CO‍RAFYA PROJELER° HAZIRLAMA Y–NTEMLER°

download CO‍RAFYA PROJELER° HAZIRLAMA Y–NTEMLER°

of 36

 • date post

  12-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  115
 • download

  0

Embed Size (px)

description

COĞRAFYA PROJELERİ HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Turhan ÇETİN Gazi Üniversitesi. COĞRAFYA PROJELERİ HAZIRLAMA METOTLARI. Araştırmalarda belli nesnel bir yöntem kullanmak esastır. Yöntem, bizi amaca götüren, izlenmesi kolay, kısa yol anlamına gelmektedir. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of CO‍RAFYA PROJELER° HAZIRLAMA Y–NTEMLER°

Anadolunun Corafi Miras PAMUKKALE

CORAFYA PROJELER HAZIRLAMA YNTEMLERDo. Dr. Turhan ETNGazi niversitesi

CORAFYA PROJELER HAZIRLAMA METOTLARI

Aratrmalarda belli nesnel bir yntem kullanmak esastr.

Yntem, bizi amaca gtren, izlenmesi kolay, ksa yol anlamna gelmektedir.

Bu tr nesnel bir yntem hem bizi tutarl bilgilere ulatrr, hem de bu tr bilgilerin ayn yntemle bakalar tarafndan da test edilmesini kolaylatrr.

Aratrma, belli bir alanda herhangi bir sorunu zmek amacyla yaplr.

Her sorunun zlmesinde insanlarn bilgi birikimi daha da artacaktr.

Teknik kalknma dzeyi hzlanm olacaktr. Bugnk uygarlk dzeyimizi daha nceki aratrmalara ve aratrclara borlu olduumuzu unutmamamz gerekmektedir.

Aratrmaclarn baars orannda bilgi birikimi artmakta, sorunlar zlebilmektedir.

Aratrmann planlanmas yaratclk istemektedir.

Aratrma nerisi, aratrcy belli ilkeler erevesinde serbest olarak hareket etmesini salamaktadr.

Bu bakmdan aratrma nerisi, bir mimarn yapt plandan fark yoktur. Ne yapmak istediini ve nasl yaplmas gerektiini belirtir.

Bir aratrmac hazrlad aratrma nerisini bir bakasna verdiinde aynsn bakas da yrtebilmelidir.Nitel aratrmalarda gerek grupla gerekse de kiilerle ayr ayr grmeler yaplmas gerekir.

Kiilerin verdikleri cevaplarn altndaki nedenler incelenerek tartlmas gerekmektedir.

Dolaysyla aratrmann yrtlmesinde konu ile ilgili verilerin zmlenmesinde ayrntlarn nemi olduka ynlendirici rol oynamaktadr.Nicel aratrmalarda ise temel veri kayna saysal olarak yeterli dzeyde olan rneklem grubundan (rneklem belirleme evren ierisinden forml kullanlarak belirlenir ve rneklemin evreni temsil ettii varsaylr) elde edilecek verilerdir.

Katlmclardan veriler genelde anket yoluyla toplanmaktadr.

Toplanan verilen zmlenmesinde SPSS paket program kullanlmaktadr.

Aratrmann kurgulanmasndaki baml ve bamsz deikenlere gre uygulanmas gereken testler belirlenir ve hesaplamalar yaplr.

Corafya projeleri hazrlanrken en fazla faydalanlan yntemler

Gezi-gzlem yntemiArazi almas gerektiren konularda zellikle gzetilmelidir. Ksmen beeri ancak ounlukla da doal koullar sebebiyle gezi-gzlem imknlar snrl olabilir. Arazi almalarnda mevcut ulam ann nemi byktr. alma alan ierisinde ara ya da yaya ulamna imkn tanyacak sklkta yol ann bulunmamas hem alma sresinin uzamasna hem de yorucu olmasna yol aacaktr.

Gezi-gzlem yapmay kstlayan balca doal artlar unlardr: Lapya ve lapya enkaz, yama dknts, kayat alanlar ve baz pskrk talarn oluturduu leelikler ya da dier adyla apr araziler; krgbayr alanlar; bataklk, yar bataklk alanlar; gevek kumlu zemine sahip yerler; kk dolinlerle kapl karstik yzeyler; moren deposu alanlar vb. gibi yap ve topografyaya bal olanlar arazi almasn gletirirler, gezi ve gzlem sresini uzatrlar.

Bunlarn dnda dik yamalar da dikkate alnmaldr. Eimin 18,5 dereceye kadar olmas durumunda insan ve aralar iin fazlaca bir problemden sz edilmeyebilir, ancak bundan fazla olan eimler aralar iin kstlayc bir faktrdr.

Eimin 26,5 dereceden fazla olmas insan trmann dahi zorlatrr ve ok dik olarak adlandrlr.

45 dereceyi bulan ve geen eimler ise sarp olarak tanmlanr, byle yerler trmanlar iin bile tehlikelidir ve nlem alnmasn, zel donanm ile daclk bilgisini gerektirir. Doal bitki rts de bir dier unsurdur.

zellikle youn orman rts ve orman alt floras nemli bir engelleyicidir.

alma alan ierisinde dolamay zorlatrmann yan sra, dier taraftan da gr ufkunu daraltarak evreyi grmeyi engellerler.

zellikle jeomorfolojik birimlerin belirlenmesinde olumsuz rol oynarlar.

Bunlarn dnda daha nce de deinilen sis ve pus, nem, ar scak gibi insann fizyolojik olarak da etkilendii meteorolojik koullar da gz ard etmemek gerekir.

Yukarda saylan tm doal engelleyiciler alma alan seiminde alma seviyesi, alma sresi gibi faktrlerle birlikte zaman-mekn ilikisi erevesinde mutlaka gzetilmelidirler.Grupla alma yntemi

Bu yntemde aratrmaclar gruplara ayrlr ve her bir gruba farkl bir proje konusu verilir.

Daha sonra gruplar iindeki grev dalmlar yaplr. Tm gruplara ayn srede projeyi tamamlamalar iin sre verilir.

Sonuta gruplar arasnda proje kriterlerine uygun deerlendirme yaplarak en iyi proje seilir.

Burada ama aratrmaclarn grupla alma yntemim renmeleri ve birlikte almann kurallarna uymalar nem tamaktadr.

Mnazara yntemi

Bu yntemde de aratrmaclar iki gruba ayrlr ve her grup kendine verilen grevleri ayrntlaryla birlikte ortaya koyarlar.

Burada ama projenin salkl bir ekilde sonulandrlabilmesi iin zayf ve gl ynlerini ortaya koymaktr.

Bu durum olas zayf ynlerin nceden tespit edilerek giderilmesi ve projenin baarl olarak sonulandrlmas iin olduka nemlidir.

Probleme dayal aratrma yntemi

Bu yntemde aratrma konusu bir probleme dayandrlr.

Aratrmann tasarm bu problemin doru bir ekilde sonulandrlmas zerine kurgulanr.

Projenin dier zellikleri problem olarak belirtilen durum gz nnde bulundurularak srdrlr.

Deney yntemi (zellikle fiziki corafya almalarnda olduka etkilidir)

Bu yntemde aratrma konusu bir genellikle fiziki corafya konularndan birinin deneysel olarak llmesi ve sonularnn evreye ve insana etkilerinin ortaya konulmas zerine kurgulanmaktadr.

Aratrmann tasarm deneysel ilemin salkl yrtlmesi iin gerekli tedbirlerin alnmas ve doru sonularn elde edilmesi zerine dayanmaktadr.

Bu yzden deney sreci olduka nem tar. Deneysel srecin salkl yrtlmesi iin olas senaryolar belirlenir ve zm yollar gelitirilir.

Aksi takdirde aratrmann tamamlanmas mmkn olmayacaktr.Raporun YazlmasAratrmac ald notlar, toplad bilgileri analiz ettikten ve bunlara kendi dncelerini katarak belli bir sonuca ulatktan sonra, ilk taslan yazlmas gerekmektedir.

Aratrma metninin yazlmaya balanmas uzun bir srecin sonucudur. Bir aratrma ancak yazlan taslak metnin birka kez dzeltilmesi ve gelitirilmesi ile son eklini almaktadr. Birok aratrmacnn, zerinde ne kadar alm olurlarsa olsunlar, kendilerini almalarn srekli olarak daha da gelitirme ynnde bir duyguya kapldklar ve aratrmann srecini uzatmak istedikleri de grlmektedir.

Gerekte ise her almann bir zaman snrlamas vardr.

Bu da kiiyi mkemmellikle zaman kstlamas arasnda bir denge kurmaya zorlar.

Fakat bazen da yazma aamasna gelinmi olmakla birlikte ilk baa dnp yeniden kaynak toplamak gerekli olabilir.

Yazma ilemi, konunun daha iyi anlalmasna yardmc olur.

Bylece proje konusunda dncelerin deitirilmesi gerekebilir.

Bu durumda ise yeniden kaynak taramas yaplmaldr.

Unutmamak gerekir ki, temeli atmadan nce yanllar yakalayp dzeltmek, binann tamamlanmasndan sonra dzeltmeye almaktan ok daha kolaydr.

Onun iin aratrmac yazarken de metni gelitirici ynde yeniden dzenlemelerde bilgisayardaki metinde deiiklik yapabilir.Bir aratrmada hangi bilgi, gr veya dncelerin bakalarna, hangilerinin aratrmacnn kendisine ait olduunun belirlenmesi ve bakalarna ait olanlarn mutlaka kaynann gsterilmesi gerekir.

Unutkanlk sonucu da olsa, bakasna ait zgn gr, bilgi, yorum ve kaynann gsterilmemesi bilimsel ahlak ile badamaz.Bir aratrmada giri ve sonu byk nem tar.

Aratrma konusunda genel bir fikir edinmek isteyen okuyucular ve yeterli zaman bulunmayan kimseler, ounlukla yalnzca giri ve sonucu okurlar.

Bu yzden sz konusu blmlere gereken arlk verilmeli ve bunlar yeterince doyurucu tutulmaldr.

Giri blmnde konuyu ak bir biimde ortaya koymak nemlidir.

Aratrmacnn bu konuyu neden setii, ne gibi pratik yararlar umduu, daha nceki almalarda konunun hangi ynleriyle ilgilenildii ve hipotezin ne olduu belirtilir.

Ayrca, uygulanan yntem, dayanlan teorik ereve, kullanlan malzeme ve konunun snrlandrmalar aklanr.

Ksacas, girii okuyan bir kimse, aratrmacnn neyi, nasl ve neden yaptn aklkla anlayabilmelidir.

Bir aratrmada elde edilen bulgular sonu blmnde ortaya konulur.

O nedenle sonu, orijinal katklarn okuyucuya, sunulduu bir blm niteliindedir.

Ayrca, sonuta konu ile ilgili neriler verilmelidir. Proje konusunun uygulanmasndaki zelliklere yer verilmelidir.Sonuta sorun bir kez daha tantlr, uygulanan yntem ve varlan bulgular anlatlr.

Bulgular yalnzca ortaya koymak yeterli deildir; ayn zamanda bunlarn yorumu da yaplmal ve tezin dorulanp dorulanmad konusunda bir yargya varlmaldr.

Ayrca sonu blmnde dier aratrmalarla rten bulgular verilmelidir.

Yine dier aratrmalarla rtmeyen bulgular verilmeli ve nedenleri ayrntl olarak tartlmaldr.

Yazar-tarih ve yazar-sayfa numaras gibi metin ii kaynak gsterme yntemleri daha pratiktir.

Bu yntem APA dipnot gsterim sistemidir. nk metinde parantez iine konulan ksa ifadelerle sondaki kaynakada tantlan kaynaa gnderi yaplr. Yukarda aklanan bu ilemlerle aratrmann eksikleri tamamlanm olacaktr.

Ancak son ekliyle yazdrmadan nce metnin dil ve slup ynnden de dzeltilmesi gerekir.

Yazl anlatmda slup ok nemli bir etkendir. Her yazarn kendine zg bir slubu vardr.

Kullanlan szckler, cmle kurulular, fikirlerin sralan ve estetik zellikler slubu belirler.

slubun seiminde, hitap edilen kitlenin zellikleri ve ulatrlmak istenen mesajn nitelii de nemlidir.

Bir yazl metnin slup ynnden aadaki zelliklere sahip olmas arzu edilir:

Aklk Anlatlmak istenen fikirler dolambal yollardan deil, dorudan ve ak biimde ifade edilmelidir.

Sadelik

ok uzun ve ssl anlatmdan kanlmal, ksa ve zl cmleler kullanlmaldr.

Gereksiz kelime ve cmlelere yer verilmemelidir.

Eer bir kelime okunmadnda cmlenin, bir cmle okunmadnda da paragrafn anlamnda deiiklik olmuyorsa, bu kelime ve cmlelerin gereksizlii kabul edilmelidir.

AkclkYazda dil srmelerine neden olan ya da tkanklk yaratan kelime ve ifadelerden kanlmaldr.

Btn fikirler bir ana konu e