Nieuwe ontslagregels ten gevolge van eenheidsstatuut arbeiders & bedienden UITVOERING VANAF 01...

Click here to load reader

 • date post

  13-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Nieuwe ontslagregels ten gevolge van eenheidsstatuut arbeiders & bedienden UITVOERING VANAF 01...

 • Dia 1
 • Nieuwe ontslagregels ten gevolge van eenheidsstatuut arbeiders & bedienden UITVOERING VANAF 01 JANUARI 2014 Studiedienst ACV-CSC BIE Januari 2014
 • Dia 2
 • ACV bouw industrie & energie 1.Algemene principes 2.Verworven rechten 3.Ontslagcompensatievergoeding 4.Activering van de opzeg 5.Afwijkende ontslagregelingen Samenvatting van het compromis
 • Dia 3
 • ACV bouw industrie & energie 1.Algemene principes 2.Verworven rechten 3.Ontslagcompensatievergoeding 4.Activering van de opzeg 5.Afwijkende ontslagregelingen Samenvatting van het compromis
 • Dia 4
 • ACV bouw industrie & energie Algemene Principes Nieuwe regeling geldt voor alle werknemers, ongeacht hun statuut, zowel voor de lopende als voor de nieuwe arbeidsovereenkomsten Bestaande opzeggingsrechten van vr 1 januari 2014 worden vastgeklikt (rugzakmodel) en verder opgebouwd volgens nieuw stelsel vanaf 1 januari 2014 (geen afwijking meer tijdens proeftijd) Opzeggingstermijn wordt vanaf 1 januari 2014 uitgedrukt in weken in plaats van kalenderdagen (arbeiders) of maanden (bedienden) Ingangsdatum van de opzeggingstermijn (zowel wgvr als wknr) is maandag die volgt op de kennisgeving Geen maximumtermijn
 • Dia 5
 • ACV bouw industrie & energie Vereenvoudiging Oude ontslagregeling steunde op 5 criteria: - statuut: arbeider of bediende -ancinniteit -aanwervingsdatum (< 01/01/2012) -loon (bedienden) -leeftijd (Claeys) Vanaf nu nog slechts 1 criterium: ancinniteit Geleidelijke opbouw opzegtermijn, gelijk voor A -B: - iedereen start op 2 weken (zelfs na 1 dag ancinniteit) -eerste 6 maanden opbouw per kwartaal (2 weken/kw) -vanaf 9 e maand opbouw per kwartaal (1 week/kw) -vanaf 4 e jaar opbouw per jaar (3 weken/jaar) -vanaf 20 e jaar kleinere opbouw per jaar (1 week/jaar) Opbouw opzegrechten op kruissnelheid: 3 weken per dienstjaar (tot 20ste dienstjaar, dan 1 week per jaar)
 • Dia 6
 • AncinniteitCAO75+15%CompromisBedienden 00 tot 7d2w13w/7d 3m4w/7d4w13w/7d 6m5,71w6w13w 9m5,71w7w13w 12m = 1j5,71w8w13w 15m5,71w9w13w 18m5,71w10w13w 21m5,71w11w13w 2j5,71w12w13w 3j5,71w13w 4j5,71w15w13w 5j6,86w18w26w 6j6,86w21w26w 7j6,86w24w26w
 • Dia 7
 • AncinniteitCAO75+15%CompromisBedienden 8j6,86w27w26w 9j6,86w30w26w 10j9,14w33w39w 11j9,14w36w39w 12j9,14w39w 13j9,14w42w39w 14j9,14w45w39w 15j13,86w48w52w 16j13,86w51w52w 17j13,86w54w52w 18j13,86w57w52w 19j13,86w60w52w 20j18,43w62w65w 21j18,43w63w65w
 • Dia 8
 • AncinniteitCAO75+15%CompromisBedienden 22j18,43w64w65w 23j18,43w65w 24j18,43w66w65w 25j18,43w67w78w 26j18,43w68w78w 27j18,43w69w78w 28j18,43w70w78w 29j18,43w71w78w 30j18,43w72w91w 31j18,43w73w91w 32j18,43w74w91w 33j18,43w75w91w 34j18,43w76w91w 35j18,43w77w104w
 • Dia 9
 • Ontslagregeling
 • Dia 10
 • ACV bouw industrie & energie Wie wint, wie verliest? Voorbeelden, contracten vanaf 1/01/2014: Gemiddelde arbeider (ontslag na 2,9 jaar): - van 40 dagen of 5,71weken (cao 75+ 15%) naar 12 weken (d.w.z. + 6,29 weken, meer dan dubbel!) Gemiddelde bediende (ontslag na 4 jaar): - laagste lonen: van 13 weken (3m) naar 15 weken (+ 2 weken) - loon > 32.254 (= 14,5/uur) : van 20,71weken (29d/j = 145d) naar 15 weken (- 5,71 weken) Werknemer na 8 jaar ancinniteit: - arbeider: van 6,86w (48d) naar 27 weken (+ 20,14w, t.t.z. x 4!) - bediende laag loon: van 26w naar 27 weken (+ 1 week) - bediende > 32,254 : van 37,29w (261d) naar 27 weken (- 10,29 weken)
 • Dia 11
 • ACV bouw industrie & energie Ancinniteit Verworven op moment waarop de opzeggingstermijn ingaat (maandag) Ononderbroken dienst bij dezelfde werkgever Periode als uitzendkracht telt mee indien: - zelfde werkgever-gebruiker - aansluitend, max. 7 kalenderdagen onderbreking - zelfde functie - ononderbroken uitzendperiode (max. 7 dagen) - maximale periode van gelijkstelling: n jaar Sectoren kunnen ancinniteit versoepelen, bijvoorbeeld: ruimere onderbreking toestaan of onderbroken periode samen tellen.
 • Dia 12
 • ACV bouw industrie & energie Ontslagregeling = maximum Interprofessioneel vastgelegd maximum Termijnen zijn vast (grendel): opzeggingstermijnen kunnen niet verbeterd (of verminderd) worden door caos afgesloten in P.C. of P. subcomit Sanctie: niet algemeen bindend verklaring dus ook niet voor de verlenging van bestaande meer gunstige regelingen (sectorale Claeys, bijvoorbeeld) Caos op bedrijfsvlak of individuele overeenkomsten blijven mogelijk (enkel verbetering) Werkgevers vrezen opbod bij herstructurering Caos werkzekerheid blijven mogelijk (o.a. beperking van ontslagmotieven, regels/procedures bij meervoudig ontslag, bijkomende vergoedingen)
 • Dia 13
 • ACV bouw industrie & energie Modaliteiten Andere opzeggingsrechten van de werknemer (ook bedienden) in geval van tijdelijke werkloosheid Aanrekenen van gewaarborgd loon bij ziekte of ongeval (na kennisgeving van ontslag) op de opzeggingsvergoeding (verbreking na opzegging) Sollicitatieverlof blijft behouden, voor alle werknemers: Outplacement tijdens opzeggingstermijn opzeggingstermijnsollicitatieverlof neenLaatste 26 weken1 of 2 halve dagen/week neenPeriode voor de laatste 26 weken 1 halve dag/week jaVolledige duur1 of 2 halve dagen/week
 • Dia 14
 • ACV bouw industrie & energie Algemene afwijkingen Wedertewerkstellingsprogrammas, gescos, startbaan- overeenkomsten: werknemers kunnen zelf opzeggen met een korte opzeggingstermijn van 7 dagen Bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd: maximum opzeggingstermijn werkgever is 26 weken Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering: verkorting opzeggingstermijn in geval van SWT tot minimum 26 weken (niet meer bij gewoon SWT) Opzegging (termijn 2 of 4 weken) wordt mogelijk voor contracten bepaalde duur of bepaald werk: -tijdens eerste helft van maximum 6 maanden -geen schorsingsgronden - zonder vergoeding : > 7 dagen arbeidsongeschikt
 • Dia 15
 • ACV bouw industrie & energie Opzegging door werknemer Zelfde principe: vastklikken verleden per 31 december 2013 + nieuwe uniforme termijnen vanaf 1 januari 2014 Opzeggingstermijn voor arbeiders in verleden is meestal: 14 dagen ( 20j anc.) Nieuwe termijnen vanaf 1 januari 2014: helft van de termijn die werkgever moet naleven met max. 13 weken (som van de twee delen) Opzeggingstermijn door de bediende per 31 december 2013: 1,5 m per 5 jaar dienst met maxima ngl. loongrens van 3; 4,5 of 6 maanden Tegenopzegging (voortaan ook mogelijk voor arbeiders): idem als voorgaande maar plafond van 4 weken
 • Dia 16
 • AncinniteitOpzeg werkgever Opzeg werknemer 02w1w 3m4w2w 6m6w3w 9m7w3w 12m = 1j8w4w 15m9w4w 18m10w5w 21m11w5w 2j12w6w 3j13w6w 4j15w7w 5j18w9w 6j21w10w 7j24w12w
 • Dia 17
 • AncinniteitOpzeg werkgever Opzeg werknemer 8j27w13w 9j30w13w 10j33w13w 11j36w13w 12j39w13w 13j42w13w 14j45w13w 15j48w13w 16j51w13w 17j54w13w 18j57w13w 19j60w13w 20j62w13w 21j63w13w
 • Dia 18
 • AncinniteitOpzeg werkgever Opzeg werknemer 22j64w13w 23j65w13w 24j66w13w 25j67w13w 26j68w13w 27j69w13w 28j70w13w 29j71w13w 30j72w13w 31j73w13w 32j74w13w 33j75w13w 34j76w13w 35j77w13w
 • Dia 19
 • ACV bouw industrie & energie 1.Algemene principes 2.Verworven rechten 3.Ontslagcompensatievergoeding 4.Activering van de opzeg 5.Afwijkende ontslagregelingen Samenvatting van het compromis
 • Dia 20
 • ACV bouw industrie & energie Verworven rechten Nieuwe regels gelden ook voor lopende contracten, niet enkel voor contracten vanaf 1/1/2014 Op 31/12/2013 bekijkt men welke rechten reeds opgebouwd werden volgens de bestaande regels (sectoraal + bedrijfsakkoorden) = rugzak (T1) Vanaf 1/1/2014 bouw je verder volgens nieuwe regels (T2) (gelijk voor arbeiders en bedienden) per kwartaal/per jaar (= teller op nul maar behoud van ancinniteit!) Beide termijnen worden opgeteld: T1 + T2 Optelsom geldt ook voor opzegging door werknemer Behoud verworven recht (T1) kan ook een verkorte opzeggingstermijn zijn wegens SWT (want bepaald bij KB)
 • Dia 21
 • ACV bouw industrie & energie Verworven rechten Rugzak voor bedienden: - lagere bedienden (jaarloon < 32.254 euro): 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar ancinniteit - hogere bedienden (jaarloon > 32.254 euro): 1 maand ( 29d) per begonnen jaar ancinniteit met een minimum van 3 maanden. Vastklikken geldt niet voor arbeiders in sectoren met opzeggingstermijnen lager dan cao 75. Hiervoor geldt tijdelijke afwijking (bepaalde duur tot 31/12/2017) of structurele afwijking (onbepaalde duur = bouwvakkers in sector P.C. 124). Ook wanneer arbeider zelf ontslag geeft. ZIE VERDER
 • Dia 22
 • ACV bouw industrie & energie Verworven rechten Voorbeeld 1: bediende met 30 jaar dienst, krijgt een vastgeklikte opzegtermijn (T1) van 18 (3x6) maanden (= 78 weken) en bouwt vanaf 1/1/2014 op volgens compromis (= min. 2 weken) Voorbeeld 2: arbeider met 15 jaar dienst die in het oude regime onder de toepassing valt van cao 75 +15%. Hij heeft een vastgeklikte opzeggingstermijn (T1) van 97 kalenderdagen (= 13,86 weken) en bouwt vanaf 1/1/2014 op in het nieuwe regime Opgelet: onderscheid maken tussen verplichting van de werkgever (opzeggingstermijn toestaan /opzeggingsvergoeding betalen) en de verplichting van de RVA (= compensatie- vergoeding voor historische achterstand ZIE VERDER)
 • Dia 23
 • ACV bouw industrie & energie 1.Algemene principes 2.Verworven rechten 3.Ontslagcompensatievergoeding 4.Activering van de opzeg 5.Afwijkende ontslagregelin