WOMEN’S EXPERIENCES

download WOMEN’S EXPERIENCES

of 59

 • date post

  30-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of WOMEN’S EXPERIENCES

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  1/59

  fo|JLzufwVkoG foGfcofwVSAIJO\ J]XJUFJOLJ\ FOWMJ \BZI\ A@ OKFUAEF" NJOVK

  maz|foc f| kmziko ufcmw

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  2/59

  kjv fjb beb pjj ` 5/= bb xxj" jej g

  lp j ;:8 lj g jj s lx jg pj ej

  ` / a p ` jpjv xj jdv bb j jjg j

  zpjb Gjlb ` m u g j jb gg/

  Sj j gjxjgj ` v pjj" xblb gjbv" jll jj

  jb g j `gjg bv ev jejx g xebl g/

  kjv fjb Xebl

  @ xebjg 58;8 ev

  kjv fjb Xebl

  fjb |jlj

  Xjj Ejj mj

  ; J |jj

  Bg SL;] 8GS

  zjg Ng

  sss/jv/

  kjv fjb Xebl 58;8

  fgj}4 k@u

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  3/59

  LAOWJOW\Cba||kuv ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  4/59

  =/ J``auw| wa ijjw IGC wkucjw| kog lao|f|wjolv sfwm mziko ufcmw| /////////////////////////////

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  5/59

  CBA\\KUV

  KFG\ Kl{zfujg Fiizoj Gj`flfjolv \voguaij

  KXMUL K`uflko Xaxzbkwfao kog Mjkbwm Uj|jkulm Ljowuj

  KS\E Kwmf Skwju \jupflj| Eakug

  LEA| Laiizofwv)ek|jg auckoftkwfao|

  LJGKS Laiifwwjj ao wmj Jbfifokwfao a` Kbb @aui| a` Gf|lufifokwfao kckfo|w Saijo

  LJ\LU Laiifwwjj ao Jlaoaifl" \alfkb kog Lzbwzukb Ufcmw|

  LAMUJ Ljowuj ao Maz|foc Ufcmw| kog Jpflwfao|

  LUL Laopjowfao ao wmj Ufcmw| a` wmj Lmfbg

  JILK Jopfuaoijow Ikokcjijow kog Laaugfokwfao Klw

  J\M Jopfuaoijowkb \kofwkwfao kog Mjkbwm

  @FGK)N @jgjukwfao a` Saijo Bksvju| fo Njovk

  CWT Cjuiko Kcjolv `au Wjlmoflkb Laaxjukwfao

  MFP Mziko Fiizoagj`flfjolv Pfuz|

  FLLXU Fowjuokwfaokb Lapjokow ao Lfpfb kog Xabfwflkb Ufcmw|

  FLJ\LU Fowjuokwfaokb Lapjokow ao Jlaoaifl" \alfkb kog Lzbwzukb Ufcmw|

  FX\ Fixbjijowkwfao Xbko `au \kofwkwfao

  DIX Dafow Iaofwaufoc Xuacukiij

  IGC| Ifbbjoofzi Gjpjbaxijow Cakb|

  OLS\L Okfuaef Lfwv Skwju kog \jsjukcj Laixkov

  OJ\MX Okwfaokb Jopfuaoijowkb \kofwkwfao kog Mvcfjoj Xabflv

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  6/59

  OCA| Oao)capjuoijowkb auckoftkwfao|

  OS\\ Okwfaokb Skwju \jupflj| \wukwjcv

  XXFX)S\\ Xua)Xaau Fixbjijowkwfao Xbko `au Skwju \zxxbv kog \kofwkwfao

  \GL \sf|| Kcjolv `au Gjpjbaxijow kog Laaxjukwfao

  ZO Zofwjg Okwfao|

  ZO)MKEFWKW Zofwjg Okwfao| Mziko \jwwbjijow| Xuacukiij

  ZOFLJ@ Zofwjg Okwfao| Lmfbgujo| @zog

  SMA Saubg Mjkbwm Auckoftkwfao

  ; Z\ Gabbku -Z\ '& 9 Njovk \mfbbfoc| -N|m|& 3=" k| a` 5 Kxufb 58;8

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  7/59

  Fo|jlzufwv kog Fogfcofwv4

  Saijo| J}xjufjolj| fo wmj \bzi| a` Okfuaef" Njovk

  Fogj}4 K@U

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  8/59

  Fo|jlzufwv kog Fogfcofwv4

  Saijo| J}xjufjolj| fo wmj \bzi| a` Okfuaef" Njovk

  Kioj|wv Fowjuokwfaokb Dzbv 58;8 Fogj}4 K@U wmj |wkwzwauv ujczbkwau Kwmf Skwju \jupflj|Eakug> kog ujxuj|jowkwfpj| a` wmj Njovk xabflj/

  Wmj ujxauw| `fogfoc| kuj kb|a fo`auijg ev xzebf|mjg kog zoxzebf|mjg uj|jkulm ev ZO

  kcjolfj| kog balkb kog fowjuokwfaokb auckoftkwfao|/

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  9/59

  Fo|jlzufwv kog Fogfcofwv4

  Saijo| J}xjufjolj| fo wmj \bzi| a` Okfuaef" Njovk

  Fogj}4 K@U

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  10/59

  Fo|jlzufwv kog Fogfcofwv4

  Saijo| J}xjufjolj| fo wmj \bzi| a` Okfuaef" Njovk

  Kioj|wv Fowjuokwfaokb Dzbv 58;8 Fogj}4 K@U

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  11/59

  Fo|jlzufwv kog Fogfcofwv4

  Saijo| J}xjufjolj| fo wmj \bzi| a` Okfuaef" Njovk

  Fogj}4 K@U

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  12/59

  Fo|jlzufwv kog Fogfcofwv4

  Saijo| J}xjufjolj| fo wmj \bzi| a` Okfuaef" Njovk

  Kioj|wv Fowjuokwfaokb Dzbv 58;8 Fogj}4 K@U

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  13/59

  Fo|jlzufwv kog Fogfcofwv4

  Saijo| J}xjufjolj| fo wmj \bzi| a` Okfuaef" Njovk

  Fogj}4 K@U

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  14/59

  Fo|jlzufwv kog Fogfcofwv4

  Saijo| J}xjufjolj| fo wmj \bzi| a` Okfuaef" Njovk

  Kioj|wv Fowjuokwfaokb Dzbv 58;8 Fogj}4 K@U 78 xju ljow mkg j}xjufjoljg xmv|flkb pfabjolj" kog ;0 xju ljow mkg

  j}xjufjoljg |j}zkb pfabjolj/;= Wmj |wzgv oawjg wmkw zx wa wsa wmfug| a` saijo sma sjuj

  xmv|flkbbv au |j}zkbbv kez|jg sjuj kez|jg ev mz|ekog| au awmju ujbkwfpj|/;6 K ujljow lazowuv)sfgj |wzgv ev wmj @jgjukwfao a` Saijo Bksvju| fo Njovk -@FGK)N& ujpjkb| wmkw cjogju)ek|jg

  gaij|wfl pfabjolj kog fowfikwj xkuwoju pfabjolj f| k laiiao `jkwzuj klua|| Njovk kog f|

  apjusmjbifocbv gufpjo ev `klwau| ukocfoc `uai wmj bas |wkwz| |alfjwv kllaug| wa saijo" wa

  xaau xabflv kog bjckb `ukijsaun| wmkw laogaoj au fcoauj wmj xujpkbjolj kog xjuxjwzkwfao a`

  gaij|wfl pfabjolj/58

  Ko a``flfkb a` k oao)capjuoijowkb saijo| bjckb kfg ljowuj balkwjg sfwmfo Nfejuk wabg

  Kioj|wv Fowjuokwfaokb wmkw wmj ljowuj ujljfpj| zx wa wjo lk|j| a` gaij|wfl pfabjolj jpjuv

  sjjn" kbb a` smflm kuj `uai maij| |fwzkwjg lba|j wa wmj bjckb kfg ljowuj/ Kllaugfoc wa wmj

  a``flfkb" wmj|j kuj ia|wbv lk|j| a` saijo ejkwjo au ukxjg ev wmjfu |xaz|j| au xkuwoju|/

  A`wjo wmj|j saijo mkpj oa ujlazu|j wa wmj dz|wflj |v|wji/ Wmjfu aobv axwfao f| wa ca wa

  auckoftkwfao| a` wmf| nfog smflm wuv wa ga k| izlm k| wmjv lko wa k||f|w |zupfpau| j|xjlfkbbv

  sfwm ijgflkb kog x|vlma)|alfkb |zxxauw ezw kuj a`wjo xasjubj|| wa ga izlm wa jo|zuj bjckb

  ujguj||/5;

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  15/59

  Fo|jlzufwv kog Fogfcofwv4

  Saijo| J}xjufjolj| fo wmj \bzi| a` Okfuaef" Njovk

  Fogj}4 K@U wmjv sjuj lkuuvfoc sjkxao| a` kbb |auw|/ Wsa

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  16/59

  Fo|jlzufwv kog Fogfcofwv4

  Saijo| J}xjufjolj| fo wmj \bzi| a` Okfuaef" Njovk

  Kioj|wv Fowjuokwfaokb Dzbv 58;8 Fogj}4 K@U

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  17/59

  Fo|jlzufwv kog Fogfcofwv4

  Saijo| J}xjufjolj| fo wmj \bzi| a` Okfuaef" Njovk

  Fogj}4 K@U

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  18/59

  Fo|jlzufwv kog Fogfcofwv4

  Saijo| J}xjufjolj| fo wmj \bzi| a` Okfuaef" Njovk

  Kioj|wv Fowjuokwfaokb Dzbv 58;8 Fogj}4 K@U

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  19/59

  Fo|jlzufwv kog Fogfcofwv4

  Saijo| J}xjufjolj| fo wmj \bzi| a` Okfuaef" Njovk

  Fogj}4 K@U ckuekcj

  labbjlwfao kog gf|xa|kb> gukfokcj kog sk|wjskwju ikokcjijow/ Wmj ujxauw `alz|j| ao

  |kofwkwfao sfwm ujckug| wa kllj|| wa wafbjw| kog |masju ebaln| fo wmj |bzi| kog |jwwbjijow| k|

  wmf| f| smkw f| ia|w fowfikwjbv b fonjg wa wmj pfabjolj wmkw saijo `klj fo wmj |jwwbjijow|/

  BKLN A@ KGJ[ZKWJ KLLJ\\ WA WAFBJW\K 5880 |wzgv laiif||faojg ev wmj Saubg Ekon laolbzgjg wmkw zx wa 0= xju ljow a`

  |jwwbjijow uj|fgjow| ujbfjg ao |mkujg wafbjw!bkwufoj `klfbfwfj|" kog wmkw zx wa 0 xju ljow a` kbb

  |bzi kog |jwwbjijow uj|fgjow| fo Okfuaef gfg oaw mkpj kov wafbjw `klfbfwfj| kw kbb/

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  20/59

  Fo|jlzufwv kog Fogfcofwv4

  Saijo| J}xjufjolj| fo wmj \bzi| a` Okfuaef" Njovk

  Kioj|wv Fowjuokwfaokb Dzbv 58;8 Fogj}4 K@U

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  21/59

  Fo|jlzufwv kog Fogfcofwv4

  Saijo| J}xjufjolj| fo wmj \bzi| a` Okfuaef" Njovk

  Fogj}4 K@U

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  22/59

  Fo|jlzufwv kog Fogfcofwv4

  Saijo| J}xjufjolj| fo wmj \bzi| a` Okfuaef" Njovk

  Kioj|wv Fowjuokwfaokb Dzbv 58;8 Fogj}4 K@U

 • 8/9/2019 WOMENS EXPERIENCES

  23/59

  Fo|jlzufwv kog Fogfcofwv4

  Saijo| J}xjufjolj| fo wmj \bzi| a` Okfuaef" Njovk

  Fogj}4 K@U smkw lmkolj f| wmjuj wmkw wmjv sazbg z|j k `klfbfwv wmkw ikv ej

  wmujj wfij| `zuwmju k| f| wmj gaifokow lk|j mjuj fo Nfejuk1Jpjo k lk|zkb ae|jupkwfao

  gzufoc wmj gkv ujpjkb| wmkw ijo kuj oaw k| mkixjujg k| saijo ev wmj bkln a` wafbjw

  `klfbfwfj| Vaz sazbg |jj ijo z|j wmj kbbjv| kog axjo xbklj| |zlm k| wmj kujk| oj}w

  wa wmj ukfbskv bfoj| wa zufokwjezw saijo lkooaw ga wmkw ejlkz|j a` sfgju xzebfl

  xjuljxwfao| ao gjljolv kog gfcofwv:8

  Wmj bkln a` wafbjw|!bkwufoj| kog ekwmuaai `klfbfwfj| fo wmj fiijgfkwj maz|jmabg pflfofwv xzw|

  saijo kw cujkw uf|n xkuwflzbkubv a` |j}zkb kog awmju `aui| a` cjogju)ek|jg pfabjolj/ Kbb

  saijo fowjupfjsjg ev Kioj|wv Fowjuokwfaokb uj`juujg wa wmj jpju xuj|jow gkocju a` |j}zkb

  kog awmju `aui| a` cjogju)ek|jg pfabjolj xkuwflzbkubv kw ofcmw kog |aijwfij| sjbb ej`auj

  gkun/ @au wmj |fcof`flkow ikdaufwv a` saijo fowjupfjsjg" wmj bkln a` kgj{zkwj kllj|| wa wafbjw|

  kog ekwm `klfbfwfj| ijkow wmkw wmjv sazbg oaw gkuj z|j wmj bfifwjg kpkfbkebj `klfbfwfj| ejlkz|jwmjv sjuj `ku kskv" smflm laixazogjg wmj uf|n a` |j}zkb kog awmju `aui| a` cjogju)ek|jg

  kog awmju pfabjolj/

  K| k ijieju a` k `alz| cuazx a` ;: saijo fo Iznzuz Nsk Odjock wabg Kioj|wv

  Fowjuokwfaokb4

  Apju mkb` a` z| wknj `fpj wa wjo ifozwj| wa cjw wa wmj wafbjw/ K `js mkpj wafbjw| fo wmjfu

  xbaw| |a fw ikv ej |k`j wa ca wa wmj wafbjw kw ofcmw/ F` vaz ca azw kw ofcmw vaz sfbb cjw

  ukxjg kog k||kzbwjg@au saijo wmf| f| zof{zj ejlkz|j fw f| oaw dz|w wmj uf|n a` ko

  k||kzbw au izccfoc ezw |j}zkb pfabjolj k| sjbb/:;

  Saijo wabg Kioj|wv Fowjuokwfaokb a` wmj mfcm ozieju a` saijo kog cfub| sma mkpj

  j}xjufjoljg ukxj kog awmju `aui| a` pfabjolj gfujlwbv k| k uj|zbw a` wmjfu kwwjixw wa `fog au

  skbn wa k wafbjw au bkwufoj |aij gf|wkolj kskv `uai wmjfu maz|j|/ K ozieju a` saijo wabg

  Kioj|wv Fowjuokwfaokb mas wmjfu gkzcmwju| au lmfbgujo fo wmjfu lz|wagv mkg |z``jujg ukxj kog

  awmju `aui| a` |j}zkb pfabjolj smfbj kwwjixwfoc wa z|j wafbjw| ia|wbv kw ofcmw ezw |aijwfij|