Changes to NSW road rules 2012 - Vietnamese

Click here to load reader

download Changes to NSW road rules 2012 - Vietnamese

of 12

 • date post

  31-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Changes to NSW road rules 2012 - Vietnamese

 • Ngy 1 thng 11 nm 2012

 • Nhng thay i v lut ng b ti tiu bang NSW

  T ngy 1 thng 11 nm 2012, lut ng b ti tiu bang NSW c mt s thay i. Rt nhiu nhng thay i ny ch n gin l nhm lm r v lm d hiu hn lut ng b hin hnh.

  Nhng thay i ny s nh hng n tt c nhng ngi s dng ng b. V vy, iu quan trng l qu v cn c v lm quen vi ni dung trong t gp thng tin ny.

  Ti liu ny khng trnh by tt c nhng thay i. Qu v c th tm thm thng tin ti www.rms.nsw.gov.au

 • 1

  S dng in thoi di ng Khi xe ang di chuyn hoc ng yn (nhng khng phi ang u), ngi li ch c s dng in thoi di ng gi hoc nhn cuc gi hoc s dng chc nng nghe nhc:

  Khi in thoi c gi trn khung c nh; hoc

  Nu khng c gi trn khung c nh th vic s dng in thoi phi khng i hi ngi li chm hoc iu khin in thoi di bt k hnh thc no.

  Tt c cc chc nng khc bao gm nhn tin, nhn tin video, tr chuyn trc tuyn, c tin nhn hin th v gi th in t u b cm.

  Lut mi ch r rng ngi li xe ang di chuyn hoc ng yn (tr khi ang u) KHNG C CM in thoi trn tay tr khi cn chuyn in thoi cho mt hnh khch ngi trong xe.

  Hnh pht: 3 im tr (4 im nu trong vng trng hc) v $298 ($397 nu trong vng trng hc)LU : Ngi ang hc li xe v ngi c bng li P1 khng c php s dng BT K chc nng no ca in thoi (k c loi khng cm tay) khi li xe.

  Xe cnh st v xe dch v khn cp Ngi li xe cnh st v xe dch v khn cp c th tip tc s dng cng d liu di ng trn ng lm vic nhn cng tc, giy php, ng k v nhng thng tin quan trng khc.

  Thit b hin th hnh nh trong xe c ng c Cc thit b hin th hnh nh (bao gm c in thoi di ng)- c s dng nh l chc nng tr gip ngi li nh H Thng nh V Ton Cu (GPS) - ch c s dng trong xe c ng c khi c gi trn khung c nh. Khung gi ny phi c thit k kiu dng thng mi v c sn xut nhm mc ch ny. Khung phi c t v tr hp l trn xe khng lm sao lng hoc che khut tm nhn ca ngi li.

  Hnh pht: 3 im tr (4 im nu trong vng trng hc) v $298 ($397 nu trong vng trng hc)

 • 2

  n cnh bo nhp nhy hoc chung cnh bo reng Nu n cnh bo bt u nhp nhy hoc chung

  cnh bo bt u reng v ngi i b bt u bng qua ng ray xe la hoc xe in, h phi nhanh chng tip tc bng cho ht ng.

  Hnh pht: $66

  Ngi i b hoc i xe p bng qua ng c tn hiu n Nu n giao thng chuyn sang vng hoc khi ngi i b hoc i xe p bng qua ng c tn hiu n, ngi c th tip tc bng qua ng bn kia (nh nh ban u).

  Hnh pht: $66

  Ngi i b ti ch ng xe la bng ngang (Cc vi phm mi)

  n i b mu Nu ti ch ng xe la bng ngang, n i b

  ang mu , ngi i b khng c bng qua. Hnh nh di y minh ha iu ny.

  Hnh pht: $66 Nu n i b ch chuyn sang khi ngi i b

  bt u bng qua th ngi phi nhanh chng tip tc bng cho ht ng.

  Hnh pht: $66

  Ngi i b ti ch xe la bng ngang

 • 3

  Vo ch bng qua ng b chnNgi li xe trc khi vo ni giao nhau khng c n giao thng c th ngng xe ti ch bng qua ng dnh cho ngi i b nu ch bng qua ng ny khng b chn, nhng ch sau khi nhng cho ngi i b s dng ch bng . iu ny cho php ngi li xe kim tra giao thng ti ni giao nhau.

  Hnh pht: 2 im tr (3 im nu trong vng trng hc) v $232 ($298 nu trong vng trng hc)

  Nhng ng cho ngi i b khi quo ti ni giao nhauKhi quo ti ni giao nhau, ngi li xe phi nhng ng cho ngi i b ang bng qua ng m ngi li ang quo vo. Hnh nh di y minh ha iu ny.

  Hnh pht: 3 im tr (4 im nu trong vng trng hc) v $298 ($397 nu trong vng trng hc)

  Nhng ng cho ngi i b

 • 4

  Lung ng c nh du ch dnh cho mt s loi xeNgi li cc loi xe c quy nh phi chy trn nhng lung ng nht nh (v d nh bin xe ti s dng lung ng bn tri) c php ri khi lung ng ny nu h iu khin xe v tr chuyn sang ng khc hoc quo xe theo hnh ch U.

  Hnh pht: 3 im tr and $298

  Ch sc vt trn xe myKhng c php ch sc vt trn xe my, gia ngi li v tay cm li hay bt k v tr no vn c th gy cn tr n kh nng iu khin ca ngi li xe.

  Hnh pht: 3 im tr (4 im nu trong vng trng hc) v $397 ($496 nu trong vng trng hc)

  Nhng ng ti bng binh c n giao thng ti ng ng khng hot ng Mt s bng binh c n giao thng lp ti ng ng. Tuy nhin, nu n khng hot ng ng, ngi li s lm nh khi ang nhng bng binh thng thng - nhng ng cho xe trong bng binh.

  Hnh pht: 3 im tr and $298

 • 5

  Ra hiu ti bng binh Ngi li i vo bng binh v c nh r tri hoc phi, cn phi ra hiu r rng cho nhng ngi i ng khc bng cch ra hiu trc khi vo bng binh. Hnh nh di y minh ha iu ny.

  Trc y, ngi li ch phi ra hiu khi vo bng binh.

  Khi mun ra khi bng binh, d l r tri, phi hay ngay c i thng, ngi li u phi ra hiu r tri trc khi ra khi bng binh, tr khi lm nh vy l khng thc t.

  Hnh pht: 2 im tr and $165

  Ra hiu bng binh

 • 6

  Ti tiu bang NSW, ngi li cng c php bng ngang hai ln phn chia lin tc vo hoc ri mt ng no bng con ng ngn nht.

  road related arearoad related area

  Nhng trng hp ngoi l khng cn i sang pha tri ca ln phn chiaNgi li c php bng ngang ln phn chia n vo hoc ri mt ng no . Xem v d di y.

  i sang pha tri ca ln phn chia

  Nhng trng hp ngoi l khng phi i pha tri ca ln phn chia

  i sang pha tri ca ln phn chia: Quo xe hnh ch UBt k lc no, ngi li u KHNG c php quo xe hnh ch U bng ngang:

  Ln phn chia n lin tc; hoc

  Ln phn chia n lin tc bn tri ca ln t khong; hoc

  Hai ln phn chia lin tc song song.

  Ba v d ny c minh ha di y.

  Hnh pht: 3 im tr v $298 cho cc loi xe c ng c, ln n 4 im tr v $1.191 cho xe hng nng v $66 cho xe p

  khu vc lin quan n ng

 • 7

  DO NOT OVERTAKETURNING VEHICLE

  DO NOT OVERTAKETURNING VEHICLE

  Bng khng qua mt xe ang quo

  Vt hoc qua mt xe c gn bng khng qua mt xe ang quo (do not overtake turning vehicle)C nhng trng hp ngi li c th qua mt PHA TRI ca mt xe di c gn bng khng qua mt xe ang quo nu c th lm vic ny an ton. l:

  Khi xe ang i trn ng c nhiu lung ng; hoc

  Khi xe khc ang ra hiu quo phi hoc quo hnh ch U ngay t trung tm ng; hoc

  Khi xe khc ang ng yn.

  By gi th ngi li c th qua mt v pha tri ca xe c gn bng khng qua mt xe ang quo, nhng ch khi c th lm vic ny mt cch an ton.

  Vui lng tham kho v d di y v mt sau.

  Hnh pht: 2 im tr and $232

 • 8

  Vt hoc qua mt xe c gn bng khng qua mt xe ang quo

 • 9

  Gi khong cch ti thiu pha sau cc xe diLut ny c p dng cho ngi li xe di ang khng i trn khu vc ng dn c hn ch tc , ng c nhiu lung hoc ang qua mt xe khc.

  Ngi li xe di khi li sau mt xe di khc, phi gi khong cch ti thiu l 60m pha sau xe ang i trc.

  Ngi li xe hp khi li sau xe di khc, phi gi khong cch ti thiu l 200m pha sau xe ang i trc.

  Hnh pht: $397 hoc $1.191 v 3 hoc 4 im tr

  S dng bin tam gic cnh bo lu ng Nu ngi li xe hng nng (vi Trng Lng Ton Th - Gross Vehicle Mass GVM hn 12 tn) ngng hoc c hng vt chuyn b ri chy vi tc gii hn l 80km/h hoc hn v b khut tm nhn trong vng 30 mt t mi hng, phi t ba bin tam gic cnh bo trn ng:

  Mt bin phi t 200-250 mt pha sau xe hoc hng vn chuyn b ri;

  Mt bin phi t 200-250 mt pha trc xe hoc hng vn chuyn b ri; v

  Mt bin phi t bn cnh xe hoc hng vn chuyn b ri.

  Trn con ng vi tc gii hn di 80km/h v xe b khut tm nhn trong vng 200 mt t mi hng, phi t ba bin tam gic cnh bo trn ng:

  Mt bin phi t 50-150 mt pha sau xe hoc hng vn chuyn b ri;

  Mt bin phi t 50-150 mt pha trc xe hoc hng vn chuyn b ri; v

  Mt bin phi t bn cnh xe hoc hng vn chuyn b ri.

  Trn ng mt chiu hoc phn chia, vn phi c ba bin tam gic. Tuy nhin, thay v t bin pha trc xe, bin ny nn c t gia xe hoc hng vn chuyn b ri v bin t pha sau xe.

  Hnh pht: $99

 • 10

  Thc mc thm:www.rms.nsw.gov.au | 13 22 13

  Thng 10 nm 2012Tp ti liu s:45094050/n phm s:12.050/TfNSWM226