Tereza Vondrkov: Online vs. copywriting

Click here to load reader

download Tereza Vondrkov: Online vs. copywriting

of 14

 • date post

  17-Oct-2014
 • Category

  Marketing

 • view

  287
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Přednáška Terezy Vondrákové z Marketing a Media na konferenci pro copywritery CopyCamp v Praze 21. 3. 2014.

Transcript of Tereza Vondrkov: Online vs. copywriting

O&M Preso to Telefonica

ONLINEvs.COPYWRITING

NA PLON KAMPAN REAGUJ SPOTEBITEL HE NE DVCHTJ INFORMACE JEN A JEN PRO SEBECONTENT, CONTENT, CONTENT A PERSONALIZACE

PICHZTE NA ADU VY!

HRAJTE SI

A VAI KLIENTI A ZKAZNCI BUDOU TAKY HRAV

REAL TIMESPECILN VYTVOEN OBSAHNOV FORMTY

VC OBRZK, MN TEXTU

VIDEOREKLAMA NA FACEBOOKU

MOBILE & BEACONS

NEZAPOMEME NA E-COMMERCE!

A JAK NA TO?

PR vs. AGENTURA vs. KLIENT

DKUJI ZA [email protected]

Tereza [email protected]

Spotebitel u nereaguj tak pozitivn na plon kampan jako dv, stle astji vyaduj informace uren pmo jim a jejich potebm. S tm samozejm souvis mnohem propracovanj analza dat a informac o chovn spotebitel, stejn jako minimalismus (napklad pi tvorb webu). Chtjte po svch klientech data o svch uivatelch, abyste jim mohli nabdnout zprvu urenou jenom pro n. A jak mte monosti? Nesmrn irok V ptch 25 letech se internet roz do mnoha rozlinch fyzickch objekt a vsledkem bude inteligentn integrovan systm senzor, dat a zazen napojench na internet, kter nm bude pomhat s kadodennmi zleitostmi. Zazen uren k noen na tle a dokonce ipy implantovan pod k se stanou samozejmost a budou ns udrovat ve spojen s objekty ze vech rznch aspekt naeho ivota. To znakm umon individuln pizpsobovat a poskytovat produkty a sluby, kter napln kadou nai potebu. Otzka je, zda ve svt hyperpersonalizace nezmiz ze ivota radost z pekvapen.Jde mon trochu proti tomu, m vy se ivte. Ale nen to tak. I obrazov obsah potebuje as od asu textov doprovod, muste hlavn pijt s jasnou mylenkou. Ta ale mus bt jasn, ne moc sloit (ale zase ne moc jednoduch). Poznejte svoje zkaznky, ale ne jen skrze data, ale i tm, e s nimi budete t na socilnch sttch, i v offlinu.

Se zjednoduovnm obsahu souvis pedpokldan vzestup socilnch st Pinterest a Instagram. U v letonm roce przkumy dokzaly, e obsah zaloen na obrazovm vyjden zajist lep engagement ne pouh text. Do budoucna vak pjde o obsah relevantnOTZKA je, co s obsahem udl videoreklama (15s) na FB, kterou zane nabzet za nkolik msc nabz pro vs hodn pleitost, jak se realizovat. FB chce kontrolovat obsah, aby neodradil svoje uivatele, kte mu u takhle odchzej pry na jin, specializovan stDal bezva pleitost pro vs je mobiln marketing. velkou vzvou jsou taky BEACONS A M-COMMERCEVzhledem k neustlmu rstu penetrace smartphon mezi populac se bude jet vc prohlubovat metoda tzv. marketingto-location. Dky vyuit GPS technologi a mobilnho pipojen k internetu budou moci marketi nabzet zkaznkm naprosto pesn clen obsah vzhledem k jejich aktuln poloze (nemluv o tom, e tento obsah bude jet lpe clen).Dal kategori jsou tzv. beacons, tedy mal zazen zaloen na technologii Bluetooth low energy, uren nejen pro retail. Ta jsou rozmstn v obchod, a pokud to jeho provozovateli ve staen mobiln aplikaci povolte, bude v chytr telefon s beacons komunikovat. Dky tomu mohou pomoci s navigac uvnit obchodu. V telefonu si teba vyberete, jak produkt hledte, a budete navigovni a k cli. Konec dlouhho bloudn. Pro 66 % ech je tato technologie zajmav (u vkov skupiny 5060 let dokonce 76 %). Podle skoro poloviny respondent bude jej prosazen trvat nejmn dva roky. V Barcelon se mluvilo o spoust zajmavch technologi, kter se daj vyut v byznysu. A jak potvrdil vzkum, ei se jich rozhodn neboj. *

A rostouc dvra v nakupovn na internetu a pes mobil do e-commerce vstupuj nov segmenty (viz studie od TNS Aisa a PayPal). To vm nabz dal monosti, jak se uplatnit a kde rozvinout svoji kreativitu. Zkoueli jste u prodat teba erstv mlko pes internet nebo mobil? Je to celkem textask vzva a vm se nabz hrozn monost, jak se vydit ka zbo v rznm prosted potebuje jin obsah. (je rozdl pokud se snam prodat mlko skrz mobil v obchod pes mobil nebo kdy klikn doma na tesco onlinePR A DIGITAL V SOCILNCH STCH - NEUSTLE TO ROSTE, MN SE STRUKTURA PRCE MEZI KLIENTEM/PR/DIGITLN AGENTUROU. Tento trend u si uvdomuj i agentury i klienti, spolen poznvaj klienty a vymlej spolen produkty service design, agentury, a tedy i vy, u se stvte pro svoje zadavatele partnery. A bez toho a dvry to nejde, jinak nepoznte jejich zkaznky a nebudete jim schopn vymyslet zajmav reklamy a texty.