Download - Total life cycle buildings jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

Transcript
Page 1: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.1

Lifecycling costing

IFMA dd 02.04.2014Jos Duchamps, Managing Director PROCOS Group

Agenda

� Definitie

� Basis beginselen

� Differentiële LCC

� Interne rendementsgraad

� LCC als onderdeel van asset management

� Construction LCC

� Relatie met BIM

� Case

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Page 2: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.2

Definitie

Wikipedia:

“Life cycle costing is een methodiek voor het in kaart brengen van

de financiële kosten en baten van een product of dienst die

investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten en 'sloopkosten'

onderling vergelijkbaar maakt.”

KUL:

Life cycle costing is een methode om de totale kost over de

levenscyclus van een project te analyseren, waarbij alle in- en

uitgaande kasstromen tegen elkaar afgewogen worden.

David Landon

LCC is a technique which enables the systematic appraisal of life

cycle costs over a period of analysis, as defined in the agreed scope.

Definitie

ISO 15686-5

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Page 3: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.3

Toepasbaarheid

LCC analyse kan gebruikt wordt bij het beoordelen van de investering …

� Voor nieuwbouw van

• één gebouw (kantoor, zorgcentrum, brug, …)

• één onderdeel in een gebouw

• de vastgoed portfolio

� In bestaande gebouwen

• Evalueren van toekomstige onderhoudsbudgetten

• Evalueren van toekomistige renovaties en herinrichtingen

� Voor evaluatie en analyse van de ganse levensduur of een voorafbepaalde periode

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Basisbeginselen

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Page 4: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.4

Cashflow schema

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Eindwaarde (EW)

Kasstroom (C)

Tijd (t)

Rente (r)

EW = C x (1 + r) t

Cashflow schema

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Opbrengst bij verkoop

Grondkosten

Kosten adviseurs

Bouwkost

Inrichtingskosten

Huurinkomsten

Exploitatiekosten

Page 5: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.5

Netto eindwaarde (net future value)

� Verschil tussen de eindwaarden van alle kasstromen.

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Eindwaarde (EW)

Tijd (t)

Rente (r)

EW = C x (1 + r) t

Contante waarde (CW) - present value

� De kasstroom, nodig om een toekomstige uitgave te kunnen afdekken rekening houdend met een rente en een periode

� De netto contante waard is het erschil tussen contante waarden van alle kasstromen welek in en uit de kas vloeien.

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

C

Tijd (t)

Rente (r) C

(1 + r) t

CW

CW =

Page 6: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.6

Lifecycle cost

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Kasstromen

InvesteringVerbouwing RestwaardeEnergieWater

Beslissingsregel

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Page 7: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.7

Differentiële LCC

� Investingskost: 200

� Recurrente kost: 20

� Groeivoet: 2%

� Levensduur: 30 j

� Investingskost: 300

� Recurrente kost: 10

� Groeivoet: 2%

� Levensduur: 30 j

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Maakt keuze tussen alternatieven mogelijk

Optie 1 Optie 2

Nominale cashflows

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Page 8: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.8

Actuele waarde van toekomstige geldstromen

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Som van actuele waarde tot bepaald jaar

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

LCC1

LCC2

Page 9: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.9

Som van de netto actuele waarden

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Terugbetalingsperiode

Interne rendementsgraad

In plaats van de berekening van de LCC, berekent men het rendement

Methode is trial and error methode

Indien IRR > a dan start het project

Indien IRR < a dan start het project niet

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Page 10: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.10

Differentiële LCC i.f.v. de actualisatievoet

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Delta LCC

LCC als onderdeel van asset management (The institute of asset

management – Asset Management – an anatomy)

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Page 11: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.11

Beslissingsproces voor investeringen

� Traditioneel: Analyse van de historiek van de kosten

� Vandaag: optimaliseren van de investering door rekening te houden met:

• Veroudering - levensduur

• Trading off capital cost

• Onderhouds kosten

• Risico’s

� Analyse van de “lifecycle cost” is noodzakelijk in het beslissingsproces.

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Concept van Asset Management

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Page 12: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.12

Asset Life Cycles

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Kosten / risico / conditie i.f.v. de tijd

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Page 13: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.13

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Lifecylce delivery activities

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Page 14: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.14

Lifecycle delivery activities group

� Technical standards and legislation

� Asset creation and acquisition

� System engineering

� Configuration management

� Maintenance delivery

� Reliability engineering & root cause analysis

� Asset operations

� Resource management

� Shutdown/outage management

� Incident response

� Asset rationalisatioin and disposal

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Construction LCC (ISO 15686-5)

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Page 15: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.15

LCC - requirements

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Invloed op LCC in de tijd

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Page 16: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.16

Scope van de kosten

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Relatie met BIM

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Page 17: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.17

BIM voor gebouwbeheer

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

BEHEER LIFE CYCLE VAN HET GEBOUW

• Beheer en opvolging huurcontracten

• Beheer en opvolging projecten

• Toewijzing ruimte, bezettingsplan

• Beheer verhuis medewerkers

• Beheer uitrustingselementen

• Preventief en correctief onderhoud

• SLA

• …

Van BIM model tijdens constructie …

naar gebouwbeheer …

BIM / ARCHIBUS integratie voor gebouwbeheer

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

BEHEER LIFE CYCLE VAN HET GEBOUW

• met één klik binnenhalen van het volledige Revit model

• automatische, bidirectionele updates van ARCHIBUS gegevens en het Revit Model.

• configureerbare ‘data mapping’ zodatalle nodige gegevens uit het model gebruikt kunnen worden voor het gebouwbeheer.

• alle ARCHIBUS toepassingen zijn vanafdag één operationeel.

BIM model dat steeds up-to-date is, is deideale start voor latere projecten

Van BIM model tijdens constructie …

naar gebouwbeheer … via ARCHIBUS

Smart Client Extension for Revit

Page 18: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.18

BIM / ARCHIBUS integratie gaat verder dan één BIM model

� werken met heterogene gegevens :

• gebouwen die enkel gelinkt zijn aan AutoCAD plannen (bidirectioneel)

• gebouwen gelinkt aan BIM modellen (bidirectioneel); rapportering over verschillende BIM modellen heen

• gebouwen waarvan enkel alfanumerische gegevens beschikbaar zijn

� beschikbaar maken van al deze gebouwinformatie

• op het web via ARCHIBUS WebCentral

• voor gebruik in alle ARCHIBUS toepassingen

• en in de gelinkte AutoCAD tekening of Revit BIM Modellen via de bidirectionele, automatische updates

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Meerwaarde voor onderhoud

� Bespaar tijd : geen onnodige verplaatsingen wanneer men beschikt over correcte locatie- en installatiegegevens

� Verbeter de volledigheid van het preventief onderhoudsprogramma via een correcte uitrustingsinventaris

� Beperk herstelkosten bij correctief onderhoud door snelle interventie en uitgebreide kennis van de installatie

� Mobiele toegang tot BIM gegevens via ARCHIBUS

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Page 19: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.19

Meerwaarde in operationeel beheer

� Beperk onderhoudskosten door een correcte inventaris; een accurate inventaris kan de kosten op onderhoudscontracten reduceren met 3% tot 6%

� Beperk de tijd om de inventaris op te maken. Een accurate inventaris kan een ROI van 3% opleveren wat betreft energieverbruik

� Optimaliseer de gebouwperformantie door vergelijking van het actuele energieverbruik met het voorspelde verbruik. Vanuit het BIM model kunnen de ontwerpgegevens opgevraagd worden.

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Meerwaarde bij renovatieprojecten

� Vermijdt kosten voor het bijwerken van as-built gegevens en het uitvoeren van rondgangen in de aanloop van een nieuw project

� Beter inzicht in de rol van de individuele installatie-elementen, zoals bv. van HVAC

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Page 20: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.20

Case

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Case

� 3 alternatieve voorstellen voor buitenschrijnwerk (Meranti, Alu en PVC)

� Investeringskost

� Onderhoud

� Periode van 50 jaar

“Welk alternatief is optimaal?”

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

Page 21: Total life cycle buildings  jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

p.21

Bibliografie

� The institue of Asset Management, Asset Management – an anatomy,

2012

� Frank De Troyer, Life Cycle Cost analysis als instrument om

verantwoorde keuzen te maken bij ontwerp en keuze van systemen voor

de realisatie van bouwprojecten voor welzijns- en

gezondheisvoorzieningen, 2010

� Wikipedia

� Davis Langdom, Life Cycle Costing (LCC) as a contribution to sustainable

construction: a common methodology, 2007

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

PROCOS Group

Jan Blockxstraat 1

B - 2018 Antwerpen

tel + 32 3 242 94 60

fax + 32 3 248 73 58

[email protected]

www.procosgroup.com