Vikingovia ľudia severu

Click here to load reader

 • date post

  08-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  46
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Vikingovia ľudia severu. Severná Európa. drsné životné podmienky Pôvodná pravlasť: územie Švédska, Nórska, Fínska hornaté zalesnené oblasti poskytovali len málo úrodnej pôdy, preto sa obyvatelia živili chovom dobytka, lovom a rybolovom - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Vikingovia ľudia severu

 • Vikingoviaudia severu

 • Severn Eurpadrsn ivotn podmienkyPvodn pravlas: zemie vdska, Nrska, Fnskahornat zalesnen oblasti poskytovali len mlo rodnej pdy, preto sa obyvatelia ivili chovom dobytka, lovom a rybolovomud delili vie vzdialenosti, dlho medzi nimi pretrvvali rodov, prbuzensk vzahytieto oblasti obvali hrd a bojovn obyvatelia Vikingovia Varjagovia /tak ich nazvali v Rusku/ - Normani /udia zo severu - tak ich volali Frankovia/

 • Spsob ivota Vikingovboli bojovnkmi, ronkmi, pastiermi, nmornkmi, stavitemi lod, obchodnkmi a remeselnkmipestovali ovos, jame, ito, penicuvinou konzumovali jedl v podobe ka, podstatn as ich jedla tvorilo msovyrbali ben, ale aj luxusn vrobky z jantru, kost, dreva, eleza a z alch kovovcez zimu opravovali nstroje, spracovvali koe a kouiny a eny tkali ltkyna jar mui odchdzali za obchodom, doma zostvali len eny s demi, starci a otroci

 • Vikingovia bojovnci a pirtibojovali disciplinovane a inne, vyuvajc pohyblivos a moment prekvapenia to im dovoovalo vyrovna poetnejiu prevahu nepriateatoili vo formcii, na ele ktorej stli najlep bojovncidokzali vemi dobre bojova s obidvoma rukami, asto si zbra me, otep, sekeru podvali z jednej ruky do druhej, aby zmiatli protivnkakopijou dokzali prebodn tt aj s nepriateom

 • Vpravy Vikingovfaktory sahovania a organizovania vprav s: preudnenie, nedostatok ornej pdy, drsn podnebie, znen vskyt rb, ktor lovili, tba po koristi, politick spory, vroden vbojnos

 • Ciele: spoiatku nhodn nepremyslen neskr cielen: kostoly a kltory stojace na opustench miestachSmery vbojov: Anglicko, Fransk ra /zaloili tu vlastn krovstvo Normandiu/, Island, Grnsko, Vinlandu /severn Amerika/, cez Rusko k pobreiu ierneho mora a do Byzantskej re

 • NjazdyPobreie Vekej Britnie 8. storoie, toky zo severu, pri tokoch hlasno kriali, zlomil ich a anglick kr Alfrd VekFransk ra 100 lod obliehalo krajinu, zskali Par, zaloili Normandiu dodnes existuje tto oblasUSA Leif Ericsson v 8. storo ako prv sa vylodil v USARusko, Grnsko, Byzantsk ra

 • Vikingsk lodetvorili hlavn zbra pri vikingskch lpench vpravchboli dlh a zke - vyznaovali sa ahkou ovldatenosou, rchlosou a odolnosou pri nepriazni poasiavaka vysokej pohyblivosti plachty sa lo mohla pohybova i proti vetru a kvli nzkemu ponoru i po riekach do vntrozemia

 • zkladom bola langskip vojnov lo s vekou plachtou a mnostvom veslrov, asto zdoben draou hlavou, preto sa stretvame s nzvom drakkaryniektor lode mali provu vyzdoben hadmi hlavami takto lode sa volali snekkarylode disponovali bodkmi, ktormi napdali cudzie lode

 • Ako bvali VikingoviaVikingovia zo zaiatku ili v malch opevnench osadch alebo dedinchneskorie pri riekach, jazerch a mori stavali mest, ktor boli obchodnmi centrami, odkia podnikali vpravy do Eurpy a Orientustavebn materil: kame alebo drevotypickou prstavbou boli chlievy pre zimn ustajnenie zvieratbenm vybavenm domu boli dreven lavice na sedenie alebo spanie, truhlice a stredn as -krb

 • Vikingsk domy

 • Kultra Vikingovmali vyspel kultru, pouvali vlastn tzv. runov psmo, ktor sa skladalo z 24 znakovspievali hrdinsk piesne sgy, v ktorch opisovali hrdinsk iny, objavn plavby a legendy o bohochumenie predstavovali najm perky, runov kamene, rukovte meov a epele sekier

 • Znik Vikingovokolo r. 1030 Vikingovia prestali uctieva bostv a prijali kresanstvoopustili koovn a njazdncky spsob ivota, usadili sa vo vdsku, Dnsku a v Nrsku zaloili vlastn krovstv, ktor pretrvali dodnes

 • Vikingsk gombk

 • Obleenie Vikingov

 • charakteristikachladnokrvn nrodkrut, bojovn, nemilosrdnvysok mui s dlhmi vlasmivyznvali polyteistick nboenstvopochovvali iarovm spsobomtypick tresty: utopenie a obesenm

 • akujem za pozornos !

  Mgr. Vrblov