Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa · •Kansallinen palveluarkkitehtuuri (kansallinen...

12
Julkinen Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa Maksuneuvoston kokous 6.11.2014 Maksuneuvoston työryhmä 2

Transcript of Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa · •Kansallinen palveluarkkitehtuuri (kansallinen...

Page 1: Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa · •Kansallinen palveluarkkitehtuuri (kansallinen palveluväylä, tietovarastot) •Tulorekisteri ... – Riku Jylhänkangas Valtiovarainministeriö

Julkinen

Maksaminen digitalisoituvassa

taloudessa

Maksuneuvoston kokous 6.11.2014

Maksuneuvoston työryhmä 2

Page 2: Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa · •Kansallinen palveluarkkitehtuuri (kansallinen palveluväylä, tietovarastot) •Tulorekisteri ... – Riku Jylhänkangas Valtiovarainministeriö

Julkinen

Raportin fokus:Jäävuoren vedenalainen osa

Maksuneuvoston työryhmä 2 2

”90%” Taloushallinnon järjestelmät, kaupan kassajärjestelmät jne.

”10%” maksaminen(kuluttajat, yritykset, viranomaiset)

Maksaminen talouden isossa kuvassa:Reaali- ja finanssitransaktioiden mahdollistaja

Page 3: Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa · •Kansallinen palveluarkkitehtuuri (kansallinen palveluväylä, tietovarastot) •Tulorekisteri ... – Riku Jylhänkangas Valtiovarainministeriö

Julkinen

Raportin tavoitteet

• Raportin tavoitteena on selvittää ja tunnistaa

meneillään olevien digitaalisen talouden hankkeiden

maksamiseen kytkeytyvät projektit

• Keskeiset digitaalisen talouden hankkeet (”jäävuoren

vedenalainen osa”)

– Ytimenä ICT2015 –hankeen Polku 2: Rakennetaan

yritysten reaaliaikaisen talouden vaatima infrastruktuuri

• pohjana Real-Time Economy -ohjelman projektit

• käynnissä oleva Taloushallinnon runkoverkko -hanke

Maksuneuvoston työryhmä 2 3

Page 4: Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa · •Kansallinen palveluarkkitehtuuri (kansallinen palveluväylä, tietovarastot) •Tulorekisteri ... – Riku Jylhänkangas Valtiovarainministeriö

Julkinen

ICT2015 Polku 2: Rakenteisen

digitaalisen tiedon hyödyntäminen

Yritysten sisäisiä ja julkisen hallinnon välisiä

tietovirtoja automatisoidaan niin, että rutiinityö

vähenee, riskienhallinta paranee ja ajantasainen tieto

lisääntyy.

1. Digitaalisen tiedon hyödyntäminen yritysten

sisäisissä prosesseissa

2. Digitaalisen tiedon hyödyntäminen

viranomaisraportoinnissa

Avainteemat:

digitaalisuus, standardointi, automaattisuus,

ajantasaisuus

Maksuneuvoston työryhmä 2 4

Page 5: Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa · •Kansallinen palveluarkkitehtuuri (kansallinen palveluväylä, tietovarastot) •Tulorekisteri ... – Riku Jylhänkangas Valtiovarainministeriö

Julkinen

1. Yrityksen liiketoimintaprosessit ja digitaalisen

tiedon hyödyntämismahdollisuudet

Maksuneuvoston työryhmä 2 5

Page 6: Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa · •Kansallinen palveluarkkitehtuuri (kansallinen palveluväylä, tietovarastot) •Tulorekisteri ... – Riku Jylhänkangas Valtiovarainministeriö

Julkinen

2. Viranomaisraportointi ja digitaalisen tiedon

hyödyntämismahdollisuudet

Maksuneuvoston työryhmä 2 6

Page 7: Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa · •Kansallinen palveluarkkitehtuuri (kansallinen palveluväylä, tietovarastot) •Tulorekisteri ... – Riku Jylhänkangas Valtiovarainministeriö

Julkinen

Tunnistetut keskeiset digitaalisen

talouden hankkeet ja kehittämiskohteet

• Kansallinen palveluarkkitehtuuri (kansallinen

palveluväylä, tietovarastot)

• Tulorekisteri

• Verkkolaskun tietosisällön hyödyntäminen

• Split-payment (maksun jakaminen) ja raportointi

• Talouden reaaliaikainen ennustaminen

• Pankin tilioteinformaation hyödyntäminen

• Ostotapahtumasta saatavan informaation

välittäminen ja hyödyntäminen

Maksuneuvoston työryhmä 2 7

Page 8: Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa · •Kansallinen palveluarkkitehtuuri (kansallinen palveluväylä, tietovarastot) •Tulorekisteri ... – Riku Jylhänkangas Valtiovarainministeriö

Julkinen

Kehitystyön pohjalaatta: verkkolasku

Maksuneuvoston työryhmä 2 8

Page 9: Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa · •Kansallinen palveluarkkitehtuuri (kansallinen palveluväylä, tietovarastot) •Tulorekisteri ... – Riku Jylhänkangas Valtiovarainministeriö

Julkinen

Työryhmän tunnistamat reunaehdot

1. Yhteinen sitoutuminen ja tahtotila

– Tunnistetut hankkeet edellyttävät yhdessä tekemistä ja

vahvaa kansallista tahtotilaa viedä ne loppuun sekä

vastuutahojen nimeämistä

2. Kansallisen palveluarkkitehtuurin kehittäminen

– Julkisen hallinnon ja yritysten yhteistyö

3. Kansainvälinen yhteensopivuus ja vaikuttaminen

– EU:n digitaalinen agenda

– Erityisesti verkkolaskutus nousemassa vahvasti esiin

(komissio, ERPB)Maksuneuvoston työryhmä 2 9

Page 10: Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa · •Kansallinen palveluarkkitehtuuri (kansallinen palveluväylä, tietovarastot) •Tulorekisteri ... – Riku Jylhänkangas Valtiovarainministeriö

Julkinen

Digitaalisen talouden

kehittämisympäristö

Maksuneuvoston työryhmä 2 10

Page 11: Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa · •Kansallinen palveluarkkitehtuuri (kansallinen palveluväylä, tietovarastot) •Tulorekisteri ... – Riku Jylhänkangas Valtiovarainministeriö

Julkinen

Jatkotyöt maksuneuvostossa

Työryhmä ehdottaa:

• Maksuneuvosto tukee työryhmän tunnistamia

kehittämiskohteita

• Jatkotyönä työryhmä määrittää vastuutahot

kehityskohteille maksuneuvoston seuraavaan

kokoukseen

Maksuneuvoston työryhmä 2 11

Page 12: Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa · •Kansallinen palveluarkkitehtuuri (kansallinen palveluväylä, tietovarastot) •Tulorekisteri ... – Riku Jylhänkangas Valtiovarainministeriö

Julkinen

Työryhmän jäsenet

– Pirjo Ilola Finanssialan Keskusliitto

– Mirjami Laitinen Sitra

– Vuokko Mäkinen Taloushallintoliitto / Hawcon

– Hanna Äijälä OP-Pohjola

– Riku Jylhänkangas Valtiovarainministeriö / JulkICT

– Bo Harald RTE-ohjelma

– Markus Hautala Tieto Oyj

– Esko Penttinen Aalto-yliopisto

– Kari Kemppainen Suomen Pankki

Maksuneuvoston työryhmä 2 12