Petras Petkevičius - brand'as ir branding'as

of 74 /74
Brand‘as ir branding‘as Kaunas 2015 05 12 Petras Petkevičius

Embed Size (px)

Transcript of Petras Petkevičius - brand'as ir branding'as

Branding

Brandas ir brandingasKaunas 2015 05 12Petras Petkeviius

Pasauliniai inomi brandai

ir kai kurie inomi lietuviki preks enklai / brandai(?)

Kas nra brandas?

Brandas - tai ne logo ar kompanijos kis (angl. slogan)

Logo ar kis tai uuomina apie js verslBrandas tai js verslas

Brandas - tai nra js produktai ar paslaugos

Produktai ar paslaugos tai tik materials ar nematerials daiktai (angl. tangibles or intagbles )

Brandas tai ne pakuot

Brandas - tai ne reklama

Reklama tai tik js inios perdavimas vartotojui

Anglika svoka brand neturi tinkamo vertimo lietuvi kalb.Daugelis vartoja preks enklo termin, taiau toks vertimas yra netikslus ir klaidinantis. Ar brandas yra preks enklas? (1)

Preks enklas yra tiesioginis angliko odio trademark vertimas tai odis(-iai), kuriuo ymimi moni, preki ar paslaug teisinio registravimo aspektai.Ar brandas yra preks enklas?(2)

Dl to, kad nra aikios svokos vertimo, yra sunku suprasti brando, kaip reikin, sunku tarpusavyje susikalbti bei sukurti stipr brand.

Brandas yra daug platesn svoka.Ar brandas yra preks enklas?(3)

Tai kas yra brandas?

Kas yra brandas (1)Brandas: tai visuma materiali bei nemateriali charakteristik, kurios padaro rinkos dalyv: mon/ organizacij, produkt, paslaug, mog, idj ar net al unikalia.

Kas yra brandas (2)Brandas tai vartotojosuvokimas, jausmas ir vairios asociacijosapie tam tikr rinkos dalyv.

Kas yra brandas (3)Tai kompleksinis smoningas ir pasmoninis suvokimas, kylantis mogui, paminjus vien ar kit od, pamaius atitinkam enkl, ar net spalvas.

K sako apie brand kiti?(1)Brandas tai ne daiktas, ne produktas, ne kompanija ar organizacija.

Brandas neegzistuoja fiziniame pasaulyje tai konstrukcija prote.

Brandas gali bti ireikas kaip visuma mogikj patyrim, lkesi ir jausm apie tam tikr daikt, produkt ar organizacij.

Brandas egzistuoja smonse tiek individ, tiek visuomens.

James R. Gregory, Korporatyvinio brando svertai

K sako apie brand kiti?(2)Brandas nra logo, kis ar mons misija.

Tai paadas paadas, kur js mon ar organizacija gali ipildyti...

Tai paadas, kur js galite padaryti ir ilaikyti kievienoje marketinginje veikloje, kiekviename savo veiksme, kiekviename mons sprendime, kiekviename sryyje su klientu

Kristin Zhivago, Verslo marketingas

K sako apie brand kiti?(3)Brandas yra daug daugiau nei produktas.

Produktai gaminami gamyklose. Produktas tampa brandu tik tada, kai sutapatinamas su apiuopiamais, neapiuopiamais ir psichologiniais faktoriais.

Esminis dalykas, kur reikia prisiminti, kad brandai nesukuriami gamintoj.

Jie egzistuoja tik stebtojo, kliento smonje.

Charles Brymer, CEO , Interbrand Schecter

Kokia gi stipraus brando nauda?

Stipraus brando teikiama nauda (1)

Stipraus brando teikiama nauda (2)

Stipraus brando teikiama nauda (3)

Stipraus brando teikiama nauda (4)

Stipraus brando teikiama nauda (5)

Stipraus brando teikiama nauda (6)

Stipraus brando teikiama nauda (7)

O kaip sukuriamas stiprus brandas?

Brando sukrimas

Brando vertinimas

Vidinis ir iornis vertinimas.

Vartotojo valgos, nustatant brando sudtines dalis.

Iskirtinumo identifikacija

Brando paadasRemiantis brando vertinimu bei valgomis, apibriama:brando esm, brando istorija, brando paadas

Brando suprojektavimas

Sukuriamas reprezentacinis vizualinis brando vaizdas bei pojtisSukuriamos fizins bei vizualins iraikos: logo, spalvos ir kiti brando identifikaciniai parametrai, poymiai.

Brand kultrizacija

Vidinis vertinimasAplink brand sukriama vieninga korporatyvin kultra, apjungiant vis mons / organizacijos komand (personal) su brando vizija bei esme.

Brand iskirtinumas

Sukuriama brando takos sistemaSukuriamos komunikacijos strategijos ir kanalai, traukiant brando auditorij; sukuriant ir palaikant augimo pagreit ir stiprum bei kuriant brando vert

Brand tipaiKorporatyvinis brandasProdukt brandasPaslaug brandasE-brandasPrieastinis BrandsNacionalinis BrandsVasltybinis brandaasGlobalus brandas

Brand tipai (1)Korporatyvinis brandas (lietsargio brandas ) tai praktika, panaudojant mons vard kaip produkt linijos brando vard. Tokiu bdu siekiam produkto brando atpainim sukurti, panaudojant kompanijos brando vert. Duotuoju atveju kompanijos vardas matomas visose produktuose.

Produkto brandas naudojamas kiekviena atskiram kompanijos unikal brando vard. Tai skiriasi nuo korporatyvinio brandingo strategijos. Individualaus brandingo privalumas yra kiekvieno sukuriamo produkto individuali identifikacija. Duoduoju atveju kiekvienas brandas poziciuonuojamas ir pristatomas rinkai individualiai.

Brand tipai (2)Paslaug brandas- taikoma specifini, atskir paslaug teikime: viebuiai, transportas, statyba, bankai, kelioni agentros, etc.Valstybini institucij brandai Valstybins institucijos bei politins partijos danai turi stiprius brandus, kadangi nuosekliai laikosi deklaruojam vertybi. Brandingas yra svarbus rinkim procese bei tarptautinje diplomatijojePrieastiniai brandai Vartotojus siekiama pritraukti susiejant mon ar organizacij su prieastimi ar tikslu, kas yra vert ar vertyb j potencialiems vartotojams susijusiu su j potencialiai vartotojais. Tai gali bti ssajos su pvz su labdara, gamtos isaugojimu ar pan.

Brand tipai (3)Globals brandai naudojamas vieningas korporacijos brando vardas. ie brandai msto globaliai, bet veikia lokaliai, kad pasiekt tiesiogin ry su vartotoju.E-Brandai Tai brandai naudojami internetinje erdvje. Pvz. Amazon.comNacionalinai brandai Naujas mstymo bdas veda alis poziciuonuoti save kaip turizmo kryptis, tuo paiu didinat i ali preki bei paslaug apimtis.

Brando bei brando identiteto krimo procesas yra brandingas

Tai kas yra brandingas?

K sako apie branding kiti?Brandingas yra ilgalaikis procesas, kuris danai yra maiomas su korporatyviniu identitetu bei vardo atpainimu.

Skmingos organizacijos skiria ilgus metus kurdamos ir vystydamos j brandus.

Ar tai yra Coca-Cola kompanija, ar bendruomens sveikatos prieiros sistema, principai yra tie patys.

Nancy J. Hicks, Hill & Knowlton

Kas yra brandingas?Brandingas yra apjungtos mons / organizacijos pastangos, nukreiptos vartotoj; tai brando arba brando identiteto krimo procesas.mon,organizacija

BrandasVartotojasMarketingasDizainas

Marketingas ir brandingas. Nesuklyskite!Nemaiykite marketingo su brandingu: js vis pirma turite turti stipr brando pasilym ir paad.

Tai pritrauks ir ilaikys js vartotojus, bet ne marketingini veiksm kiekis ir intensyvumas.

Brando paadas yra brando krj vizija, k brandas turi turti ir /arba duoti vartotojams.Kas yra brando paadas?

monProduktas AProduktas BProdukto pakavimasWebasReklama

Brandas tai paadas. Paadas pasiekti tam tikrus rezultatus, suteikti tam tikr patyrim ar veikti tam tikru bdu. Paadas, perteikiantis viskuo, k mons suvokia, mato, girdi, lieia, ragauja ar uodia apie js versl, kuriamus ir pristatomus js produktus ar paslaugas.Paadasir lkesiai, kurie turi bti ipildomi.Logo

Brando vientisumas

Brendo lojalumasLygmuo, kuriuo vartotojas yra prisiris prie brando AtpainimasPasirinkimasBtinyb turtiVardo, naudingumo, pakavimo suvokimasJei naudinga, vartotojas pirks, jei manoma parduokime sprendimIekos, privalo turti

45

Brando vert yra vartotojo suvokiama, jauiama pridtin vert, sukuriama i produkt ar paslaug, bei atitinkama vartotojo elgsena brando atvilgiu.

Brando vert matuoja visumin brando vert.Kas yra brando vert?

Skming brand pavyzdiai

Kaip sukurti js brand?

Penkios brandingo aksiomosBkit iskirtiniai

Penkios brandingo aksiomosBkit iskirtiniaivertinkite visas galimybes

Penkios brandingo aksiomosBkit iskirtiniaivertinkite visas galimybesDarykite tai paprastai

Penkios brandingo aksiomosBkit iskirtiniaivertinkite visas galimybesDarykite tai paprastaiKalbkite visi vieningai

Penkios brandingo aksiomosBkit iskirtiniaivertinkite visas galimybesDarykite tai paprastaiKalbkite visi vieningai Bkite pasiruo nuolatiniams pasikeitimams

Kaip sukurti savo brandBrand'as i vidaus ior1.Js brandas turi bti paremtas tikromis kokybmis, kurios egzistuoja js organizacijoje.

Kaip sukurti savo brandBrand'as i vidaus iorJs brandas turi bti paremtas tikromis kokybmis, kurios egzistuoja js organizacijoje.Jis turi atspindti js mons organizacin kultr, vertybes bei praktikas.

Kaip sukurti savo brandBrand'as i vidaus iorJs brandas turi bti paremtas tikromis kokybmis, kurios egzistuoja js organizacijoje.Jis turi atspindti js mons organizacin kultr, vertybes bei praktikas.Nepsimeskite tuo, kuo js nesate

Kaip sukurti savo brandBrand'as i vidaus iorJs brandas turi bti paremtas tikromis kokybmis, kurios egzistuoja js organizacijoje.Jis turi atspindti js mons organizacin kultr, vertybes bei praktikas.Nepsimeskite tuo, kuo js nesateJs brando paadas turi bti tikrai tai, k js i tikro galsite ipildyti.

Kaip sukurti savo brandSantrauka.Skmingas brandingas prasideda nuo tyrimo, esmins inios bei brando paado, paremto organizacijos kultra ir vertybmis. Tuo remiasi js brando strategija.

Kaip sukurti savo brandSantrauka.Skmingas brandingas prasideda nuo tyrimo, esmins inios bei brando paado, paremto organizacijos kultra ir vertybmis. Tuo remiasi js brando strategija.

Sekantis ingsnis yra sukurti unikal brando identitet, bei panaudojant marketingo priemones, kurti brando suvokim.

Kaip sukurti savo brandSantrauka.Brandingo procesas reikalauja stipraus ir atsakingo sipareigojimo sukurti ir ivystyti nuosekli komunikacij visais reikalingais komunikacijos su vartotojais bdais.

Kaip sukurti savo brandSantrauka.Brandingo procesas reikalauja stipraus ir atsakingo sipareigojimo sukurti ir ivystyti nuosekli komunikacij su vartotojais visais reikalingais komunikacijos bdais.

Tai ilgainiui sukuria brando vert pozityv vie suvokim ir santykius su lojaliais vartotojais, paremtus pasitikjimu.

Kaip sukurti savo brandSantrauka.Tam, kad ilaikyti iuos santykius su vartotojais, turi bti vykdomas siparigojiams laikytis brando paado.

Kaip sukurti savo brandSantrauka.Tam, kad ilaikyti iuos santykius su vartotojais, turi bti vykdomas siparigojiams laikytis brando paado.

Galutinis rezultatas yra reali investicij gra. (ROI).

Kaip sukurti savo brandEsmin mintis pabaigai.Js mon / organizacija jau turi savo brand.Atraskite, kas yra tas js brandas.

Kaip sukurti savo brandEsmin mintis pabaigai.Js mon / organizacija jau turi savo brand.Atraskite, kas yra tas js brandas.Tda paklauskite savs: ar a laikai savo brand kaip katus ar kaip turt?

Kaip sukurti savo brandVeikite.Galvokite kitaip!

Kaip sukurti savo brandVeikite.Galvokite kitaip! Vienas i vertingiausi dalyk, k galite padaryti savo monje tai pakeisti savo mstymo bd apie savo brand.

Kaip sukurti savo brandVeikite.Galvokite kitaip! Vienas i vertingiausi dalyk, k galite padaryti savo monje tai pakeisti savo mstymo bd apie savo brand.Pradkite j vystyti, laikydami tai turtu, bet ne katais!

Klausimai

Ai