Shimano 2012

download Shimano 2012

If you can't read please download the document

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  259
 • download

  10

Embed Size (px)

description

Shimano 2012

Transcript of Shimano 2012

 • Vtejte na strnkch katalogu Shimano 2012. Rybsk zvyky se za posledn roky vrazn zmnily, stle vce ryb se specializuje na vybran druhy ryb a pro rybolov vyuvaj pouze jednu nebo dv techniky lovu.

  Jako jedna z nejvtch svtovch firem v oboru rybskch poteb a s nejlepmi evropskmi konzultanty si Shimano udruje silnou pozici pi sledovn nejnovjch trend. Vyvj rybsk vybaven, kter reaguje na poadavky modernch ryb, jako jste vy sami. Je to velmi znt na prvn pohled zejmna na naich prutech, kter pedstavujeme a vyvjme pro mnoho rybolovnch technik.

  Pkladem me bt program Yasei Red. Pruty v nkolika adch tohoto programu navazuj na velkch spch pvodnho prutovho program Yasei, kter jsme uvedli na trh v loskm roce a kter umouje i rybm s omezenm rozpotem vlastnit pruty vysok kvality, uren pro nejnovj techniky lovu dravc. Dalmi pklady mohou bt prutov programy Purist, Commercial a Tribal Carp, kter byly pvodn ureny rybm na britskch ostrovech, ale kter si nakonec oblbili i rybi v cel Evrop. Jist si tak vimnete toho, e vzhled mnoha prut se stal doslova standardem a e v mnoha ppadech nyn skvle lad s navijky stejnho jmna. To vm umon vybrat si kombinaci prutu a navijku, kter lad nejen svm vzhledem, ale i vkonem.

  Letos jsme poprv aplikovali technologii vysokotlak karbonizace kompozitu (HPC, High Pressure Carbon) ve velkm mtku. Mete se s n setkat na mnoha naich novch prutech stedn cenov rovn. Tato pikov technologie pin vrazn zlepen vkonu, vy pevnost a citlivost blanku pi snen hmotnosti.

  Nae navijky tak proly celou adou zmn, jejich vsledkem bylo napklad vtzn ocenn navijku Aero Technium MgS XS-B na vstav EFTTEX a dlouho oekvan pedstaven novho navijku Big Baitrunner.

  Navijk Aero Technium MgS je jednm ze vzhledov nejchvatnjch navijk na svt a odpovd tomu tak svm vkonem. Je vybaven Shimano technologi superpomal oscilace, kter umouje tm rovnobn ukldn vlasce. Dky tomu dosahuje navijk jedinench odhozovch vkon. Tento pozoruhodn navijk je vskutku asn. Pi oten klikou se cvka pohybuje tak pomalu, e vypad tm nehybn.

  Trhkem je tak nov Big Baitrunner. Jeho pedchdce se objevil na trhu ped vce ne 15 lety a od t doby se mezi kaprai stal doslova legendou. Ve skutenosti zahjil ru big pit navijk. Nov model je modernj, hlednj, technologicky dokonalej a vkonov skvostnj. Na trh pichz ve dvou velikostech velk a v kompaktnj stedn velikosti, kter bude perfektnm kompromisem pro rybe, kte nepoaduj extrmn odhozov vzdlenosti vtho modelu navijku.

  V naem sortimentu mete tak nalzt nov monofiln vlasce a spltan ry. Byly vyvinuty pro pouit novch rybskch technik lovu. Nov ra PowerPro Super 8 Slick byla potkem tohoto roku na veletrhu EFTTEX prohlena vtznm expontem v kategorii Nejlep spltan ra. Prvem se ad k tomu nejlepmu, co se ve svt nabz. Mezi novmi monofily vynikaj napklad Aero Reel, kter nabz vysokou uitnou hodnotu za skvlou cenu, Ultegra Invisitec se snenou viditelnost, Aspire Silk Shock s vynikajc pevnost a konen Aspire Fluorocarbon, kter je jednm z uivatelsky nejoblbenjch vlasc svho druhu.

  Konen, vimnte si, e leton katalog je od toho loskho mrn odlin. Poprv jsme pedstavili nae vrobky v kategorich podle pouit (Pvla, Bn rybaen, Specily a Moe). Je to pochopiteln pokud vyvjme vrobky pro urit pouit, katalog by ml stejn princip odret. Doufm, e vs na nabdkou potme.

  Hodn tst po cel rok.

  Pierangelo Zanettagenerln editel spolenosti Shimano Europe Fishing Holding

  Pehled pouitch symbolPopis parametr

  Parametry prut

  QR kdy

  Hmotnost (g)

  Vybran vrobky uvnit tohoto katalogu maj zobrazeny QR kdy. QR kdy mete snmat bezplatnm programovm vybavenm pro chytr telefony, m zskte dal informace a odkazy na vybran videa. Software pro zpracovn QR kd mete sthnout z webovch strnek vrobce vaeho telefonu nebo ze specializovanch web, jako je napklad www.mobile-barcodes.com.

  Pevodov pomr

  Kapacita vlasce (mm/m)

  Loiska

  Nhradn cvka

  Maximln nastaven brzdy (kg)Kg

  lbDlka (m)

  Poet oek

  Hmotnost

  Pepravn dlka (cm)

  Hmotnost jigu

  Testovac kivka

  Vlasec

  Odhazovac hmotnost

  Poet dl

 • BEST NEW

  FIXED SPOOL

  RE

  ELWINNER

  MgS XSA

  Novinky roku 2012 Vybran vrobky a technologieyasei redLoni jsme uvedli na trh program YASEI. Tento krok vyvolal obrovsk zjem ryb a sdlovacch prostedk. Pvodn program YASEI byl nyn rozen o novou adu prut YASEI RED. Oslov nejen zanajc rybe, ale kvality prut ocen pznivci univerzln pvlae. Nabzme tak podobn specializovan pruty jako pvodn YASEI, ale v pznivjch cenovch relacch.

  aero technium mgs xs-bV roce 2008 Shimano pedstavilo veejnosti svj prvn navijk ady Aero Technium MgS s velkm spchem. Po tech letech vvoje jsme s hrdost pedstavili jeho nstupce. chvatn vzhled, extrmn lehkost a schopnost velkch vkon to jsou parametry, dky nim zskal tento navijk titul Nejlep navijk s pevnou cvkou na vstav EFTTEX 2011. Dal informace naleznete na str. 166.

  steady castS novou technologi Steady Cast bude v odhoz mnohem snadnj a pesnj. Bezpten blank se snenou bon torzn silou eliminuje bon vibrace, kter zpsobuj ten a nepesnosti pi odhozu.

  super 8 slickje nov super mkk spltan ra. Kombinace 8 nosnch vlken specilnho prezu s jedinenm zpsobem spltn PowerPro Body Enhanced Technology vede k asnmu vsledku e s pesnm kruhovm prezem, hedvbnou hladkost povrchu a uhlazenost, charakteristickou pro monovlkna. S vt odhozovou vzdlenost je tak ve srovnn s nimi mnohem klidnj a hlad.

  barrier packShimano Barrier Pack je balen vlasce ve vlhkostn kontrolovanm prosted pmo z vroby. Chrn jej tak ped kodlivmi inky UV zen. Vsledkem je vlasec, kter m pi skladovn podstatn lep pevnost i dal parametry ne vlasec, kter je tradin skladovn v prhlednch PVC krabikch.

  kampa Vlasec ZdarmaShimano je iroce uznvanou obchodn znakou v cel Evrop. Clem na nov kampan Pidan hodnota k navijku je nabdnout nco vc k navijkm Shimano a poskytnout rybm pleitost k seznmen s naimi fantastickmi monofilnmi vlasci.

  ZDARMA REEL LINE

  Pi nkupu vybranch novch navijk Shimano.

  Nabdka je platn pi nkupu vybranch novch model roku 2011 ji od kvtna 2011.Nabdka plat do vyprodn zsob a pi zapojen obchodnka do akce.

  HODNOTA K NAVIJKU

  PIDAN Podrobnosti na prodejnch

 • 04 05

  www.shimano.com www.shimano.com

  Nesmrn rozmanit svt pvlaovho rybolovu nikdy nezstv v klidu. Ve spolenosti Shimano si tento trend uvdomujeme, a proto se sname vyrbt specializovan navijky, pruty

  a psluenstv, kter by vyhovovaly vaim technikm rybolovu. A ji budete hledat cokoliv pro dropshotting, jigging, jerking, casting nebo jen obvyklou pvla Shimano takov vybaven m.

  Pvlaov navijkyPedn brzda .........................................................6-15

  Zadn brzda ......................................................16-20

  Baitcasting s nzkm profilem................ 21-24

  Baitcasting s kruhovm profilem ........25-27

  Pvlaov prutyBn pvla ................................................... 28-34

  Pvla S.T.C. ..............................................................35

  Program Yasei ................................................36-40

  Trolling / Okoun .................................................... 41

  Supercitliv pruty .................................................42

  Vertikln jigging ..................................................43

  Drop Shot / Sh ......................................................44

  Pstruh / Candt .....................................................45

  Speciln progresivn akce / Mrtv rybka ..................................................... 46-47

  Sumec ................................................................48-49

  Pstruh .................................................................. 50-53

  Pvlaov psluenstvra Power Pro ........................................... 54-56

  Pvlaov vlasce ....................................................57

  Obsah

 • 06 07

  27.5mm07 STELLA2500 NEW STELLA2500

  25.9mm

  07 STELLA2500 NEW STELLA2500

  07 STELLA2500 NEW STELLA2500

  www.shimano.com

  FE

  PVLA|2012 PVLAOV NAVIJKY PEDN BRZDA

  Stella symbolizuje jedin bt pln nejlep.

  STELLA FEStella je kandidtem bt nejlep nen proto dnm pekvapenm, e nov navijk Stella FE obdrel vtzn ocenn od svho uveden na trh v roce 2010. Ohromujc vzhled a dren povyuje naprosto bezkonkurenn vkon. Navijk Stella je jednou z mnoha inovac od spolenosti Shimano, technicky na takov rovni, e obdobn navijky se mu jednodue nemohou rovnat. Podrte-li navijk Stella, poctte pozoruhodnou lehkost jeho hokovho tla, otote-li rukojet, ocente hladk chod vlekovho loiska a trncti zapouzdench A-RB loisek. Dky tmto technickm dokonalostem, je zaru dokonal rybolov, zstanete tomuto navijku vrni a po jinm navijku se ani neohldnete. Navijk Stella FE ideln pracuje. Poznte to pi zdolvn ryby, kdy poctte hladkost a mohutnost brzdy, kter vzbuzuje dvryhodnost i v tch nejnronjch situacch. Existuj dobr navijky, existuj nejlep navijky a pak kus ped nimi je jet Stella FE. Shimano m tak skvlou reputaci, e cel svt me jen zvidt.

  TWINPOWER CI4 FAern a ndhern! Dva zcela nov navijky s pedn brzdou TPCI4 2500FA a TPCI4 4000SFA v ad Twin Power vyuvaj technologii CI4. Hlinkov tla s CI4 skn pevodovky z hlinku kovanho za studena, brzda Rigid Support Drag, technologie Floating Shaft II, Super Stopper II a zapouzden loiska AR-B to je charakteristika tchto krasavc. Dvakrt anodizovan hlinkov cvky kovan za studena nabzej kapacitu nvinu 0,25 mm vlasce v dlce 160 m, resp. 140 m. Jak je u ns zvykem, reagovali nai zlepovatel na veobecn poadavek o rozen nabdky mlkch cvek vbec poprv i pro navijky velikosti 4000. Navijky jsou vybaveny jednodlnm peklpem, klikou z obrbnho hlinku a snadno pstupnm servisnm otvorem.

  Dal generace dokonalosti

  STL1000FE 175 5.0:1 0.25mm/90m 14 x S A-R