El sama nour men nour

14
نــورــور مـنلسمـا ن ا نــورــور مـنلسمـا ن اـى بــالم يخطر عل شىء لـى بــالم يخطر عل شىء ل ياقــوتيــق و ذهب وعق ياقــوتيــق و ذهب وعقجمــال واللبهـــا رمـز اجمــال واللبهـــا رمـز ا

Transcript of El sama nour men nour

Page 1: El sama nour men nour

السمـا نــور مـن نــورالسمـا نــور مـن نــورشىء لم يخطر علـى بــال شىء لم يخطر علـى بــال

ذهب وعقيــق و ياقــوتذهب وعقيــق و ياقــوترمـز البهـــا والجمــال رمـز البهـــا والجمــال

Page 2: El sama nour men nour

وأجسادنا تصير زى فــاديناوأجسادنا تصير زى فــادينا

وأمجــاد السما تبقـى لينا وأمجــاد السما تبقـى لينا

Page 3: El sama nour men nour

فيها ربي مجدًا مجدًا هللـويـافيها ربي مجدًا مجدًا هللـويـايسوع عزي مجدًا مجدًا هللويايسوع عزي مجدًا مجدًا هللويا

مجدًا مجدًا هللويـا مجدًا مجدًا هللويـا ناناقرب ييجيقرب ييجي

Page 4: El sama nour men nour

السمـا من صنـع يســوع السمـا من صنـع يســوع مسكـــن للمفـــديــن مسكـــن للمفـــديــن

ول يوجـد فيهـا دمـــوع ول يوجـد فيهـا دمـــوع كـل ول قلب كـل ول قلب

حــزيـــنحــزيـــن

Page 5: El sama nour men nour

يسوع ابن ال هو سراجهايسوع ابن ال هو سراجهامصـدر أنوارهـا وزيـنتهـا مصـدر أنوارهـا وزيـنتهـا

Page 6: El sama nour men nour

فيها ربي مجدًا مجدًا هللـويـافيها ربي مجدًا مجدًا هللـويـايسوع عزي مجدًا مجدًا هللويايسوع عزي مجدًا مجدًا هللويا

مجدًا مجدًا هللويـا مجدًا مجدًا هللويـا ناناقرب ييجيقرب ييجي

Page 7: El sama nour men nour

السمــا مالهــاش مثـال السمــا مالهــاش مثـال فـى العظمة فـى العظمة

والــجــلل والــجــلل

وجمالهــا مالـوش نظيـر وجمالهــا مالـوش نظيـر ده حقيقة مـش خــيــال ده حقيقة مـش خــيــال

Page 8: El sama nour men nour

وجهًا لوجـهوجهًا لوجـهأرىأرى

الفــادىالفــادى

زينة السمــازينة السمــاوكـلوكـل

مراديمرادي

Page 9: El sama nour men nour

فيها ربي مجدًا مجدًا هللـويـافيها ربي مجدًا مجدًا هللـويـايسوع عزي مجدًا مجدًا هللويايسوع عزي مجدًا مجدًا هللويا

مجدًا مجدًا هللويـا مجدًا مجدًا هللويـا ناناقرب ييجيقرب ييجي

Page 10: El sama nour men nour

المجد ملوش أوصاف المجد ملوش أوصاف أبدًا بلسان أبدًا بلسان

تعالي يكون لك نصيب تعالي يكون لك نصيب الناس الناس الشرط هو الخلص الشرط هو الخلص

Page 11: El sama nour men nour

ومع الشعوب المفديةومع الشعوب المفدية

نتمتع في البديةنتمتع في البدية

Page 12: El sama nour men nour

فيها ربي مجدًا مجدًا هللـويـافيها ربي مجدًا مجدًا هللـويـايسوع عزي مجدًا مجدًا هللويايسوع عزي مجدًا مجدًا هللويا

مجدًا مجدًا هللويـا مجدًا مجدًا هللويـا ناناقرب ييجيقرب ييجي

Page 13: El sama nour men nour
Page 14: El sama nour men nour

السما نور من نور1-

السما من صنع يسوع2-

السما مالهاش مثال3-

المجد مالوش أوصاف4-

فيها ربي مجدًا مجدًا : القـرار