Friends utbildningar

download Friends utbildningar

of 16

 • date post

  27-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Friends utbildningar inom skolor, förskolor och idrottsföreningar.

Transcript of Friends utbildningar

 • Friends utbildningar

 • 2Innehll

  Frord 3

  Om Friends 4

  Friends i skolan 6

  Friends ntutbildningar 12

  Friends i frskolan 13

  Friends i idrotten 14

  Kontaktuppgifter 15

 • 2 3

  Barns rttigheter och vuxnas skyldigheterNr Friends startade 1997 hade frgor om mobbning

  och krnkningar mot barn och unga inte alls samma

  sjlvklara plats p agendan som idag. Friends har bi-

  dragit till att stta fokus p frgan, och idag har skolan

  enligt lag skyldighet att se till att inget barn krnks

  eller diskrimineras. S var det inte fr 17 r sedan.

  Ett av de grundlggande syftena med den svenska

  skolan och frskolan r att frmedla och frankra

  respekt fr de mnskliga rttigheterna och de grund-

  lggande demokratiska vrderingar som det svenska

  samhllet vilar p. Barnkonventionens bestmmelse,

  om att all utbildning och verksamhet har barnets bsta

  som utgngspunkt, har ocks infrts i lagstiftningen.

  ven den nya skollagen r mycket tydlig vad gller

  vikten av att jobba med dessa frgor och av den fljer

  att skolorna ska ta ett stort steg framt i sitt trygghets-

  och likabehandlingsarbete. Det rder med andra ord

  inte ngon som helst tvekan om att skolan har ett

  mycket stort ansvar i den hr frgan.

  n s lnge r det framfr allt skolan/frskolan som

  omfattas av dessa lagar men Friends frhoppning r att

  det framver ven ska stllas tydligare krav p idrotts-

  rrelsen. Idrotten r en oerhrt viktig och betydelsefull

  arena fr vra unga. Vid sidan om skolan spelar den en

  viktig roll fr barns och ungas utveckling och fungerar

  som en mtesplats ver sociala och kulturella grnser.

  Drfr arbetar Friends aktivt fr ett positivt och tryggt

  idrottsklimat genom ett medvetet frebyggande arbete.

  Friends vision r ett samhlle dr barn och unga

  vxer upp i trygghet och jmlikhet. Jag r vertygad om

  att det r mjligt. Men det kommer inte att ske av sig

  sjlvt det krver hrt och lngsiktigt arbete av oss alla.

  Tillsammans kan vi skapa en trygg och jmlik skola och

  frskola samt en idrottsrrelse som prglas av gldje,

  trygghet och gemenskap.

  Carolina Engstrm

  Chef Utbildning och Utveckling

  Frord

 • 4Friends r en icke-vinstdrivande organisation vars

  uppdrag r att stoppa mobbning. Vi utbildar och

  stdjer skolor, frskolor och idrottsfreningar ver hela

  landet. Friends arbetar lngsiktigt genom utbildning,

  rdgivning och opinionsbildning fr att ka kunskap

  och engagemang hos vuxna och barn. Genom fyra

  regionkontor finns Friends representerade i hela

  landet och har idag ca 45 anstllda med varierande

  bakgrunder. Gemensamt r att alla har stor erfarenhet

  av arbete med barn och unga ssom pedagoger, lrare,

  idrottspedagoger, beteendevetare och liknande.

  Verksamheten finansieras genom insamling frn

  privatpersoner och fretag, samt via arvoden frn de

  utbildningar som vi genomfr. Friends har ett 90-konto

  och granskas av Svensk Insamlingskontroll.

  KvalitetsskringFriends har genom ren utvecklat omfattande

  utbildningar som vnder sig till frskolor, skolor och

  idrottsfreningar. Vi frmedlar kunskap och praktiska

  redskap s att ni som arbetar med barn och ungdomar

  blir bttre rustade i ert arbete mot mobbning, diskri-

  minering och andra krnkningar.

  Vi vill vara skra p att alla skolor, frskolor och

  idrottsfreningar som arbetar med oss nr resultat.

  Detta utvrderar vi genom vrt uppfljningssystem.

  Alla skolor, frskolor och idrottsfreningar ges

  mjlighet att genom vra kontinuerliga kartlggningar

  flja utvecklingen i sin egen verksamhet och drmed

  effekten av vrt samarbete.

  Om FriendsS hr tycker Friendsskolorna 94 % upplever att samarbetet med Friends har

  lett till en positiv frndring av klimatet p skolan.

  91 % upplever att samarbetet har lett till

  kad kunskap om trygghet och likabehandling.

  85 % anser att samarbetet har lett till minskat

  antal krnkningar p skolan.

  Friends kundnjdhetsindex december 2013.

  S hr tycker idrottsfreningarna 92 % upplever att samarbetet med Friends

  har lett till att freningen har ftt kad kunskap

  i det frebyggande arbetet mot mobbning

  81 % upplever att samarbetet med Friends

  har lett till att freningen har utvecklat sin

  handlingsplan fr att arbeta frebyggande

  och akut mot mobbning.

  85 % upplever att samarbetet med Friends

  har frbttrat det sociala klimatet i freningen.

  Friends kundnjdhetsindex vintern 2014.

 • 4 5

  Friends center Friends international center against bullying r en

  mtesplats fr alla som arbetar mot mobbning. Centret

  r krnan i Friends verksamhet som r att stdja och

  utbilda skolor, frskolor och idrottsfreningar i deras

  arbete fr att stoppa mobbning. Centret har tre

  grundpelare - forskning, utbildning och rdgivning.

  ForskningSker p Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  vid Stockholms universitet. Resultaten av forskningen

  bidrar till Friends metodutveckling.

  UtbildningCentret str vrd fr konferenser och hller utbild-

  ningar kring mobbning. Syftet r att utbyta kunskap

  om mobbning bde p nationell och internationell

  niv. Utbildningsdelen omfattar ven kurser fr lrare,

  freningar och andra intressenter kring frebyggande

  mobbningsarbete.

  Rdgivning Skolor, frskolor och idrottsfreningar kan vnda sig

  till Friends international center against bullying fr

  fri rdgivning och std frn Friends experter.

  Forskning, lagstiftning och erfarenhet

  Friends utbildningar i skolan utgr ifrn lagstiftning,

  forskning om framgngsrika insatser mot mobbning

  samt all den erfarenhet vi ftt frn att beska skolor,

  frskolor och idrottsfreningar runt om i Sverige.

  Forskning, bde i Sverige och internationellt, visar

  att en viktig frutsttning fr att lyckas minska mobb-

  ning r att arbetet mot mobbning bedrivs lngsiktigt

  utifrn de behov som skolan har. Dessutom br bde

  personal, frldrar och elever ha kunskap och verktyg

  samt mjlighet att vara delaktiga i arbetet.

  Bde skollagen och diskrimineringslagen r tydliga

  med att skolan ska kartlgga, vidta tgrder och

  inkludera eleverna i arbetet mot krnkningar och fr

  allas lika vrde. All personal p skolan/frskolan,

  inte bara lrarna, har ett ansvar att agera nr en elev

  knner sig krnkt. Drfr innehller Friends samtliga

  utbildningar i skolan/frskolan kunskap och verktyg

  fr hela skolans/frskolans personal om elevernas

  rttigheter och de vuxnas skyldigheter.

  Friends har utbildat i och inspirerats av skolor

  sedan 1997. Genom ren har vi mtt engagerade

  vuxna och elever vilket har gett oss en stor erfarenhet

  av hur mobbning och andra krnkningar kan tgrdas

  och frebyggas samt hur skolor kan involvera alla i

  arbetet fr trygghet och lika vrde.

  Om Friends

 • 6Friends utbildningar och arbetsmaterial utgr frn

  skollagen, diskrimineringslagen samt skolans lroplaner.

  Utbildningarna syftar till att ge kunskap och konkreta

  verktyg fr att lngsiktigt frhindra och frebygga

  krnkningar samt frmja allas lika vrde. Innehllet i

  utbildningarna baseras p omfattande forskning om hur

  skolan effektivt kan frhindra mobbning, men ocks p

  Friends mngriga erfarenhet av trygghetsarbete.

  Genom att utbilda hela skolan i arbetet mot krnkningar,

  trakasserier och diskriminering nr ni tillsammans mlet

  med en trygg och jmlik skola.

  Fr mer information om Friends frankring i forsk-

  ning, lagstiftning och lroplaner, se friends.se/forskning.

  Friends utbildningar i skolan innefattar svl analys

  som frebyggande och frmjande arbete. Drmed kan

  ni utifrn era behov avgra vad som passar er skola

  bst. De olika utbildningsstegen bygger p varandra,

  och varje steg strcker sig ver flera r.

  Friends i skolanVisste du att: Fr skolor som arbetar med Friendsprogrammet

  visar en jmfrelse av skolornas respektive

  kartlggningar att de upprepade krnkningarna

  (mobbningen) minskade med i snitt 24,1 %

  redan efter ett r.

 • 6 7

  Friends i skolan

  Analysera

  r 1 r 2 r 3

  Kartlggning och orsaksanalys.

  Enkter och frdjupande analyser

  med skolledning och elever.

  Kartlggning, uppfljning och

  orsaksanalys.

  Enkter och frdjupande analyser

  med skolledning och elever.

  Kartlggning, uppfljning och

  orsaksanalys.

  Enkter och frdjupande analyser

  med skolledning och elever.

  Analysera och frebygg

  r 1 r 2 r 3

  Kartlggning och orsaksanalys. Kartlggning, uppfljning och

  orsaksanalys.

  Kartlggning, uppfljning och

  orsaksanalys.

  Gemensamt frhllningsstt

  En struktur fr kontinuerliga

  tgrder utifrn skolans behov.

  Skolkultur och normkritik.

  Verktyg fr en inkluderande

  skolkultur.

  En framgngsrik skola.

  Effektiva insatser som utgngspunkt

  fr uppfljning och utveckling.

  Friendsprogrammet: analysera, frebygg och frmja

  r 1 r 2 r 3

  Kartlggning och orsaksanalys. Kartlggning, uppfljning och

  orsaksanalys.

  Kartlggning, uppfljning och

  orsaksanalys.

  Gemensamt frhllningsstt. Skolkultur och normkritik. En framgngsrik skola.

  Likabehandling i praktiken.

  Praktiska verktyg fr att arbeta

  frmjande i elevgrupper.

  At