Kari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma

13
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma Luonnoksen esittely Kari Herlevi, 2.6.2016

Transcript of Kari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma

Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelmaLuonnoksen esittelyKari Herlevi, 2.6.2016

Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 •

Kiertotalouden toimintaohjelmatyön lähtökohdat

• Kiertotalous kasvun ja investointien moottorina

• Kiinteä linkitys ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen

• Konkreettiset toimet kilpailukykyisen kiertotalouden vauhdittamiseksi Suomessa?

• Laaditaan Sitran johdolla, yhteistyössä ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, elinkeinoelämän sekä muiden merkittävien sidosryhmien kanssa

• Parhaiden esimerkkien monistettavuus ja lisäarvo kansallisesti

• Haastetaan suomalaiset toimijat laajentamaan mielenkiintoisten esimerkkien listaa

• Avoimuuden periaate: laaja sidosryhmien osallistaminen ja viestintä työn etenemisestä

2

Äänestystulokset: visiot 03 ja 01 kärjessä[Äänestyksen %-osuudet ja muutos %-yksiköissä toisella äänestyskierroksella]

+8

-4

-9

+7

-8

13%

02. CLEANTECH 2.0

12%

17%

06. Resurssioma-varaisuuden Suomi

04. Asennemuutos

8%

03. IoT ja kiertotalousratkaisut

vientivalttina

32%

12%

05. Ruohonjuurivetoinen

kiertotalous

5%

+6

5%

20%

01. Ohjauksella ympäristöykköseksi

23%

12%

Äänestys 2

Äänestys 1

=muutos

prosenttiyksiköissä

Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 • 3

4Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 •

GLOBAALI KIERTOTALOUDEN KÄRKIPAIKKA ON OTETTAVISSA

5Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 •

Tahtotila 1

SKAALAUTUVAT KOKONAISRATKAISUT MAAILMALLE

6Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 •

Tahtotila 2

KOTIMARKKINA KUNTOON

7Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 •

Tahtotila 3

KONKRETIA – KOKEILUT - VALTAVIRTAISTAMINEN

Kiertotalouden kansallisen toimintaohjelman ohjaavat periaatteet

1. Kokonaisratkaisuilla kohti systeemistä muutosta

2. Kiertotaloudella aikaansaadaan positiivisia ympäristö-, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia

3. Arvoa kiertotalouden eri taktiikoista – korkeimman arvon periaate ja palvelullistaminen keskiössä

4. Kiertotaloudessa suositaan uusiutuvia raaka-aineita ja energiaa – uusiutumattomien arvo ylläpidetään ja hyödynnetään mahdollisimman hyvin

5. Kiertotalous tukee kilpailukykyä – tuontiriippuvuuden vähentäminen, edistyksellinen kotimarkkina ja uudet vientivaltit

6. Kiertotalous saadaan vauhtiin Suomen valmiilla vahvuuksilla ja nopeilla kokeiluilla

7. Kiertotalous on laaja käsite, joka yhdistelee ja hyödyntää uusia sekä vanhoja konsepteja

Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 • 8

YHTEENVETO

Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 •

Sidosryhmähaastattelujen yhteenveto: mahdollisuuksista käytäntöön (1/2)

Mahdollisuudet Haasteet

• Edellytykset kärkimaaksi

• Suomessa paljon hyviä konsepteja

• Maailmalla vielä enemmän tarpeita

• Päätöksenteon ja riskiottokyvyn puutteet

• Luopumisen tuska

• Vanhat rakenteet

• Ristiriitoja vähän: biotalouden kestävyys ja jätteen polttaminen energiaksi jakoivat näkemyksiä

MINNE HALUTAAN?

Niukkuuden haasteen mallimaa:

• Ratkaisuja maailmalle

• Ongelmat ja markkinat ovat muualla

Edelläkävijyyttä Suomen vahvuusalueilla

Kotimarkkina kasvualustana luo uskottavuutta

Kiertotalouden on tuotettava myönteisiä ympäristö-, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia

MISSÄ OLLAAN NYT?

Erinomaiset lähtökohdat:

• Johtava kiertotalousmaa joillakin alueilla

• Mutta menestystä ei osata viestiä

VAHVUUKSIA:

Osaaminen (mm. tuotekehitys, ICT, materiaalitehokkuus, tietyt toimialat)

Toimintakulttuuri (mm. ’niukkuus DNA:ssa’, luottamus, turvallisuus)

Kohtalaiset raaka-aine resurssit

HEIKKOUKSIA:

Päätöksenteko, johtaminen, riskinotto

Kuluttajaymmärrys, kaupallistaminen, brändäys

Syvä yhteistyö sektorien sisällä ja niiden välillä

MITEN SINNE PÄÄSTÄÄN?

Tavoitetila vaatii:

• Kauas katsovia muutoksia hallinnolta & muilta sektoreilta

• Kokeiluja, valistusta ja ruohonjuuritason toimintaa

Valtion rooli koettiin tärkeäksi: esteiden purkamista, toimintaympäristön luomista;

mahdollistava, rohkea ote vs. hidas, top-down-ohjaaminen

Systeemitason muutospolitiikka

Ennakkoluulotonta kokeiluotetta, valistusta ja yhteistyön fasilitointia

Synergioiden haku ’hankeviidakosta’

Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 •

Sidosryhmähaastattelujen yhteenveto: mahdollisuuksista käytäntöön (2/2)

Toimintaohjelman rakenne perustuu läpileikkaaviin teemoihin sekä alustavasi määritettyihin painopistealueisiin

1. Politiikka & hallintoEsim. nollajätealue, kiertotalousministeriö, taloudellisen ohjauksen työkalupakki, julkiset hankinnat

2. RahoitusEsim. vienti 2.0 & kiertotalouden vientiohjelma, leasing-rahoitusmallit

3. Innovaatiot & uudet liiketoimintamallitEsim. kiertotalous-scout, kiertotalous hackathon,

4. Tietoisuuden lisääminenEsim. nudging, kiertotalous-bootcamp, ekosuunnittelun tietoisuuden lisääminen, kiertotalous osaksi opetusta

Alustavat painopistealueet

Metsäperäinen kiertoRuokajärjestelmä

LiikkuminenTekninen kierto (esim.

rakentaminen & asuminen)

Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 •

Esimerkkejä:

• lisäpisteitä uusiomateriaaleista julkisissa hankinnoissa

• tulevaisuuden biomateriaalit

Esimerkkejä:

• lannoitteen sekoitevelvoite

• alueellisen kestävän ruokajärjestelmän kokeilu

Esimerkkejä:

• biopolttoainetta käyttävien raskaan liikenteen ajoneuvojen leasing

• käänteisen logistiikan

kokeilu

Esimerkkejä:

• rakennuskannan arvon maksimointi

• elektroniikkaromun

demolaitos

11

Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 •

Toimintaohjelmatyön jatko

• Toimintaohjelma luonnos julkaistu Sitran verkkosivuilla

Etsimme kokeiluja ja pilotteja, joilla pääsemme kohti systeemistä muutosta

Pääpaino konkreettisissa keinoissa, jotka toteutettavissa nopeallakin aikataululla

Kommentointi auki 10.6.2016 asti Sitra.fi:ssä Viima online-työkalun kautta

• Kommentoinnissa saatujen toimenpide-ehdotusten ja kommenttien läpikäynti

• Työryhmän III roundtable keskustelu 14.6.

• Toimintaohjelman viimeisen version työstö

• Valmis toimintaohjelma julkistetaan syyskuussa, 21.9.2016

12

Rakennamme huomisen menestyvää Suomea

sitra.fi

Facebook.com/SitraFund

@SitraFund