Download - Total life cycle buildings jos duchamps - ifma opleiding 02-04-14

Transcript
  • 1. p.1 Lifecycling costing IFMA dd 02.04.2014 Jos Duchamps, Managing Director PROCOS Group Agenda Definitie Basis beginselen Differentile LCC Interne rendementsgraad LCC als onderdeel van asset management Construction LCC Relatie met BIM Case DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com

2. p.2 Definitie Wikipedia: Life cycle costing is een methodiek voor het in kaart brengen van de financile kosten en baten van een product of dienst die investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten en 'sloopkosten' onderling vergelijkbaar maakt. KUL: Life cycle costing is een methode om de totale kost over de levenscyclus van een project te analyseren, waarbij alle in- en uitgaande kasstromen tegen elkaar afgewogen worden. David Landon LCC is a technique which enables the systematic appraisal of life cycle costs over a period of analysis, as defined in the agreed scope. Definitie ISO 15686-5 DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com 3. p.3 Toepasbaarheid LCC analyse kan gebruikt wordt bij het beoordelen van de investering Voor nieuwbouw van n gebouw (kantoor, zorgcentrum, brug, ) n onderdeel in een gebouw de vastgoed portfolio In bestaande gebouwen Evalueren van toekomstige onderhoudsbudgetten Evalueren van toekomistige renovaties en herinrichtingen Voor evaluatie en analyse van de ganse levensduur of een voorafbepaalde periode DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com Basisbeginselen DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com 4. p.4 Cashflow schema DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com Eindwaarde (EW) Kasstroom (C) Tijd (t) Rente (r) EW = C x (1 + r) t Cashflow schema DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com Opbrengst bij verkoop Grondkosten Kosten adviseurs Bouwkost Inrichtingskosten Huurinkomsten Exploitatiekosten 5. p.5 Netto eindwaarde (net future value) Verschil tussen de eindwaarden van alle kasstromen. DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com Eindwaarde (EW) Tijd (t) Rente (r) EW = C x (1 + r) t Contante waarde (CW) - present value De kasstroom, nodig om een toekomstige uitgave te kunnen afdekken rekening houdend met een rente en een periode De netto contante waard is het erschil tussen contante waarden van alle kasstromen welek in en uit de kas vloeien. DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com C Tijd (t) Rente (r) C (1 + r) t CW CW = 6. p.6 Lifecycle cost DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com Kasstromen Investering Verbouwing Restwaarde Energie Water Beslissingsregel DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com 7. p.7 Differentile LCC Investingskost: 200 Recurrente kost: 20 Groeivoet: 2% Levensduur: 30 j Investingskost: 300 Recurrente kost: 10 Groeivoet: 2% Levensduur: 30 j DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com Maakt keuze tussen alternatieven mogelijk Optie 1 Optie 2 Nominale cashflows DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com 8. p.8 Actuele waarde van toekomstige geldstromen DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com Som van actuele waarde tot bepaald jaar DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com LCC1 LCC2 9. p.9 Som van de netto actuele waarden DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com Terugbetalingsperiode Interne rendementsgraad In plaats van de berekening van de LCC, berekent men het rendement Methode is trial and error methode Indien IRR > a dan start het project Indien IRR < a dan start het project niet DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com 10. p.10 Differentile LCC i.f.v. de actualisatievoet DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com DeltaLCC LCC als onderdeel van asset management (The institute of asset management Asset Management an anatomy) DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com 11. p.11 Beslissingsproces voor investeringen Traditioneel: Analyse van de historiek van de kosten Vandaag: optimaliseren van de investering door rekening te houden met: Veroudering - levensduur Trading off capital cost Onderhouds kosten Risicos Analyse van de lifecycle cost is noodzakelijk in het beslissingsproces. DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com Concept van Asset Management DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com 12. p.12 Asset Life Cycles DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com Kosten / risico / conditie i.f.v. de tijd DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com 13. p.13 DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com Lifecylce delivery activities DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com 14. p.14 Lifecycle delivery activities group Technical standards and legislation Asset creation and acquisition System engineering Configuration management Maintenance delivery Reliability engineering & root cause analysis Asset operations Resource management Shutdown/outage management Incident response Asset rationalisatioin and disposal DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com Construction LCC (ISO 15686-5) DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com 15. p.15 LCC - requirements DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com Invloed op LCC in de tijd DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com 16. p.16 Scope van de kosten DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com Relatie met BIM DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com 17. p.17 BIM voor gebouwbeheer DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com BEHEER LIFE CYCLE VAN HET GEBOUW Beheer en opvolging huurcontracten Beheer en opvolging projecten Toewijzing ruimte, bezettingsplan Beheer verhuis medewerkers Beheer uitrustingselementen Preventief en correctief onderhoud SLA Van BIM model tijdens constructie naar gebouwbeheer BIM / ARCHIBUS integratie voor gebouwbeheer DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com BEHEER LIFE CYCLE VAN HET GEBOUW met n klik binnenhalen van het volledige Revit model automatische, bidirectionele updates van ARCHIBUS gegevens en het Revit Model. configureerbare data mapping zodat alle nodige gegevens uit het model gebruikt kunnen worden voor het gebouwbeheer. alle ARCHIBUS toepassingen zijn vanaf dag n operationeel. BIM model dat steeds up-to-date is, is de ideale start voor latere projecten Van BIM model tijdens constructie naar gebouwbeheer via ARCHIBUS Smart Client Extension for Revit 18. p.18 BIM / ARCHIBUS integratie gaat verder dan n BIM model werken met heterogene gegevens : gebouwen die enkel gelinkt zijn aan AutoCAD plannen (bidirectioneel) gebouwen gelinkt aan BIM modellen (bidirectioneel); rapportering over verschillende BIM modellen heen gebouwen waarvan enkel alfanumerische gegevens beschikbaar zijn beschikbaar maken van al deze gebouwinformatie op het web via ARCHIBUS WebCentral voor gebruik in alle ARCHIBUS toepassingen en in de gelinkte AutoCAD tekening of Revit BIM Modellen via de bidirectionele, automatische updates DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com Meerwaarde voor onderhoud Bespaar tijd : geen onnodige verplaatsingen wanneer men beschikt over correcte locatie- en installatiegegevens Verbeter de volledigheid van het preventief onderhoudsprogramma via een correcte uitrustingsinventaris Beperk herstelkosten bij correctief onderhoud door snelle interventie en uitgebreide kennis van de installatie Mobiele toegang tot BIM gegevens via ARCHIBUS DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com 19. p.19 Meerwaarde in operationeel beheer Beperk onderhoudskosten door een correcte inventaris; een accurate inventaris kan de kosten op onderhoudscontracten reduceren met 3% tot 6% Beperk de tijd om de inventaris op te maken. Een accurate inventaris kan een ROI van 3% opleveren wat betreft energieverbruik Optimaliseer de gebouwperformantie door vergelijking van het actuele energieverbruik met het voorspelde verbruik. Vanuit het BIM model kunnen de ontwerpgegevens opgevraagd worden. DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com Meerwaarde bij renovatieprojecten Vermijdt kosten voor het bijwerken van as-built gegevens en het uitvoeren van rondgangen in de aanloop van een nieuw project Beter inzicht in de rol van de individuele installatie- elementen, zoals bv. van HVAC DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com 20. p.20 Case DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com Case 3 alternatieve voorstellen voor buitenschrijnwerk (Meranti, Alu en PVC) Investeringskost Onderhoud Periode van 50 jaar Welk alternatief is optimaal? DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com 21. p.21 Bibliografie The institue of Asset Management, Asset Management an anatomy, 2012 Frank De Troyer, Life Cycle Cost analysis als instrument om verantwoorde keuzen te maken bij ontwerp en keuze van systemen voor de realisatie van bouwprojecten voor welzijns- en gezondheisvoorzieningen, 2010 Wikipedia Davis Langdom, Life Cycle Costing (LCC) as a contribution to sustainable construction: a common methodology, 2007 DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com DISCOVER YOUR SPACE on www.procosgroup.com PROCOS Group Jan Blockxstraat 1 B - 2018 Antwerpen tel + 32 3 242 94 60 fax + 32 3 248 73 58 [email protected] www.procosgroup.com