Moniammatillinen terveysalan koulutus meillä ja ... - Best poster award - Closing of the...

Click here to load reader

 • date post

  22-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Moniammatillinen terveysalan koulutus meillä ja ... - Best poster award - Closing of the...

 • Moniammatillinen terveysalan koulutus meillä ja maailmalla Tiina Tervaskanto-Mäentausta Lehtori OAMK

 • WHO 1978 in the Alma Ata Declaration “There is the need of IPE” WHO 1988 ”Learning together to work together for health” WHO 2010 Framework for action on interprofessional education and collaborative practice http://www.who.int/hrh/resources/framework_action/en/

  TTM 2017

  Taustaa:

  2010

  http://www.thelancet.com/article/S0140-6736(10)61854-5/fulltext 2

  http://www.who.int/hrh/resources/framework_action/en/ http://www.thelancet.com/article/S0140-6736(10)61854-5/fulltext

 • KOULUTUS PALVELU- JÄRJESTELMÄ

  Terveyden- ja sosiaalihuollon työpaikat

  Väestön tarpeet

  Osaavan työvoiman tuottaminen

  Lait ja strategiat

  Kehittämisvaatimukset

  Osaamisvaatimukset

  Lait ja strategiat

  Kehittämisvaatimukset

  Lancet Commission 2010 mukaellen

 • Kun laastari ei enää auta….

  – Ihmisten ja perheiden terveys- ja hyvinvointiongelmat ovat muuttuneet monimutkaisiksi

  – Väestö ikääntyy – Kroonisia kansansairauksia sairastavien määrä

  lisääntyy

  – Yksittäiset ammattiryhmät eivät yksin pysty vastaamaan väestön terveys- ja hyvinvointihaasteisiin

  – Tarvitaan moniammatillista osaamista ja verkostoissa toimimista

  TTM 2017 4

 • Moniammatillinen oppiminen (IPL) IPL occurs when two or more professions learn with, from and about each other to improve collaboration and the quality of care

  Center for the Advancement of Interprofessional Education CAIPE

  TTM 2017 5

  - Miten osoitetaan, että opiskelijat osaavat toimia tiiminä ja tulokset näkyvät hoidon vaikuttavuudessa?

  - Ei riitä, että tiedetään tai kertaluontoisesti näytetään

  Thistlethwaite et al. 2014

 • Tulevaisuuden ammattilaiselta edellytetään monipuolista osaamista

  Moniammatilliset osaamisalueet

  Ammattilaisten yhteiset

  osaamisalueet

  Ammattiala- kohtaiset

  osaamisalueet

  • Asiakas- ja perhekeskeisyyttä • Alue- ja väestölähtöisyyttä • Aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa • Oppiminen on aktiivista ja perustuu

  osaamisvaatimuksiin, koulutusstrategioihin ja oppimisen sekä ihmisten terveyskäyttäytymisen arviointiin

  • Koulutus painottaa moniammatillista tiimiosaamista ja verkostoitumista

  • Koulutuksen kehittäminen tähtää tulevaisuuden osaamiseen ja digitaalisten sovellusten hyödyntämiseen

  Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice. Report of an Expert Panel May 2011

  TTM 2017

  https://www.aamc.org/download/186750/data/core_competencies.pdf

  6

  https://www.aamc.org/download/186750/data/core_competencies.pdf

 • Moniammatillisia osaamisen alueita: – Tiimityö

  – potilas, asiakas hoidon keskiössä ja aktiivisessa roolissa – tietotaidon monipuolinen hyödyntäminen laadukkaan ja potilasturvallisen hoidon/ palvelun

  toteuttamisessa erilaisissa ympäristöissä – Kommunikaatio

  – moniammatillinen vuorovaikutus perustuu yhteisille arvoille ja tuo lisäarvoa ammattiryhmäkohtaiselle työskentelylle

  – Etiikka ja asenteet – omat asenteet / toisten asenteet (myös “faculty attitudes”) – Stereotypioiden tunnistaminen ja yhteisistä päämääristä sopiminen

  – Roolit ja vastuut – Erilaisen osaamisen ymmärtäminen ja hyödyntäminen

  – Tilannetietoisuus

  TTM 2017 7

 • USA: Interprofessional Education Collaborative Expert Panel: Interprofessional competence framework

  TTM 2017 8

 • Päämääränä Moniammatillinen

  yhteistyö : Osallistava, yhteistoiminnallinen ja koordinoitu tiimityö ammattilaisten ja asiakkaan kesken terveyttä ja

  hyvinvointi koskevassa päätöksenteossa

  Moniammatillinen ristiriitojen ratkaisu

  Oppijat/toimijat, sitoutuvat ratkaisemaan konfliktitilanteita yhdessä asiakkaiden/ perheiden kanssa

  Roolien selkiyttäminen

  Jokainen ammattilainen ymmärtää oman ja toisten

  roolit sekä tietotaidon monipuolisen hyödyntämisen asiakkaiden, potilaiden ja yhteisöjen hyväksi

  Tiimin toiminta

  Kaikki osapuolet ymmärtävät ryhmädyna- miikan perusteet, jotta tehokas moniammatillinen tiimityö mahdollistuu

  Vuorovaikutteinen johtaminen

  Kaikki osapuolet toimivat yhteistyössä terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä ja vaikuttavuuden tehostamisessa

  Asiakas-/perhe- ja yhteisökeskeinen hoito

  Yhteisöllinen, vastuullinen ja moniammatillinen, vuoropuhelu

  LAATU POTILASTURVALLISUUS

  Kanadan moniammatillinen osaamisen malli

  TTM 2017

  https://www.cihc.ca/files/CIHC_IPCompetencies_Feb1210.pdf

  9

  https://www.cihc.ca/files/CIHC_IPCompetencies_Feb1210.pdf

 • TTM 2017 10

  http://healthsciences.curtin.edu.au/wp- content/uploads/sites/6/2015/10/interprofessional_A5_broch_1- 29072015.pdf

  IPE in Australia

  Australian kansallinen moniammatillisen osaamisen malli

  http://healthsciences.curtin.edu.au/wp-content/uploads/sites/6/2015/10/interprofessional_A5_broch_1-29072015.pdf

 • Ruotsissa Linköpingin yliopisto aloitti moniammatillisen terveysalan koulutuksen ensimmäisenä Pohjoismaana 1986

  TTM 2017

  HEALTH, ETHICS AND LEARNING

  8 week 2 week 2 weekMargaretha Wilhelmsson, Staffan Pelling, Johnny Ludvigsson, MatsHammar, Lars-Owe Dahlgren & Tomas Faresjö (2009) Twenty years experiences of interprofessional education in Linköping – ground-breaking and sustainable, Journal of Interprofessional Care, 23:2, 121-133, DOI: 10.1080/13561820902728984

  11

 • Aloitimme tästä – Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 3 op

  Lectures and workshops

  - Challenges of public health - Conceptions of Health and health promotion - Health and social care service system - Basics of IP collaboration - Patient centered care - Scientific writing

  E-learning platform

  - 10 group / ~30 students/ tutor

  - 5 weekly tasks with case families in eLearning plattform + f2f meetings - Writing a personal essay - an abstract to the conference / Each subgroup

  Student conference

  - Opening - Plenary session - Parallel sessions

  oral and posters - Best poster award - Closing of the conference

  • Yhteinen kurssi opintojen alussa, jossa opiskelijoita parhaimmillaan 9:stä eri koulutusohjelmasta

  • Toteutettiin osallistavana moniammatillisena ja monimuoto- opetuksena 2007-2015

 • TTM 2017 13

  Opiskelijoiden asenteet ja valmiudet moniammatilliseen oppimiseen alkoivat muuttua positiiviseen suuntaan….

 • Moniammatillinen “training ward” Oulun yliopistollisessa sairaalassa käynnistyi 2011

  Moniammatillinen perusterveydenhuollon harjoittelu Oulun kaupungin terveyskeskuksessa käynnistyi 2010

 • Moniammatillinen harjoittelu meillä ja muualla Tiina Tervaskanto-Mäentausta Lehtori OAMK

  Moniammatillinen osastoharjoittelu Oulun yliopistosairaalassa >2011

  TTM 2017 15

 • Moniammatillisen harjoittelun toteutus

  Opitaan yhteistyötä yhdessä – INNOPI projektin loppuraportti: file:///C:/Users/titervas/Downloads/oamk_tkjulkaisu_55.pdf

  Training ward OYS ”Training ward -pilotissa sairaanhoitaja- ja lääketieteen opiskelijat työskentelivät työparina keuhkosairauksien vuodeosastolla ja hoitivat yhdessä ohjattuna keuhkosairautta sairastavaa potilasta. Työpari perehtyi yhdessä oman potilaansa hoitotietoihin ja suunnitteli kokonaisvaltaisesti potilaan hoidon. Potilaan hoito toteutettiin perinteisiä ammattiroolin rajoja rikkoen niin, että opiskelijat tekivät yhdessä kaiken hoitoon liittyvän.”

  TTM 2017 16

 • Moniammatillisen osastoharjoittelun tulokset

  – “Paras harjoittelujakso ikinä, erittäin positiivinen kokemus.”

  – “Tehokas tapa oppia, parempi kuin tavallinen harjoittelu.”

  – ”Ymmärrys toista ammattikuntaa kohtaan ja molempien asiantuntijuuden huomioiminen lisääntyi.”

  – ”Näki, miten paljon potilaan hoitamiseen kului aikaa.”

  POTILAIDEN PALAUTE – “Hoito oli yksilöllistä ja

  kokonaisvaltaista.” – ”Olin tyytyväinen hoitoon ja tunsin

  olevani turvallisissa käsissä.”

  TTM 2017

  OPISKELIJOIDEN ARVIOINTI

  17

 • TTM 2017

  • Moniammatilliset terveyskeskus harjoittelujaksot aloitettiin yhteistyössä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan, Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun kaupungin terveyskeskuksen ja Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa aluksi pilotoiden v. 2010 Kaijonharjun terveysasemalla

  • Kontinkankaan hyvinvointikeskuskuksen avauduttua harjoittelu jatkui siellä 18

 • Ensimmäiset pilotit äitiys- ja lastenneuvolassa >2010

  Tavoitteena moniammatillisen terveyskeskus -oppimisympäristön kehittäminen • Opiskelijoiden rekrytointi • Työpari- ja tiimityöskentely mallin kehittäminen • Asiakaskeskeisen työtavan oppiminen • Ohjaus- ja arviointikäytäntöjen kehittäminen

  o Oppimisen arviointi o Asiakaspalaute o Ohjauksen arviointi

  Osallistujat: Lääketieteen ja terveydenhoitajaopiskelijat

  TTM 2017 19

 • Harjoittelun vai