Warto wiedzie‡ warto zna‡ kilka poj™‡ o pieni…dzach i banku

download Warto wiedzie‡ warto zna‡ kilka poj™‡ o pieni…dzach i banku

of 15

 • date post

  23-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  36
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Warto wiedzieć warto znać kilka pojęć o pieniądzach i banku. Co to jest mennica? Zakład, w którym bije się monety, medale. Co to jest pieniądz? Środek płatniczy przyjmowany za towary i usługi, który określa ich wartość. Jakie znasz formy pieniądza? Banknot, moneta, czek , karta kredytowa. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Warto wiedzie‡ warto zna‡ kilka poj™‡ o pieni…dzach i banku

 • Warto wiedzie warto zna kilka poj o pienidzach i banku

 • Co to jest mennica? Zakad, w ktrym bije si monety, medale

 • Co to jest pienidz?rodek patniczy przyjmowany za towary i usugi, ktry okrela ich warto. Jakie znasz formy pienidza?Banknot, moneta, czek , karta kredytowa

 • Co to jest czek? Zlecenie pisemne na specjalnym blankiecie, wypaty albo przelewu okrelonej sumy z rachunku bankowego wystawcy

 • Co to jest czek imienny?Czek zawierajcy imi i nazwisko osoby, dla ktrej zosta wystawiony Co to jest czek na okaziciela?Czek, w ktrym nie wymaga si podania nazwiska osoby upowanionej do jego realizacji

 • Co to jest karta kredytowa?Rodzaj karty patniczej, ktra moe regulowa rachunki za zakupy, usugi.

  Jakie warunki naley spenia, aby uzyska kart kredytow?. Klient musi budzi zaufanie banku Musi mie stae dochody wpywajce na jego konto

 • Co to jest przelew bankowy? Pisemny dokument przekazywany do banku jako polecenie przelania okrelonej kwoty z konta osoby wystawiajcej ten przelew na konto innej osoby.

 • Co to s papiery wartociowe? Szczeglne dokumenty, ktre stwierdzaj okrelone prawa majtkowe przysugujce ich wacicielowi Jakie znasz najbardziej znane papiery wartociowe?. Akcje, obligacje, powszechne wiadectwa udziaowe

 • Co to s akcje? Dokument oznaczajcy, e jej posiadacz jest wspwacicielem okrelonego majtku. Co to jest bessa? Spadek cen akcji Co to jest hossa? Wzrost wartoci akcji

 • Co to jest kredyt? (poyczka udzielana przez bank przy okreleniu czasu jej trwania. Bank pobiera opat od przyznanego kredytu)

 • Co to jest lokata? Kwota pienina zoona w banku na okrelony czas. Co to jest konto? Osobisty rachunek w banku, na ktry moesz wpaca i z ktrego moesz wypaca pienidze.

 • Co to jest bankomat? Urzdzenia wypacajce pienidze W ktry roku w Polsce zainstalowano pierwszy bankomat? w 1991r.

 • W ktrym roku zostaa powoana Warszawska Gieda Papierw Wartociowych? w 1991r. Co to s domy maklerskie? S to instytucje poredniczce w sprzeday papierw wartociowych Co robi maklerzy? Dokonuj kupna i sprzeday papierw wartociowych, gwnie akcji?

 • Co to jest numizmat? Dawna moneta majca warto zabytkow Co to jest numizmatyka? Nauka o monetach zajmujca si opisem i systematyzowaniem zabytkowych monet

 • dziaa pod patronatem Batyckiego Banku Spdzielczego w Darowie