Street Art-prosjekt på Bjørnsletta skole. · Street Art-prosjekt på Bjørnsletta skole. ......

3
Street Art-prosjekt på Bjørnsletta skole. Bjørnsletta skole er en 8-10 skole på Ullern i Oslo. Skolen holder for tiden til i egne paviljonger da vi venter på at en ny skolebygning skal bli klar for innflytting i 2014. En paviljongskole fungerer godt selv om vi har noen praktiske utfordringer. Når det gjelder det estetiske med tenke på utmykning, fysiske opplevelser i skolegården og lignende, har vi lite som minner om at dette er en aktiv ungdomsskole. Dette gir et godt utgangspunkt for å utarbeide et forslag til et utmykningsprosjekt på Bjørnsletta skole, i paviljongene. Som inspirasjon til utsmykningsarbeidet har jeg valgt å se nærmere på Rita Rhodin Nyhuus. Hun har utdannelse som faglærer i formgiving, kunst og håndverk og har også skrevet en masteroppgave om Street Art. Hun har flere store utsmykningsprosjekter på sin CV og arbeider nå på ungdomshuset Volt i Lørenskog. Jeg er blitt inspirert av hennes små fugler som hun har malt på ulike steder, blant annet i Oslo. Hun har selv sagt at hun ønsker å pynkte opp i gatebildet. Å gi noe fint tilbake til alle mennesker. Hennes sjablongmalerier inneholder ofte flere farger og kan være alt fra små fugler i et hjørne til store veggmalerier med flere motiver. Rita er en av få gatekunstnere som ikke bruker dekknavn og i 2010 laget regissør Inia James en dokumentarfilm om Rita som gatekunstner i Oslo. Filmen viser både teknikken hun bruker og hennes tanker rundt dette å male i det offentlige rom. Hun beskriver det urbane miljøet som et unikt lærret. Hun kritiserer de som bare sprayer på

Transcript of Street Art-prosjekt på Bjørnsletta skole. · Street Art-prosjekt på Bjørnsletta skole. ......

Page 1: Street Art-prosjekt på Bjørnsletta skole. · Street Art-prosjekt på Bjørnsletta skole. ... vegger uten noen mening og sier at gatekunst handler om å gi noe tilbake og å gi et

Street Art-prosjekt på Bjørnsletta skole. Bjørnsletta skole er en 8-10 skole på Ullern i Oslo. Skolen holder for tiden til i egne paviljonger da vi venter på at en ny skolebygning skal bli klar for innflytting i 2014. En paviljongskole fungerer godt selv om vi har noen praktiske utfordringer. Når det gjelder det estetiske med tenke på utmykning, fysiske opplevelser i skolegården og lignende, har vi lite som minner om at dette er en aktiv ungdomsskole. Dette gir et godt utgangspunkt for å utarbeide et forslag til et utmykningsprosjekt på Bjørnsletta skole, i paviljongene.

Som inspirasjon til utsmykningsarbeidet har jeg valgt å se nærmere på Rita Rhodin Nyhuus. Hun har utdannelse som faglærer i formgiving, kunst og håndverk og har også skrevet en masteroppgave om Street Art. Hun har flere store utsmykningsprosjekter på sin CV og arbeider nå på ungdomshuset Volt i Lørenskog. Jeg er blitt inspirert av hennes små fugler som hun har malt på ulike steder, blant annet i Oslo. Hun har selv sagt at hun ønsker å pynkte opp i gatebildet. Å gi noe fint tilbake til alle mennesker. Hennes sjablongmalerier inneholder ofte flere farger og kan være alt fra små fugler i et hjørne til store veggmalerier med flere motiver. Rita er en av få gatekunstnere som ikke bruker dekknavn og i 2010 laget regissør Inia James en dokumentarfilm om Rita som gatekunstner i Oslo. Filmen viser både teknikken hun bruker og hennes tanker rundt dette å male i det offentlige rom. Hun beskriver det urbane miljøet som et unikt lærret. Hun kritiserer de som bare sprayer på

Page 2: Street Art-prosjekt på Bjørnsletta skole. · Street Art-prosjekt på Bjørnsletta skole. ... vegger uten noen mening og sier at gatekunst handler om å gi noe tilbake og å gi et

vegger uten noen mening og sier at gatekunst handler om å gi noe tilbake og å gi et budskap, et ønske om å bruke kunsten til å snakke mennesker som går forbi. Når hun leter etter flater å lage kunst på, leter hun etter et sted som trenger å sprites opp og som trenger noe ekstra. Det å spille på de elementene som allerede finnes er det som gjør bybildet så interessant og hun beskriver det urbane miljøet som vår tids mest interressante plasser å uttrykke kunst. Aktuelle kompetansemål fra kunnskapsløftet etter 10. Trinn: • bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram • stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt

og piktogrammer Tema og praktisk gjennomføring: I denne oppgaven ser jeg for meg at elevene skal være med i hele prosessen. Temaet for utsmykningsprosjektet er: “å gå på bjørnsletta skole.” I grupper skal elevene lage et forslag til små utsmykningsprosjekter der de må arbeide med Gimp for å presentere forslagene sine til en jury bestående av faglærer, rektor og elevråd. Utsmykningen skal være ganske liten, heller bygget på små figurer og humor heller enn de store veggmaleriene. Teknikken de skal bruke til det ferdige arbeidet er sjablonger og spraymaling.

Som oppstart blir elevene tatt med på en byvandring i Oslo der vi leter etter de mindre gatekunstutrykkene. Faglærer gjennomfører også en undervisning i klasserommet med street art som tema. Deretter blir elevene satt i grupper for å starte det kreative arbeidet.

Page 3: Street Art-prosjekt på Bjørnsletta skole. · Street Art-prosjekt på Bjørnsletta skole. ... vegger uten noen mening og sier at gatekunst handler om å gi noe tilbake og å gi et

Skapende utførelse: Gjennom bruk av foto, tegning og redigering i bildeprogrammet Gimp lager elevene en prosjektbeskrivelse der de også må gjøre rede for tankene bak utsmykningen sin. De må vise til riktige størrelser og kokret plassering. Jeg synes det er interessant å lete etter en plass og lage et bilde der kunsten kan gjenspeile området det står i, eventuelt tilføre noe nytt til veggen eller plasseringen. Rita tar meget gjennomtenkte valg når hun leter etter steder å lage bildene sine. Utsmykningen kan skje både ute og inne på skolen.

Praktisk organisering og utfordringer: Den første utfordringen for dette prosjektet er å få lov til å male på veggene på skolen. Det er også avgjørende at vi kan jobbe i mindre grupper heller enn hel klasse, da skolen ikke er stor og romslig, men heller liten og trang. Prosjektet inneholder flere ulike deler men som til slutt skal ende opp i en skole med trivelige små utsmykninger på ulike steder. Dette kan gjøre at det visuelle miljøet på skolen bli bedre for både lærere og elever. Da er det avgjørende at resultatene blir bra, både godt gjennomtenkt og godt utført. Kilder: Dokumentarfilm om Rita Rhodin Nyhuus: http://filmport.no/Mediefabrikken/Filmer/Film/?video=1539 Aamundsen, Martin Berdahl og Horvei, Øivind (2011). Street Art Norway. Kontur forlag.