Grant Thornton - Deweloperzy na rynku publicznym 2012

Click here to load reader

 • date post

  21-Oct-2014
 • Category

  Real Estate

 • view

  2.475
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Grant Thornton - Deweloperzy na rynku publicznym 2012

Prezentacja programu PowerPoint

Grant Thornton International. All rights reserved. Grant Thornton International. All rights reserved.

Deweloperzy na

rynku publicznym

II kwarta 2012 r.

Grant Thornton International. All rights reserved.

Struktura pasyww emitentw

2

Struktura kapitaw spek publicznych z brany deweloperskiej w Polsce

Dane w [mln z] za II kwarta 2012 roku.

830 2 097 683

3 478

147

502

1 046

487 545

100

303

118

481

2 251

279 5 013

95

601

425

369

304 30

47

87

675

582

496

1 672 35

400

95 112

367 60

42

138

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kapitawasny Zobowizania dugoterminowe Zobowizania krtkoterminowe

Grant Thornton International. All rights reserved.

WIG Developerzy / WIG

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

P/BV = 0,38

Grant Thornton International. All rights reserved.

WIG Developerzy skad indeksu

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA

Alterco SA

BBI Development Narodowy Fundusz

Inwestycyjny SA

Celtic Property Developments SA

Dom Development SA

Echo Investment SA

ED Invest SA

Gant Development SA

Globe Trade Centre SA

Inpro SA

JHM DEVELOPMENT SA

J.W. Construction Holding SA

LC Corp SA

Orco Property Group SA

Plaza Centers N.V.

Polnord SA

Rank Progress SA

Robyg SA

Ronson Europe N.V.

TUP SA

Vantage Development SA

Warimpex Finanz & und Beteiligungs AG

Wikana SA

Grant Thornton International. All rights reserved.

Dom Development

0

10

20

30

40

50

60

70

P/BV = 0,76

W. ksigowa = 830 mln z

Kapitalizacja = 634 mln

Grant Thornton International. All rights reserved.

Echo Investment

0

1

2

3

4

5

6

P/BV = 0,75

W. ksigowa = 2,1 mld z

Kapitalizacja = 1,58 mld z

Grant Thornton International. All rights reserved.

Gant Development

0

5

10

15

20

25

30

P/BV = 0,13

W. ksigowa = 702 mln z

Kapitalizacja = 91,9 mln

Grant Thornton International. All rights reserved.

Globe Trade Center

0

5

10

15

20

25

30

P/BV = 0,57

W. ksigowa = 3,48 mld z

Kapitalizacja = 1,98 mld

Grant Thornton International. All rights reserved.

JHM Development

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

P/BV = 0,17

W. ksigowa = 165 mln z

Kapitalizacja = 27,5 mln z

Grant Thornton International. All rights reserved.

J.W. Construction

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

P/BV = 0,43

W. ksigowa = 496 mln z

Kapitalizacja = 214 mln

Grant Thornton International. All rights reserved.

LC Corp

0

0,5

1

1,5

2

2,5

P/BV = 0,4

W. ksigowa = 1,05 mld z

Kapitalizacja = 421 mln

Grant Thornton International. All rights reserved.

Rank Progress

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

P/BV = 0,61

W. ksigowa = 462 mln z

Kapitalizacja = 280 mln

Grant Thornton International. All rights reserved.

Robyg

0

0,5

1

1,5

2

2,5

P/BV = 0,59

W. ksigowa = 532 mln z

Kapitalizacja = 315 mln

Grant Thornton International. All rights reserved.

Ronson Europe

0

0,5

1

1,5

2

2,5

P/BV = 0,43

W. ksigowa = 430 mln z

Kapitalizacja = 185 mln

Grant Thornton International. All rights reserved.

Vantage Development

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

P/BV = 0,21

W. ksigowa = 294 mln z

Kapitalizacja = 60,7 mln

Grant Thornton International. All rights reserved.

Wikana

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2011-10-31 2012-01-05 2012-03-09 2012-05-17 2012-07-20

P/BV = 0,63

W. ksigowa = 118 mln z

Kapitalizacja = 73,8 mln

Grant Thornton International. All rights reserved.

Zabezpieczenie obligacji

Hipoteka

moliwo zaspokojenia roszcze obligatariuszy z nieruchomoci objtej hipotek z

pierwszestwem przed innymi wierzycielami emitenta

obowizek dysponowania nieobcion nieruchomoci przez emitenta

brak moliwoci wykorzystania nieruchomoci do czasu wykupu obligacji

Zastaw rejestrowy

najpopularniejszy sposb zabezpieczania obligacji

zastaw moe by ustanowiony na ruchomociach oraz innych aktywach nalecych

do spki (np. nalenoci)

na rzecz obligatariuszy ustanawiany jest zastaw w drodze umowy midzy

wacicielem rzeczy/praw a administratorem zastawu

uprawnienia obligatariuszy wykonywane s przez administratora zastawu

Grant Thornton International. All rights reserved.

Zabezpieczenie obligacji

Gwarancja

udzielenie gwarancji uzalenione jest od kondycji finansowej oraz posiadanego

majtku gwaranta (np. Gwarancja Skarbu Pastwa, gwarancja bankowa)

wykorzystywana czsto jako gwarancja spek matek na rzecz spek crek

wiadczenie na rzecz osoby trzeciej (porczenie)

porczyciel zobowizuje si wzgldem obligatariuszy wykona zobowizanie w

przypadku gdy nie wykona go emitent

konstrukcja zbliona do gwarancji

moliwe do zabezpieczenia obligacji bdcych przedmiotem obrotu na Catalyst

Grant Thornton International. All rights reserved.

Zabezpieczenie obligacji

Cesja wierzytelnoci

w przypadku obligacji dopuszczalna wycznie warunkowa cesja istniejcej bd

przyszej wierzytelnoci

w imieniu obligatariuszy uprawnienia z cesji wierzytelnoci wykonuje administrator

zabezpieczenia

Blokada finansowa

blokada na rachunku maklerskim akcjonariusza emitenta

akcjonariusz udziela penomocnictwa dla biura maklerskiego do zbycia lub

przekazania akcji, w przypadku gdy emitent nie bdzie regulowa zobowiza

wynikajcych z obligacji

Owiadczenie emitenta o poddaniu si dobrowolnej egzekucji

nie stanowi zabezpieczenia majtkowego, ale przyspiesza proces egzekucji

wierzytelnoci do z gry okrelonej w tym owiadczeniu kwoty

Grant Thornton International. All rights reserved.

Obligacje deweloperw na Catalyst

Nazwa oprocentowanie zabezpieczenie zapadalno

(miesice) warto (tys. z)

data emisji zabezpieczenie

BBI

Development

(GPW)

W6M + 5,5 (24m)

W6M + 6 (36 m) NIE

24-36

miesicy 40.000 kwi-11

W6m+ 6,5 NIE 36 21 450 kwi-12

W6m+ 6,5 NIE 36 13 550 kwi-12

GANT

Development

(GPW)

WIBOR3M + 6,5 NIE 24 28.850 kwi-10

WIBOR3M + 4,5 NIE 36 1.100 maj-10

WIBOR6M + 4 TAK 24 25.000 lip-10

WIBOR3M + 6,5 NIE 24 10.000 wrz-10

WIBOR6M + 6,25 NIE 24 10.000 wrz-10

WIBOR6M + 4,0 NIE 30

25.000

(zamienne

na akcje)

pa-10

WIBOR3M + 6,0 NIE 24 1.250 maj-11

WIBOR3M + 6,5 NIE 24 10.000 maj-11

7,10% NIE 12 15.000 maj-11

WIBOR6M + 5,5 TAK 12 25.000 lip-11 Hipoteka na prawie uytkowania wieczystego nieruchomoci do kwoty 37 mln z

WIBOR6M + 4,75 TAK 24 25.000 lis-11 52 mln na nieruchomociach gruntowych

WIBOR6M + 5,5 TAK 24 20.800 lip-12

Hipoteka czna na 8 nieruchomociach w wysokoci 41,78 mln z oraz zastaw rejestrowy na kwot 130 mln z na certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych prez GANT FIZ

WIBOR3M+6,5 TAK 12 21.000 sie-12 37,13 mln - wpis do hipoteki umownej na nieruchomoci

Grant Thornton International. All rights reserved.

Nazwa oprocentowanie zabezpieczenie zapadalno

(miesice) warto (tys. z)

data emisji zabezpieczenie

Ghelamco

Invest

WIBOR6M + 5 TAK 36 150.000 lip-11 Porczenie kwoty gwnej oraz kwoty odsetek udzielone przez spk cypryjsk

WIBOR6M + 5 TAK 36 50.000 sie-11 Porczenie kwoty gwnej oraz kwoty odsetek udzielone przez spk cypryjsk

WIBOR6M + 6 TAK 36 132.500 kwi-12 Porczenie kwoty gwnej oraz kwoty odsetek udzielone przez spk cypryjsk

WIBOR6M + 6 TAK 36 4.600 lip-12 Porczenie kwoty gwnej oraz kwoty odsetek udzielone przez spk cypryjsk

LC Corp

(GPW)

WIBOR6M + 4 NIE 36 100.000 kwi-11

WIBOR6M +3,8 NIE 36 65.000 lip-12

Marvipol

(GPW)

WIBOR3M + 3 NIE 36

39.400

(zamienne

na akcje)

sie-10