Alkohol- co ka¼dy wiedzie‡ powinien .oddzia‚ywania alkoholu na organizm i...

download Alkohol- co ka¼dy wiedzie‡ powinien .oddzia‚ywania alkoholu na organizm i psychik™ cz‚owieka

of 20

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Alkohol- co ka¼dy wiedzie‡ powinien .oddzia‚ywania alkoholu na organizm i...

Alkohol- co kady wiedzie powinien Alkohol jest gwnym skadnikiem znanych nam napoi wysokoprocentowych takich jak: piwo,

wino, wdka, likiery. Zawiera substancje chemiczn tzw. Alkohol

etylowy czyli etanol o wzorze C2H5OH. Etanol jest substancj bardzo aktywn

biochemicznie, w wikszym steniu niszczy tkank biologiczn, wpywa na prac uczu, sposb mylenia, upoledza koordynacj ruchw oraz kontrole zachowania.

Alkohol- co kady wiedzie powinien Alkohol etylowy naley do zwizkw

chemicznych, ktre bardzo szybko wchaniaj si z przewodu pokarmowego, ju w cigu 5-10 min po spoyciu mona go wykry we krwi!!!!!!!! W cigu 15 min wchoniciu ulega 50% spoytej dawki.

Alkohol produkowany jest ze zboa, owocw, warzyw ( buraki cukrowe, trzcina cukrowa), ktre poddawane s fermentacji.

Fermentacja jest procesem, ktry uywa drody lub bakterii by zmieni cukry na alkohol.

Alkohol- co kady wiedzie powinien Alkohol ma te inne formy i moe by uywany

np. jako rodek antyseptyczny. Jest rodkiem uspokajajcym, ktry spowalnia

funkcj orodkowego ukadu nerwowego, blokuje cz wiadomoci prbujcych dotrze do mzgu.

Zmienia wyobraenia o sobie, uczucia, ruchy, postrzeganie i such.

W statystykach spoycie alkoholu wzrasta co roku o 1%, szczeglnie wrd dzieci i modziey!!!!!!!

Dlaczego ludzie modzi pij alkohol? Dla modziey alkohol wydaje si atrakcyjny,

uwaaj, e bez niego nie ma dobrej zabawy. Wielu modym brakuje wiedzy na temat skutkw

oddziaywania alkoholu na organizm i psychik czowieka.

Alkohol stwarza iluzje ciekawszego i peniejszego ycia, daje zudzenie kontaktu i wizi, jednym obietnice luzu i relaksu innym zapomnienia.

Sta si form spdzania wolnego czasu. Duy wpyw ma jego dostpno i atwo nabycia.

Dlaczego ludzie modzi pij alkohol? Modzi ludzie s mniej odporni na presje rwienikw i

rodowiska, alkohol nabiera przy tym dodatkowej wartoci jako owoc zakazany.

Mody czowiek chtniej spdza czas w pubach, barach, poniewa po butelce czuje si lepszy od innych, zwiksza si jego pewno siebie, poczucie siy, szczcia, atwo prowadzenia byskotliwej rozmowy.

Picie przestao by czynnoci typowo msk, pomnoya si liczba okazji do picia chociaby ze wzgldu na moliwo zaproszenia kobiety na drinka czy piwo.

Zachcajcy wpyw maj rwnie nazwy, kady chce sprbowa drinka o nazwie np. zachd soca w Sydney, wcieky pies, upojna noc.

Dlaczego ludzie modzi pij alkohol? Picie jest postrzegane jako czynno spoeczna,

zachowanie grupowe, stwarza poczucie wizi osobowej, bezpieczestwa i wspuczestnictwa.

Modzie pije, poniewa chce dopasowa si do kolegw, nalee do paczki, chce czu si dorosym.

Chc pozby si napicia i niepewnoci, swobodniej poczu si w towarzystwie, zwaszcza wobec osb przeciwnej pci. Alkohol sprawia, e wstyd i niemiao odchodzi w niepami.

Szukaj ulgi w przykrych momentach.Tradycj stao si picie alkoholu podczas wit i uroczystoci.

Alkohol- dziaania niepodane Alkohol niekorzystnie wpywa na wiele narzdw.

Niszczy przede wszystkim wtrob, trzustk, inne narzdy ukadu pokarmowego.

Zakca wchanianie odywczych substancji z poywienia.

Niekorzystnie wpywa na serce i moe powodowa nadcinienie.

Zmniejsza odporno organizmu i sprawia, e czciej chorujemy.

Jest bardzo szkodliwy dla ukadu nerwowego.

Alkohol- dziaania niepodane Picie duych iloci alkoholu moe wiza si z

wystpowaniem zaburze psychicznych. Sprawia, e wolniej reagujemy na to, co dzieje si

dookoa oraz obnia kondycj fizyczn i seksualn. Alkohol sprawia, e mniej si kontrolujemy i nie

stawiamy wyranych granic. Dlatego po spoyciu alkoholu wzrasta przestpczo, prawdopodobiestwo spowodowania wypadku, czy nieodpowiedzialne kontakty seksualne.

Alkohol- dziaania niepodane U mczyzn wypijanie ju 80 g alkoholu dziennie (4-5

butelki piwa) szkodzi wtrobie do tego stopnia, ze po dwudziestu latach co drugi alkoholik musi si liczy z marskoci wtroby.

U kobiet te same skutki wywouje ju 35 do 40g alkoholu dziennie.

Alkohol powoduje tycie naszego ciaa, poniewa zawiera stosunkowo duo energii, ktra szybko si wchania.

Picie wysokoprocentowego alkoholu na pusty odek powoduje szybkie wzrastanie poziomu alkoholu we krwi i podchmielenie!!!!

Alkohole niskoprocentowe lub rozcieczone wod czy lodem wchaniaj si wolniej.

Dziaanie alkoholu na organizm.Mzg i orodkowy ukad

nerwowy

a. Zaburzenia czucia,b. Ble rk i ng (skurcze),c. Pogorszenie ostroci

widzenia,d. Zaburzenie mylenia, szybkie

mczenie si praca umysow, zmniejszenie koncentracji,

e. Zwikszona draliwo,f. Trudnoci w opanowaniu

agresji i zmiennoci nastroju,g. Niszczenie komrek

nerwowych

Dziaanie alkoholu na organizm.Ukad suchowy

Odpowiada za poczucie rwnowagi. Alkohol zmienia gsto tkanki i pynw w uchu. Im wiksza ilo wypitego alkoholu, tym wiksze zmiany, a do momentu, gdy zupenie stracimy poczucie rwnowagi. W efekcie koyszemy si i zataczamy, prbujc zrekompensowa uczucie, e znajdujemy si na wzburzonym morzu.

Skutki nadmiernego spoywania alkoholu!!2. Ukad pokarmowy

Niedobory biaka i witamin,

Uczucie suchoci, Pieczenie jzyka, Zgaga, Krwotoki z przeyku, Choroba wrzodowa

odka i dwunastnicy,

Skutki nadmiernego spoywania alkoholu!!

Ble gowy, Brak apetytu, Brak aktywnoci fizycznej i psychicznej, Marsko wtroby, Zapalenie trzustki, Brak wchaniania odywczych substancji

z poywienia

Skutki nadmiernego spoywania alkoholu!!Ukad krenia

Zaburzenia akcji serca, Gwatowne rozszerzenie

naczy krwiononych, Choroba minia

sercowego, Zmiany morfologiczne

w szpiku kostnym, ktre uniemoliwiaj prawidowe funkcjonowanie ukadu krwiotwrczego

Nadcinienie krwi

Skutki nadmiernego spoywania alkoholu!! 4. Ukad oddechowy

Rozwj bakterii i wirusw powoduje przewleke zapalenie drg oddechowych,

Czciej wystpuje zapalenie oskrzeli i puc,

Zatoki oboczne nosa, ktre objawiaj si czstymi blami gowy, meczcym kaszlem, chrypk, oglnym osabieniem,

czsto wystpuj napady dusznoci i stany gorczkowe

Skutki nadmiernego spoywania alkoholu!!5. Ukad odpornociowy

a. Zwikszona wraliwo na choroby zakane, zapalenie puc, grulic a nawet RAKA!!!

b. Alkohol upoledza m.in. zdolno limfocytw do speniania ich funkcji (np. do produkcji przeciwcia przeciw obcym antygenom) oraz osabia ich aktywno.

Zmiany psychiczne i intelektualne Alkohol niszczy psychik modego czowieka!!! Ogranicza koncentracje i obnia zdolno

zapamitywania. Wpywa na prace uczu i sposb mylenia.

NADMIERNE SPOYWANIE ALKOHOLU PROWADZI DO ALKOHOLIZMU, CHOROBY

POLEGAJACEJ NA UTRACIE KONTROLI NAD ILOCI SPOYWANEGO ALKOHOLU!

NIE PIJ!!!

Slajd 1Slajd 2Slajd 3Slajd 4Slajd 5Slajd 6Slajd 7Slajd 8Slajd 9Slajd 10Slajd 11Slajd 12Slajd 13Slajd 14Slajd 15Slajd 16Slajd 17Slajd 18Slajd 19Slajd 20