Sunum ¤°£§eri¤ ... Sunum ¤°£§eri¤i Avrupa...

download Sunum ¤°£§eri¤ ... Sunum ¤°£§eri¤i Avrupa Birli¤i Projeleri Devam Eden Avrupa Birli¤i Projeleri

of 34

 • date post

  19-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sunum ¤°£§eri¤ ... Sunum ¤°£§eri¤i Avrupa...

 • 1

 • Sunum İçeriği

   Avrupa Birliği Projeleri Devam Eden

   Avrupa Birliği Projeleri Planlanan

   Ulusal Projeler Tamamlanan ve Devam Eden

   Ulusal Projeler Planlanan

  2

 • 3

  Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

  Projeler

  Adı Adet Maliyeti

  Avrupa Birliği Projeleri

  Devam Eden 9 15.587.000 €

  Avrupa Birliği Projeleri

  Planlanan 17 43.279.000 €

  Ulusal Projeler Tamamlanan

  ve Devam Eden 31

  108.390.618 TL

  Ulusal Projeler Planlanan 19

  46.424.000 TL

  200.000.000 $*

  * Entegre Havza Yönetimi Projesi Dünya Bankası destekli

 • 4

 • 5

  Avrupa Birliği Projeleri

  Devam Eden

  No Adı Bütçesi Başlangıç-

  Bitiş Tarihi

  Hangi Ülkeler

  Arasında

  Yürütüldüğü

  Açıklama

  1

  Havza Koruma Eylem

  Planlarının Nehir Havza

  Yönetim Planlarına

  Dönüştürülmesi Projesi

  için Teknik Şartname

  Hazırlanması Projesi

  200.000

  Avro

  28.09.2012 -

  12.12.2012

  AB

  Komisyonu-

  Türkiye

  Teknik şartname hazırlanmış

  olup proje tamamlanmıştır.

  2

  Havza Koruma Eylem

  Planlarının Nehir Havza

  Yönetim Planlarına

  Dönüştürülmesi Projesi

  7.840.000

  Avro

  2014'ün 1.

  çeyreği-

  2016'nın 4.

  çeyreği

  AB

  Komisyonu-

  Türkiye

  Ön ihalesi tamamlanmış olup

  ihale süreci devam etmektedir.

 • 6

  Avrupa Birliği Projeleri

  Devam Eden

  No Adı Bütçesi

  Başlangıç-

  Bitiş Tarihi

  Hangi Ülkeler

  Arasında

  Yürütüldüğü

  Açıklama

  3

  Su Kalitesi İzleme

  Konusunda

  Kapasite

  Geliştirme

  Eşleştirme Projesi

  2.000.000 €

  8 Eylül

  2011 - 7

  Mart 2014

  Hollanda,

  İspanya, Fransa

  Eşleştirme Bileşeni kapsamında 6 pilot

  havzada Havza İzleme Programları

  hazırlanmaktadır İzleme ile ilgili bir

  kılavuz doküman ve Ulusal İzleme

  Uygulama Planı hazırlanmaktadır.

  4

  Su Kalitesi İzleme

  Konusunda

  Kapasite

  Geliştirme Teknik

  Yardım Projesi

  1.000.000 €

  5 Ağustos

  2013 - 4

  Şubat 2014

  Yunanistan,

  İtalya, Hollanda,

  Fransa,

  Finlandiya

  Büyük Menderes Havzasında SÇD ile

  uygun olarak 1 yıllık izleme çalışması

  yapılması ve sonuçların

  değerlendirilmesi ve eğitimler

  yapılacaktır.

  5

  Su Kalitesi İzleme

  Konusunda

  Kapasite

  Geliştirme

  Malzeme Temini

  Projesi

  1.000.000 € 2013 - 2014

  Lot 1: Türkiye

  (RA

  Mühendislik)

  Lot 2: İtalya

  (Amin Italy sr)

  Lot 1 kapsamında DSİ TAKK

  Laboratuvarına GC-MSMS ve LC-MSMS

  cihazları kurulmuştur.

  Lot 2 kapsamında ise Büyük Menderes

  Havzasında belirlenmiş 4 adet noktaya

  online izleme istasyonları kurulacaktır.

 • 7

  Avrupa Birliği Projeleri

  Devam Eden

  No Adı Bütçesi

  Başlangıç-

  Bitiş Tarihi

  Hangi

  Ülkeler

  Arasında

  Yürütüldüğü

  Açıklama

  6

  Taşkın Direktifinin

  Uygulanması İçin

  Kapasite Geliştirme

  Projesi

  1.800.000 € 01.08.2012-

  01.08.2014

  Fransa-

  Romanya

  Taşkın riski ön değerlendirmesi

  tamamlanarak taşkın tehlike ve

  taşkın risk haritaları ve Taşkın

  direktifinin Ülkemiz mevzuatına

  kazandırılması çalışmalarına

  devam edilmektedir

  7

  Türkiye'deki İçme Suyu

  Kaynaklarının ve Arıtma

  Tesislerinin

  Değerlendirilmesi

  3.850.000€ 2014-2016 AB-Türkiye

  İçme suyu kaynakları ve arıtma

  tesisleri açısından Türkiye'nin

  mevcut durum tespiti (yasal ve

  kurumsal) tespiti yapılacak,

  içme suyu kaynaklarında

  yapılacak analizler ile kalite

  kriterleri tespit edilerek, içme

  suyu arıtma tesislerin arıtma

  sınıflarının uygunluğu ve

  revizyon ihtiyaçları

  belirlenecektir.

 • 8

  Avrupa Birliği Projeleri

  Devam Eden

  No Adı Bütçesi

  Planlanan

  Başlangıç

  -Bitiş

  Tarihi

  Hangi Ülkeler Arasında

  Yürütüldüğü

  Açıklama

  8

  Türkiye'nin

  Yeraltı Suyu

  Yönetimi

  Kapasitesini

  n

  Geliştirilmesi

  -ESEI 2012

  Projesi

  2,200,000

  EURO 2014-2016 AB-Türkiye

  Türkiye’de Yeraltısuyu Direktifi

  (2006/118/EC) ve Su Çerçeve

  Direktifi’nin yeraltı suyu ile ilgili

  hükümleri uygulanması Sakarya ve

  Akarçay Havzalarında yapılacaktır.

  Proje Avrupa Birliğinden onay almış

  olup ön ihale duyurusuna çıkılmıştır.

  Merkezi Finans İhale Birimince ihale

  ön hazırlıklarının tamamlanması için

  çalışmalar sürdürülmektedir.

  9

  Arıtılmış

  Atıksuların

  Tarımsal

  Sulamada

  Kullanımı

  Projesi

  737.000 €

  Eylül

  2012 -

  Eylül

  2014

  Hollanda Hükümeti Doğu

  Avrupa Çevre İşbirliği

  Programı (PSO-Milieu)

  kapsamında Hollanda Altyapı

  ve Çevre Bakanlığı’nın

  finansmanı ile T.C. Orman ve

  Su İşleri Bakanlığı ve

  Hollanda EVD International

  yürütücülüğünde

  gerçekleştirilmektedir.

  Proje fizibilite çalışmaları sürmektedir.

 • 9

 • 10

  No Adı Tahmini

  Bütçesi

  Planlanan

  Başlangıç-Bitiş

  Tarihi

  Açıklama

  1

  Marmara, Van Gölü ve Gediz

  Havzaları için Nehir Havza

  Yönetim Planı Hazırlanması

  Projesi

  7.000.000

  Avro

  Proje, IPA 2014 programına sunulmuş

  olup

  proje fişleri Çevre ve Şehircilik

  Bakanlığı'na

  iletilmiştir.

  2

  "3 Pilot Havzada Nehir

  Havza Yönetim Planları

  Kapsamında Ekonomik

  Analiz ve Su Verimliliği

  Çalışmaları için Teknik

  Asistanlık Alımı Projesi" için

  Teknik Şartname

  Hazırlanması Projesi

  200.000

  Avro

  2014 yılı içerisinde

  başlaması

  beklenmektedir.

  Proje süresi 6 aydır.

  SEI mali kaynağı için Avrupa Birliği

  Bakanlığı'na SEI Talep Formu

  gönderilerek başvuru yapılmıştır.

  Teknik şartnamesini hazırlamak üzere

  onayları beklenmektedir.

  3

  3 Pilot Havzada Nehir Havza

  Yönetim Planları

  Kapsamında Ekonomik

  Analiz ve Su Verimliliği

  Çalışmaları için Teknik

  Asistanlık Alımı Projesi

  4.500.000

  Avro

  IPA 2013 son

  çeyreği kapsamında

  sunulmuştur. Proje

  süresi 3 yıldır

  Proje AB Komisyonunca kabul

  edilmiştir. İhale süreçlerine

  başlanmak üzere finansman

  anlaşmasının imzalanması

  beklenmektedir.

  Avrupa Birliği Projeleri

  Planlanan

 • 11

  No Adı Tahmini

  Bütçesi

  Planlanan

  Başlangıç-Bitiş

  Tarihi

  Açıklama

  4

  Türkiye'de Su Hukuku

  ve Politikasının,

  Uygulamaların,

  Yönetişimin ve

  Sürdürülebilirliğin

  Geleceği

  3.000.000

  Avro

  2015 yılı

  içerisinde

  başlaması

  beklenmektedir.

  Proje, IPA 2014 programına sunulmuş olup

  proje fişleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na

  iletilmiştir.

  5

  Havza Yönetim Heyetleri

  için Kapasite Geliştirme

  SEI Projesi

  299.000

  Avro

  2014 yılı

  içerisinde

  başlaması

  beklenmektedir

  Proje süresi 6

  aydır.

  SEI mali kaynağı için Avrupa Birliği

  Bakanlığı'na SEI Talep Formu gönderilerek

  başvuru yapılmıştır. Teknik şartnamesini

  hazırlamak üzere onayları beklenmektedir.

  6

  Su Kaynaklarının

  Sürdürülebilir, Dengeli

  ve Eşit Kullanımına

  Yönelik Havza Su Tahsis

  Planlarının Hazırlanması

  için Kapasite Geliştirme

  Projesi

  3.200.000

  Avro

  2014 yılı

  içerisinde

  başlaması

  beklenmektedir

  Proje süresi 3

  yıldır.

  Proje fişi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına

  iletilmi