Sociale Innovatie - The Creative Tribe

download Sociale Innovatie - The Creative Tribe

of 68

 • date post

  01-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

description

De wereld wordt steeds complexer. Complexe problemen vragen om een multidisciplinaire aanpak. Dit inzicht bracht Deborah Nas en Michiel Oudakker tot het oprichten van The Creative Tribe, een collectief van zelfstandige vakmensen met een passie voor creatie. De leden van The Creative Tribe zijn gefascineerd door Sociale Innovatie. Door de terugtrekkende overheid krijgt Sociale Innovatie in deze tijd steeds meer ruimte. Reden te meer om dit te onderzoeken. Om het onderwerp te verkennen en onze samenwerking te beproeven besloten we om samen in één dag een boek te schrijven over Sociale Innovatie. Het resultaat van deze samenwerking ligt hier voor u. Veel inspiratie toegewenst. The Creative Tribe

Transcript of Sociale Innovatie - The Creative Tribe

 • Sociale Innovatie

 • Versie 3 10 september 2013

 • Copyright 2013 The Creative Tribe, Amsterdam, Nederland

  InhoudInleiding - De start van The Creative Tribe 5

  Hoofdstuk 1 - Wat is sociale innovatie? 7

  Wat is sociale innovatie? 8

  Waarom sociale innovatie? 10

  Wie zijn de spelers binnen sociale innovatie? 12

  Hoe ziet het sociale innovatieproces eruit? 14

  Wat levert sociale innovatie op voor jouw organisatie? 15

  Waar kan sociale innovatie worden toegepast? 16

  Hoofdstuk 2 - Cases sociale innovatie 19

  De kracht van solidariteit 20

  De nieuwe bank is van ons allemaal 24

  Zorg wordt weer sociaal 28

  Beschrijving 31

  Beter een goede buur dan een verre vriend 32

  Een land opruimen in n dag 36

  Waarom iets nieuw kopen als het kapot is? 40

  Het huis als grondstoffenbank 44

  Energie in eigen hand 48

  Sociaal verzekeren 52

  Hoofdstuk 3 - The Creative Tribe 59

 • De start van The Creative TribeDe wereld wordt steeds complexer. Complexe problemen vragen om een multidisciplinaire aanpak.

  Dit inzicht bracht Deborah Nas en Michiel Oudakker tot het oprichten van The Creative Tribe, een collectief van zelfstandige vakmensen met een passie voor creatie.

  De leden van The Creative Tribe zijn gefascineerd door Sociale Innovatie. Door de terugtrekkende overheid krijgt Sociale Innovatie in deze tijd steeds meer ruimte. Reden te meer om dit te onderzoeken.

  Om het onderwerp te verkennen en onze samenwerking te beproeven besloten we om samen in n dag een boek te schrijven over Sociale Innovatie.

  Het resultaat van deze samenwerking ligt hier voor u.

  Veel inspiratie toegewenst.

  The Creative Tribe

 • HOOFDSTUK 1

  Wat is sociale innovatie?

 • SOCIALE INNOVATIE8

  Wat is sociale innovatie?Sociale innovatie is geen nieuw fenomeen. Al vele jaren werken mensen op een innovatieve manier samen om onze maatschappij socialer, leuker, beter en gezonder te maken. Tegenwoordig duikt het begrip sociale innovatie steeds vaker op en zijn er verschillende definities in omloop. Wij hanteren de volgende definitie:

  Sociale innovatie is de ontwikkeling en realisatie van nieuwe ideen, die maatschappelijke waarde creren.

  Ontwikkeling en realisatie van nieuwe ideenBij innovatie wordt toegewerkt naar specifieke oplossingen die inspelen op n of meerdere behoeften. Deze oplossingen kunnen producten, diensten, modellen, systemen zijn, of een combinatie hiervan.Het start met het begrijpen van de behoefte en het ontwikkelen van ideen (ontwikkeling). Vervolgens worden de oplossingen ontwikkeld, getest en gemplementeerd (realisatie).

  Maatschappelijke waardeSterke sociale innovaties zijn financieel gezond n zijn in staat maatschappelijke waarde te creren. Deze waarde kan toenemen door een groter gevoel van welbevinden bij burgers of door het bieden van duur zamere, efficintere, effectievere, socialere en rechtvaar digere oplossingen. Sociale innovatie bevindt zich in het gebied tussen het traditionele bedrijfsleven primair gericht op winstmaximalisatie en de non-profitsector primair gericht op maatschappelijke waardemaximalisatie.

 • WAT IS SOCIAlE INNOVATIE? 9

 • SOCIALE INNOVATIE10

  Waarom sociale innovatie?Vaak komt de behoefte aan sociale innovatie voort uit maatschappelijke onvrede of een probleem maar soms anticipeert het juist op nieuwe kansen in onze maatschappij. Er is een grote verscheidenheid aan redenen om sociaal te innoveren.

  Ik heb geen vertrouwen in het pensioenstelsel, tegen de tijd dat ik met pensioen ga is de pot leeg!

  Als ik geen plofkip produceer dan kan ik niet concurreren met andere aanbieders.

  Wij zijn twee-verdieners maar kunnen niet eens een hypotheek

  krijgen.

 • WAT IS SOCIAlE INNOVATIE? 11

  De groene stroom van mijn energie- leverancier is niet groen.

  Ik heb precies 3,21 minuten de tijd om u te wassen, daarna moet ik door naar de

  volgende patint.

  Ik vertrouw de producenten niet meer, op alle labels staat dat het goed en gezond is, maar

  dat blijkt vaak niet waar!

  Ik ben gestopt met werken

  omdat de kinder-opvang te duur is

  geworden.

 • SOCIALE INNOVATIE12

  Kennisinstelling Vergroot bewustzijn bij de werknemers en leiders van morgen door het sociale aspect centraal te stellen in opleidingen.

  Ontwikkelt kennis door middel van toegepast onderzoek op relevante vakgebieden en het ontwikkelen van concrete methodieken en tools.

  Deelt kennis met andere partijen, zodat deze hierop kunnen voortbouwen om tot concrete oplossingen te komen.

  Betrokken burger Signaleert dat het beter kan en neemt initiatief. Geeft input tijdens het ontwikkelen van sociale innovaties. Mobiliseert anderen door het goede voorbeeld te geven en een kritische massa samen te brengen.

  Ondersteunt in de uitvoering van de uiteindelijke oplossing.

  Wie zijn de spelers binnen sociale innovatie?Hier zie je het palet van spelers in het bedenken en realiseren van sociale innovatie. De exacte rol en uitdaging is verschillend per speler en situatie. Vaak zien we pas tijdens het proces van de ontwikkeling en realisatie van ideen de rollen ontstaan.

 • WAT IS SOCIAlE INNOVATIE? 13

  Overheid Stimuleert sociale innovatie met subsidies en belastingvoordelen. Stelt kaders door middel van regelgeving die het lastig of minder interessant maakt om nietsociale systemen in stand te houden.

  Promoot sociale innovatie door succesvolle voorbeelden uit te dragen en aan te geven hoe andere spelers een bijdrage kunnen leveren.

  Bedrijfsleven Realiseert aanbod door het ontwikkelen en aanbieden van concrete producten en diensten met een goede balans tussen de sociale en bedrijfsmatige kant.

  Investeert in een nieuwe infrastructuur of samenwerking, waarbij de partijen op een andere manier met elkaar kunnen omgaan.

  Geeft ruimte aan andere ideen en nieuwe initiatieven. Neemt initiatief in het aanpakken van de kernonderwerpen en de kernproblematiek van hun onderneming of industrie.

  The Creative Tribe Neemt initiatief door proactief naar nieuwe kansen en verbeteringen voor de maatschappij te zoeken.

  Creert oplossingen door nieuwe en bestaande ideen samen te brengen en deze te vertalen naar een op maat gesneden, werkende oplossing.

  Verbindt de juiste partijen die gemotiveerd zijn om samen een uitdaging aan te gaan.

 • SOCIALE INNOVATIE14

  Hoe ziet het sociale innovatieproces eruit?In februari 2013 heeft de EU een Guide to Social Innovation opgeleverd.Hierin worden vier fases beschreven die leiden tot een sociale innovatie: 1. Goede ideen 2. Ontwikkelen van prototypes en uitvoeren van een pilot 3. Implementatie van de beste oplossing 4. Verder opschalen om maximale impact te behalen

  Sociale innovatie is net als normale innovatie een iteratief proces waarin bij elke iteratie de oplossing concreter, maar vaak ook complexer wordt. Per fase dient te worden gekeken naar de optimale samenstelling van het team en de beste aanpak om te komen tot de optimale oplossing.

  Sociale innovatieprojecten

  Multidisciplinair en gericht op integrale oplossingen

  Gezamenlijk en gericht op empowerment

  Gedreven door vraag Op maat gesneden Open karakter m.b.t. kennisdeling en intellectueel eigendom

  Normale innovatieprojecten

  Oplossingen met focus

  op n domein

  Geregisseerd van bovenaf

  Aanbod gedreven

  Massa geproduceerd

  Meer gesloten en

  vertrouwelijk karakter

 • WAT IS SOCIAlE INNOVATIE? 15

  Wat levert sociale innovatie op voor jouw organisatie?De belangrijkste opbrengst van sociale innovatie is maatschappelijke meerwaarde. Maar daarnaast kan het jouw organisatie nog een hoop andere dingen opleveren:

  Financieel lagere kosten Meer omzet Hogere verkoop Betere marges Meer winst

  Reputatie Grotere naamsbekendheid Beter imago Groter bereik Positieve merkbeleving Meer aanbevelingen Groter onderscheidend

  vermogen

  Klanten Betere band met klanten Grotere betrokkenheid van

  klanten Grotere klanttevredenheid Betere

  servicebeleving

  Partners Betere relatie

  met werknemers Grotere betrok

  kenheid van werknemers

  Betere band met partners en leveranciers

  Duurzame relatie met alle betrokken partijen

  Grotere tevredenheid van aandeelhouders

  Innovatiekansen Nieuwe producten /

  diensten Nieuwe samenwerkings

  vormen, modellen of systemen

  Nieuwe verdienmodellen Betere processen

 • SOCIALE INNOVATIE16

  Waar kan sociale innovatie worden toegepast?In vrijwel alle branches zijn inspirerende voorbeelden te vinden van sociale innovatie. Hierbij een overzicht van recente initiatieven. In Hoofdstuk 2 wordt een aantal van deze initiatieven belicht.

  Energie, water en omgevingWijwillenzon: burgers bundelen krachten voor goedkope zonneenergieWakaWaka Foundation: veilige en gezonde lampen op zonneenergie als alternatief voor vuile kerosinelampen in ontwikkelingslandenTexel Energie: Energie in eigen hand op pagina 48Estonia: Een land opruimen in n dag op pagina 36Turntoo: Het huis als grondstoffenbank op pagina 44

  Publieke sector en non-profitPifworld: een netwerk van mensen, bedrijven en organisaties die samenwerken om wereldwijd een positieve impact te realiseren Onderwijspioniers: platform dat leraren helpt goede ideen te delen en te realiserenStichting Onterfd Goed: organisatie gespecialiseerd in het

  ontzamelen en delen van museale collectiesGelukskoffer: koffer met 7 lessen in geluk voor groep 7 & 8 van de basisschoolMakkie: Beter een goede buur dan een verre vriend op pagina 32

  Retail en consumentRepai