ifma - kluwer - dag van fm - bob verdonck - verhuismanagement

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of ifma - kluwer - dag van fm - bob verdonck - verhuismanagement

 • Unfold your potential

  Verhuismanagement

  Bob Verdonck

  Dag van Facility

  Management

  26/03/2015

 • 0. Doelstellingen van deze sessie 1. Initiatie van een verhuisproject 2. Verhuisvoorbereiding 3. Verhuiscordinatie 4. Varia (checklist en handige tools)

  Inhoud

  2

 • 0. Doelstellingen van deze sessie 1. Initiatie van een verhuisproject 2. Verhuisvoorbereiding 3. Verhuiscordinatie 4. Varia (checklist en handige tools)

  Inhoud

  3

 • Zowel voor de organisatie als voor de medewerkers is verhuizen een speciale gebeurtenis.

  Als facility manager wenst u

  Dat de nieuwe werkomgeving een verbetering is

  Dat de medewerkers zo weinig mogelijk hinder ondervinden

  Dat de bedrijfsprocessen zo snel mogelijk hervat kunnen worden

  Onderdelen van dit seminarie:

  Hoe bereidt u een verhuis voor?

  Hoe verloopt het verhuisproces?

  Praktische tips en tools

  0. Doelstellingen

  4

 • 0. Doelstellingen van deze sessie 1. Initiatie van een verhuisproject 2. Verhuisvoorbereiding 3. Verhuiscordinatie 4. Varia (checklist en handige tools)

  Inhoud

  5

 • Een verhuisproject wordt genitieerd door:

  Plaatsgebrek (of te veel ruimte)

  Een reorganisatie van het bedrijf

  De integratie van diverse diensten en/of bedrijven

  Een optimalisatie van de bedrijfsmiddelen

  ...

  Belangrijk

  Duidelijkheid over de structuur, over positie en functies van personen

  Impact is groot, maakt een verhuisproject moeilijker en werkt vertragend

  1. Initiatie van een verhuisproject 1.0. Inleiding

  6

 • Masterplanning = macro space planning = in kaart brengen van de vastgoedscenarios

  Een aanpassing van de bedrijfsstrategie heeft een impact op de bedrijfsstructuur, wat op zich een impact kan hebben op de fysieke locatie van personen en dus op de gehele gebouwen-portefeuille

  1. Initiatie van een verhuisproject 1.1. Masterplanning

  7

 • Een masterplanning is steeds kost gedreven :

  In relatie tot de oppervlakte

  In relatie tot de kwaliteit

  1. Initiatie van een verhuisproject 1.1. Masterplanning

  8

 • Bij de opmaak van een masterplanning worden verschillende stappen doorlopen:

  AS IS

  TO BE

  gebouwen behoeften

  Kloofanalyse

  Vergelijking scenarios

  1. Initiatie van een verhuisproject 1.1. Masterplanning

  9

 • Bij de opmaak van een masterplanning worden verschillende stappen doorlopen:

  De gebouwen in de scope (AS IS) worden onderworpen aan diverse analyses

  Technische staat :

  Conditiestaatmetingen volgens NEN 2767

  De gebouwen ondergaan een screening op de technische toestand

  De nodige toekomstige inversteringsbudgetten worden gedentificeerd

  Score Beoordeling Omschrijving Acties nodig

  1 Uitstekend Nieuwbouw of incidentele gebreken, aanvaard bij oplevering na levensduur

  2 Zeer goed Incidenteel beginnende veroudering 5-10 jaar

  3 Goed Plaatselijk zichtbare veroudering, functievervulling niet gevaar 1-5 jaar

  4 Matig Functievervulling van bouw- of installatie-elementen incidenteel in gevaar 6 maand - 1 jaar

  5 Slecht Veroudering is onomkeerbaar, gevaarlijke of onwettige situaties 1-6 maand

  6 Zeer slecht Technisch rijp voor de sloop of onmiddellijke vervanging noodzakelijk Onmiddellijk

  1. Initiatie van een verhuisproject 1.1. Masterplanning

  10

 • Ruimtelijke analyse :

  Volgens NEN 2580 (oppervlakte) / NEN 8021 (functionaliteit)

  De gebouwen ondergaan een screening op de ruimtelijke efficintie:

  Afmetingen

  Modulemaat

  Netto/bruto

  Eerste daglicht

  Geeft een beeld van de toekomstige mogelijkheden van het gebouw

  1. Initiatie van een verhuisproject 1.1. Masterplanning

  11

 • Kwalitatieve analyse :

  De ligging en bereikbaarheid van het gebouw

  Woonplaatsanalyse

  De uitstraling van het gebouw

  1. Initiatie van een verhuisproject 1.1. Masterplanning

  12

 • In kaart brengen van de behoeften (TO BE):

  Achterhalen van de visie op het vastgoed

  In kaart brengen van de behoeften

  Peilen naar de evolutie inzake het vastgoed

  Controle van het beheer van het vastgoed binnen de organisatie

  Kloofanalyse: vergelijking tussen de behoeften en de beschikbare panden

  De mogelijke scenarios worden in kaart gebracht na voorgaande analyse

  Do-nothing scenario

  Optimalisatie binnen de bestaande gebouwen ifv groei

  Gedeeltelijke of volledige afstoten van de bestaande gebouwen

  Verhuis naar een nieuw gebouw

  1. Initiatie van een verhuisproject 1.1. Masterplanning

  13

 • Verschillende scenarios met elkaar vergelijken om beslissing te ondersteunen

  Financieel aan de hand van een NPV-analyse

  In functie van waardering, horizon, kosten & opbrengsten, ...

  Nadelen zijn de vele assumpties : eindwaarde, actualisatievoet, kostenramingen, ...

  Haalbaarheid

  Gerelateerd aan de visie is het betrokken scenario wenselijk

  Op basis van meerdere criteria: ligging, bereikbaarheid, mobiliteit, imago, ...

  FINANCIELE DATA OVER PERIODE VAN 10 JAAR (gend) Scen. 1 Scen. 2a Scen. 2b Scen. 2a Integraal Scen. 3 Scen. 4a1 Scen. 4b1 Scen. 4a2 Scen. 4b2 Scen. 5

  Renovatie + Ramen + Verluchting + Ramen Strippen Herlocaliseren Herlocaliseren Herlocaliseren (BTW) Herlocaliseren (BTW) Heropbouw

  Hoofdgebouwen - Aankoop nieuw gebouw (niet gend.) -37.250.000 -26.850.000 -43.250.000 -31.150.000

  Hoofdgebouwen - Aankoop nieuw gebouw (gend.) -38.740.000 -27.924.000 -44.980.000 -32.396.000

  Hoofdgebouwen - Eenmalige investeringen, kosten -7.978.504 -10.717.893 -11.771.456 -20.203.551 -21.760.227 -6.424.414 -4.722.995 -6.424.414 -4.722.995 -32.011.081

  Hoofdgebouwen - Facilitaire kosten -9.507.073 -9.452.248 -9.474.178 -9.456.223 -8.237.389 -8.785.418 -7.222.559 -8.785.418 -7.222.559 -8.228.667

  Nevengebouwen - Kosten tijdelijke herlocatie -7.554.008 -8.846.844

  Nevengebouwen - Kosten huidige locatie BCH -1.796.186 -1.796.186 -1.796.186 -1.796.186 -1.796.186 -1.796.186 -1.796.186 -1.796.186 -1.796.186 -1.796.186

  Totaal uitgaven -19.281.763 -21.966.327 -23.041.820 -31.455.960 -39.347.810 -55.746.018 -41.665.740 -61.986.018 -46.137.740 -50.882.778

  Verkoopsopbrengst (niet gend.) 13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000

  Verkoopsopbrengst (gend.) 13.728.000 13.728.000 13.728.000 13.728.000

  Totaal uitgaven + verkoopsopbrengst (gend.) -19.281.763 -21.966.327 -23.041.820 -31.455.960 -39.347.810 -42.018.018 -27.937.740 -48.258.018 -32.409.740 -50.882.778

  Eindwaarde na 10 jaar 36.252.944 38.971.360 40.152.402 38.971.360 55.496.507 44.443.629 32.063.315 53.456.802 38.567.091 59.734.236

  Cumulatie 16.971.180 17.005.033 17.110.583 7.515.400 16.148.698 2.425.611 4.125.576 5.198.784 6.157.351 8.851.458

  NPV 7.258.911 6.637.442 6.437.955 -1.862.654 2.643.539 -7.992.544 -3.621.734 -7.682.759 -3.370.145 -4.427.288

  Delta NPV 0 -621.468 -820.955 -9.121.564 -4.615.371 -15.251.454 -10.880.645 -14.941.670 -10.629.055 -11.686.198

  CALCULATIE FINANCIELE SCORES

  Budget - Totaal uitgaven + verkoopsopbr. (gend.) -19.281.763 -21.966.327 -23.041.820 -31.455.960 -39.347.810 -42.018.018 -27.937.740 -48.258.018 -32.409.740 -50.882.778

  Budget - Delta 0 -2.684.563 -3.760.057 -12.174.197 -20.066.047 -22.736.255 -8.655.977 -28.976.255 -13.127.977 -31.601.015

  Budget - Berekening scores 31.601.015 28.916.451 27.840.958 19.426.818 11.534.968 8.864.760 22.945.038 2.624.760 18.473.038 0

  Budget - Omrekening scores 1,00 0,92 0,88 0,61 0,37 0,28 0,73 0,08 0,58 0,00

  Budget - Scores 5,00 4,58 4,41 3,07 1,83 1,40 3,63 0,42 2,92 0,00

  NPV 7.258.911 6.637.442 6.437.955 -1.862.654 2.643.539 -7.992.544 -3.621.734 -7.682.759 -3.370.145 -4.427.288

  NPV - Delta 0 -621.468 -820.955 -9.121.564 -4.615.371 -15.251.454 -10.880.645 -14.941.670 -10.629.055 -11.686.198

  NPV - Berekening scores 15.251.454 14.629.986 14.430.499 6.129.890 10.636.083 0 4.370.809 309.785 4.622.399 3.565.256

  NPV - Omrekening scores 1,00 0,96 0,95 0,40 0,70 0,00 0,29 0,02 0,30 0,23

  NPV - Scores 5,00 4,80 4,73 2,01 3,49 0,00 1,43 0,10 1,52 1,17

  VERGELIJKINGSMATRIX (afgeronde scores) Scen. 1 Scen. 2a Scen. 2b Scen. 2a Integraal Scen. 3 Scen. 4a1 Scen. 4b1 Scen. 4a2 Scen. 4b2 Scen. 5

  Renovatie + Ramen + Verluchting + Ramen Strippen Herlocaliseren Herlocaliseren Herlocaliseren (BTW) Herlocaliseren (BTW) Heropbouw

  Criteria Gewicht

  Budget 25 25,00 23,00 22,00 15,50 9,00 7,00 18,00 2,00 14,50 0,00

  NPV 15 15,00 14,40 14,10 6,00 10,50 0,00 4,20 0,30 4,50 3,60

  Comfort na implementatie 30 15,00 24,00 25,50 24,00 30,00 27,00 24,00 30,00 27,00 30,00

  Impact op de organisatie 10 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 9,00 9,00 9,00 9,00 6,00

  Haalbaarheid 20 12,00 16,00 16,00 16,00 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00 16,00

  72,00% 82,40% 82,60% 66,50% 65,50% 53,00% 65,20% 53,30% 67,00% 55,60%

  FINANCIELE DATA OVER PERIODE VAN 10 JAAR (gend) Scen. 1 Scen. 2a Scen. 2b Scen. 2a Integraal Scen. 3 Scen. 4a1 Scen. 4b1 Scen. 4a2 Scen. 4b2 Scen. 5

  Renovatie + Ramen + Verluchting + Ramen Strippen Herlocaliseren Herlocaliseren Herlocaliseren (BTW) Herlocaliseren (BTW) Heropbouw

  Hoofdgebouwen - Aankoop nieuw gebouw (niet gend.) -37.250.000 -26.850.000 -43.250.000 -31.150.000

  Hoofdgebouwen - Aankoop nieuw gebouw (gend.) -38.740.000 -27.924.000 -44.980.000 -32.396.000

  Hoofdgebouwen - Eenmalige investeringen, kosten -7.978.504 -10.717.893 -11.771.456 -20.2