RT 38680, Infraratkaisut, Oy ViaCon Ab · 2018. 2. 20. · Kivikorit Valikoimasta löytyy sekä...

of 2 /2
INFRARATKAISUT Oy ViaCon Ab RT 38680 12 Talo 2000 23 Talo 90 J SfB tuotetieto kesäkuu 2015 1 (2) AN/Multiprint Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2015 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja. Oy ViaCon Ab on ollut jo yli 20 vuoden ajan merkittävä geosynteettitoimittaja Suomessa ja toimimme osana kansain- välistä ViaCon-konsernia. Tarjoamme ratkaisut infrarakentamisen kaikille osa- alueille. Onnistunut lopputulos saavute- taan tunnistamalla asiakkaamme tarve ja vastaamalla oikealla tuotteella ja käyttö- sovelluksella. Missiomme ovat: Asiakastarpeisiin perustuvien vaihtoeh- toisten ratkaisujen aktiivinen hakeminen Joustavat ja kustannustehokkaat ratkai- sut tuotannossa • Logistiikan tehokas optimointi Suodatinkankaat ViaCon on Suomen johtavia suodatinkan- gastoimittajia. Toimitamme NorGeoSpec 2002-luokituksen mukaisia suodatinkan- kaita varastostamme nopeasti ja luotetta- vasti kaikkeen maanrakentamiseen: ero- tukseen, suojaukseen ja kuivaukseen. Geovahvisteet Geovahvisteilla voidaan lisätä maan kan- tavuutta tai parantaa rakenteen kanta- vuutta. Vahvisteet ottavat vastaan maahan muodostuvia jännityksiä, siirtäen ja tasaten niitä laajemmalle alueelle. Geovahvisteiden käyttökohteet • Kantavuuden parantaminen pehmeiköl- lä (tie- ja kenttärakenteet) • Maapohjan lujittaminen • Jyrkät luiskat • Putkien perustukset Paalutusten yläpuoliset perustukset (LTP-laatat) • Asfalttipäällysteiden lujittaminen • Lujitemaatukimuurit Ota yhteyttä, niin selvitämme yhdessä parhaan tuotteen kuhunkin hankkeeseen ja avus- tamme sekä suunnittelussa että mitoituksessa. Kivikorit Valikoimasta löytyy sekä kaksoispunot- tuja että hitsattuja koreja. Korikokoja on useanlaisia. Yksiköistä on helppo koota haluttu rakenne porrastamalla ne maaston mukaan, pinoamalla päällekkäin tai kokoa- malla ne ketjuiksi. Kivikoreja voidaan käyt- tää paikoissa, joissa tarvitaan pitkäikäisiä tukimuurirakenteita. Käyttökohteet • Meluvallit • Tukimuurit • Terässiltojen päätyrakenteet • Viheralueet • Siltojen maatuet • Laiturit • Eroosiosuojausrakenteet Rumtec-rummut ja sillat Tierummut ja putkisillat valmistetaan kierresaumaamalla sinkitystä tai muovi- pinnoitetusta teräksestä. Teräsputket ovat joustavista rumpurakenteista ainoat, jotka kestävät suuria akselikuormia pienillä pei- tesyvyyksillä. Rumtec-putkien halkaisija- koot ovat 300...4500 mm. Siltojen kohdalla, halkaisija 2000 mm tai suurempi, teemme aina mitoituslaskelman, jolla varmistamme käytettävän raaka-ainevahvuuden. RT tuotetieto RT CAD -kirjastot

Embed Size (px)

Transcript of RT 38680, Infraratkaisut, Oy ViaCon Ab · 2018. 2. 20. · Kivikorit Valikoimasta löytyy sekä...

 • AN/Multiprint Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2015 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

  RT 38680 tuotetieto – 1

  INFRARATKAISUTOy ViaCon Ab

  RT 3868012 Talo 200023 Talo 90 J SfB

  tuotetietokesäkuu 2015

  1 (2)

  AN/Multiprint Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2015 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

  Oy ViaCon Ab on ollut jo yli 20 vuoden ajan merkittävä geosynteettitoimittaja Suomessa ja toimimme osana kansain-välistä ViaCon-konsernia. Tarjoamme ratkaisut infrarakentamisen kaikille osa-alueille. Onnistunut lopputulos saavute-taan tunnistamalla asiakkaamme tarve ja vastaamalla oikealla tuotteella ja käyttö-sovelluksella.Missiomme ovat:• Asiakastarpeisiin perustuvien vaihtoeh-

  toisten ratkaisujen aktiivinen hakeminen• Joustavat ja kustannustehokkaat ratkai-

  sut tuotannossa• Logistiikan tehokas optimointi

  Suodatinkankaat

  ViaCon on Suomen johtavia suodatinkan-gastoimittajia. Toimitamme NorGeoSpec 2002-luokituksen mukaisia suodatinkan-kaita varastostamme nopeasti ja luotetta-vasti kaikkeen maanrakentamiseen: ero-tukseen, suojaukseen ja kuivaukseen.

  Geovahvisteet

  Geovahvisteilla voidaan lisätä maan kan-tavuutta tai parantaa rakenteen kanta-vuutta. Vahvisteet ottavat vastaan maahan muodostuvia jännityksiä, siirtäen ja tasaten niitä laajemmalle alueelle. Geovahvisteiden käyttökohteet• Kantavuuden parantaminen pehmeiköl-

  lä (tie- ja kenttärakenteet)• Maapohjan lujittaminen• Jyrkät luiskat• Putkien perustukset• Paalutusten yläpuoliset perustukset

  (LTP-laatat)• Asfalttipäällysteiden lujittaminen• Lujitemaatukimuurit

  Ota yhteyttä, niin selvitämme yhdessä parhaan tuotteen kuhunkin hankkeeseen ja avus-tamme sekä suunnittelussa että mitoituksessa.

  Kivikorit

  Valikoimasta löytyy sekä kaksoispunot-tuja että hitsattuja koreja. Korikokoja on useanlaisia. Yksiköistä on helppo koota haluttu rakenne porrastamalla ne maaston mukaan, pinoamalla päällekkäin tai kokoa-malla ne ketjuiksi. Kivikoreja voidaan käyt-tää paikoissa, joissa tarvitaan pitkäikäisiä tukimuurirakenteita.Käyttökohteet• Meluvallit• Tukimuurit• Terässiltojen päätyrakenteet • Viheralueet• Siltojen maatuet• Laiturit• Eroosiosuojausrakenteet

  Rumtec-rummut ja sillat

  Tierummut ja putkisillat valmistetaan kierresaumaamalla sinkitystä tai muovi-pinnoitetusta teräksestä. Teräsputket ovat joustavista rumpurakenteista ainoat, jotka kestävät suuria akselikuormia pienillä pei-tesyvyyksillä. Rumtec-putkien halkaisija-koot ovat 300...4500 mm. Siltojen kohdalla, halkaisija 2000 mm tai suurempi, teemme aina mitoituslaskelman, jolla varmistamme käytettävän raaka-ainevahvuuden.

  RT tuotetietoRT CAD -kirjastot

 • AN/Multiprint Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2015 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

  RT 38680 tuotetieto – 2

  VALMISTUS, MAAHANTUONTI, MYYNTI JA NEUVONTA

  Oy ViaCon AbVernissakatu 8 Yhdystie 40 Tikkasentie 16 Tulliportinkatu 3401300 VANTAA 62800 VIMPELI 90410 OULU 70100 KUOPIOPuhelin 020 7415 400 Puhelin 020 7609 200 Puhelin 020 7609 209 Puhelin 020 7609 211www.viacon.fi www.viacon.fi www.viacon.fi www.viacon.fivia[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

  Vedenpaine-eristeet

  ViaCon tarjoaa vedeneristykseen laaduk-kaat ratkaisut Nauen valmistamien ainut-laatuisten Bentofix®-bentoniittimattojen avulla. Lujitettuja bentoniittimattoja voi-daan käyttää muun muassa maanalaisiin vaaka- ja pystyrakenteiden vedenpaine-eristyksiin.

  Salaojamatot

  Salaojamatto voi toimia sekä geomem-braanin suojarakenteena että kuivatusker-roksena. Mattoa käytetään monissa sovel-luksissa; salaojitteena pinta- ja pohjavesille sekä johtamaan kaasumaisessa muodossa olevia aineita pois rakenteista (esim. kaato-paikkojen kaasunkeräyskerrokset).

  Pohjavedensuojaus

  ViaCon pystyy tarjoamaan monipuolisen valikoiman pohjavedensuojausmateriaa-leja, kuten bentoniittimattoja, muovikal-voja sekä maabentoniittia. Autamme myös löytämään parhaimmin soveltuvan ratkai-sun tapauskohtaisesti, ja tarjoamme myös suunnittelu- ja mitoitusapua.

  Arinalevyt

  Arinalevy soveltuu viemärilinjojen, rumpu-putkien, putkisiltojen ja muiden, heikoille pohjamaille tehtävien arinarakenteiden vahvistamiseen. ViaGeo-arinalevy on help-po ja yksinkertainen asentaa. Arinalevy jakaa pohjamaahan tulevia kuormituksia, parantaa pohjamaan kantavuutta ja tasaa painumaeroja.

  Monilevysillat

  Monilevyrakenteiset putkisillat kootaan profiloiduista ja kaareistetuista levyistä pulttaamalla. Monilevyrakenteisen putken muoto on yleensä muu kuin pyöreä. Moni-levyjä käytetään muun muassa kevyenlii-kenteen alikulkuina ja vesistösiltoina, joissa virtausuoma on leveä ja korkeussuunnassa on vähän tilaa. Monilevyjen materiaali on kastosinkittyä S355 terästä.

  Holvisilta KASI ja KASI BOX

  Holvisilta KASI on betonianturoilla ja te-räskaarilla yhdistetty, tilaa tehokkaasti hyödyntävä kevyen liikenteen alikulku. Be-tonianturat ovat kahden tai kolmen metrin pituisia, asennusvalmiita elementtejä. Sil-lan päihin voidaan asentaa joko suorat tai vinot siipimuurit.

  Rumtec-sadevesilinjat ja hulevesisäiliöt

  Rumtec-sadevesijärjestelmä pitää sisällään putkistot, niihin liittyvät kaivot ja yhteet. Teräksinen putki soveltuu erityisesti pie-nille peitesyvyyksille ja suurille akselikuor-mille. Liitokset ovat joko hiekkatiiviitä tai vesitiiviitä. Sadevesijärjestelmiin liitetyillä hulevesisäiliöillä voidaan pienentää tulva-vaikutusta.

  Rumtec-yhdystunnelit

  Rumtecin yhdystunneli on tehtaalla val-miiksi asiakkaan tarpeiden mukaan va-rusteltu huoltotila. Erilaiset kävely- ja hyl-lytasot sekä valaistus- ja laitekiinnitykset voidaan asentaa jo tehtaalla.

  Rumtec-erikoisilmastointi

  Rumtec-teräs-putket on tar-koitettu ilmas-tointikohteisiin, joissa putket ovat asennus-paikan tai put-kelta vaadittavan kestävyyden kannalta erityistilanteessa.

  Rumtec-sujutusputket

  Rumtec-sujutusputken avulla korjataan ikääntynyt tai vaurioitunut tierumpu tai sil-ta, materiaalista ja muodosta riippumatta.

  Rumtec-muovirummut

  Valikoimaamme kuuluu myös polypropee-nista valmistetut kaksoisseinämäiset muo-viputket viemäreiden ja rumpuputkien rakentamiseen.