Les 17b 110704 m2_toegepaste tm_coördinatie

Click here to load reader

 • date post

  14-Feb-2017
 • Category

  Sports

 • view

  19
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Les 17b 110704 m2_toegepaste tm_coördinatie

Opmaaksjabloon powerpointpresentaties VTS

Trainer B Voetbal

Sportspecifiek Gedeelte

Toegepaste TrainingsmethodiekCordinatieTrainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - Cordinatie

1

Trainer B Voetbal - Toegepaste trainingsmethodiek - Cordinatie

Definities7 componenten van cordinatieHandelingssnelheidVan waarnemen tot uitvoerenCordinatie in het voetbalTrainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - CordinatieCordinatie

1. DefinitiesCordinatie =het vermogen van het zenuwstelsel om motorische prikkels aan de juiste spiergroepen door te geven, zodat daaruit een aan de omstandigheden aangepaste, ruimtelijk en tijdelijk precieze, doelmatige en economische bewegingsuitvoering voortvloeit. (Kiphard)de organisatie van de sturing van het bewegingsapparaat (afhankelijk van de context waarbinnen bewegingen zich afspelen).(Savelbergh)het harmonisch en economisch samenwerken van spieren, zenuwen en zintuigen om doelgerichte, stabiele bewegingsakties en snelle situatie-aangepaste reacties ( reflex ) tot stand te brengen.(Symons)Trainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - Cordinatie

1. DefinitiesCordinatie =

bewust, juist en aangepast bewegen

cruciaal in vorming van sporter/atleet in het algemeen, maar ook specifiek in vorming van complete voetballer

staat in relatie metkrachtsnelheiduithoudinglenigheidTrainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - Cordinatie

1. DefinitiesTrainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - CordinatieComponenten

1. Reactievermogen2. Koppelingsvermogen3. Orintatievermogen4. Differentiatievermogen5. Evenwichtsvermogen6. Wendbaarheid7. Ritmegevoel

Cordinatie

OptimaalBewegingsverloopTechniektraining& Motorisch lerenKrachtSnelheidLenigheidUithouding Vrijens, Bourgois, Lenoir: Basis voor verantwoord trainenSituering cordinatie

1. Reactievermogen (zie snelheid)= het vermogen om snel te kunnen reageren op een auditief, visueel of tactiel signaal (= beweging inzetten en uitvoeren)in voetbal speelt ook timing rol (= wanneer zet ik welke actie in)vb: middenvelder (8) krijgt de bal en ziet in een ooghoek de flankspeler (7) diep gaan in de ruimte. 8 reageert op dit visueel signaal met een dieptepas in de ruimte voor 7.

2. Koppelingsvermogen= het vermogen om deelbewegingen (voetbalacties) optimaal metelkaar af te wisselen, in elkaar te laten overgaan of tegelijkertijd uitte voerenvb: 9 controleert een hoge voorzet met de borst en trapt onmiddellijk na de controle opdoelTrainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - Cordinatie2. 7 componenten van cordinatie

3. Orintatievermogen= het vermogen om de lichaamshouding aan te passen in ruimte entijd in functie van een actie met een bepaald doel (trap, voorzet,dribbel, )vb: gerichte of georinteerde controle in de ruimte om vrij op doel te kunnen schieten

4. Differentiatievermogen= het vermogen om binnen een globale beweging, deelbewegingenzeer precies te kunnen uitvoerenvb: aanpassen van de armpositie tijdens zweeffase door keeper in functie van effect op de bal (bal valt sneller, later, dan eerst ingeschat)Trainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - Cordinatie2. 7 componenten van cordinatie

5. Evenwichtsvermogen= het vermogen om evenwicht te behouden of teherstellen na verstoringvb: een speler spurt met de bal aan de voet en moet een tackle ontwijken. Door de tackle wordt hij uit evenwicht gebracht en moet dit herstellen om in balbezit te blijven.

6. Wendbaarheid= de mate waarin men zich tijdens een voetbalactie kan aanpassen aan waargenomen situatieveranderingenvb een verdediger wordt omspeeld en moet zo snel mogelijk omdraaien om zijnverdedigende positie weer te kunnen innemen of negatieve druk te zetten.Trainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - Cordinatie2. 7 componenten van cordinatie

7. Ritmegevoel= het gevoel om de temporele structuur van deelbewegingen in tekunnen schattenvb: het typische ritme van een schaarbeweging of een zidane/spin-bewegingTrainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - Cordinatie2. 7 componenten van cordinatie

eDe 7 componenten van cordinatie, gecombineerd met de kracht, snelheid, lenigheid en uithouding van een speler resulteren in een bepaalde handelingssnelheid die leidt tot het bewegingsverloop. Doorinvloed van techniektraining en het motorisch leren door de speler kandeze handelingssnelheid worden verhoogd, met een optimalerbewegingsverloop tot gevolg.Trainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - Cordinatie3. Handelingssnelheid

Cordinatie

OptimaalBewegingsverloopTechniektraining& Motorisch lerenKrachtSnelheidLenigheidUithouding

7 Componenten

Handelingssnelheid

TECHNISCHE HANDELINGSSNELHEIDFYSIEKE HANDELINGSSNELHEIDTACTISCHE HANDELINGSSNELHEID

3. HandelingssnelheidTrainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - Cordinatie

WaarnemingsstructurenVerwerkings-, programmering- & uitvoeringsstructuren4. Van waarnemen tot uitvoerenTrainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - Cordinatie

bij het analyseren van spelfasen staat waarnemen centraalbij spelvormen tijdens de training is aandacht nodig voorlichaamsperceptieruimteperceptietijdsperceptieTrainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - Cordinatie4.1. Waarnemingsstructuren

lichaamsperceptie= het vermogen om de positie en de houding van het eigen lichaamwaar te nemenwordt getraind door het opdoen van bewegingservaringwerken aan looptechniek, statisch en dynamisch evenwicht, werken van dominantie naar lateralisatievb: ontwikkelen tweevoetigheid

tijdsperceptie (= timing)= het vermogen om zichzelf te situeren in de tijdspanne waarin bewogen wordtvb: kopduel, aanvaller die buitenspelval vermijdt, doorsteekpass in de loop, Trainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - Cordinatie4.1. Waarnemingsstructuren

4.1. Waarnemingsstructuren ruimteperceptie= (bewust) waarnemen van de positionering van het eigen lichaam binnen de speelruimte waarin bewogen wordtbelangrijke factor bij het nemen van tactische beslissingvb: opzetten buitenspelval als verdediger, keuze voor dribbel, pass of traphou steeds rekening met de plaats op het veld, de richting waarin wordt gespeeld, de afstand en de opstelling als speler en als ploegsteeds in functie van de spelsituatie (medespelers, tegenspelers, balbezit, balverlies, omschakeling, )Trainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - Cordinatie

4.2. Verwerkings-, programmerings- en uitvoeringsstructurenwat we waarnemen (zien) moeten we kunnen analyseren en interpreteren (denken) om een gepast bewegings-antwoord te creren (programmeren), te kiezen en te kunnen geven (uitvoeren). veelvuldig herhalen leidt tot een betere cordinatie, wat resulteert in meer economische bewegingen en minder energieverlieseen goede cordinatie zorgt voor een beter balgevoel wat het makkelijker maakt om basistechnieken aan te lerenTrainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - Cordinatie

per1. voetbaltechniekcordinatie en voetbaltechniektechnische cordinatie of balbeheersingtactische cordinatie of spelbeheersinglichaamscordinatie of lichaamsbeheersing

2. looptechniekhet looppatroon van een voetballeraandachtspunten sprinttechniek3 loopfasenoefenstofTrainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - Cordinatie5. Cordinatie in voetbal

cordinatie en voetbaltechniekbepaalt het vermogen om bewegingstechniek (snel) aan te lerenzorgt voor samenspel tussen zintuiglijke waarneming (sensorisch) en lichamelijke uitvoering (motorisch)techniek moet vooral ook in voetbalspecifieke situaties worden getraindleer techniek van bij begin goed aan, want eens foutief aangeleerd, is het zeer moeilijk en tijdrovend om af te lerende 7 componenten van cordinatie hebben invloed op techniekTrainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - Cordinatie5.1. Voetbaltechniek

cordinatie voetbaltechniek behendigheid vaardigheidherhaling van een beweging of een combinatie van verschillende bewegingen zorgt voor een aanpassing in het zenuwstelsel en een betere cordinatiehet verbeteren van de cordinatie zorgt ervoor dat meer en meer info onbewust wordt verwerkt en resulteert in een verhoogde automatisering (speler moet minder nadenken bij een beweging)het automatiseren van voetbaltechnieken via techniektraining is energiebesparend en meer aandacht kan besteed worden aan wat in de omgeving gebeurt en niet enkel aan uitvoering van de technische bewegingvb: een 10 die de bal meer geautomatiseerd controleert (minder aandacht nodig, sneller uitgevoerd), ziet sneller dat de 9 is afgehaakt en heeft meer tijd voor een goede pass.

Trainer B Voetbal - Sportspecifiek Gedeelte - Toegepaste Trainingsmethodiek - Cordinatie5.1. Voetbaltechniek

technische cordinatie of balbeheersingverschillende aspecten spelen een rol:

globaal dynamische cordinatie (lichaamsbeheersing)= cordinatie van het volledige lichaamToen iedereen nog op straat voetbalde, kon je je niet laten vallen. Dat deed pijn. Om overeind te blijven had je een goede lichaamstechniek nodig. (Johan Cruyff)een goed lichaamsbesef bevordert doelbewust handelenvb: lopen, gaan, stappen, springen,

proprioceptie= het gevoel in de spieren en de feedback door heteigen lichaam over het resultaat van de uitvoeringvb: het gevoel in het trapbeen bij het nemen van een vrije trapTrainer B Voe