Ifma debat philippe monserez_scholen van morgen_realty_13-05-14

of 24/24
AG Real Estate: Partner in publiek-private samenwerkingen Case study: Scholen van Morgen The search for Excellence Debatnamiddag “De toekomst van FM en Real Estate in het onderwijs” Realty - 13 mei 2014 1

Embed Size (px)

description

Debatnamiddag IFMA 13/05/14 - De toekomst van FM en Real Estate in het onderwijs. Ag Real Estate

Transcript of Ifma debat philippe monserez_scholen van morgen_realty_13-05-14

  • 1. AG Real Estate: Partner in publiek-private samenwerkingen Case study: Scholen van Morgen The search for Excellence Debatnamiddag De toekomst van FM en Real Estate in het onderwijs Realty - 13 mei 2014 1

2. Wie is AG Real Estate? AG Real Estate = 100 % DOCHTER VAN AG Insurance 250 hoog opgeleide vastgoedspecialisten Technische, juridische, financile, boekhoudkundige en fiscale competenties Actief in: Vastgoedontwikkeling Vastgoedinvestering Vastgoedfinanciering Publiek-private samenwerkingen Ontwerp, Bouw en Beheer van openbare parkeergarages = Beleggingsportefeuille van 5,9 miljard euro = 800 000 m in ontwikkeling (40 projecten) = 290 000 parkeerplaatsen in 9 Europese landen Voor meer informatie: www.agrealestate.eu 2 3. Team AG Real Estate Chief Financial Officer Marc Van Begin Chief Investment Officer Xavier Pierlet Chief Development Officer Alain De Coster Chief Executive Officer Serge Fautr Program Director Scholen van Morgen Philippe Monserez Participations & Structuring Gilles Emond PPP & Real Estate Finance Manager Benot Theys 3 PPP & Real Estate Finance Manager Dominique van der Span 4. Belangrijke Vlaamse publiek-private samenwerking: Scholen van Morgen Context Context Proces Output 4 5. De uitdaging van Vlaanderen: Financieren van de vraag naar schoolinfrastructuur Context Context Proces Output 5 6. FScholen nv School Invest nv BNP Paribas Fortis PMV AGIOn 50 % 50 % 75 % 25 % DBFM Scholen van Morgen nv 50 % 50 % + 1 aandeel- 1 aandeel Algemene aannemers Ontwerpteams Project- & programma MGT AG RE COPiD Bankenconsortium o.l.v. BNP Paribas Fortis Schoolbesturen Het antwoord van Vlaanderen: Scholen van Morgen Publiek-private samenwerking opgezet in juni 2010 6 Context Context Proces Output AG Insurance BNP Paribas Fortis 7. 165 bouwprojecten ontwerpen & bouwen in 6 jaar 625 000 m nieuwbouw (90 %) en renovaties (10 %) 300 000 m omgevingswerken Grote en kleine projecten in heel Vlaanderen Verspreid over de drie onderwijsnetten volgens de vastgelegde verdeelsleutel Scholen van Morgen Kerncijfers realisatie 7 80 52 22 11 < 2,500 m 2,500 - 4,999m 5,000 - 9,999 m > 10,000 m http://portfolio.scholenvanmorgen.be Context Context Proces Output 8. Kerncijfers 8 Context Context Proces Output Onderwijs Treft 73 000 leerlingen 36 nieuwe campussen 40 000 nieuwe permanente werkplaatsen Meer dan 100 gymzalen Economie Financieel 65M totale erelonen voor architecten 925M totale bouwkosten 355M totale onderhoudskosten over 30 jaar Techniek 28 000 radiatoren 45 000 m vloerverwarming 80 000 stopcontacten Organisatie Aan publieke zijde Toegewijd team van 11 leden voor financile en architecturale compliance (AGIOn + Vlaams Bouwmeester) Aan private zijde Toegewijd team voor project- & programmamanagement van 65 medewerkers (AG Real Estate COPiD) 63 ontwerpteams & 40 studiebureaus 13 algemene aannemers 9. Organogram Afgevaardigd Bouwheer AG Real Estate COPiD 9 Competence Center Communication Office Procurement, Legal & Finance PMDesign PMBuild Maintenance Project & Program Office Context Context Proces Output Team van 65 gemotiveerde professionals in project- en programmamanagement 10. 10 Programma Initiatie Ontwerp Bouw Onderhoud Context Context Proces Output 11. 1. Schoolbesturen: deelname aan het programma 2. Leveranciers: bijdrage aan het programma Architecten: 63 verschillende (inter)nationale ontwerpteams aangeduid Algemene aannemers: shortlist van 9 potentile aannemers (uitgebreid tot 13) Andere dienstverleners (EPB-verslaggever, juridisch adviseur, controle- organisme, bodemonderzoeker enz.) 3. Secundaire belanghebbenden: steun voor het programma Vertegenwoordigers onderwijsnetten Beroepsverenigingen van architecten en aannemers Overheidsinstanties: Ruimte Vlaanderen, lokale overheden enz. Start programma 2010-2011 11 Programma Initiatie Ontwerp Bouw Onderhoud Context Context Proces Output 12. Ontwerp 2012-2013 Missie: 165 ontwerpen tegen eind 2013 Volledig conform regelgeving inzake ruimtelijke ordening Die in aanmerking komen voor overheidssubsidies 12 Programma Initiatie Ontwerp Bouw Onderhoud https://www.facebook.com/pages/Scholen-van-Morgen/157381764454437?ref=stream Context Context Proces Output 13. Bouw 2013-2016 Het merendeel van de 165 projecten moet af zijn tegen eind 2016 13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 mars/12 mai/12 juil./12 sept./12 nov./12 janv./13 mars/13 mai/13 juil./13 sept./13 nov./13 janv./14 mars/14 mai/14 juil./14 sept./14 nov./14 janv./15 mars/15 mai/15 juil./15 sept./15 nov./15 janv./16 mars/16 mai/16 juil./16 sept./16 nov./16 janv./17 mars/17 mai/17 juil./17 sept./17 nov./17 janv./18 mars/18 # Projecten in uitvoering Programma Initiatie Ontwerp Bouw Onderhoud Context Context Proces Output 14. ONDERHOUDS- VEREISTEN PREVENTIEVE MAATREGELEN CORRIGERENDE MAATREGELEN DBFM Scholen van Morgen NV Bv. Reinigen technische installaties, Technische inspectie en certificering, Preventieve vervangingen Bv. Herstellingen, Corrigerende vervangingen, Schadebeperking, Opsporen en herstellen van gebreken Individuele scholen Bv. Algemeen reinigingswerk, Ramen lappen Bv. Slijtage, vandalisme, vervangen van lampen en armaturen Onderhoud 2014-2046 165 scholen 30 jaar lang onderhouden volgens strenge kwaliteitsnormen 14 Programma Initiatie Ontwerp Bouw Onderhoud Context Context Proces Output 15. Vaststellen Conditiescore Helpdesk Rapportage BBV/NBVMP2 PL Property Manager AG RE Onafhankelijk Expert dBM- aannemer School Beheer meldingen, vragen, klachten (permanentie) Onderzoek van de melding en herstel van Gebreken Opvolging (Gebreken, Onderhoudsplan, ) Inspecties organiseren en verslag opmaken Registratie Gebreken en Herstellingen Onderhoudsplan Energiebeheer Kortingen berekenen Maandelijks Trimestrieel Halfjaarlijks Jaarlijks Vaststellen Gebreken 15 Flows van de onderhoudsfase Context Context Proces Output 16. Helpdesk dBM- aannemer School 16 Helpdesk Context Context Proces Output Geregistreerde Tijd van het Herstel Melding Ontvangst bevestiging Geregistreerde Tijd van het Gebrek Reactie op Melding Melding van de start herstel Melding van het Herstel Contacttijd Responstijd Herstelperiode Bepalen type gebrek Bepalen verwachtte aankomst hersteldienst Inschatten tijdsduur van het herstel Aanvatten herstel Herstelling uitgevoerd Property Manager 17. dBM-aannemer 17 Rapportage (maandelijks, trimestrieel, halfjaarlijks, jaarlijks) Context Context Proces Output Planmatig onderhoud (preventief) Storings Onderhoud (correctief) Inspecties en evaluatie Energiebeheer Property Manager OnafhExp Onderhoudsplan bespreking Overzicht uitgevoerde werkzaamheden Overzicht geplande werkzaamheden Overzicht vervanging Overzicht Gebreken en hun herstelling Overzicht Contact- en Responstijden Overzicht Herstelperiodes Registratie van verbruiken Rapportage historiek van het verbruik Evaluatie van de historiek en verbeteringsvoorstellen Inspecties en evaluatie van opvolging planmatig onderhoud en storingsonderhoud Conditiemeting van de Instelling op basis van NEN 2767 X X X X X X X X X X X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18. 18 Netto Beschikbaarheidsvergoeding = Bruto Beschikbaarheidsvergoeding - Evaluatiekorting Context Context Proces Output Kortingen met betrekking tot gemelde Gebreken: Beschikbaarheidskorting Prestatiekorting Herhalingskorting Kortingen met betrekking tot de prestaties: Conditiescore Responsscore Effectieve Evaluatiekorting Ifv Herstelperiode (Helpdesk) Ifv Conditiemeting (Onafhankelijk Expert) Ifv Contact- en Responstijden (Helpdesk) 19. Ondersteunende tools in de onderhoudsfase MP: project management, planning & rapportering Project Library: documentbeheer en uitwisseling LISA: boekhoudkundig systeem 19 Context Context Proces Output 20. Fase waarin de projecten zich bevinden op 05/05/2014 + 5 projecten in bouwfase Voorstudie Opgestart 1 Ingediend 1 Goedgekeurd 0 2 Voorontwerp Opgestart 2 Ingediend 0 Goedgekeurd 0 2 Vergunning Opgestart 3 Ingediend 15 Ontvangen 2 20 Aanbesteding Opgestart 75 Gepubliceerd 26 Toegewezen 35 136 20 05/05/2014: 143 stedenbouwkundige vergunningen ontvangen op 159 ingediende dossiers Context Context Proces Output 21. De eerste Scholen van Morgen Status op 07/05/2014 Sint-Niklaas Huidige status: onder constructie Opgeleverd op: 01/02/2015 Londerzeel Huidige status: onder constructie Opgeleverd op: 30/06/2014 Arendonk Huidige status: onder constructie Opgeleverd op: 15/08/2015 21 Merksem Huidige status: onder constructie Opgeleverd op: 15/08/2015 22. Eindresultaat begin 2017 22 23. Scholen van Morgen online! Op programmaniveau: SvM Portfolio Viewer http://portfolio.scholenvanmorgen.be Op projectniveau: Twitter https://twitter.com/ScholenvMorgen Op de bouwwerf: Construction Site Manager http://www.constructionsitemanager.eu (Aanmelden met: CSMguest / schools-e-motion) 23 24. 24 Vragen of opmerkingen? Philippe Monserez [email protected] Tel: + 32 (0)2 609 67 22