Hpv wszystko co powiniene› o nim wiedzie‡

download Hpv wszystko co powiniene› o nim wiedzie‡

of 18

Embed Size (px)

description

Zastanawiasz się czym jest wirus HPV? Jak można się nim zarazić? Dlaczego powoduje raka?

Transcript of Hpv wszystko co powiniene› o nim wiedzie‡

  • 1. Wirus HPV wszystko o wirusie brodawczaka ludzkiego i zagroeniach, jakie niesie ze sob zakaenie czyli HPV w pytaniach i odpowiedziach

2. Spis treci: Co to jest HPV?.........................................................................................................................................2 Jakie wyrniamy typy wirusa HPV? Co powoduje obecno poszczeglnych typw wirusa? ...............3 W jaki sposb rozprzestrzenia si wirus?.................................................................................................6 Ryzyko zakaenia si wirusem..................................................................................................................7 Dlaczego tak si dzieje, e obecno wirusa HPV powoduje raka?..........................................................8 Czy wirus HPV zagraa take mczyznom? ............................................................................................9 Skd bd wiedzie, e jestem zakaony wirusem HPV? Czy s jakie objawy?................................... 10 Czy wirusa HPV mona leczy?.............................................................................................................. 12 W jaki sposb diagnozuje si wirusa HPV? ........................................................................................... 13 Kto powinien wykona badanie?........................................................................................................... 14 Jak mog zleci wykonanie testu?......................................................................................................... 15 Czy mona uchroni si przed wirusem?............................................................................................... 15 Najwaniejsza profilaktyka ................................................................................................................. 16 Jestem zakaony wirusem. Czy stanowi zagroenie dla moich bliskich? ............................................ 17 Czy mona pozby si wirusa HPV raz na zawsze?................................................................................ 17 Mam ju wynik badania genetycznego Co dalej?............................................................................... 18 3. Co to jest HPV? HPV, to nazwa wirusa brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus). Wirusy s tworami, ktre posiadaj cechy zarwno organizmw ywych, jak i materii nieoywionej. Towarzysz nam na co dzie, cho ich obecno odczuwamy zazwyczaj dopiero wtedy, kiedy atakuj nasz organizm wywoujc rne dolegliwoci i symptomy chorobowe. Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) naley do rodziny tzw. Papillomawirusw. Jest to caa grupa wirusw, ktrych obecno wie si m.in. z pojawianiem si zmian nowotworowych. HPV jest wirusem wystpujcym bardzo powszechnie. Szacuje si, e okoo 50% populacji ludzkiej na ktrym etapie swojego ycia przechodzi zakaenie HPV. Jednake wirus wirusowi nierwny. Do dnia dzisiejszego odkryto ponad 120 typw wirusa HPV. Rni si one midzy sob zarwno miejscem ataku na gospodarza, jak rwnie samym stopniem zagroenia, jakie niesie ze sob infekcja. Jakie wyrniamy typy wirusa HPV? Co powoduje obecno poszczeglnych typw wirusa? Istniej typy wirusa, ktre atakuj komrki skry, jak rwnie takie, ktre wywouj infekcje narzdw moczowo-pciowych kobiet i mczyzn. Te pierwsze powoduj tworzenie si brodawek, potocznie nazywanych kurzajkami. Te drugie z kolei, mog powodowa szereg zmian od 4. powstawania niegronych brodawek pciowych (tzw. kykciny koczyste), po powstawanie zmian rakowych zagraajcych yciu Pacjenta. Wszystkie znane typy wirusa HPV mona podzieli na dwie gwne grupy pod wzgldem ich zdolnoci do wywoywania raka: I. TYPY NISKIEGO RYZYKA Inaczej nazywane s typami niskoonkogennymi. Do grupy tej nale przede wszystkim typy wirusa wywoujce brodawki na skrze rk, czy te stp. S to zazwyczaj typy HPV1 oraz HPV2. Do grupy wirusw niskiego ryzyka onkogennego zaliczamy rwnie niektre z typw przenoszonych drog pciow. Wirusy te inicjuj tworzenie si brodawek pciowych, tzw. kykcin koczystych. S to najczciej typy HPV 6 i 11, ale rwnie: 13, 30, 32, 34, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 69. Kykciny koczyste (ac. condylomata acuminata) zwane s inaczej brodawkami pciowymi, bd wenerycznymi. Badania wykazay, e kontakt seksualny z osob posiadajc brodawki pciowe u 75% osb spowoduje rozwj objaww w przecigu 3 miesicy. Stosowanie prezerwatyw minimalizuje ryzyko zakaenia wirusem do 25%, ale go nie wyklucza. Kykciny koczyste powstawa mog rwnie wskutek autoinfekcji, a wic przeniesienia wirusa np. HPV2 z innych czci ciaa. Zainfekowanie dziecka wirusem brodawczaka przez matk w trakcie porodu, doprowadzi moe do powstania zespou RRP nawracajcej brodawczakowatoci ukadu oddechowego. Jest to agodne schorzenie, w ktrym dochodzi do powstawania zmian w obrbie ukadu oddechowego 5. noworodka. Zmiany te mog wywoywa przewlek chrypk lub powodowa trudnoci w oddychaniu. Uwaga! Brodawki pciowe mog by rwnie wywoywane wysokoonkogennymi typami wirusa HPV (HPV 16, 18)! II. TYPY WYSOKIEGO RYZYKA Inaczej nazywane s typami onkogennymi lub wysokoonkogennymi. To gwnie tym typom wirusa powicony jest niniejszy e-book, z racji zagroenia, jakie niesie ze sob zakaenie typami onkogennymi. Typy wirusa HPV zaliczane do grupy wysokiego ryzyka onkogennego s przede wszystkim przyczyn nowotworw szyjki macicy. Inne rodzaje nowotworw ukadu moczowo-pciowego, ktre powodowane s dugotrwa obecnoci wysokoonkogennych typw HPV, to nowotwr odbytu, sromu, penisa, czy pochwy. Niestety nie jest to pena lista rodzajw nowotworw wywoywanych przez HPV. Typy wirusa wysokiego ryzyka wywouj bowiem rwnie raka jamy ustnej, krtani i garda (zazwyczaj typ HPV 21, 22 oraz 23). Typy wirusa HPV wysokiego ryzyka onkogennego stanowi realne, bezporednie zagroenie naszego zdrowia, a nawet ycia. Wirusy te s tym bardziej niebezpieczne, e bardzo czsto infekcja typami wysokoonkogennymi nie wie si z adnymi objawami! Osoba zakaona wirusem nie tylko naraona jest na wystpienie raka, ale rwnie moe niewiadomie przekazywa wirusy partnerom seksualnym. 6. Najczciej spotykane wysokoonkogenne typy wirusa HPV, to typy: 16, 18, 31, 33, 35, 52, 58, 67. Troszk historii Odkrywc wirusa HPV jest niemiecki Profesor, wirusolog Herald zur Hausen. Za swoje odkrycie w 2008r. uhonorowany zosta Nagrod Nobla. To dziki niemu wiat dowiedzia si, e niepozorny wirus HPV moe powodowa zagraajce yciu Pacjentek zmiany nowotworowe. Dziki pracom Profesora Hausena, na przeomie lat 80. i 90. na szeroko zakrojon skal przeprowadzone zostay badania epidemiologiczne, ktre jednoznacznie udowodniy zwizek midzy obecnoci wirusa HPV, a rozwojem raka szyjki macicy. W jaki sposb rozprzestrzenia si wirus? Wirus brodawczaka ludzkiego moe rozprzestrzenia si poprzez: Kontakty z naskrkiem w ten sposb przenosz si niskoonkogenne typy wirusa powodujce powstawanie brodawek (tzw. kurzajki). Kontakty seksualne t drog rozprzestrzeniane s zarwno wirusy powodujce powstawanie brodawek pciowych (tzw. kykcin koczystych), jak i wirusy onkogenne, wywoujce m.in. raka szyjki macicy, czy te np. nowotwory garda (seks oralny). Uwaga! Wirusy HPV przenosz si poprzez kady typ kontaktu seksualnego! 7. Przyjmuje si, e ponad 40 rnych typw wirusa HPV przenoszonych jest drog pciow. Wirus HPV moe rwnie zosta przekazany noworodkowi przez matk w trakcie porodu. Autoinfekcja wirusem HPV przeniesienie wirusa np. z brodawek wystpujcych na rkach, w okolice narzdw pciowych. Ryzyko zakaenia si wirusem. Na infekcj onkogennymi typami wirusa HPV naraony jest praktycznie kady, kto rozpocz wspycie seksualne. Niemniej jednak, pewne zachowania i czynniki wyranie zwikszaj ryzyko zakaenia si wirusem HPV. Oto najwaniejsze z nich: wczesne rozpoczcie wspycia pciowego, nie stosowanie prezerwatyw, dua liczba partnerw seksualnych, brak naleytej higieny intymnej. Inne czynniki, ktre predysponuj do infekcji wirusem HPV, to: dugotrwae przyjmowanie tabletek hormonalnych, palenie papierosw, dua liczba przebytych porodw. 8. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez wiatow Organizacj Zdrowia (WHO), na caym wiecie okoo 650 mln ludzi posiada infekcj narzdw moczowo-pciowych wirusem HPV. Szczyt zakae zarwno wrd mczyzn, jak i kobiet przypada na okres midzy 15, a 25 rokiem ycia. Czstotliwo infekcji maleje wraz z wiekiem, co wiza mona ze stabilizacj ycia seksualnego u osb starszych i z mniejsz iloci partnerw seksualnych. Dlaczego tak si dzieje, e obecno wirusa HPV powoduje raka? Ju samo okrelenie rak, czy te nowotwr zoliwy budzi nasze przeraenie. Pamitajmy jednak, e rak nie pojawia si od razu Raka nie naley si ba. Unikanie tematu nie sprawi, e bdziemy zdrowsi, a wrcz przeciwnie. W walce z nowotworami niezwykle wana jest sama profilaktyka oraz odpowiednio wczesne reagowanie na pojawiajce si zmiany. HPV a rak. Miejmy wiadomo tego, e zmiany, ktre doprowadzaj do powstania raka rozwijaj si czsto latami i przebiegaj w kilku etapach. Dlatego tak wane jest, aby wykonywa regularne badania w celu zidentyfikowania obecnoci samego wirusa HPV oraz w celu wykrycia pierwszych zmian rakowych w obrbie narzdw moczowo-pciowych. Pozwala to na uchwycenie problemu na jego pocztkowych etapach, co Pacjentowi gwarantuje niemale wyzdrowienie. Rak szyjki macicy. Obecno onkogennych wirusw HPV w pierwszym etapie powoduje powstawanie dysplazji, czyli zmian przedrakowych. Forma prekursorowa raka szyjki macicy zwana jest inaczej rdnabonkow neoplazj szyjki macicy (neoplasia intraepithelialis cervicalis, Cervical Intraepithelial Neoplasia = CIN). 9. Dysplazja to nic innego, jak anormalne zmiany w wygldzie komrek (a wic zmiany cytologiczne) oraz w budowie tkanki nabonkowej szyjki macicy. Zmiany te poprzedzaj zmiany nowotworowe, s ich pierwszym zwiastunem. Dysplazja dotyczy gwnie warstwy nabonkowej komrek i nie przenosi si do tkanek pooonych gbiej. Zmiany dysplastyczne mog samoistnie cofn si, ale nie mona wykluczy koniecznoci interwencji lekarskiej w celu usunicia niebezpiecznych, bo bdcych przyczynkiem do rozwoju