Een plan voor de toekomst 31. prioriteitenlijst ruimtelijke onderzoeken en voorstellen uitwerking van de gewenste ontwikkelingsvariant + actieplan 32. Klik om de tekststijl van het model te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Edwin De Ceukelaire oktober 2011 33. Een integrale visie 34. Een integrale visie Infrastructuur als een optimale vertaling van een onderwijskundige concept en organisatie Duidelijke actiepunten omzetten in beleidsdoelstellingen Structuur brengen en de onderlinge samenhang versterken Realiseren van schoolinfrastructuur en aansluiten op toekomstige ambities Een professionele, procesmatige en sterk interactieve aanpak met alle betrokkenen 35. Voortdurend bijsturen Verfijnen Uitwerken 36. Een generiek stappenplan 7 stappen 37. Belang van de visie 38. Architect Rosan Bosch