Present simple – present continuous

Click here to load reader

download Present simple – present continuous

of 18

 • date post

  21-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  174
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Angielski

Transcript of Present simple – present continuous

 • 1. Present Simple Present ContinuousPawe Guzek IIIc

2. ZDANIA TWIERDZCE W zdaniach twierdzcych musimy pamita o dodaniu kocwki - s / es dla osb: he , she, it . 3. ZDANIA PYTAJCE Pytania tworzymy uywajc pomocniczych sw: do / does , DOES uywamy dla osb: he, she, it, DO uywamy dla osb: I, you, we, they, Czasownik w pytaniach wystpuje w bezokoliczniku. 4. PYTANIA SZCZEGOWE Tworzymy identycznie jak zwyke pytania, Sowa np.: Where, Why, What, itp., zajmuj pierwsz pozycj w zdaniu 5. ZDANIA PRZECZCE Czasownik wystpuje w formie bezokolicznika 6. KRTKIE ODPOWIEDZI 7. CHARAKTERYSTYCZNE OKRELENIA CZASU 8. UYCIE CZASU Czasu Present Simple uywamy: 1. Kiedy rozmawiamy o sytuacjach staych, o rzeczach, ktre dziej si regularnie lub cay czas np.: I work at school as a teacher. 2. Kiedy rozmawiamy o zwyczajach i czsto wykonywanych czynnociach, np.:My sister usually gets up at 5 am. Dla wyraania faktw, praw natury, fizyki.... , np.: Water boils at 100C. W odniesieniu do harmonogramw: rozkady jazdy, grafiki zaj, np.:The train leaves at 5 pm. Kiedy pytamy si o drog lub gdy udzielamy wskazwek jak doj do celu, np.: How do I get to the train station? 9. Present Continuous 10. ZDANIA TWIERDZCE Zdania w czasie Present Continuous budujemy z uyciem czasownika to be Np.: I am playing football now. 11. Zdania Pytajce 12. ZDANIA PRZECZCE 13. PYTANIA SZCZEGOWE 14. KRTKIE ODPOWIEDZI 15. TWORZENIE KOCWKI -ING W czasownikach zakoczonych na e opuszczamy t kocwk i dodajemy kocwk -ing,dance - dancing W czasownikach jednosylabowych, po dodaniu kocwki -ing spgoska ta ulega podwojeniu, np.:swim - swimming W czasownikach zakoczonych na -ee nie opuszczamy adnych liter; tylko dodajemy kocwk -ing, np.:see seeing W czasownikach zakoczonych na -ie , kocwk t zamieniamy na ying np.: die - dying 16. OKRELENIA CZASU 17. UYCIE CZASU odbywajcych si w chwili mwienia o nich, np.: My father is watching TV at the moment rozwijajcych si lub zmieniajcych nawet, jeli s dugotrwae, np.: The prices are rising at present. zaplanowanych na niedalek przyszo, np.: My friend is throwing a party tonight.