Sveta Misa

Click here to load reader

download Sveta Misa

of 15

 • date post

  10-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  45
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Sveta Misa. Mali Uskrs. Godina B. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Sveta Misa

 • Sveta MisaGodina B

 • Aktivnost za rad u obitelji ili skupini U obliku igrokaza pripremite scenu iz evanelja Isusovog ukazanja uenicima na istu veer njegova uskrsnua: kako su se osjeali i ponaali prije, kako su Isusa doekali, i kako su se osjeali i ponaali poslije pohoda Uskrslog Isusa. Dozvolite uenicima iz vaeg igrokaza da Isusu otvoreno postavljaju svoja pitanja i oituju svoje elje. Ukoliko ste u mogunosti, tekst igrokaza uprizorite. Pie: br. Dario Toki, karmelianin

 • Ulazna pjesmaKao novoroenad udite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom, da po njemu uzrastete u spasenje, Aleluja.(1Pt 2,2)

  Zborna molitvaBoe vjenog milosra, ti svake godine vazmenim slavljem uie vjeru svoga svetog naroda. Umnoi u nama milost, da sve dublje shvaamo to je krst koji nas je oprao; to je duh koji nas je nanovo rodio; to je krv koja nas je otkupila. Po Kristu.

 • Prvo itanje Dj 4, 32-35 Jedno srce i jedna dua

  itanje Djela apostolskih

  U mnotva onih to prigrlie vjeru bijae jedno srce i jedna dua. I nijedan od njih nije svojim zvao nita od onoga to je imao, nego im sve bijae zajedniko. Apostoli pak velikom silom davahu svjedoanstvo o uskrsnuu Gospodina Isusa i svi uivahu veliku naklonost.

 • Doista, nitko meu njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljita ili kue, prodavali bi ih i utrak donosili i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao. Rije Gospodnja.

 • Pripjevni psalam: 118 (117), 2-4. 15c. 16a. 17-18. 22-24 Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vjena ljubav njegova! Neka rekne dom Izraelov: "Vjena je ljubav njegova!" Neka rekne dom Aronov:"Vjena je ljubav njegova!" Svi koji se Gospodina boje neka reknu: "Vjena je ljubav njegova!" Gospodnja se proslavi desnica, Gospodnja me uzdigne desnica, Ne, umrijeti neu nego ivjeti i kazivat u djela Gospodnja. Kaznom tekom kaznio me Gospodin, ali me smrti ne preda. Kamen to ga odbacie graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo: kakvo udo u oima naim! Ovo je dan to ga uini Gospodin: kliimo i radujmo se njemu!

 • Drugo itanje 1 Iv 5, 1-6to je od Boga roeno, pobjeuje svijet.

  itanje Prve poslanice Sv. Ivana apostola

  Predragi! Tko god vjeruje: "Isus je Krist", od Boga je roen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i roenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Boju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vrimo. Jer ljubav je Boja ovo: zapovijedi njegove uvati. A zapovijedi njegove nisu teke. Jer sve to je od Boga roeno, pobjeuje svijet. I ovo je pobjeda to pobijedi svijet: vjera naa. Ta tko to pobjeuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Boji? On, Isus Krist, doe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego - u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoi jer Duh je istina. Rije Gospodnja.

 • Pjesma prije evanelja 1 Kor 5 7b 8a)

  Alleluia, alleluia. Jer si me vidio, Toma, povjerovao si, Govori Gospodin: blaeni koji ne vidjee a vjeruju.Alleluia.

 • Evanelje (Iv 20,19-31)Nakon osam dana doe Isus

  + itanje svetog Evanelja po Ivanu

  Uveer toga istog dana, prvog utjednu, dok su uenici u strahu od idova bili zatvorili vrata, doe Isus, stane u sredinu i ree im: "Mir vama!" To rekavi, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovae se uenici vidjevi Gospodina. Isus im stoga ponovno ree: "Mir vama! Kao to mene posla Otac i ja aljem vas." To rekavi, dahne u njih i kae im: "Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otputaju im se; kojima zadrite, zadrani su im."

 • Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijae s njima kad doe Isus. Govorili su mu dakle drugi uenici: "Vidjeli smo Gospodina!" On im odvrati: "Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg avala i ne stavim svoj prst u mjesto avala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neu vjerovati." I nakon osam dana bijahu njegovi uenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus doe, stade u sredinu i ree: "Mir vama!"

 • Zatim e Tomi: "Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran." Odgovori mu Toma: "Gospodin moj i Bog moj!" Ree mu Isus: "Budui da si me vidio, povjerovao si. Blaeni koji ne vidjee, a vjeruju!" Isus je pred svojim uenicima uinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Boji, i da vjerujui imate ivot u imenu njegovu.Rije Gospodnja.

 • Darovna molitva

  Primi, molimo, Gospodine, prinos svojih vjernika. Oni su se priznanjem vjere i krtenjem nanovo rodili: daj da postignu vjeno blaenstvo, po Kristu, Gospodinu naemu.

 • Brao i sestre, s pouzdanjem se obratimo Ocu nebeskom i povjerimo mu svoje sumnje i ivotna traenja. Molimo zajedno: Otvori nam, Gospodine, oi vjere.

  1. Za tvoju Crkvu: da poput zajednice prvih krana novou ivota, koji joj je u Kristu darovan, preobraava svijetkojemu je poslana, molimo te.

  2. Za krane u svijetu: da djelotvornom bratskom ljubavlju svjedoe vjeru u Kristovo uskrsnue, molimo te.

  3. Za sve koji te trae izvan zajednice vjernika: daj da u Crkvi prepoznaju tvoju djelotvornu prisutnost, molimo te.

 • 4.Za nas ovdje okupljene: izlijei nae sumnje i obnovi u nama milost vjerei pouzdanja u tebe, molimo te.

  5. Za preminulu brau i sestre: obraduj ih prebivalitem u zajednitvutvojih izabranika, molimo te.

  Nebeski Oe, svojom rijeju obnavlja nau vjeru i alje nas da budemo svjedoci Kristova uskrsnua Prati nas svojim Duhom na tom putu vjere. Po Kristu Gospodinu naemu.

 • Priesna pjesmaPrinesi ruku i opipajgdje bijahu avli, i ne budi nevjerannego vjeran, aleluja.(Iv 20,27)

  Popriesna molitvaSvemogui Boe,daj da priest vazmenogotajstva trajno djelujeu naoj dui, po Kristu, po Kristu, Gospodinu naemu.www.fradragoljevar.com

  ***************