1_schoonmaakseminarie ifma 4-9-2014_presentatie vsr

of 18/18
Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl ONDERZOEK NAAR DE GEZONDHEID VAN DE WERKPLEK IN KANTOORGEBOUWEN

Embed Size (px)

description

Schoonmaakseminarie 04-09-2014 tijdens het vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer - Antwerp Expo Presentatie VSR - Onderzoek naar de gezondheid van de werkplek in kantoorgebouwen

Transcript of 1_schoonmaakseminarie ifma 4-9-2014_presentatie vsr

  • 1. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl ONDERZOEK NAAR DE GEZONDHEID VAN DE WERKPLEK IN KANTOORGEBOUWEN

2. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl VSR wenst een beeld te verkrijgen van de gezondheidskwaliteit van de kantoorwerkplekken verspreid over heel Nederland. Tevens wenst VSR in samenhang met de vorige reeks metingen vaststellen of het beeld onveranderd blijft in de tijd. Doel 3. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl Opzet visuele inspectie meten van: temperatuur relatieve luchtvochtigheid luchtverversing (CO2) microbiologische vervuiling fijn stof concentratie 4. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl Visuele inspectie 5. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl Visuele inspectie 6. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl Meten van: 7. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl Meten van: 8. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl Meten van: 9. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl Meten van: 10. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl Meten van: 11. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl Overzicht 2014: 12. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl Overzicht 2012: 13. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl Conclusies De steekproeven waren dusdanig anders samengesteld dat een trendontwikkeling hier niet uit af te leiden is. Een les voor 2016 om de steekproef te stratificeren: de steekproef samenstellen met deelsteekproeven per type locatie om zo een vergelijkbaar beeld te kunnen verkrijgen. 14. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl Conclusies Omdat er in deze meting veel meer locaties betrokken waren met een goed onderhouden klimaatbeheersing zijn andere factoren beter te beoordelen. Daarom is het nu mogelijk om een relatie te zien tussen clean desk policy en microbiologische belasting. 15. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl Conclusies Bij bijna alle locaties waar er slecht gescoord werd op de microbiologische waarden, was een afdoende luchtverversing (CO2) en een goed onderhouden installatie. Maar de clean desk policy scoorde hier niet goed. 16. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl Conclusies Voorbeeld uit een deelrapport: echter maakt het interieur een rommelige indruk. Er liggen redelijk veel spullen op het bureau en op de vensterbank. Tevens staan er twee archiefkasten open. Op de liggende delen ligt een laagje stof. een verhoogde waarde is geconstateerd voor de bacterin Micrococcus en Staphylococcus aureus 17. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl Conclusies De relatie is weliswaar niet wetenschappelijk aangetoond, maar de scores geven een signifante aanwijzing van de mogelijke relatie. Dit vraagt om vervolgonderzoek, dus: Wordt vervolgd 18. Platform voor professioneel schoonmaken www.vsr-org.nl Dank voor uw aandacht