“ การจัดการด้านภาษีอากร...

Click here to load reader

 • date post

  30-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  35
 • download

  0

Embed Size (px)

description

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการ ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ. “ การจัดการด้านภาษีอากร เพื่อการวางแผน เชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ SMEs”. โดย.... คุณสุรพล ถวัลยวิชชจิต ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และ - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of “ การจัดการด้านภาษีอากร...

 • SMEs 11 2547 09.00-16.00 . 3 9 12 .... (CPA) ...

 • SMEs

  08.30-09.00 .09.00-09.15 . .. 09.15-10.30 . 10.30-10.45 .10.45-12.00 . 12.00-13.00 .13.00-14.00 . 14.00-15.00 . (Work shop)15.00-15.15 .15.15-16.00 .

 • ......

 • ... SME ?... 5

 • ......

 • ......

 • ... IT, R&D

 • ,(Mission), (Vision)

 • ... - ...

 • ... ...BOIEPZBonded Warehouse

 • ... - ... . . .

 • ... - ()... / /

 • ... - ...

 • (, , )()()

 • ... ()...

 • (, , )(, , )()

 • -

 • -

 • -

 • ......

 • ......,

 • .......

 • ......

 • ...... -

 • ......TAX EVASIONTAX AVOIDANCE

 • ......()

 • ... ?... 20,000,0001,000,000 10,000,000 4,000,000300,000350,000

 • (Current Ratio)(Debt/Equity)(Gross Profit Margin)()(Operation Profit Margin)(Average Collection Period)(Credit Term)

 • (Inventory Turnover) /

 • ......

 • ...... 3

 • 1 () 20 3 3 (A)( A)( B)

 • 3 1 2 3700,000750,000800,000600,000610,000590,000100,000140,000210,00028,97030,00032,95045,00095,000295,00015,00040,000100,000

 • 2( A)( B)

 • () 2546 25478101520222545555055 1520- 3535121092 100

 • () 2546 25471012 7 8 5 5 22 2515 1537 4055 6092 100

 • ()2547175105 70 5 20 26 5119 316 8 8

 • Current Ratio2.5Average Collection Period30Inventory Turnover 6Fixed Asset Turnover 7Debt/Equity ratio 1

 • 3(A)( A)( B)

 • 2,000 85,000 210,000 297,000- 100,000 397,000 18,000 205,000 6,000 229,000 25,000 143,000 397,000

 • 12,700,000 12,000,000 700,000 500,000 200,000 74,000 65,000 7,000 4,000 2,000 4,000

  7,0008,0008,7003,0002,000 184,700 15,300

 • (CPA) ... E-mail : [email protected] Tel. 0-1315-5434 0-2693-3192-3 E-mail : [email protected] : 0-2350-3500 Ext.1640