Karmaşık Ağlar ve NetworkX

33
Karmaşık Ağlar NetworkX

Transcript of Karmaşık Ağlar ve NetworkX

Page 1: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

Karmaşık AğlarNetworkX

Page 3: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

ağ=düğümküme

nokta çizgiköşe kenar matematikdüğüm bağlantı bilgisayar bilimiyapıtaşı bağ fizikaktör ilişki sosyoloji

noktalar ve çizgiler kümesidir.

Page 4: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

graph theoryEuler1736Kaliningrad köprüleri

Page 5: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

he used graphs before it was cool

Page 6: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

- arkadaşlıklar- savaşmalar- çarpışmalar- ulaşım ağları

undirected

Page 7: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

directed- takipleşmeler- galibiliyetler- internet linkleri- platonik sevgililikler

Page 8: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

merkeziyet

•Degree

•In degree

•Out degree

•Betweeness

•Closeness

Page 9: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

topluluk

IsolatedComponent

GiantComponent

Page 10: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

mülksüzleştime ağları

Page 11: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

programlamadilleri ağları

Page 12: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

Disiplinlerarası

Page 13: Karmaşık Ağlar ve NetworkX
Page 14: Karmaşık Ağlar ve NetworkX
Page 15: Karmaşık Ağlar ve NetworkX
Page 16: Karmaşık Ağlar ve NetworkX
Page 17: Karmaşık Ağlar ve NetworkX
Page 18: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

Empirik ve Kantitatif

Empirical and Quantitatifwhich means:

Page 19: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

Güzel kadınları severimİşçi kadınları da severimGüzel işçi kadınları Daha çok severim

orhan velihttps://eksisozluk.com/entry/601759

Page 20: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

karmaşıkağlar

Page 21: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

scale-free networks power law distribution

sosyal ağlar protein ağları

sinir ağları

hava ulaşımı

internet

www

Page 22: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

power-law

yetim hakkı yiyenler

fakirlerorta sınıf

Page 23: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

networkxkarmaşık ağ analiz kütüphanesi

Page 24: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

temel kullanım•Graph

•DiGraph

•MultiGraph

•MultiDiGraph

•add_node

•add_edge

Page 25: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

graph = Graph()

graph.add_node(“fatih”)

graph.add_node(“ramazan”)

graph.add_node(“fatma”)

graph.add_edge(“ramazan”, “fatih”, “brother”)

graph.add_edge(“fatma”, “fatih”, “sister”)

Page 26: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

>>> nx.density(graph)

0.666666666667

>>> graph.add_edge(“ramazan”, “fatma”)

>>> nx.density(graph)

1

>>> nx.degree(“fatih”)

2

Page 27: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

graph.add_edge("edi", "budu")

graph.add_edge("budu", "fofo")

graph.add_edge("hede", "budu")

graph.add_edge("budu", "fofo")

>>> graph.number_connected_components()

2

Page 28: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

>>> list(nx.connected_components(graph))

[

['fofo', 'hede', 'edi', 'budu'],

['fatma', 'ramazan', 'fatih']

]

Page 29: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

nx.draw(graph, with_labels=True, node_size=1400, node_color=node_colors, width=0.3)

Page 30: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

çözülebilecekproblemler

Page 31: Karmaşık Ağlar ve NetworkX

•Tanıyor olabileceğin kişiler

•Kaçıncı dereceden tanıyorsun

•Ortak ata problemleri

•Gruplama, Clustering

•Öneri sistemleri