Vlm Najaarscongres November 2009

16
Innovatie in Europees Supply Chain Management Sense and respond: sturen met gevoel! [email protected] Walther Ploos van Amstel November 2009

description

Samenwerken met leveranciers en afnemers en fabrieken die voor de helewereld produceren zijn aan de orde van de dag bij logistiek,productontwikkeling en verkoop. Het verzamelen van informatie uit ditcomplexe netwerk om de juiste beslissingen te nemen is niet eenvoudig.Gelukkig zorgt de ICT-sector voor steeds betereinformatieverwerkingscapaciteit. Nieuwe mogelijkheden voor het met‘sense and respond’ beheersen van logistieke netwerken. De nieuwe buzzin slimme logistiek is ‘situational awareness’. In gewone mensentaal:omgevingsbewustzijn. Dit houdt in dat elke medewerker informatie heeftom zijn of haar situatie beter te kunnen beoordelen en dus beter kanbeslissen en sturen/regisseren. Het nieuwe credo is ‘Sense and RespondLogistics’ (S&R-Logistiek); voelen en reageren.

Transcript of Vlm Najaarscongres November 2009

Page 1: Vlm Najaarscongres November 2009

Innovatie in Europees Supply Chain Management Sense and respond: sturen met gevoel!

[email protected] Walther Ploos van Amstel November 2009

Page 2: Vlm Najaarscongres November 2009

Logistieke activiteiten leveren 40 miljard euro op...

2

Groei ketenregie van 3,4 naar 10,4 mrd in 2020

Page 3: Vlm Najaarscongres November 2009

Strategie van de onderneming

Balanced scorecard

Logistieke doelstellingen

Netwerk

Beheersing

ICT

Organisatie

Samenwerken in de logistieke keten… Strategie van de onderneming

Balanced scorecard

Logistieke doelstellingen

Netwerk

Beheersing

ICT

Organisatie

Gericht industriebeleid: ‘de waardevaste supply chain regio’

Transparantie en connectiviteit

Community platforms: 4C* Predict & Prepare/Sense & Respond

Supply chain collaboration Innovatieve distributienetwerken en infrastructuur

Competenties van uw mensen

Page 4: Vlm Najaarscongres November 2009

Het regelen van de zorg voor klanten: Sturen met gevoel...

•  De elastiek is verdwenen in ketens •  Planning wordt steeds belangrijker •  De mens staat centraal •  Talent ontwikkelen

•  Leren van defensie!

4

Page 5: Vlm Najaarscongres November 2009

Klanten vragen om diensten...

Page 6: Vlm Najaarscongres November 2009

Wat maakt supply chains winnend?

6

Page 7: Vlm Najaarscongres November 2009

Wat maakt supply chains winnend?

7

Passie voor de klant Waarde creëren Keten omkeren Informatie delen Menselijke maat

Page 8: Vlm Najaarscongres November 2009

8

Logistiek doe je steeds vaker samen...

Strategie

Balanced scorecard

Logistieke doelstellingen

Processen

Beheersing

ICT

Organisatie

Processen

Processen

Processen

Processen Processen

Page 9: Vlm Najaarscongres November 2009

9

Processen vragen om nauwkeurige beheersing...

Strategie

Balanced scorecard

Logistieke doelstellingen

Processen

Beheersing

ICT

Organisatie

Page 10: Vlm Najaarscongres November 2009

Strategie

Balanced scorecard

Logistieke doelstellingen

Processen

Beheersing

ICT

Organisatie

10

Processen vragen om nauwkeurige beheersing...

OPERATIONEEL Sense and respond

TACTISCH Predict and prepare

Page 11: Vlm Najaarscongres November 2009

11

Beheersing vergt volledig transparante en open ICT...

Strategie

Balanced scorecard

Logistieke doelstellingen

Processen

Beheersing

ICT

Organisatie

Page 12: Vlm Najaarscongres November 2009

Beheersing vergt volledig transparante en open ICT...

Strategie

Balanced scorecard

Logistieke doelstellingen

Network

beheersing

ICT

Organisatie

Transparantie

Operaties

Beheersing

Situational awareness

Page 13: Vlm Najaarscongres November 2009

Predict and prepare: Cross Chain Control Centres

4C

Page 14: Vlm Najaarscongres November 2009

14

De menselijke factor...

Strategie

Balanced scorecard

Logistieke doelstellingen

Processen

Beheersing

ICT

Organisatie

14

TACTISCH GOED VOORBEREID -  ‘Perfect planning prevents poor performance’ -  Centrale planning -  Scenario planning - Sturen op uitzonderingen -  ‘Serious gaming’

EEN SOLIDE STRATEGIE

OPERATIONEEL EXCELLENT -  Generieke initiële training -  Omgevingsbewustzijn -  Decentrale uitvoering -  Zelf aan het stuur -  Samenwerking - ‘Train as you fight’

Page 15: Vlm Najaarscongres November 2009

De logistiek manager van de toekomst...

15

Page 16: Vlm Najaarscongres November 2009