view... BB X BbB) Bb X Bb C) Bb X bbD) BB X bb 6. Aa±daki ekilde bir ailenin bir karakter ile...

download view... BB X BbB) Bb X Bb C) Bb X bbD) BB X bb 6. Aa±daki ekilde bir ailenin bir karakter ile ilgili soy aac± verilmitir. Koyu renk ile gsterilen zellik ekinik

of 6

 • date post

  21-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of view... BB X BbB) Bb X Bb C) Bb X bbD) BB X bb 6. Aa±daki ekilde bir ailenin bir karakter ile...

8. SINIF 1. MERKEZ ORTAK YAZILILARA HAZIRLIK SORULARI

1.

Yukardaki ekil iin aada yaplan yorumlardan hangisi yanltr?

A) Hcre 2 kere mitoz blnme geirmitir.

B) Oluan yavru hcreler ana hcrenin aynsdr.

C) Kromozom says deimemitir.

D) Para deiimi olmutur.

2.

Bir snfta renciler kartonlar ile karlkl durarak bir DNA modeli yapmak istiyorlar. Yukarda ekle gre Merve, Murat ve Mgenin kartonlarnda hangi organik baz temsil eden harfler olmaldr?

Merve MuratMge

A) T C G

B) A G T

C) A C A

D) T C A

3.

ekildeki bolua aadaki kelimelerden hangisi gelirse sunucunun yapt aklama bir btnlk kazanr?

A) KlonlananB) retilen

C) oaltlanD) Kefedilen

4.

Himalaya tavan, ty kaznp buz balanrsa siyah ty karr. Bu tyler tekrar kaznr fakat bir daha buz koyulmaz ise tavan, gene beyaz ty karr. Bu olay aadakilerden hangisine rnektir?

A) ModifikasyonB) Mutasyon

C) AdaptasyonD) Doal seilim

5.

Cerenin anne babas kahverengi gzl iken Ceren yeil gzldr. Cerenin anne ve babas nasl bir genotipe sahip ki Ceren yeil gzl olmutur?

(Kahverengi yeil renge baskndr.)

A) BB X BbB) Bb X Bb

C) Bb X bbD) BB X bb

6. Aadaki ekilde bir ailenin bir karakter ile ilgili soy aac verilmitir. Koyu renk ile gsterilen zellik ekinik bir zellik ise Anne ve Busenin genotipleri aadakilerden hangisi gibi olur?

AnneBuse

A) DdDD

B) DDDd

C) DdDd

D) Dddd

7.

Doktorun yapt aklamaya gre aadaki verilen bilgilerden hangisi kesinlikle dorudur?

A) Bayann doacak kz ocuu hemofili hastasdr.

B) Bayann doacak kz ocuu tayc olabilir.

C) Bayann doacak erkek ocuu salamdr.

D) Bayann doacak erkek ocuu hemofili hastasdr.

8.

Emel, Mge, Sima ve Nisa mayoz blnme hakknda bilgilerini paylayorlar. Hangi renci mayoz blnme ile mitoz blnmeyi birbirine kartryor?

A) Emel B) Mge

C) SimaD) Nisa

9.

Can, Cem, Ali ve Ata genetik ile ilgili kavramlar kartonlara yazyorlar. Bu kavramlar bykten ke doru sralar isek ocuklar nasl bir sra ile dizilmelidir?

A) Ata, Cem, Can, Ali

B) Ata, Can, Cem, Ali

C) Ali, Cem, Can, Ata

D) Ata, Cem, Ali, Can

10.

Aada verilenlerden hangisi tilkininkine benzer bir rnek deildir?

A) Bukalemun ortama gre renk deitirmesi

B) Dzenli olarak spor yapanlarn kaslarnn gelimesi

C) Kartal, gibi etle beslenen hayvanlarn gagalar sivri ve kvrktr

D) Develerin hrglerinde ya depolamas

11. Birbirine karmayan K, L ve M svlarna ait ktle hacim grafii ekildeki gibidir.

Bu cisimler ayn kap ierisine koyulursa konumlar aadaki ekillerden hangisi gibi olur?

A) B) C) D)

12. Berke bata tamakta zorland kutu ile denize girince kutunun hafiflediini fark ediyor. Kutuyu hafifleten etki nedir?

A) Deniz suyunun tuzlu olmas

B) Svnn uygulad basn

C) Svnn uygulad kaldrma kuvveti

D) Berkenin glenmi olmas

13.

Su Ya Su kolonya

Bir cismin sv ierisinde batan hacmi arttka kaldrma kuvvetinin arttn gstermek isteyen renci ekildeki dzeneklerden hangi ikisini kullanmas gerekir?

A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve IV

14.

X, Y ve Z svlarnn ierisine eit hacimleri sv ierisinde kalacak ekilde zde cisimler sarktlyor.

X, Y ve Z svlarnn younluklar arasnda Y>X>Z ilikisi olduuna gre hangi rencinin verdii bilgi yanltr?

A) B)

C)D)

15. ekildeki sv dolu kap ierisinde X, Y ve Z cisimleri ekildeki gibi dengededir.

X, Y ve Z cisimlerinin younluklar arasnda nasl bir iliki vardr?

A) Z > Y > X

B) Z > Y = X

C) X > Y > Z

D) X = Y = Z

16.

ekildeki tahta paras K, L ve M svlarnda ekildeki gibi dengede kaldna gre K, L ve M svlarnn younluklar arasnda nasl bir iliki vardr?

A) M > L > KB) M = L > K

C) K > M > LD) K = L = M

17. Tarma kabna tama seviyesine kadar su koyulup tahta paras atldnda ekildeki gibi dengede kalp, bir miktar su tayor. Bu bilgilere gre aadaki ifadelerden hangisi yanltr?

A) Taan svnn arl cisme etki eden kaldrma kuvvetine eittir.

B) Taan svnn arl cismin arlna eittir.

C) Taan svnn hacmi cismin hacmine eittir.

D) Cismin younluu svnn younluundan kktr.

18. Fatma, melez sar bezelyeleri birbiri ile aprazladnda oluabilecek ihtimalleri pasta grafik ile gsteriyor.

Fatmann izmi olduu grafik aadakilerden hangisi gibi olabilir? ( Sar renk bezelyelerde baskndr.)

19. ekilde bir ailedeki sa ekli kaltm gsterilmitir.

Bu ailenin kvrck ve dz sal ocuklar olduuna gre aadaki ifadelerden hangisi dorudur? ( Kvrck sa dz saa baskndr)

A) Annenin genotipi Aadr. B) Babann genotipi aadr.

C) Annenin genotipi aadr. D) Babann genotipi AA dr.

20. Rabia renkkrl ynnden bir ailenin soy aacn ekilde verilen karakterlerle hazrlamak istiyor.

Bu ailenin kz ocuklarndan birisi renkkr hastas dieri ise renkkr taycs, erkek ocukta hastala rastlanmam ise bu ailenin soy aac aadakilerden hangisi gibi olur?

21. Sude ve Cem ellerine iki maden para alyor. Birinci parann her iki yzne de X, ikinci parann bir yzne Y dier yzne X yazlyor. Ayn anda paralar havaya atp den paralarn stte kalan yzlerindeki harfleri bir araya getirerek XX, dii ve XY, erkek eklinde ifade ediyorlar. Bu ilemi 20 kere tekrar ediyorlar.

Bu etkinlik iin aadaki ifadelerden hangisi yanltr?

A) Sude ve Cemin cinsiyetin nasl belirlendii hakknda etkinlik yapyorlar.

B) Her atta iki parann da stte kalan yznde X yazma ihtimali

% 50dir

C) Her atta paralardan bir tanesinin stte kalan yznde X dierinin stte kalan yznde Y yazma ihtimali % 50dir.

D) Cinsiyetin belirlenmesinde her iki tarafnda da X yazan para etkilidir.

22. ekildeki DNA modelinde 2. iplikte bulunmas gereken organik bazlarn says aadaki grafiklerden hangisinde doru olarak gsterilmitir?

23.

ekildeki insanlarn birbirine benzememesinin nedeni aadakilerden hangisi ile aklanabilir?

A) Mayoz blnmedeki para deiimi olay

B) Mayoz blnmede kromozom saysnn yarya inmesi

C) Mitoz blnmede kromozom saysnn deimemesi

D) Mitoz blnmede DNAnn kendini elemesi

24.

ekilde gsterilen olaylarn gereklemesinde aadakilerden hangisi etkilidir?

A) Eeysiz remeB) Mitoz blnme

C) Mayoz blnme D) Dllenme

25.

ekilde resimleri ve baz kaltsal zellikleri verilen layda, James, Mustafa ve Sudeden hangisinin kromozom says dierlerinden fazladr?

A) layda B) James C) Mustafa D) Sude

26.

Mert denizde yzerken arkada Sudeye sesleniyor. ekilde Mertin yapm olduu aklamay duyan Sude aadakilerden hangisi gibi bir aklama yapmtr?

A) nsanlarn su iinde arl azalr.

B) Su iinde arln azalr, nk suyun younluu daha fazla.

C) Su iinde arln azalmaz, sadece aa ynde etki eden kaldrma kuvveti arlnn azalm gibi grnmesine neden olur.

D) Su iinde arln azalmaz, sadece yukar ynde etki eden kaldrma kuvveti arlnn azalm gibi grnmesine neden olur

27.

Ceyda, hayvanlarda grlen adaptasyonlar ile ilgili oyun kartlar hazrlyor. Ceydann hazrlad oyun kartlarnda nasl bir deiiklik yaplrsa kartlar eksiksiz hazrlanm olur?

A) Kartlardaki tilki resimleri birbiri ile deitirilmeli.

B) Kartlardaki tilki isimleri birbiri ile deitirilmeli.

C) II ile bde yazan bilgiler birbiri ile deitirilmeli

D) I ile ada yazan bilgiler birbiri ile deitirilmeli

28.

ekilde resmi verilen canllardan hangisinin 1. nesildeki yavrusunun farkl bir evre ortamnda atalarndan farkllk gstermesi beklenir?

A) uha iei

B) Van kedisi

C) Albino kz

D) Van kedisi ve albino kz

29. K, L ve M cisimlerinin younluklar arasnda K>L>M ilikisi vardr. K, L ve M cisimleri, younluklar kendi younluklarna eit olmayan bir sv ierisine brakldklarnda ki denge durumu aadakilerden hangisi gibi olabilir?

A) B) C) D)

30. Bihter mitoz blnme ile ilgili aadaki doru yanl sorularn cevaplandryor. Bihter hangi sorular yanl cevaplamtr?

A) 1 ve 3

B) 1 ve 4

C) 2 ve 4

D) 3 ve 4

CEVAP ANAHTARI

1-D

2- D

3-A

4 A

5 B

6 C

7 D

8 C

9 A

10 B

11 A

12 C

13 B

14 A

15 D

16 C

17 C

18 D

19 B

20 C

21 D

22 D

23 A

24 B

25 C

26 D

27 D

28 A

29 D

30 -A

Derleyen rfan ALTIN Fen Ve Teknoloji retmeni www.fenokulu.net Word hali http://goo.gl/oXH5pS