Ke Jetronic

download Ke Jetronic

of 30

 • date post

  07-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  553
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of Ke Jetronic

KE JETRONIC na primeru vozila Mercedes-BenzOvaj tutorijal je zamiljen tako da ljudima sa prosenim poznavanjem automobilske tehnike koji imaju ve neko iskustvo pomogne da identifikuju kvar na sistemu i sami ili uz pomo mehaniara otklone kvar uz minimalan utroak vremena i novca i to je najvanije bez kupovine nepotrebnih delova jer iz iskustva znam da su mnogi ljudi bacali silne novce u vetar tako to su menjali bez ikakve potrebe delove koji su 100% bili ispravni samo radi toga to njihovi mehaniari nisu znali puno o KE Jetronicu i kako treba da utvrde ta je neispravno ili pogreno podeeno a ne daj Boe poprave. Ovo se tako esto deavalo da su u nekim sluajevima terali ljude da kupuju nove ECU (kompjutere) za preko 1000 EUR kad bi doli do take da su "ispitali" bolje rei pokvarili puno toga i da opravdaju pare koje su im uzeli za ruke pre nego ih poalju kod drugog majstora i tako u krug! KE Jetronic se ne ui u srednjim kolama, a nije neka prosta stvar koja se popravlja "samouko" i ranije su majstori u Mercedesu ili na niz obuka da bi mogli reavati ove kvarove. Naalost danas je veina tih majstora u penziji i zato je KE Jetronic postao toliki bauk koji plai mnoge ve samo na spomen rei "K glava" Oni ostali koji nisu nikad sami popravljali motor na automobilu najbolje da dalje ne itaju ovaj tekst jer iako imamo dobru volju da stvari objasnimo do detalja ipak ne moemo ii toliko u irinu da sad piemo u koju stranu se odvija vijak, kako se koristi imbus ili moment klju ili kako se ispituje da li neki deo ima kontakt ili nema. ao mi je ali tako je, oni ili nek potrae pomo nekog od lanova ili nek odu u servis ovaj tekst im nee puno pomoi. 0. OSNOVNE STVARI O SAGOREVANJU GORIVA U BENZINSKIM (OTTO) MOTORIMA Nain rada benzinskih motora nadam se da je svima manje vie poznat, ali hajde da jo jednom proemo kroz celu priu za sluaj da neke stvari jo ne znate ili vam nisu bile precizno objanjene: Posmatraemo motor kao jednu crnu kutiju kod koje nam nije bitno ta je konkretno unutra od sastavnih delova mehaniki gledano, ve ta ulazi u nju, ta izlazi iz nje (od gasova) te koliku korisnu snagu i okretni moment ona pri tome daje ili ne daje. Ova crna kutija usisava smjesu benzina i zraka na ulazu, a na izlazu kroz auspuh izbacuje razliite gasove nastale sagorevanjem. Sagorevanje nije uvek isto, nije uvek potpuno i zavisi od mnogo faktora, a to kakvo je sagorevanje direktno utie na to kolika e snaga motora biti u tom trenutku i kolika e biti potronja goriva i eventualno habanje ili oteenje sastavnih delova motora (pogotovo ako je smjesa presiromana a forsiramo motor doi e do oteenja mehanikih delova kao to su ventili, klipovi, karike i slino.). Isto tako namerno sam i benzin nazvao gasom, zato to on tek kad je potpuno raspren sagoreva kako bi trebalo i zato su jako vane ispravne dizne. Benzin koji u mlazu (teno stanje) ulazi u motor ne moe da sagori u potpunosti i imamo umanjenu snagu motora, jako poveanu potronju, nepravilan rad koji se posebno uoava na leru (podrhtavanje motora) i stvaranje ugljeninih naslaga na ventilima i ostalim sklopovima (npr elo klipa) to dovodi do velikih oteenja na motoru usled smanjenog podmazivanja/hladjenja koje naslage ugljenika izazivaju. DOBRO PROJEKTOVAN MOTOR I POTRONJA GORIVA Mercedesovi motori su izuzetno dobro mehaniki projektovani sa ciljem velike snage i male potronje goriva za razliku od velike veine drugih proizvoaa automobila, a sve zahvaljujui ogromnom radu, trudu, strunosti njegovih inenjera, kao i ogromnim finansijskim sredstvima uloenim u istraivanja u ovoj oblasti. Mercedes je prvi poetkom 80ih primenio specijalnu video kameru koja uvrnuta u cilindar je prikazivala ta se tano unutra deava u svakom momentu sagorevanja u cilindru, kako se iri plamen pri zapaljenju, kako ulazi benzinska smjesa, gde je najbolje postaviti sveicu i kako odlaze dimovi u auspuh. Neka od novih dostignua primenjena su na M102 i M103 motorima, naravno uz korienje dobro proverenih sustava poznatih od ranije. - kompesioni prostor vie nije bilo kakvog oblika ve oblika polukugle to poveava snagu i smanjuje potronju - sistem usisa je tako projektovan da se stvara vrtlog benzina i zraka to omoguuje puno ravnomernije sagorevanje, samim tim istije i uz smanjenu potronju.

- radilica ima po dva balans tega kod svake klipnjae to je ini jako uravnoteenom i omoguava miran rad i na visokim obrtajima - ugradjeni su jako veliki ventili da bi se poveala snaga uz hidropodizae da bi se smanjili trokovi odravanja - pokretni delovi unutranjosti motora su pravljeni tako da budu maksimalno aerodinamini i motor ima jako male mehanike gubitke sa te strane posmatrano - auspuh sistem je projektovan za maksimalno iskorienje potencijala motora te on sam pridodaje od 5KS pa na vie zavisno od obujma i snage motora tako to ne samo da lake izbacuje ispune plinove, ve isto tako na osnovu proraunatog preklapanja ventila utie na usisavanje dodatne smjese u cilindre. - stepen korisnog dejstva je sad uporediv sa dizel motorima iz blie prolosti. (Inae stepen korisnog dejstva dizel motora je uvek pri istom stepenu tehnologije oko 50% vei od benzinskog motora jer je sama priroda ove dve tenosti i energetski naboj u njima razliita. Negde 1950 taj odnos je bio 0,2 za benzince, 0.3 za dizele to je znailo da su benzinci 20% energije goriva troili na koristan rad, sve ostalo je odlazilo na gubitke toplotu i trenje. Danas su svi napredovali pa dananji benzinci imaju stepen korisnog dejstva daleko iznad nekadanjih dizela, Mercedes je bio pionir na tom polju i njihovi motori su bili po svim testovima najekonominiji u klasi )

slika - Mercedes je prvi ugradio izuzetno brzu kameru poetkom 80tih u elo klipa i merio sa preko 10.000 snimaka u sekundi kako se formira plamen i kako se prostire kroz kompresioni prostor. Rezulat je pronalazak kompresionog prostora oblika pravilne polukugle koji smanjuje potronju i poveava snagu zbog ravnomernog sagorevanja. Gore je prikazano kako se plamen prostire tokom vremena. Ovakve glave imaju M102 i M103, 16v ga nemaju jer je glavu projektovao Cosworth ali modeli EVO1 i EVO2 ih ponovo imaju jer je Mercedes ponovo uzeo projekat u svoje ruke...

MEHANIKI ISPRAVAN MOTOR I POTRONJA GORIVA Iako mnogi ovo zanemaruju mehaniki ispravan motor je ono to je najvaniji preduslov za malu potronju goriva te maksimalnu snagu i obrtni moment motora sukladno tvorniki deklariranim vrednostima. Naravno da je i precizno podeavanje paljenja i benzina jako bitno ali ne moete oekivati ak ni kod savreno ispravnog i podeenog KE Jetronic sistema malu potronju ukoliko vam je motor mehaniki istroen (pre svega mislim na pad kompresije pa zatim sve ostalo). O podeavanju emo priati kasnije, ovde elim da napomenemo par injenica vezanih za mehaniku ispravnost motora: - Svaki benzinski motor je pored svog napretka tehnologije usko vezan za zakone fizike, a tu pre svega mislim na Karnoov ciklus idealnog plina. Ukoliko je kompresija motora opala usled habanja sklopova, automatski opada i koeficijent korisnog dejstva motora sukladno tom zakonu i samo na osnovu ovog faktora mogue je poveanje potronje i za 30-40% u odnosu na tvorniki deklarisanu ako je motor jako ishaban. Stepen kompresije (odnos obujma cilindra kad je klip u DMT prema obujmu kad je klip u GMT se naziva stepen kompresije. On se ne meri u barima (Bar) kao kad merimo kompresiju nego se oznaava kao odnos dve brojke npr 9,7:1. Naravno za jedan motor kompresija u barima i stepen kompresije su dve direktno (linearno) povezane veliine. - kod diesel motora se pad kompresije puno ranije oituje i motor kome je bitno opala kompresija u jednom momentu vie nee moi ni da upali. Kod benzinaca to nije sluaj i motor e raditi i sa vrlo malim stepenom kompresije samo osim to e imati malu snagu potronja benzina e biti bitno uveana. - Kompresioni odnos kod modernih motora je od 7:1 (turbo motori) do 13:1 to je granica samodetonacija. Ukoliko bi hteli i dalje poveati stepen kompresije dolazilo bi do samopaljenja smjese (slino kao kod dizel motora) to bi dovelo do mehanikog oteenja motora. M102 motor npr tvorniki u ECE verziji sa 10,5:1 kompresionim odnosom ima bolje iskorienje te manju potronju u odnosu na KAT i RuF verzije kod kojih je kompresioni odnos 9.7:1 od nekih 5%. Ukoliko imamo KAT ili RuF motor kome je usled ishabanosti ili oteenja ovaj odnos pao na 8:1 imaemo dodatnih 13% pada stepena korisnog dejstva, odnosno za toliko uveanu potronju goriva. Bilo je sluajeva da su motori mogli da voze i pale i kad kompresija opadne na 6:1 ali tad su razlike u potronji skoro pa duplo vee! Ukoliko je motor pohaban, ukoliko je kompresija bitno opala na jednom ili vie cilindara imaemo viestruke posledice po rad i potronju goriva jer ak i da KE Jetronic idealno jednako isporuuje gorivo svim cilindrima oni nee proizvoditi jednaku snagu usled razliitih uslova sagorevanja u njima. ANALIZA IZDUVNIH GASOVA KAO PREGLED KRVI U LABORATORIJU Iako bez specijalne opreme ne moemo direktno videti kako smjesa u svakom momentu u samim cilindrima sagoreva i kakve je boje plamen, samo na osnovu tih izalih gasova, moemo znati ta se tono deava unutra u svakom trenutku (slino kao kad vadimo krv kod doktora). Kako?

Preciznim hemijskim analizama u laboratorijama utvreno je da benzin potpuno sagoreva samo kada je omjer

benzina i zraka 1 : 14,7 i to pri temperaturi od 20 Celzija i atmosferskom pritisku od 1013mbar. Ovaj omjer je nazvan jo i Stehiometrijski odnos i on nam govori da e kilogram benzina potpuno sagoreti tek ako joj dovedemo 14,7 kilograma (pazite ne litara nego kilograma) zraka pri navedenim uslovima. Prevedeno u litre to je 10.000 litara zraka za jedan litar benzina. Ovaj odnos benzin/zrak se oznaava grkim slovim koje se ita lambda. U idealnom sluaju potpunog sagorevanja lambda je jedan ( = 1) to oznaava odnos idealan odnos zraka i benzina od 14,7 : 1 Naravno svima treba da je jasno da motor ne moe raditi sa bilo kakvim omjerom benzina i zraka, ve on mora biti u rasponu koji je dat na gornjoj slici. To praktin