HCMC Residential Launch Update | Apr 2015 (VN)

of 1 /1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | THÁNG 4/2015 CẬP NHẬT DỰ ÁN CHÀO BÁN Dự án Nhà ở nổi bật mới chào bán - Ngày 1-15 tháng 4 AN GIA STAR - QUẬN BÌNH TÂN SÔNG TRĂNG - QUẬN 9 Nguồn: Colliers International > Chủ đầu tư: Hưng Thịnh > Tổng số căn: 702 Đợt chào bán gần đây: ~300 căn > Tỷ lệ bán: 70% (cả dự án) > Giá chào bán sơ cấp (USD/m2): 892 - 1.000 > Điều kiện bàn giao: Hoàn thiện cơ bản MELODY RESIDENCES - QUẬN TÂN PHÚ > Chủ đầu tư: An Gia > Tổng số căn: 480 Đợt chào bán gần đây: 96 căn > Tỷ lệ bán: 70% (cả dự án) > Giá chào bán sơ cấp (USD/m2): 657 > Điều kiện bàn giao: Hoàn thiện cơ bản > Chủ đầu tư: Nhà Việt Nam > Tổng số căn: 11 nền biệt thự Đợt chào bán mới nhất: 11 nền > Tỷ lệ bán*: 55% > Giá chào bán sơ cấp (USD/m2): 563-660 (*): Tỷ lệ bán là số căn được đặt cọc tại sự kiện mở bán.. DỰ ÁN SẮP CHÀO BÁN TRONG HAI TUẦN TỚI Tài liệu này đã được soạn thảo bởi Colliers International nhằm mục đích quảng cáo và thông tin tổng quát. Colliers International không cam đoan, đảm bảo hay đại diện dưới bất kỳ hình thức nào, diễn đạt hay hàm ý, liên quan đến các thông tin bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm về các nội dung, tính chính xác và độ tin cậy. Bất kỳ bên quan tâm nào cũng nên kiểm tra về tính chính xác của thông tin. Colliers International miễn trừ rõ ràng với tất cả các điều khoản, điều kiện và đảm bảo suy luận hoặc hàm ý phát sinh từ tài liệu này và miễn trừ tất cả các trách nhiệm đối với tổn thất và thiệt hại phát sinh từ đây. Ấn phẩm này là tài sản bản quyền của Công ty Colliers International và / hoặc các đối tác nhượng quyền. Tất cả các thông được trích nguồn và đối chiếu trong tài liệu này bởi Colliers là từ nguồn công cộng. © 2015. Tất cả quyền đã được bảo lư[email protected] Vui lòng vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.colliers.com để tham khảo thêm các báo cáo thị trường khác hay www.colliers.vn để xem các dự án căn hộ đang cho thuê. colliers.com/vietnam > Dự án MEGA VILLAGE - QUẬN 9 > Chủ đầu tư: Khang Điền > CARILON 2 - QUẬN TÂN PHÚ > Chủ đầu tư: Sacomreal

Embed Size (px)

Transcript of HCMC Residential Launch Update | Apr 2015 (VN)

Page 1: HCMC Residential Launch Update |  Apr 2015 (VN)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | THÁNG 4/2015

CẬP NHẬT DỰ ÁN CHÀO BÁNDự án Nhà ở nổi bật mới chào bán - Ngày 1-15 tháng 4

AN GIA STAR - QUẬN BÌNH TÂN

SÔNG TRĂNG - QUẬN 9

Nguồn: Colliers International

> Chủ đầu tư: Hưng Thịnh > Tổng số căn: 702

• Đợt chào bán gần đây: ~300 căn > Tỷ lệ bán: 70% (cả dự án) > Giá chào bán sơ cấp (USD/m2): 892 - 1.000 > Điều kiện bàn giao: Hoàn thiện cơ bản

MELODY RESIDENCES - QUẬN TÂN PHÚ

> Chủ đầu tư: An Gia > Tổng số căn: 480

• Đợt chào bán gần đây: 96 căn > Tỷ lệ bán: 70% (cả dự án) > Giá chào bán sơ cấp (USD/m2): 657 > Điều kiện bàn giao: Hoàn thiện cơ bản

> Chủ đầu tư: Nhà Việt Nam > Tổng số căn: 11 nền biệt thự

• Đợt chào bán mới nhất: 11 nền > Tỷ lệ bán*: 55% > Giá chào bán sơ cấp (USD/m2): 563-660

(*): Tỷ lệ bán là số căn được đặt cọc tại sự kiện mở bán..

DỰ ÁN SẮP CHÀO BÁN TRONG HAI TUẦN TỚI

Tài liệu này đã được soạn thảo bởi Colliers International nhằm mục đích quảng cáo và thông tin tổng quát. Colliers International không cam đoan, đảm bảo hay đại diện dưới bất kỳ hình thức nào, diễn đạt hay hàm ý, liên quan đến các thông tin bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm về các nội dung, tính chính xác và độ tin cậy. Bất kỳ bên quan tâm nào cũng nên kiểm tra về tính chính xác của thông tin. Colliers International miễn trừ rõ ràng với tất cả các điều khoản, điều kiện và đảm bảo suy luận hoặc hàm ý phát sinh từ tài liệu này và miễn trừ tất cả các trách nhiệm đối với tổn thất và thiệt hại phát sinh từ đây. Ấn phẩm này là tài sản bản quyền của Công ty Colliers International và / hoặc các đối tác nhượng quyền. Tất cả các thông được trích nguồn và đối chiếu trong tài liệu này bởi Colliers là từ nguồn công cộng. © 2015. Tất cả quyền đã được bảo lư[email protected]

Vui lòng vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.colliers.com để tham khảo thêm các báo cáo thị trường khác hay www.colliers.vn để xem các dự án căn hộ đang cho thuê.

colliers.com/vietnam

> Dự án MEGA VILLAGE - QUẬN 9 > Chủ đầu tư: Khang Điền

> CARILON 2 - QUẬN TÂN PHÚ > Chủ đầu tư: Sacomreal