Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

of 36 /36
EMPLOYER BRANDING Seminar 2014 ÅRETS PROFILANALYSE Udvalgte resultater

description

 

Transcript of Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Page 1: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

EMPLOYER BRANDING

Seminar

2014

ÅRETS PROFILANALYSE

Udvalgte resultater

Page 2: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Gode employerbrands kommer i lige så mange varianter som tilfredse

medarbejdere kommer i mange udgaver …

Hvad er kernepunkterne i et godt employer-brand … ?

Page 3: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

At måle et employer-brand – dvs. vurdere

rammerne for andres arbejde …

… skal derfor gøres med varsomhed – hvert

brand skal måles på flere forskellige

parametre …

Page 4: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Performance

Image

Kendskab

Virksomhedernes image er vurderet på… Ingeniørens og Epinions Employerbrand-måling

4

Page 5: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Virksomhedskultur Ledelse

Virksomhedskarakteristika Udvikling og nytænkning

Ansvarlighed overfor omgivelser og miljø Kommunikation og synlighed

Performance Produkter og ydelser

Faglig udvikling Karrieremuligheder Karriere- og privatliv Indflydelse og selvstændighed

Image Løn og goder

Kendskab Balance mellem familieliv og arbejdsliv

Virksomhedernes image er vurderet på… Ingeniørens og Epinions Employerbrand-måling

5

Page 6: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

0 50 100

Balance mellem familieliv og arbejdsliv

Kommunikation og synlighed

Ansvarlighed overfor omgivelser og miljø

Løn og goder

Indflydelse og selvstændighed

Produkter og ydelser er af særlig høj kvalitet

Udvikling og nytænkning

Ledelse

Karrieremuligheder

Virksomhedskultur

Faglig udvikling

Ingeniører

6

Gennemsnit = indeks 100

Faglig udvikling, virksomhedskultur og karrieremuligheder er top 3 hos ingeniørerne

Parametrene har forskellig betydning i forhold til vurdering af virksomheden

Base 2014: 2.097 ingeniører / 963 ingeniørstuderende

Page 7: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

0 50 100

Balance mellem familieliv og arbejdsliv

Kommunikation og synlighed

Ansvarlighed overfor omgivelser og miljø

Løn og goder

Indflydelse og selvstændighed

Produkter og ydelser er af særlig høj kvalitet

Udvikling og nytænkning

Ledelse

Karrieremuligheder

Virksomhedskultur

Faglig udvikling

Ingeniørstuderende Ingeniører

7

Gennemsnit = indeks 100

Ingeniørstuderende ligger mere vægt på karrieremuligheder, produkter og ydelser af særlig høj

kvalitet samt løn og goder end ingeniører

Parametrene har forskellig betydning i forhold til vurdering af virksomheden

Base 2014: 2.097 ingeniører / 963 ingeniørstuderende

Page 8: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Virksomhedskultur Ledelse

Virksomhedskarakteristika Udvikling og nytænkning

Ansvarlighed overfor omgivelser og miljø Kommunikation og synlighed

Performance Produkter og ydelser

Faglig udvikling Karrieremuligheder Karriere- og privatliv Indflydelse og selvstændighed

Image Løn og goder

Kendskab Balance mellem familieliv og arbejdsliv

Virksomhedernes image er vurderet på… Ingeniørens og Epinions Employerbrand-måling

8

Page 9: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

De ingeniørstuderende betoner mest vigtigheden af karriere og privatliv

Note: Produkter og ydelser er udeladt af beregningerne, da denne dimension først er med I 2014 9

Studerende

50%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Karriere og privatliv: - Balance mellem fam. og arbejde - Løn og goder - Indflydelse og selvstændighed - Karrieremuligheder - Faglig udvikling

Virksomhedskarakteristika - Kommunikation og synlighed - Ansvarlighed overfor miljø - Udvikling og nytænkning - Ledelse - Virksomhedskultur

50%

Page 10: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Karriere og privatliv og virksomhedskarakteristikaene betyder ca. lige meget

for de færdiguddannede

Note: Produkter og ydelser er udeladt af beregningerne, da denne dimension først er med I 2014 10

Ingeniører

50%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Karriere og privatliv - Balance mellem fam. og arbejde - Løn og goder - Indflydelse og selvstændighed - Karrieremuligheder - Faglig udvikling

Virksomhedskarakteristika - Kommunikation og synlighed - Ansvarlighed overfor miljø - Udvikling og nytænkning - Ledelse - Virksomhedskultur

Page 11: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Virksomhedskultur Ledelse

Virksomhedskarakteristika Udvikling og nytænkning

Ansvarlighed overfor omgivelser og miljø Kommunikation og synlighed

Performance Produkter og ydelser

Faglig udvikling Karrieremuligheder Karriere- og privatliv Indflydelse og selvstændighed

Image Løn og goder

Kendskab Balance mellem familieliv og arbejdsliv

Virksomhedernes image er vurderet på… Ingeniørens og Epinions Employerbrand-måling

11

Page 12: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Ingeniørerne og de studerende deler sig i tre interessante segmenter

12

Work-life-balance

De traditionelle

”Alt er vigtigt”

3

1

2

Virksomheds-

karakteristika

Work-life-

balance

Karriere- og

udviklings-

muligheder

C B A

DIMENSIONER

SEG

MEN

TER

Page 13: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Udvalgte resultater af undersøgelsen …

Page 14: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Novo

Nordisk

A.P. Møller-

Mærsk

EnviDan

TDC

Post

Danmark

40

50

60

70

0 10 20 30 40

Overordnet positionering som employerbrand blandt ingeniører

Kendskab

Pe

rfo

rma

nc

e

– 5 udvalgte virksomheder

Page 15: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Novo

Nordisk

Post

Danmark

40

50

60

70

0 10 20 30 40

Overordnet positionering som employerbrand blandt ingeniører

Kendskab

Pe

rfo

rma

nc

e

– Top og bund

Page 16: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Ingeniørerne forbinder Novo Nordisk med ord som ‘Kvalitetsbevidst’ og ‘Prestigefuldt’, mens Post

Danmark opleves som ‘Gammeldags’ og ‘Bureaukratisk’

Forskel på top og bund: Novo Nordisk vs. Post Danmark

Post Danmark 2014 Novo Nordisk 2014

Page 17: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

16

5

A.P. Møller-Mærsk

2013

2014

Her er udviklingen i image placering Vi fokuserer nu på et par af de nye i top 10

Ingeniørerne Studerende

13

8

Novozymes

2013

2014

Page 18: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Ny i top 10 – Ingeniører A.P. Møller-Mærsk

Page 19: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

40

8

18

7

9

9

36

5

4

13

5

Balance mellem familieliv

og arbejdsliv

Løn og goder

Indflydelse og

selvstændighed

Karrieremuligheder

Faglig udvikling

Kommunikation og

synlighed

Ansvarlighed overfor

omgivelser og miljø

Udvikling og nytænkning

Ledelse

Virksomhedskultur

Produkter og ydelser

Mærsk har forbedret sig på alle parametre, men særligt balance mellem

familie og arbejdsliv samt ansvarlighed overfor omgivelser og miljø

Udvikling ’13-’14

Ingeniørerne

Page 20: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

40

8

18

7

9

9

36

5

4

13

5

Balance mellem familieliv

og arbejdsliv

Løn og goder

Indflydelse og

selvstændighed

Karrieremuligheder

Faglig udvikling

Kommunikation og

synlighed

Ansvarlighed overfor

omgivelser og miljø

Udvikling og nytænkning

Ledelse

Virksomhedskultur

Produkter og ydelser

Mærsk opfattes som ‘Prestigefyldt’ og ‘Kvalitetsbevidst’ og med ‘Respekt’

… men også som ‘Gammeldags’

Mærsk 2014

Udvikling ’13-’14

Ingeniørerne

Page 21: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

40

8

18

7

9

9

36

5

4

13

5

Balance mellem familieliv

og arbejdsliv

Løn og goder

Indflydelse og

selvstændighed

Karrieremuligheder

Faglig udvikling

Kommunikation og

synlighed

Ansvarlighed overfor

omgivelser og miljø

Udvikling og nytænkning

Ledelse

Virksomhedskultur

Produkter og ydelser

… og taler især til det traditionelle segment, hvor karriere- og

udviklingsmuligheder samt virksomhedskarakteristika er vigtige

Work-lige-balance

De traditionelle

“Alt er vigtig”

3

1

2

Alt-i-alt

vurdering

Udvikling ’13-’14

Ingeniørerne

Page 22: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Ny i top 10 – Studerende Novozymes

Page 23: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Novozymes 2014

Novozymes beskrives som ‘Kvalitetsbevidst’ og ‘Nyskabende’

Studerende

Page 24: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Novozymes oplever også fremgang på næsten alle parametre

9

6

3

8

6

-1

0

5

6

13

5

Balance mellem familieliv ogarbejdsliv

Løn og goder

Indflydelse og selvstændighed

Karrieremuligheder

Faglig udvikling

Kommunikation og synlighed

Ansvarlighed overfor omgivelserog miljø

Udvikling og nytænkning

Ledelse

Virksomhedskultur

Produkter og ydelser

Udvikling ’13-’14

Studerende

Page 25: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

… og formår både at tale til det traditionelle segment, og segmentet hvor

balance mellem familie- og arbejdsliv er vigtigt

Work-life-balance

De traditionelle

“Alt er vigtigt”

3

1

2

Alt-i-alt

vurdering

Udvikling ’13-’14

Studerende

9

6

3

8

6

-1

0

5

6

13

5

Balance mellem familieliv ogarbejdsliv

Løn og goder

Indflydelse og selvstændighed

Karrieremuligheder

Faglig udvikling

Kommunikation og synlighed

Ansvarlighed overfor omgivelserog miljø

Udvikling og nytænkning

Ledelse

Virksomhedskultur

Produkter og ydelser

Page 26: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Årets højdespringer Vattenfall

– Fra 81. til 52. plads hos de færdiguddannede

Page 27: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Vattenfall 2014

Vattenfall bliver opfattet som ‘Kvalitetsbevidst’ og ‘Energisk’

Ingeniørerne

Page 28: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Vattenfall er gået kraftigt frem, især på løn og goder samt ledelse

Ingeniørerne

Udvikling ’13-’14

2

58

31

12

6

21

25

30

47

40

13

Balance mellem familieliv ogarbejdsliv

Løn og goder

Indflydelse og selvstændighed

Karrieremuligheder

Faglig udvikling

Kommunikation og synlighed

Ansvarlighed overfor omgivelserog miljø

Udvikling og nytænkning

Ledelse

Virksomhedskultur

Produkter og ydelser

Page 29: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

… og taler især til segmentet, hvor alle dimensioner er vigtige

Ingeniørerne

Udvikling ’13-’14

Work-life-balance

De traditionelle

“Alt er vigtigt”

3

1

2

Alt-i-alt

vurdering

2

58

31

12

6

21

25

30

47

40

13

Balance mellem familieliv ogarbejdsliv

Løn og goder

Indflydelse og selvstændighed

Karrieremuligheder

Faglig udvikling

Kommunikation og synlighed

Ansvarlighed overfor omgivelserog miljø

Udvikling og nytænkning

Ledelse

Virksomhedskultur

Produkter og ydelser

Page 30: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Opsummering

Page 31: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Medarbejdervilkår og virksomhedskarakteristikaene fylder 50/50 hos færdiguddannede ingeniørerer

Studerende prioriterer karriere- og privatlivsparametre lidt højere

For at skabe et stærkt employer brand blandt ingeniører skal en virksomhed…

… have en god virksomhedskultur

… tilbyde faglig udvikling

… tilbyde gode karrieremuligheder

For at skabe et stærkt employer brand blandt ingeniørstuderende skal en virksomhed…

… have fokus på mange af de samme forhold som blandt ingeniører

… men huske også at prioritere løn og goder samt produkter og ydelser af særlig høj kvalitet

Tre forskellige medarbejdertyper blandt ingeniører og ingeniørstuderende, som hver

især prioriterer forskellige aspekter ved arbejdspladsen

… og ser vidt forskelligt på de enkelte employer brands

Opsummering Kernekonklusioner …

Page 32: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Ekstra

Page 33: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

1. Novo Nordisk (2)

2. DTU (1)

3. A.P. Møller-Mærsk (6)

4. Danfoss (3)

5. Vestas (7)

6. Rambøll (8)

7. LEGO (4)

8. Novozymes (13)

9. Siemens A/S (12)

10. Grundfos (5)

Højdespringer: Semco Maritime (fra 100 til 44)

Årets fald: DSB (fra 47 til 90)

Ingeniørstuderende 1. Novo Nordisk (1)

2. Danfoss (6)

3. LEGO (5)

4. Grundfos (3)

5. A.P. Møller-Mærsk (16)

6. Novozymes (2)

7. COWI (7)

8. Rambøll (4)

9. DTU (10)

10. Haldor Topsøe (14)

Højdespringer: Vattenfall (fra 81 til 52)

Årets fald: Cobham SATCOM (fra 48 til 99)

I parentes sidste års placering Udvalgte resultater fra årets Profilanalyse

Ingeniører

33

Page 34: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

Metode

Tilfældig udvælgelse af ca. 6.000 ingeniører og 2.900

ingeniørstuderende

6 versioner af spørgeskemaet med 30

ingeniørvirksomheder i hver. De bedømmes på 11

parametre samt kendskab

3.265 besvarelser i alt.

Svarprocent på 37 %

Hvert skema sendes til ca.

1.000 ingeniører og 480

ingeniørstuderende

Page 35: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

1

Beregningsmetoden …

Imagescore = (1/3 kendskabsscore) + (2/3 performancescore)

Kendskabsscore = (andel der kender meget godt x 1) +

(virksomhedsniveau) (andel der kender godt x 2/3) +

(andel der kender nogenlunde x 1/3) +

(andel der kender lidt x 1/6) +

(andel der ikke kender x 0)

Performancescore = Individuelt kendskab * Vurdering på performance parameter 1-11

(parameter 1-11)

2 5 3 4 6 9 7 8 10

Performancescore = Parameter 1*vægt 1 + parameter 2*vægt 2 + parameter 3*vægt 3 +

(virksomhedsniveau) parameter 4*vægt 4 + parameter 5*vægt 5 + parameter 6*vægt 6 +

parameter 7*vægt 7 + parameter 8*vægt 8 + parameter 9*vægt 9 +

parameter 10*vægt 10 + parameter 11*vægt 11

Statistisk beregnet betydningsvægt af parameter 1 X

Page 36: Mikkel Munk Quist Andersen: Gennemgang af Ingeniørens profilanalyse 2014

EPINION AARHUS

NORDHAVNSGADE 1-3

8000 AARHUS C

DENMARK

T: +45 87 30 95 00

E: [email protected]

W: WWW.EPINION.DK

EPINION COPENHAGEN

RYESGADE 3F

2200 COPENHAGEN N

DENMARK

T: +45 87 30 95 00

E: [email protected]

W: WWW.EPINION.DK

EPINION NUUK

POSTBOKS 4079

GL-3900 NUUK

GREENLAND

T: +299 54 89 33

E: [email protected]

W: WWW.EPINION.GL

EPINION SAIGON

11TH FL, DINH LE BUILDING,

1 DINH LE, DIST. 4, HCMC

VIETNAM

T: +84 8 38 26 89 89

E: [email protected]

W: WWW.EPINION.VN

EPINION STAVANGER

HOSPITALSGATA 6

4006 STAVANGER

NORWAY

T: +47 90 17 18 99

E: [email protected]

W: WWW.EPINION.NO

EPINION OSLO

BISKOP GUNNERUS GATE 2

0155 OSLO

NORWAY

T: +47 40 45 89 00

E: [email protected]

W: WWW.EPINION.NO

WWW.EPINIONGLOBAL.COM

EPINION HAMBURG

ERICUSSPITZE 4

20457 HAMBURG

GERMANY

T: +45 87 30 95 00

E: [email protected]

W: WWW.EPINIONCONSULTING.DE

EPINION LONDON

AYLESBURY HOUSE, 17-18 AYLESBURY

STREET

LONDON, EC1R ODB – UK

T: +45 87 30 95 00

E: [email protected]

W: WWW.EPINION.DK

EPINION MALMÖ

ADELGATAN 5

21122 MALMÖ

SWEDEN

T: +45 87 30 95 00

E: [email protected]

W: WWW.EPINION.SE

EPINION VIENNA

SEMPERSTRASSE 1/2 - 4

1180 VIENNA

AUSTRIA

T: +45 87 30 95 00

E: [email protected]

W: WWW.EPINIONCONSULTING.AT