01 ifma fm-day 2017_opstellen lastenboek schoonmaak_ipso_dirk van hoey

Click here to load reader

 • date post

  12-Apr-2017
 • Category

  Business

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 01 ifma fm-day 2017_opstellen lastenboek schoonmaak_ipso_dirk van hoey

 • www.qualipso.be1

  Het opstellen van een technisch schoonmaakbestek

  9 februari 2017

 • www.qualipso.be

  Objectives of our proposalProgramma1. Doel technisch bestek2. Type bestek en structuur3. Inhoud van het technisch bestek4. De belangrijkste kostenposten5. Werkritme of het aantal schoonmaakuren6. Uren en prijzen bepalen7. Mogelijke bijlagen8. Bijkomende vragen9. Offertes vergelijken

  2

 • www.qualipso.be

  1. Doel technisch schoonmaakbestek

  Aard en omvang schoonmaakbehoeftes uitdrukken

  Aanbiedingen schoonmaakfirma's beoordelen

  Kader voor opmaak van weldoordachte offerte

  Basis contractbeheer (kwalitatief en financieel)

  Schoonmaak een maatpak3

 • www.qualipso.be

  Administratieve bepalingen

  Technische bepalingen

  Inventaris of Prijslijst

  Bijlagen

  2. Type bestek en structuur

  4

 • www.qualipso.be

  Programma/Frequenties/werkritmes = Uren

  Uren x Tarief = Prijs

  2. Type bestek en structuur

  5

  Gemiddeld toegekend globaal budget all-inResultaatsverplichtingen

  Een technisch bestek kan op verschillende manieren worden opgebouwd:

  Middelen Resul-taten

  Het is noodzakelijk de uitvoering van elk in het programma voorziene taken te controleren

  Veronderstelt een strikt, begrijpbaar en toepasbaar controlereferentieel

 • www.qualipso.be

  Hetzij Uren Uurtarief Indien nodig een indicatief

  programma

  2. Type bestek en structuur

  6

  Een middelen-verplichting

  Een resultaats-verplichting

  Beheersregels gebaseerd op SLA

  Hetzij Gemiddeld toegekend globaal

  budget Resultaatsverplichtingen via

  controle.

  Hetzij Controle op de naleving van het

  lastenboek Actiemiddelen (of sancties)

  Of

 • www.qualipso.be

  3. Inhoud van het technisch bestek SPECIFIEKE BEPALINGEN

  Operationeel schema Personeel en technische middelen

  Operationeel beheer Beheer van de werf

  Interventieplanning Operationele vergaderingen Plaatsbeschrijving Enz.

  Beheer van de kwaliteit Administratief - technische controle Controle van de netheid Bacteriologische controle Antwoord op gebreken

  7

 • www.qualipso.be

  4. De belangrijkste kostenposten Uitvoeringsregels post 1

  Algemeen Specifieke behandeling van vloeren Bijzonderheden zoals permanentie

  Uitvoeringsregels post 2 periodieke werken Interventieplanning

  Uitvoeringsregels post 3 glaswas Interventieplanning

  Bijzonderheden voor verbruiksgoederen post 4

  Bijzonderheden post 5 specifieke diensten op aanvraag

  8

 • www.qualipso.be

  5. Werkritme of het aantal schoonmaakuren

  Het productiewerkritme voor een lokaalsoort geeft de hoeveelheid m oppervlakte weer die men in 1 uur kan schoonmaken:

  Houdt rekening met alle handelingen voorzien in het jaarprogramma. Verschil productiviteit in functie van de gebouwen, bezetting, de frequentie, de slijtage, de

  weersomstandigheden. Komt hoofdzakelijk uit ervaring. Moet zeggen wat niet voorzien is. Het werkritme is op een bepaald moment begrensd. Als de werkritmes hoog zijn = reduceren van de programma's en de frequenties verhoogd.

  Nota Norm = referentie document Werkritme= herhaling van een handeling

  9

 • www.qualipso.be

  Wat is de inschatting voor de schoonmaak van een kantoorruimte van 18 m?Welke informatie heeft u nodig om deze vraag te kunnen beantwoorden?

  Tapijt normale bezetting werkdagen kleine werf uitmuntende kwaliteit

  Antw.: Tapijt werktempo 350 m/uurTijd per uitvoering 18/350 = 0,0513 u of 0,0513*60 = 3 minutenAantal uren per jaar 0,0513 * 251 dagen/jaar = 12,99 uren/jaarUurtarief 26 /uurJaarbudget 12,99 * 26 = 337,7 /jaarPrijs/m/jaar 337,8/18 = 18,76 /m/jaar

  10

  5. Werkritme of het aantal schoonmaakuren

 • www.qualipso.be

  NOODZAKELIJK VOOR BEPALING WERKRITME?

  Lokaalsoort

  Vloersoort

  Schoonmaakfrequentie

  5. Werkritme of het aantal schoonmaakuren

  11

 • www.qualipso.be

  6. Uren en prijzen bepalen

  12

  Operationele gegevens Dienstverlener

  Vloertype FrequentieWerkritmes

  Lokaaltype

  Te presteren uren

  Bepaling van de totale kostprijs.

  Uurtarief

  Inventaris of Prijslijst

 • www.qualipso.be

  Post 1: regulier werk = resultaatsverbintenis

  Noodzaak om lokaalcategorien met zelfde frequentie per gebouw te groeperen

  Met behulp van bovenstaande info eerste budgettaire inschatting maken.

  6. Uren en prijzen bepalen

  13

 • www.qualipso.be

  6. Uren en prijzen bepalenRelatie categorie/vloerbekleding/m/werkritme/frequentie = urenVoor regelmatige werken

  14

  Categorie Bekleding m

  (1)

  Toegepast werkritme

  m/h(2)

  Tijd/uitv.

  (3)=(1)/(2)

  Freq/jaar

  (4)

  u/jaar

  (5) = (3)*(4)

  Landschaps-bureaus Vasttapijt 500 400 1,25 251 313,75

  Toiletten Tegelvloer 30 80 0,375 251 94,13

  Archief Linoleum 120 120 1 12 12

  Totaal 650 m 2,65 u/uitv. 420 u/jaar

  u/dag = 420/251 = 1,67 u/dag of 389 m/uur

 • www.qualipso.be

  Werklast 100 %

  6. Uren en prijzen bepalen

  BELANGRIJK OM HERCONDITIONERING TE VOORZIEN IN BUDGET!

  15

  Levenscyclus van materialen

  herconditionering

  dagelijks

  periodiek

 • www.qualipso.be

  6. Uren en prijzen bepalen

  Relatie categorie/vloerbekleding/m/werkritme/frequentie = urenVoor specifieke vloerbehandeling en lokalen

  16

  Categorie

  Bekle-ding m

  (1)

  Werkritme m/u(2)

  Tijd/uitv.(3)=(1)/(2)

  Freq/jaar(4)

  u/jaar(5) = (3)*(4)

  Parking beton 2091 800 2,61 6 15,68

  Dieptereiniging tapijtkantoor

  vast-tapijt 4152 1

  Dieptereiniging tapijtgangen

  vast-tapijt 1110 4

  Strippen en beschermen soepele

  vloer

  Lino-leum 690 1

  Totaal u/jaar

 • www.qualipso.be

  6. Uren en prijzen bepalen

  Relatie categorie/vloerbekleding/m/werkritme/frequentie = urenVoor de glaswas

  17

  Categorie m/eenheid(1)Werkritme m/u

  (2)Tijd/uitv

  (3)=(1)/(2)Freq/jaar

  (4)u/jaar

  (5) = (3)*(4)

  Glaswanden (I/I) 350 2

  Buitenvlak 300 4

  Binnenvlak 500 1

  Totaal u/jaar

  Tip: prijs van gondels gekozen techniek kan de prijs en de werkritmes benvloeden!

 • www.qualipso.be

  7. Mogelijke bijlagenDoel: proactief beheer van het contract verzekeren

  Specifiek technisch bestek bijlagen: Bijlage A1 SLA managementsysteem Bijlage A2 Werkwijze voor de administratieve controle Bijlage A3 Werkwijze voor de schoonmaakcontrole Bijlage A4 Voorbeeld indicatief schoonmaakprogramma Bijlage A5: Andere zoals controle op glaswas, bacteriologie

  18

 • www.qualipso.be

  7. Mogelijke bijlagen

  19

  Personeel Materiaal KPI Sancties in geval van niet naleving

  Alle aanwezige personeel zal een opleiding van min. 20 uren krijgen binnen de 3 maanden na hun aanwerving

  Externe opleider, onafhankelijk t.o.v. werf

  Gehomologeerdopleidingscertificaat

  50 / niet opgeleidewerknemer/maandvertraging

  Beheer van de kwaliteit Materiaal KPI Sancties in geval van niet naleving

  Verkrijgen van het kwaliteitsniveau per lokaalcategorie

  Software voor controleFlash control

  Resultaat van minimum 90 % behalen

  -1% en -5% 125 -5% en -15% 250> -15 % 500

  Bijlage A1: SLA managementsysteem

 • www.qualipso.be

  7. Mogelijke bijlagen

  20

  Controlemethode

  Kwaliteitsniveau

  Regels voor steekproefbepaling

  Meetsysteem: EN13549

  Bijlage A3: Werkwijze voor de schoonmaakcontrole

 • www.qualipso.be

  7. Mogelijke bijlagen

  21

  Bijlage A4: indicatieve schoonmaakprogrammas

 • www.qualipso.be

  8. Bijkomende vragen

  producten en voorziene materiaal voor elk gebouw

  22

  Maximum 4 pagina's

 • www.qualipso.be

  8. Bijkomende vragen

  Voorziene structuur van de werfplanning Maximum 4 paginas

  23

 • www.qualipso.be

  8. Bijkomende vragenAndere voorbeelden zoals:

  Kwaliteit en doeltreffendheid van de voorgestelde werkwijzen voor het onderhoud van het vasttapijt (3 punten) natuursteen (0.5 punt) keramische tegels (0.5 punt) parket ( 0.5 punt)

  Milieubeheer

  Opleiding

  Enz.

  24

  Maximum 4 paginas

 • www.qualipso.be

  9. Offertes vergelijken

  De methode van het gemiddelde begunstigt niet het bedrijf dat tegenwoordig de markt in handen heeft: Inderdaad, indien de huidige dienstverlener dankzij zijn ervaring weet waar hij

  besparingen kan doen, dan kan hij toch geen extreem laaggeprijsde offerte indienen om kost wat kost het contract toegewezen te krijgen. In dit geval zou hij immers het gevaar lopen uitgesloten te worden omwille van een te groot verschil ten opzichte van het gemiddelde van de prijzen van de inschrijvers.

  Deze methode beperkt de concurrentie niet. Ze is immers gebaseerd op het gemiddelde van de prijzen die door de inschrijvers

  voorgesteld worden, dus door de markt. Het vernieuwend element is dat de inschrijvers verplicht zijn een offerte in te dienen die overeenstemt met de juiste prijs voor de te leveren prestatie, zonder te overdrijven, noch naar boven, noch naar beneden.

  Het gaat dus om een neutrale methode die in het belang van de klant de vrije concurrentie maximaal laat spelen.

  25

 • www.qualipso.be

  Bedankt voor uw aandacht!

  Q&A

  26