viewSeici Kurul yeleri, adresinden kendilerine verilecek zel ifreyle giri yaparak, tm projeleri,...

viewSeici Kurul yeleri,  adresinden kendilerine verilecek zel ifreyle giri yaparak, tm projeleri, ynetmelikte belirtilen her bir
viewSeici Kurul yeleri,  adresinden kendilerine verilecek zel ifreyle giri yaparak, tm projeleri, ynetmelikte belirtilen her bir
download viewSeici Kurul yeleri,  adresinden kendilerine verilecek zel ifreyle giri yaparak, tm projeleri, ynetmelikte belirtilen her bir

of 2

 • date post

  19-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of viewSeici Kurul yeleri, adresinden kendilerine verilecek zel ifreyle giri yaparak, tm projeleri,...

KONU: Kadnlarn Gcne Katlmnn Salanmas konulu letiim Kampanyas

14. Altn Pusula Gen letiimciler Ynetmelii

1. Ama

THD tarafndan gerekletirilen Altn Pusula Halkla likiler dlleri Gen letiimciler ile ilgili

kurallar belirlemektir.

2. Kapsam

THD Altn Pusula dllerinin bavuru kurallar ve deerlendirme esaslar bu ynetmelikle belirlenir. dllerle ilgili btn kurallar, bu ynetmelie uygun olarak alr.

3. Sorumluluk

Ynetmeliin hazrlanmasndan ve gncellenmesinden, THD Ynetim Kurulu sorumludur. Ynetmelik, Ynetim Kurulu yelerinin onayyla yrrle girer.

4. Grev Tanmlar

Bavuru Deerlendirme Komitesi: THD Ynetim Kurulunun yesinden oluur. Grevi; bavuran projelerin bu ynetmelie uygunluunu kontrol etmektir. Komite, THD Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir. Uygun olmayan bavurular, Bavuru Deerlendirme Komitesi tarafndan bavuru yapan ekibe iletilir.

Altn Pusula Proje Asistan: Bavuru Deerlendirme Komitesi ile Seici Kurul arasndaki koordinasyonu salar. Bavuran ekipler ile iletiimden sorumludur. THD Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

Seici Kurul: Gen letiimciler dllerini deerlendirecek yelerinden oluur. Seici Kurul,

THD Bakan, iletiim camiasndan 1 temsilci, i dnyasndan 2 temsilci, 1 STK temsilcisi, 1 kamu temsilcisi, 1 akademisyen ve 4 dijital medya mensubu olmak zere 11 kiiden oluur. Seici Kurul, THD Ynetim Kurulu tarafndan sektrler baznda belirlenir. Seici Kurul ilk toplantsnda bir yeyi Bakan seer. Seici Kurul, projeleri ngrlen takvim iinde ve deerlendirme kriterleri erevesinde ele alarak dle hak kazanan projeleri belirler ve THD ynetimine bildirir.

Bavurulan projeler, ynetmelie uygun olarak deerlendirilir.

5. Gen letiimciler Kategorisi Katlm Koullar

niversitelerin iletiim fakltelerinde lisans ve yksek lisans renimi gren rencilerin yan sra niversitelerin meslek yksek okullarnda halkla ilikiler eitimi gren rencilerin katlabilecei yarmann proje konusu, her sene THD Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir. Bu kategori iin Bavuru Formu www.altinpusula.org adresinde zel olarak hazrlanmtr. Bavuru Formu eksiksiz

olarak doldurulmaldr. 14. Altn Pusula Halkla likiler Yarmasna katlacak olan rencilerin

www.altinpusula.org adresinde bulunan Gen letiimciler Kategorisi Bavuru Formunu, en ge 31 Ekim 2014 Cuma gnne kadar doldurmalar gerekmektedir. Gen letiimciler Kategorisine renciler tek veya ekip olarak hazrladklar projelerle katlabilirler. Bavuru Formunda yer alan bilgiler web sitesinde kullanlacandan deitirilemez. Bu nedenle bavuru dikkatli yaplmaldr.

Gen letiimciler Kategorisine bavurular cretsizdir.

Gen letiimciler Kategorisi iin Altn Pusula sponsorlarnn dnda bir sponsor bulunabilir.

6. THD 14. Altn Pusula Halkla likiler Yarmas Gen letiimciler Kategorisi Konusu

14. Altn Pusula Gen letiimciler kategorisi iin proje konusu yle belirlenmitir:

Kadnlarn Gcne Katlmnn Salanmas konulu letiim Kampanyas.

7. dl Kriterleri

Projeler, her biri 20 puan deerinde 5 ana kriter zerinden, alt maddeleri dikkate alnarak deerlendirilir. Projenin deerlendirmeye dahil edilebilmesi iin her bir ana kriterden en az 10 puan almas ve toplamda da en az 50 puan almas gerekir.

1. Durum Analizi / Aratrma

2. Planlama

- Amalar

- letiim Hedefleri

- Hedef Kitle

- Sosyal Paydalar

- Strateji

- Temel Mesajlar

- Taktikler

- Zamanlama

- Kanallar

- Aralar

3. Uygulama

Srecin ayrntl anlatm, varsa karlalan zorluklar, deiiklikler

4. Yaratclk

- zgnlk

- Aklda kalclk

5. lmleme Deerlendirme

Proje Btesi

8. Proje Deerlendirmesi

Seici Kurul yeleri, www.altinpusula.org adresinden kendilerine verilecek zel ifreyle giri yaparak, tm projeleri, ynetmelikte belirtilen her bir kriter iin 10-100 aras puanlandrr. n deerlendirme sonucu en az 50 alan projelerin deerlendirilmesi iin Seici Kurul yeleri toplantya arlr. n elemeyi geen projeler Seici Kurul tarafndan yeniden deerlendirilerek 10-100 arasnda puanlandrlr.

9. Proje Dosyas

Proje dosyalarnn en ge 28 Kasm 2014 Cuma gnne kadar THD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

Proje Dosyas erii:

- 2 adet hard copy proje dosyas

- 4 adet proje dosyasn ieren CD

- Proje ile ilgili grsel ve iitsel malzemeler, projenin anlalmasna yardmc olacak dier malzemelerin yer alaca proje dosyasndan 2 adet iletilecektir.

- Proje sunumu (Projenin aratrma, planlama, uygulama ve lmleme detaylarn kapsayacak biimde, power point sunusu olarak gnderilecektir. Powerpoint sunusu 30 slayt gemeyecektir.)

- Logolar (niversiteye ait logo ayr bir CD ierisinde iletilmelidir.

- Projeler, sorumlu retim yesinin imzasyla birlikte THD merkezine iletilmelidir.

Proje ekinde tercihen gnderilen video, fotoraf vb. grsel-iitsel aralar iin dikkat edilmesi gereken hususlar;

Video dosyalar, MP4 formatnda ve optimize edilmi boyutlarda gnderilecektir(rnein; 5 Dakikalk videonun boyutu Standart Kalite(360P), 10 MB boyutunu gemeyecektir )

Jpg, png, gif vb. formatndaki resim dosyalar optimize edilecektir.

Power Point sunumlar, *pps veya *ppsx formatnda gnderilecektir.

THD, her zaman web sitesinde veya basl dokmanlarnda bavuran projeleri yaynlayabilir ve daha geni kitlelerle paylaabilir.

10. Bavurularn Deerlendirilmesi

Bavuru Deerlendirme Kurulu, teknik ve kategorik adan incelenmi ve snflandrlm bavuru dosyalarn, online ortamda Seici Kurul yelerine iletir.

Seici Kurul yeleri, online sistem zerinde bu ynetmeliin 7. maddesinde aklanan kriterler dorultusunda deerlendirmeyi yapar. Seici Kurul, sonu toplants iin davet edilir ve projelerin deerlendirmeleri alnarak, sonular belirlenir.

Seici Kurul Bakan, deerlendirme sonucunu gsteren dokman ve Seici Kurul yeleri tarafndan imzalanan 14. Altn Pusula Gen letiimciler dllerini kazananlar listesini, THDe teslim eder.

Seici Kurul, dle layk proje bulmama hakkna sahiptir.

11. Sonularn Aklanmas

14. Altn Pusulay kazanan gen iletiimciler ve kurulular, 2015 ylnn Nisan aynda gerekletirilecek olan dl treninde i dnyas, iletiim camias, medya ve kamuoyuna aklanr.