InSideOUT â„¢ - WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIE† O .osi…gni™cia tego...

download InSideOUT â„¢ - WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIE† O .osi…gni™cia tego celu niezb™dna b™dzie adaptacja

of 134

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of InSideOUT â„¢ - WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIE† O .osi…gni™cia tego...

1 InSideOUT - WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIE O ZATRUDNIANIU I ZATRZYMYWANIU W FIRMIE NAJBARDZIEJ UTALENTOWANYCH PRACOWNIKW!

META REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKW www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |biuro@MetaRekrutacjaiSelekcja.pl | tel.: 71 728-14-55 I mobile: +48 603-46-81-46

2 InSideOUT - WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIE O ZATRUDNIANIU I ZATRZYMYWANIU W FIRMIE NAJBARDZIEJ UTALENTOWANYCH PRACOWNIKW!

META REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKW www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |biuro@MetaRekrutacjaiSelekcja.pl | tel.: 71 728-14-55 I mobile: +48 603-46-81-46

Szanowni Pastwo,

Posiadaj Pastwo pene prawa do tej publikacji.

Mog Pastwo rozdawa j za darmo i przekazywa dowolnie swoim znajomym, kolegom,

przyjacioom i ludziom na rozwoju ktrych Pastwu zaley.

Mona take publikowa ten materia w caoci w dowolnym medium.

Jest tylko jeden warunek, jaki musi zosta speniony w tym przypadku Publikacja musi

pozosta w niezmienionej postaci.

Z wyrazami szacunku.

Midzynarodowy Coach, Trener i Konsultant Zarzdzania

Wykadowca na studiach podyplomowych w Katedrze Zarzdzania Kadrami

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu

3 InSideOUT - WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIE O ZATRUDNIANIU I ZATRZYMYWANIU W FIRMIE NAJBARDZIEJ UTALENTOWANYCH PRACOWNIKW!

META REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKW www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |biuro@MetaRekrutacjaiSelekcja.pl | tel.: 71 728-14-55 I mobile: +48 603-46-81-46

Spis treci

1. Dlaczego Wielcy Managerowie diagnozuj Talenty, i Ty te powiniene? . 4

2. To dlatego pracownicy opuszczaj Firmy .. 11

3. Jak wiele Ty i Twoja Firma tracicie na odejciu kadego pracownika? .. 16

4. 4 Klucze jak zatrudnia, pozyskiwa zaangaowanie i zatrzymywa w firmie najbardziej utalentowanych pracownikw? ... 25

5. Zatrudniajc ludzi koncentruj si na ich Talentach .. 28

6. Jak definiuj Talenty Wielcy Managerowie? .. 46

7. Diagnozowanie Talntw - Przykady z rych bran .... 60

8. Certyfikowane Szkolenia Meta Rekrutacja i Selekcja Pracownikw . 75

9. FAQ .................................................................................. 103

10. Co mwi o nas inni Profesjonalici? .......................... 112

4 InSideOUT - WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIE O ZATRUDNIANIU I ZATRZYMYWANIU W FIRMIE NAJBARDZIEJ UTALENTOWANYCH PRACOWNIKW!

META REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKW www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |biuro@MetaRekrutacjaiSelekcja.pl | tel.: 71 728-14-55 I mobile: +48 603-46-81-46

#1. DLACZEGO WIELCY MANAGEROWIE DIAGNOZUJ

TALENTY I TY TE POWINIENE?

Co 3 minuty upada korporacja.

96% wszystkich firm upada w cigu 10 lat.

A 80% decyzji o zatrudnianiu i awansowaniu pracownikw jest bdna.

W dzisiejszym wiecie, niepewno jest powszechna, nie tylko praca, ale cae brane

znikaj z dnia na dzie.

Jak wynika z bada pt. Bilans Kapitau Ludzkiego, przeprowadzanych corocznie przez

PARP, ju blisko 80% pracodawcw w Polsce deklaruje problem ze znalezieniem

pracownikw o odpowiednich kompetencjach. Dodatkowo trend wzrostu iloci ofert

pracy i zatrudnienia, oraz kolejna fala emigracyjna, powoduj zmiany na rynku pracy i

przechodzenie powoli w rynek pracownika.

Potwierdziy si wic prognozy, o ktrych ju w 2011 r, pisaa firma Deloitte w Raporcie:

Trendy HRM w Polsce: Czy polscy pracodawcy sprostaj nowym wyzwaniom?

Z Raportu tego wynika, e ni demograficzny moe spowodowa, e w cigu

najbliszych trzech lat firmom zabraknie kadr, a to oznacza problemy z

pozyskiwaniem i utrzymaniem pracownikw.

Raport ten alarmuje i zwraca rwnie uwag, na niedobory talentw w kluczowych

jednostkach biznesowych, takich jak badania i rozwj, a take wrd kierownictwa firm.

5 InSideOUT - WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIE O ZATRUDNIANIU I ZATRZYMYWANIU W FIRMIE NAJBARDZIEJ UTALENTOWANYCH PRACOWNIKW!

META REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKW www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |biuro@MetaRekrutacjaiSelekcja.pl | tel.: 71 728-14-55 I mobile: +48 603-46-81-46

Jak czytamy w Raporcie:

Brak zmotywowanej kadry z odpowiednimi kwalifikacjami moe przyczyni si do

zahamowania innowacyjnoci i konkurencyjnoci firmy, wic stworzenie nowej generacji

liderw i planowanie nastpcw jest kluczowym wyzwaniem w najbliszych latach. Do

osignicia tego celu niezbdna bdzie adaptacja strategii zarzdzania talentami w

organizacji.

Najnowszy Raport pt. Niedobr talentw" firmy ManpowerGroup potwierdza te

niepokojce tezy. Czytamy w nim:

Pomimo narastajcych problemw w pozyskaniu pracownikw, nie wszystkie firmy s

przygotowane na to, by zapobiec negatywnym skutkom zjawiska. Prawdziw wartoci firm

s ludzie, a ich brak bdzie skutkowa osabieniem konkurencyjnoci przedsibiorstw na

rynku. Uzupenienie niedoboru talentw ma wic kluczowe znaczenie dla przyszej

sytuacji pracodawcw i kondycji ich przedsibiorstw.

6 InSideOUT - WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIE O ZATRUDNIANIU I ZATRZYMYWANIU W FIRMIE NAJBARDZIEJ UTALENTOWANYCH PRACOWNIKW!

META REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKW www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |biuro@MetaRekrutacjaiSelekcja.pl | tel.: 71 728-14-55 I mobile: +48 603-46-81-46

Firmy potrzebuj dzi Liderw Nowej Generacji.

W obliczu tych wyzwa, jak nigdy w historii firmy potrzebuj dzi Liderw Nowej

Generacji - Katalizatorw, ktrzy chc i potrafi przeksztaca indywidualne talenty w

ponadprzecitne osignicia.

Aby robi to skutecznie, Specjalici, Managerowie, Liderzy potrzebuj sprawdzonych

narzdzi i strategii dziaania, ktre pozwalaj dokonywa byskawicznego i wiadomego

wyboru o tym, gdzie skierowa myli, energi i dziaania, aby zatrudnia, pozyskiwa

zaangaowanie i zatrzymywa w firmie najbardziej utalentowanych pracownikw.

Dzi gorcym tematem w niemal kadej firmie staje si efektywno kosztowa.

Trudne gospodarczo czasy sprawiaj, rwnie, e gorcym tematem w niemal kadej

firmie staje si efektywno kosztowa.

To z kolei powoduje nowe, czsto nieznane dotd wyzwania, dla Dziaw Zasobw

ludzkich i zatrudnionyh tam Specjalistw.

Jak informuje firma Deloitte w cytowanycm wczeniej Raporcie:

Dzi potrzeba wikszej ni kiedykolwiek kwantyfikowalnoci dziaa dziaw HR i

wzrost znaczenia tworzonych przez te dziay miernikw efektywnoci zatrudnionych. Jeli

profesjonalici HR chc peni rol strategicznych partnerw w organizacji, powinni

zmieni podejcie na bardziej biznesowe, a mniej intuicyjne. Pracownicy Dziaw

Personalnych musz widzie przede wszystkim swoje biznesowe uzasadnienie, a zatem

by przekonani nie tylko o znaczeniu zarzdzania zasobami ludzkimi w firmie, ale te o

wartoci dodanej, jak dzia HR wnosi do biznesu.

7 InSideOUT - WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIE O ZATRUDNIANIU I ZATRZYMYWANIU W FIRMIE NAJBARDZIEJ UTALENTOWANYCH PRACOWNIKW!

META REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKW www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |biuro@MetaRekrutacjaiSelekcja.pl | tel.: 71 728-14-55 I mobile: +48 603-46-81-46

W tym e-booku mamy zamiar przedstawi udowodnione i gotowe do natychmiastowego

zastosowania wskazwki, stanowice odpowied na pytanie: Jak pozyskiwa i

zatrzymywa w firmie najbardziej utalentowanych pracownikw?

Zasady, strategie i techniki zawarte w ksice pochodz z Certyfikowanego Szkolenia

Meta Rekrutacja i Selekcja Pracownikw , w ktrym tylko w ostatnich 5 latach udzia

wzio ponad 1000 Wacicieli, Dyrektorw, Managerw i Specjalistw z takich firm jak

m.in:: Impel Cleaning Sp. z o.o., Homanit Krosno Odrzaskie Sp. z o.o., LG Innotek,

Delphi Poland, Provident Polska S.A., Sanitec Koo Sp. z o.o., Daicel Safety Systems

Europe Sp z o.o, PMPoland SA, POLPHARMA SA, Cooper Standard, LG Chem Poland Sp.

z o.o., Bridgestone Diversified Products Poland Sp. z o.o., Jones Lang LaSalle, Thermaflex

Izolacji Sp. z o. o., Oknoplast Sp. z o.o., Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o i wielu,

wielu innych.

Wiedza prezentowana w ksice posiada solidne podstawy teoretyczne oraz

praktyczne. Opiera si na ponad 20 letnich, midzynarodowych badaniach Instytutu

Gallupa oraz Industrial Training Research Unit na Uniwersytecie Cambridge, ktre jako

pierwsze pozwoliy pozna najwaniejsz przycyzn rotacji pracownikw oraz stworzy

zestaw fundamentalnych zasad zarzdzania kadrami, wykorzystywanych przez

Najwikszych Managerw na wiecie, ktrych skuteczno potwierdzaj rzetelne badania

ilociowe i jakociowe.

Waciciele lokalnych biznesw, Prezesi duych firm, Managerowie na wszystkich

szczeblach zarzdzania, Konsultanci, Specjalici HR, Coachowie, Doradcy - jeli

wdroycie zaprezentowane tu metody sprawicie, e Wy i Wasze firmy lub Firmy

Waszych Klientw zyskacie zwikszycie produktywno, przy jednoczesnym

zwikszeniu satysfakcji pracownikw z pracy.

8 InSideOUT - WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIE O ZATRUDNIANIU I ZATRZYMYWANIU W FIRMIE NAJBARDZIEJ UTALENTOWANYCH PRACOWNIKW!

META REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKW www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |biuro@MetaRekrutacjaiSelekcja.pl | tel.: 71 728-14-55 I mobile: +48 603-46-81-46

W firmach, w ktrych decyzje o zatrudnianaiu, awansowaniu i rozwoju pracownikw

oparte s na prezentowanych tu reguach:

a o 50% zmniejszya si fluktuacja kadr;

a o 38% wzrosa produktywnoci pracownikw i zespow;

a o 44% wzrosa satysfakcja klientw.

Naszym celem nie jest zachcanie Ci do zastpienia Twojego wasnego stylu zarzdzania

ja