Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat ... Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai

download Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat ... Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai

of 7

 • date post

  12-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  243
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat ... Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai

08/12/2015

1

http://www.pudjoutomo.wordpress.com

Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagaisuatu sistem Filsafat Bersifat Organis

Bersifat Hierarkhis Piramidal Saling mengisi & mengkualifikasi

Suatu kesatuan bagian2, Bagian2 tsb mempunyai fungsi sendiri2; Saling berhubungan dan saling bergantung; Bersama mencapai tujuan tertentu; Dalam lingkup yg kompleks.

Pancasila yg terdiri atas bagian2 yi.sila2,setiap sila pd. hakikatnya mrp.suatu azassendiri, fungsi sendiri, namun secarakeseluruhan mrp.suatu kesatuan yg.sistematis.

sistem

http://www.pudjoutomo.wordpress.comhttp://www.go2pdf.com

08/12/2015

2

http://www.pudjoutomo.wordpress.com

Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagaisuatu sistem Filsafat Bersifat Organis

Bersifat Hierarkhis Piramidal Saling mengisi & mengkualifikasi

organis

Memerlukan nutrisiBernafasBergerakTumbuhBerkembang biakPeka thd rangsanganBeradaptasiMengeluarkan zat sisa

http://www.pudjoutomo.wordpress.comhttp://www.go2pdf.com

08/12/2015

3

Pancasila yg terdiri atas bagian2 yi.sila2,setiap sila pd.hakikatnya mrp.suatu azassendiri, fungsi sendiri, namun secarakeseluruhan mrp.suatu kesatuan yg.sistematis.

Sumber sifat organis secara filosofis dariontologis manusia sbg.pendukung dr.inti,isi,dari sila2 Pancasila yi.monopluralis.

organis

Susunan Kodrat ( rokhani-jasmani ) Sifat Kodrat ( individu-makhluk sosial ) Kedudukan Kodrat ( pribadi berdiri sendiri-

makhluk Tuhan.

Unsur2 hakikat manusia tsb.mrp.suatu kesatuanyg.bersifat organis dan harmonis.

ontologi

http://www.go2pdf.com

08/12/2015

4

http://www.pudjoutomo.wordpress.com

Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagaisuatu sistem Filsafat Bersifat Organis

Bersifat Hierarkhis Piramidal Saling mengisi & mengkualifikasi

hierarkhies

1. Ketuhanan Yang Maha Esa Meliputi & menjiwai sila ke 2,3,4,5

2. Kemanusiaan Yang Adil & Beradab Diliputi & dijiwai Sila ke 1 Meliputi & menjiwai sila ke 3,4,5

3. Persatuan Indonesia Diliputi & dijiwai sila ke 1 meliputi & menjiwai sila ke 4,5

4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh HikmahKebijaksanaan dalam Permusyawaratan /perwakilan Diliputi & dijiwai sila ke 1,2,3 Meliputi & menjiwai sila ke 4

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Diliputi & dijiwai sila ke 1,2,3,4 Terwujudnya sila ke 5

http://www.pudjoutomo.wordpress.com

http://www.pudjoutomo.wordpress.comhttp://www.go2pdf.comhttp://www.pudjoutomo.wordpress.com

08/12/2015

5

PIRAMIDAL

http://www.pudjoutomo.wordpress.com

Sila 1:Ketuhanan Yang Maha EsaMenjiwai & meliputiseluruh sila Pancasila

PIRAMIDAL

http://www.pudjoutomo.wordpress.com

Profit - MarginMerupakan tujuanyg.tertinggi daricita2 seluruhkomponen masyarakat.

http://www.pudjoutomo.wordpress.comhttp://www.pudjoutomo.wordpress.comhttp://www.go2pdf.com

08/12/2015

6

http://www.pudjoutomo.wordpress.com

Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagaisuatu sistem Filsafat Bersifat Organis

Bersifat Hierarkhis Piramidal Saling mengisi & mengkualifikasi

kualifikasi

1. Ketuhanan Yang Maha Esaadalah berperikemanusiaan yg.adil & beradab, dst.

2. Kemanusiaan Yang Adil & Beradabadalah ber-Ketuhanan YME, dst.

3. Persatuan Indonesiaadalah ber-Ketuhanan YME, ber-Kemanusiaan YangAdil & Beradab, dst.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh HikmahKebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilanadalah ber-Ketuhanan YME, ber-Kemanusiaan YangAdil & Beradab, ber-Persatuan Indonesia, dan berKeadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesiaadalah bersila ke 1,2,3,4

http://www.pudjoutomo.wordpress.com

http://www.pudjoutomo.wordpress.comhttp://www.go2pdf.comhttp://www.pudjoutomo.wordpress.com

08/12/2015

7

http://www.pudjoutomo.wordpress.com

http://www.go2pdf.comhttp://www.pudjoutomo.wordpress.com