Onderzoek functie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014

Click here to load reader

 • date post

  13-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of Onderzoek functie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014

 • Dia 1
 • Onderzoek functie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014
 • Dia 2
 • De Nieuwe Slachte Aangelegd omstreeks 1883 (Gedeeltelijke) compartimentering Friese boezem Twee belangen: - waterbeheer - scheepsvaart Deels regionale waterkering Sluis Goaingaryp van belang voor waterbeheersing Lege Wlden
 • Dia 3
 • Historie (chronologie) 1883Aanleg Nieuwe Slachte 1920Bouw Woudagemaal 1932Afsluiting Zuiderzee 1952Aanleg Prinses Margrietkanaal (met nieuwe schutsluis bij Terherne) 1968Bouw Hooglandgemaal 1969Afsluiting Lauwersmeer
 • Dia 4
 • Historie (opmerkelijke feiten) ca. 1935onderzoek naar noodzaak nieuwe sluis in aan te leggen Prinses Margrietkanaal Jaren 50veel discussie over wanneer sluis gesloten dient te worden 1955 sluiten sluizen Goaingaryp en Joure wordt gekoppeld aan Terherne Algemeen: veel verschil tussen verstand en gevoel
 • Dia 5
 • Functioneren Friese Boezem
 • Dia 6
 • Sluitingsregels Nieuwe Slachte Stormachtige zuidwestenwind Waterstand bij Burgumerdam Waterstandsverschil tussen Snits en Burgumerdam Stroomsnelheid in de sluis
 • Dia 7
 • Stromingsmodel Friese boezem
 • Dia 8
 • Inzet Nieuwe Slachte en extreme waterstanden Centrale vraag onderzoek: effecten inzet Nieuwe Slachte op extreme waterstanden Opvallend: inzet Nieuwe Slachte valt zelden samen met optreden jaarmaximum (bijvoorbeeld hoogwater 1998)
 • Dia 9
 • Effecten niet inzetten Nieuwe Slachte hoogwaterperiode 2002 1 2 3 1
 • Dia 10
 • Invloed Nieuwe Slachte op maatgevende boezemwaterstand Waterstandsverschillen overige jaren geringer Zonder inzet van de Nieuwe Slachte wordt maatgevende waterstand hoger: It Hearrenfean 0,03 m Nij Beets 0,04 m Earnewld 0,03 m
 • Dia 11
 • Conclusies verschil tussen technische benadering en gevoel Nieuwe Slachte wordt weinig ingezet inzet Nieuwe Slachte valt zelden samen met jaarmaximum effecten gering op grotere afstand van Nieuwe Slachte niet inzetten Nieuwe Slachte heeft geringe invloed op MBP omgeving It Hearrenfean, Nij Beets en Earnewld
 • Dia 12
 • Eindconclusies Handhaven Nieuwe Slachte voor het boezembeheer is niet noodzakelijk De sluis Terherne kan uit oogpunt van waterbeheer vervallen
 • Dia 13
 • Hoogwaterperiode 2012 Geen inzet van de Nieuwe Slachte (wel: kortstondig sluiting 5 januari i.v.m. test) Wat zou de invloed sluiting Nieuwe Slachte zijn geweest op waterstandsverloop? Doorrekening van 3 scenarios met stromingsmodel Friese boezem: Sluiting op 3 januari Sluiting op 5 januari Sluiting op 3 en 5 januari
 • Dia 14
 • Stroomsnelheden bij sluis Terherne
 • Dia 15
 • Effecten sluiting Nieuwe Slachte
 • Dia 16
 • Verklaring uitkomsten Gevoel vaak gebaseerd op visuele aspecten: windgolven Golfrichting komt niet per s overeen met stromingsrichting
 • Dia 17
 • Conclusies de omstandigheden zouden op geen enkel moment hebben voldaan aan de criteria voor de sluiting van de Nieuwe Slachte het inzetten van de Nieuwe Slachte volgens de beschreven scenarios geeft verhoging van de piekwaterstand in het noordoosten en verlaging van de piekwaterstanden in het zuidwesten