Raportul privind transparenţa în procesul decizional anul 2012

of 8 /8
Raport privind transparenţa în procesul decizional în aparatul central al Ministerului Culturii pentru anul 2012 (punerea în aplicare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional , precum şi a Hotărîrii Guvernului nr.96 din 16 februarie 2010 „Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional ”) Pe parcursul anul 2012 Ministerul Culturii a pregătit spre aprobare, acte legislative: - Legea nr.58 din 29.03.2012 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (Publicat: 20.04.2012 în Monitorul Oficial, Nr.76-80, art Nr: 255); - Legea nr. 42 din 15.03.2012 privind transmiterea în folosinţă a unui imobil (Publicat: 06.04.2012 în Monitorul Oficial, Nr.70-71, art Nr: 219). Au fost aprobate următoarele acte legislative şi documente de politici: - Programul naţional de informatizare a sferei culturii pentru anii 2012-2020. Programul respectiv a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.478 din 4 iulie 2012 (Publicat: 13.07.2012 în Monitorul Oficial, nr.143-148, art Nr:531); - Proiectul Legii Culturii nr.413 din 27.05.1999. Proiectul respectiv a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.848 din 09.11.2012 (Publicat: 16.11.2012 în Monitorul Oficial, nr. 237-241, art Nr: 914). Au fost elaborate următoarele acte legislative: - Proiectul Legii privind protejarea monumentelor istorice; - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii „Cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice; - Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci . În scopul eficientizării activităţii muzeelor a fost elaborată Politica Publică privind eficientizarea şi modernizarea

description

Raportul privind transparenţa în procesul decizional anul 2012

Transcript of Raportul privind transparenţa în procesul decizional anul 2012

Page 1: Raportul privind transparenţa în procesul decizional anul 2012

Raport privind transparenţa în procesul decizional în aparatul centralal Ministerului Culturii pentru anul 2012

(punerea în aplicare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, precum şi a Hotărîrii Guvernului nr.96 din 16 februarie 2010 „Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional”)

Pe parcursul anul 2012 Ministerul Culturii a pregătit spre aprobare, acte legislative:

- Legea nr.58 din 29.03.2012 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (Publicat: 20.04.2012 în Monitorul Oficial, Nr.76-80, art Nr: 255);

- Legea nr. 42 din 15.03.2012 privind transmiterea în folosinţă a unui imobil (Publicat: 06.04.2012 în Monitorul Oficial, Nr.70-71, art Nr: 219).

Au fost aprobate următoarele acte legislative şi documente de politici:- Programul naţional de informatizare a sferei culturii pentru anii 2012-

2020. Programul respectiv a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.478 din 4 iulie 2012 (Publicat: 13.07.2012 în Monitorul Oficial, nr.143-148, art Nr:531);

- Proiectul Legii Culturii nr.413 din 27.05.1999. Proiectul respectiv a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.848 din 09.11.2012 (Publicat: 16.11.2012 în Monitorul Oficial, nr. 237-241, art Nr: 914).

Au fost elaborate următoarele acte legislative:- Proiectul Legii privind protejarea monumentelor istorice;- Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii „Cu privire la

teatre, circuri şi organizaţii concertistice”;- Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286-XIII din

16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci. În scopul eficientizării activităţii muzeelor a fost elaborată Politica Publică

privind eficientizarea şi modernizarea activităţii muzeelor, care a fost prezentată Comisiei Interministeriale Pentru Planificarea Strategică.

În cadrul şedinţelor Ministerului Culturii au fst examinate şi aprobate 15 proiecte de acte normative:

- 8 acte normative elaborate în vederea implementării Legii nr.280 din 27 decembrie 2011 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil:

Norme de clasare a bunurilor culturale mobile; Norme privind acreditarea experţilor în domeniul patrimoniului cultural

mobil; Norme privind comerţul cu bunuri culturale mobile; Norme privind acreditarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de

comercializare a bunurilor culturale mobile; Norme privind acreditarea laboratoarelor şi atelierelor de conservare şi

restaurare a bunurilor culturale mobile; Norme privind executarea copiilor, mulajelor, facsimilelor postume de pe

bunuri culturale mobile;

Page 2: Raportul privind transparenţa în procesul decizional anul 2012

Norme privind conservarea şi restaurarea bunurilor culturale mobile; Norme privind acreditarea conservatorilor şi restauratorilor în domeniul

patrimoniului cultural mobil. - 7 acte normative elaborate în scopul implementării Legii nr.218 din 17

septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic: Cu privire la instituirea Registrului arheologilor din Republica Moldova; Regulamentul cu privire la evidenţa şi clasarea patrimoniului arheologic; Regulamentul privind cercetarea şi expertiza arheologică în Republica Moldova; Regulamentul cu privire la Registrul arheologic naţional şi Repertoriul arheologic naţional; Regulamentul privind Cadastrul Arheologic; Regulamentul privind Registrul arheologilor din Republica Moldova; Codul deontologic al arheologilor din Republica Moldova;Pe parcursul anului 2012, au fost elaborate 38 de hotărîri de guvern,

dintre care au fost aprobate 37. - HG nr.851 din 13.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare

şi funcţionare a Consiliului naţional pentru monumentele de for public;- HG nr.848 din 09.11.2012 pentru aprobarea proiectului Legii Culturii;- HG nr.809 din 06.11.2012 pentru aprobarea proiectului de hotărîre a

Parlamentului cu privire la declararea anului 2013 Anul Spiridon Vangheli;- HG nr.800 din 31.10.2012 cu privire la alocarea mijloacelor financiare

(desfăşurarea Zilelor Culturii Republicii Azerbaidjan);- HG nr.895 din 31.10.2012 cu privire la alocarea mijloacelor financiare

(Tîrgul Internaţional Gaudeamus) ;- HG nr.825 din 06.11.2012 cu privire la transmiterea unui imobil şi

modificarea unei hotărîri de Guvern;- HG nr.779 din 22.10.2012 cu privire la alocarea mijloacelor financiare

(pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor cultural-artistice consacrate Anului Ion şi Doina Aldea-Teodorovici.);

- HG nr.731 din 02.10.2012 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind edificarea Monumentului Libertăţii şi alocarea mijloacelor financiare;

- HG nr.679 din 10.09.2012 privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1311 din 12 decembrie 2005 „Cu privire la aprobarea nomenclatoarelor serviciilor cu plată prestate de către Ministerul Culturii şi instituţiile subordonate”;

- HG nr.629 din 24.08.2012 cu privire la edificarea în oraşul Sîngerei a monumentului în memoria ostaşilor căzuţi în războiul din Afganistan;

- HG nr.604 din 15.08.2012 cu privire la alocarea mijloacelor financiare (în scopul organizării Festivalului-concurs Internaţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”, ediţia XX);

- HG nr.584 din 08.08.2012 cu privire la alocarea mijloacelor financiare (pentru acoperirea cheltuielilor aferente organizării funeraliilor regretatei Veronica Garştea);

Page 3: Raportul privind transparenţa în procesul decizional anul 2012

- HG nr.573 din 06.08.2012 cu privire la instalarea în municipiul Bălţi a plăcii comemorative „Mihai Durnea”;

- HG nr.574 din 06.08.2012 cu privire la modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 laHotărîrea Guvernului nr.696 din 19 noiembrie 2009; - HG nr.545 din 25.07.2012 cu privire la alocarea mijloacelor financiare (pentru pregătirea şi desfăşurarea manifestărilor cultural-artistice din Piaţa Marii Adunări Naţionale);

- HG nr.478 din 04.07.2012 cu privire la Programul naţional de informatizare a sferei culturii pentru anii 2012-2020;

- HG nr.450 din 25.06.2012 pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1531-XII din 22 iunie 1993;

- HG nr.414 din 14.06.2012 privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la protecţia copiilor de impactul negativ al informaţiei publice;

- HG nr.407 din 13.06.2012 cu privire la alocarea mijloacelor financiare (în vederea acoperirii cheltuielilor legate de organizarea manifestărilor de comemorare);

- HG nr.378 din 06.06.2012 cu privire la crearea Comitetului pentru organizarea şi desfăşurarea Festivalului-concurs Internaţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”;

- HG nr.375 din 06.06.2012 cu privire la alocarea mijloacelor financiare (pentru acoperirea cheltuielilor aferente organizării funeraliilor regretatei cîntăreţe de operă Maria Bieşu);

- HG nr.353 din 30.05.2012 cu privire la alocarea mijloacelor financiare (în scopul organizării Festivalului Internaţional al tinerilor regizori, scenografi, dramaturgi şi critici de teatru);

- HG nr.318 din 23.05.2012 cu privire la conferirea numelui „Nicolae Sulac”Palatului Naţional;

- HG nr.327 din 23.05.2012 cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 859 din 26 iulie 2004 „Cu privire la organizarea unor manifestări culturale de amploare la nivel de stat”;

- HG nr.308 din 21.05.2012 cu privire la conferirea numelui „Maria Bieşu”Teatrului Naţional de Operă şi Balet;

- HG nr.263 din 26.04.2012 privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002;

- HG nr.250 din 19.04.2012 privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului pentru introducerea modificărilor în Acordul cu privire la instituirea sistemului de împrumut interbibliotecar în cadrul statelor-membre ale CSI din 13 ianuarie 1999;

- HG nr.230 din 12.04.2012 privind crearea Agenţiei Naţionale Arheologice;- HG nr.227 din 12.04.2012 privind aprobarea Avizului la proiectul de

hotărîre a Parlamentului pentru completarea Hotărîrii pentru punerea în aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor nr.1531-XII din 22 iunie 1993;

Page 4: Raportul privind transparenţa în procesul decizional anul 2012

- HG nr.228 din 12.04.2012 cu privire la edificarea în oraşul Glodeni a monumentului consacrat independenţei Republicii Moldova;

- HG nr.175 din 23.03.2012 cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19 noiembrie 2009;

- HG nr.106 din 16.02.2012 cu privire la Programul naţional de manifestări cultural-artistice consacrate Anului Ion şi Doina Aldea-Teodorovici;

- HG nr.86 din 10.02.2012 pentru aprobarea proiectului de lege cu privirela folosirea unui bun imobil;

- HG nr.43 din 26.01.2012 cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului pentru introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul privind instituirea Consiliului interstatal de colaborare în domeniul presei periodice, editării, difuzării cărţii şi poligrafiei, semnat la Minsk la 4 iunie 1999;

- HG nr.249 din 19.04.2012 privind aprobarea Protocolului pentru introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul cu privire la crearea Consiliului de colaborare culturală a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente din 26 mai 1995, adoptat la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011;

- HG nr.430 din 19.06.2012 cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii Armenia şi acordarea deplinelor puteri domnului Boris Focşa, ministrul culturii;

- HG cu privire la transmiterea în subordinea Ministerului Culturii a Muzeului Naţional de Literatură “Mihail Kogălniceanu”;

A fost elaborat şi promovat spre aprobare Guvernului proiectul HG “Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1326 din 24 decembrie 2005 “Cu privire la optimizarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării” (schimbarea denumirii Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei).

Au fost elaborate şi adoptate 2 hotărîri ale Parlamentului RM:- Hotărîrea Parlamentului nr.200 din 12.07.2012 pentru completarea

Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1531-XII din 22 iunie 1993;

- Hotărîrea Parlamentului nr.275 din 06.12.2012 privind declararea anului 2013 drept „Anul Spiridon Vangheli”.

În proces de lucru se află următoarele acte normative şi legislative:- Legea nr.135-XV din 20 martie 2003 privind meşteşugurile artistice

populare;- Proiectul Legii privind completarea şi modificarea Codului penal, al

Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Codului contravenţional, al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008;

- Regulamentul cu privire la Depozitul legal de publicaţii; - Regulamentul privind utilizarea mijloacelor financiare pentru editarea cărţii

naţionale; - Regulamentul privind exportul şi importul valorilor culturale.

Page 5: Raportul privind transparenţa în procesul decizional anul 2012

Datele despre transparenţa în procesul decizional pentru anul 2012 sunt reflectate în tabelul de mai jos.

Date despre transparenţa în procesul decizional în aparatul central

al Ministerului Culturii în anul 2012

Denumirea indicatorilor Valoarea indicatorilor

1. Numărul deciziilor elaborate în perioada de raportare Inclusiv:1.1.Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 01.2.Proiecte de legi 61.3.Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului 381.4.Ordine privind activitatea de bază a ministerului/autorităţii administrative centrale

286

1.5.Ordine privind personalul 319-p2. Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare Inclusiv:

1.1.Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 01.2.Proiecte de legi 21.3.Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului 37 1.4.Ordine privind activitatea de bază a ministerului/autorităţii administrative centrale

286

1.5.Ordine privind personalul 319-p3.Numărul proiectelor de decizii consultate1.1.Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 01.2.Proiecte de legi 31.3.Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului 71.4.Ordine privind activitatea de bază a ministerului/autorităţii administrative centrale

0

1.5.Ordine privind personalul 04.Numărul deciziilor adoptate în regim de urgenţă fără consultare sau care nu cad sub prevederile Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 şi Hotărîrii Guvernului nr-96 din 16.02.2010Inclusiv:1.1.Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 01.2.Proiecte de legi 01.3.Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului 21.4.Ordine privind activitatea de bază a ministerului 01.5.Ordine privind personalul 05.Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de minister

23

6.Numărul recomandărilor recepţionate 607.Numărul recomandărilor incluse în proiectele de decizii 48

Contestaţii/sancţiuni8. Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii administraţiei publice centrale au fost contestate pentru nerespectarea Legii nr.239-XVI din 13.11.2008,Inclusiv:8.1. contestate de organul ierarhic superior 0

Page 6: Raportul privind transparenţa în procesul decizional anul 2012

8.2. contestate în instanţa de judecată 0