oreiviai - Kaunas S a v ano r i¥³ p r 5 S a v ano r i¥³ p r S a v ano r...

Click here to load reader

download oreiviai - Kaunas S a v ano r i¥³ p r 5 S a v ano r i¥³ p r S a v ano r i¥³ p r . 16 G Maironio g. edimino

of 2

 • date post

  18-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of oreiviai - Kaunas S a v ano r i¥³ p r 5 S a v ano r i¥³ p r S a v ano r...

 • “MEDŽIOTOJŲ UŽEIGA” THE OLDEST RESTAURANT IN KAUNAS LOCATED IN THE TOWN HALL SQUARE

  Open daily 11:00 – 24:00 Rotušės sq. 10, Kaunas,

  Tel.:+370 687 54032 www.medziotojai.lt

  DRAUGYSTĖS PARKAS

  KALNIEČIŲ PARKAS

  DAINAVOS PARKAS

  KLEBONIŠKIO MIŠKO PARKAS

  VERŠVOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS

  KAMŠOS BOTANINIS- ZOOLOGINIS DRAUSTINIS

  KAUNO BOTANIKOS SODAS

  NAPALEONO KALNAS

  JIESIOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS

  VII fort

  VIII fort

  IX fort

  I fort

  II fort

  VI fort

  V fort

  M . D

  au kš

  os g

  .

  A. M

  ap u

  g.

  J. Ja

  bl on

  sk io

  g .

  Dr us

  ki ni

  nk ų

  g.

  Sm al

  in in

  kų g

  .

  Tr im

  ito g

  .

  I. K an

  to g

  .

  G im

  na zi

  jo s g

  .

  M . D

  au kš

  os g

  . Vilniaus g.

  Šv. Gertrūdos g.

  Bened iktinų

  g.

  Žalio ji g.

  Žal ioji

  g.

  P. Kalpoko g.

  Gr uz

  dž ių

  g .

  Ras ein

  ių g .

  Turžėnų g.

  Astronom ijos g.Vaistinės skg.

  Varėnos g.

  Kupiškio g.

  Aviečių g.

  Telšių g.

  Telš ių g

  .

  Kria ušių

  g.

  Vyšn ių g

  .

  Me rki

  nė s g

  .

  Me rki

  nė s g

  .

  Lišk iav

  os g.

  Pam inklų

  g.

  Jurbarko g.

  Ne rie

  s k ra

  nt in

  ės g

  .

  Veliuonos g.

  Brastos g.

  Brastos g.

  Jo na

  vo s g

  .

  Šv. Gertrūdos g.

  Vilniaus g.

  Viln iau

  s g.

  J. Gruodžio g.

  D. Poškos g.

  Karaliaus Mindaugo pr.

  Karaliaus M indaugo pr.

  Karaliaus M indaugo pr.

  Karaliaus Mindaugo pr.

  H. ir O. Minkovskių g.

  S. Hariso g.

  Vidukalnio g.

  H. ir O. Minkovskių g.

  H. ir O. Minkovskių g.

  H. ir O. Minkovskių g.

  Užnemunės g.

  Užnemunės g.

  Užnemunės g.

  Veiverių g.

  V. Č

  ep in

  sk io

  g .

  Am er

  ik os

  li et

  uv ių

  g .

  S. Dariaus ir S. Girėno g.

  J. Kumpio g.

  F. Va

  itk au

  s g .

  Vi št

  yč io

  g .

  Yli šk

  ių g.

  J. Dobkevičiaus g.

  J. D

  am ijo

  na ič

  io g

  .

  S. Dariaus ir S. Girėno g.

  S. Dariaus ir S. Girėno g. Vyčio g.

  Veiverių g.

  Antakalnio g.

  Aukštoji g.

  Antakalnio g.

  Ve iv

  er ių

  g .

  An tan

  av os

  g.

  Sa sn

  av os

  g.

  Ka zlų

  g.K rei

  vo ji g

  .

  Marvelės g.

  Marvelės g.

  Sietyno g.

  Sietyno g.

  Žvaigždžių g.

  Žemdirbių g.

  A. G

  us ta

  ič io

  g .

  Žv ej

  ų g.

  Erdv ės g

  .

  M aisto g.

  Univ ersit

  eto g.

  Pl an

  et ų

  g.

  Ko m

  et ų

  g.

  Marvelės g.

  Kęstučio g.

  Kęstučio g.

  Kęstučio g.

  Miško g.

  Griunvaldo g.

  Kaunakiemio g.

  Kaunakiem io g.

  Bažnyčios g.

  Šiaulių g.

  Totorių g.

  Ka ro

  lig on

  inė s g

  .

  Laisvės al. Laisvės al.

  Vienybės a.

  V. Putvinskio g. V. Putvinskio g.

  .g ųkninivutsuapS

  .rp otuatyV

  .g sovėrK

  .g ųkarT

  Baritonų g.

  Dainos g.

  Sopranų g.

  Ten orų

  g. .g

  s og

  ūB . K

  E. Fryko g. Vaižganto g.

  Vaižganto g.

  Va iž

  ga nt

  o g.

  K. Būgos g.

  Girstupio g.

  Trakų g.

  Paro dos

  g.

  .rp otuatyV

  Vytauto pr.

  M. K.

  Či ur

  lio nio

  g.

  Tu ne

  lio g.

  .g oni mide

  G

  Rūtų g. Aguonų g.

  . g ųi gou meŽ

  . g ųjil eL

  S. D

  au ka

  nt o

  g.

  .g sogeipaS. L

  .g soiso-61 oirasaV

  K. Donelaičio g. K. Donelaičio g.

  Vaisių g.

  Žemaičių g.

  Žem aičių g.

  Žem aitės g. Aukštaičių g.

  Aukšta ičių g.

  K. P

  et ra

  us ko

  g .

  K. Petrausko g.Rada stų g

  .

  Vydū no al

  .

  Perkūno al.

  Perkūno al.

  P. Vai čaičio

  g.

  Tulpi ų g.

  Auk štai

  čių g.

  Lietuvių g.

  Dainavos g.

  Žemaičių g.

  P.V išin

  skio g.

  P. V išin

  skio g.

  Au šro

  s g .

  Dz ūk

  ų g.

  Ka uk

  o al

  . Ka

  uk o

  al .

  Au šro

  s g .

  E. O žeš

  kie nės

  g.

  E. O žeš

  kie nės

  g.

  A. M ack

  evič iaus

  g.

  A. M ack

  evi čiau

  s g.

  A. Ma ckevič

  iaus g .

  Nemuno g.

  Nemuno g.

  Puodžių g.

  Bi rš

  to no

  g .

  Rotušės a. Santakos g.

  M uz

  ie ja

  us g

  .

  T. Da

  ug ird

  o g.

  Al ek

  so to

  g .

  V. K

  uz m

  os g

  .

  Vy ta

  ut o

  D id

  ži oj

  o til

  ta s

  J. Na

  ug ar

  do g

  .

  Muitinės g. K urp

  ių g .

  L. Z

  am en

  ho fo

  g .

  Pa la

  ng os

  g .

  Papilio g.

  Pilies g.

  Raguvos g. V. Sladkevičiaus g.

  Jon avo

  s g.

  Jon avo

  s g.

  M . V

  al an

  či au

  s g .

  Ku m

  el ių

  g .

  A. Ja

  kš to

  g .

  Prieplaukos krantinė

  3

  2

  6

  4

  Klaipėda (250 km) 10 km

  Vilnius (97 km)

  3

  17

  9

  10

  16 5

  8

  7

  18

  2730

  26

  20

  34

  33

  2

  22

  32

  25

  20

  19

  18

  17

  15

  13

  28

  11

  45

  24

  23

  4

  46

  9

  18

  7 20

  3

  11

  2

  5

  20

  9

  28

  8

  14

  16

  25

  21

  17

  19

  1, 2, 3, 4

  6

  3

  1

  3

  5

  2

  1

  4

  8

  10

  14

  16

  7

  11

  3

  12

  13

  6

  12

  2

  5

  15

  1

  13

  NEMUNAS ISLAND

  NEMUNAS

  NE RIS

  N ER

  IS

  Nemunas

  SANTAKA PARK

  VYTAUTAS PARK

  DAINŲ SLĖNIS

  A. MICKEVIČIAUS SLĖNIS

  ĄŽUOLYNAS PARK

  ZOOLOGIJOS SODAS

  ŽALGIRIO ARENA

  G ed

  im in

  o g.

  Gė lių

  R at

  o g.

  M in

  tie s R

  at o

  g.

  V. Kudirkos g.

  J. Ma teiko

  s g. M. Ja

  nkau s g.

  11,18

  12,31

  32

  42

  34

  41

  3

  33

  35

  30

  21

  4, 17, 20

  28

  25

  1

  27

  8

  22

  24

  40

  9

  37

  1

  49

  KAUNAS BOTANICAL GARDEN

  P. Vileišio tiltas

  48

  3 km

  2 1

  15

  19

  10,14

  M . K

  . Č iu

  rli on

  io ti

  lta s

  5

  15 km

  4 km

  8 km

  35

  36

  38

  39

  43

  40

  42

  5

  5

  7

  36

  38

  19

  A. M

  ic ke

  vi či

  au s g

  .

  A. M

  ic ke

  vi či

  au s g

  .

  TOURISM INFORMATION

  CAMPING THEATER

  FUNICULAR

  PARKING

  SHOPPING CENTER

  PANORAMIC VIEW STREET ART

  ACCOMMODATION

  MUST SEE

  POST OFFICE

  CITYBEE BIKE RENT

  BIKE ROUTE

  PIER

  MUSEUM

  MARKET

  CINEMA

  P PA PARKING FOR BUSES

  P

  PA

  P

  P

  P

  P P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  PA

  PA

  S. D

  au ka

  nt o

  g.

  P

  RAMYBĖS PARK

  33

  4

  2 km

  44 45

  6

  43

  Sav ano

  rių pr.

  5

  Sav ano

  rių pr.

  Sav ano

  rių pr.

  16

  G ed

  im in

  o g.

  M ai

  ro ni

  o g.

  M ai

  ro ni

  o g. 1

  32

  7

  5

  4

  6 km

  6

  KAUNAS map of

  KAUNAS

  TOURISM INFORMATION “Kaunas IN” Rotušės a. 15, Kaunas, Lithuania +370 616 50991 | visit.kaunas.lt #visitkaunas #kaunastic | #kaunas2022

  ACCOMMODATION **** HOTELS 1. Amberton Cozy, V. Kuzmos g. 8 (C3), +370 37 229 981 2. Best Baltic Kaunas, A. Mickevičiaus g. 28 (C6), +370 37 321 505 3. Best