Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

of 22 /22
2014 KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ VER 1.3 lataa vuoden 2015 tulokset osoitteesta rekrytointitutkimus.

Transcript of Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

Page 1: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

2014 KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ VER 1.3

lataa vuoden 2015 tulokset osoitteesta rekrytointitutkimus.fi

Page 2: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Skyhood Oy toteutti maaliskuussa 2014 kansallisen kyselytutkimuksen

suomalaisten yritysten rekrytoinnista. Kyselyn tavoitteena oli selvittää

rekrytoinnin nykytila ja trendit. Vastaajia pyydettiin vastaamaan

kysymyksiin asiantuntija- ja esimiesrekrytointien näkökulmasta.

Tutkimus toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella ja siihen vastasi

142 rekrytoinnista ja henkilöstöasioista vastaavaa henkilöä. Kyselyssä

vastaajilta kysyttiin perustietojen lisäksi muun muassa mielipiteitä

suorahausta, rekrytointiprosessista ja ilmoituskanavista. Lisäksi

vastaajat saivat pohtia rekrytoinnin tulevaisuutta.

Tutkimuksen toteutus

Kysely suunnattiin kaikille toimialoille. Eniten vastaajia oli

teollisuudesta, tukku- ja vähittäiskaupasta sekä informaatioalalta.

Lähes puolet (49%) vastaajista työskentelee 50 – 199 henkilön

yrityksissä ja noin viidesosa 200 – 499 henkilön yrityksissä.  10

prosenttia vastaajista työskentelee yli 1 000 hengen organisaatiossa.

36 prosentilla vastaajayrityksistä liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa

vuodessa. 38 prosenttia työskentelee yrityksessä, jonka liikevaihto on

10 - 50 miljoonaa vuodessa. Liikevaihdoltaan yli 50 miljoonan euron

yrityksiä oli 26 prosenttia.

Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

yli 500

200-499

100-199

50-99

5-49

Vastaajayritysten henkilöstömäärä

Page 3: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Rekrytointinäkymät

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

0 1-5 6-10 11-20 21-50 yli 50

Rekrytointien määrä 2013Rekrytointien arvioitu määrä 2014

Page 4: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Kumppanien hyödyntäminen rekrytoinnissa

49%

34%“Pääosin organisaation rekrytointiyksikössä”

“Käytämme kumppaneita

rekrytoinnissa”

18%

Miten rekrytointiprosessinne yleensä hoidetaan?

13 % Rekrytoinneista osa ulkoistetaan yhdelle

kumppanille

1 % Rekrytointimme hoitaa pääosin ulkopuolinen

kumppani

“Pääosin palkkaavan esimiehen yksikössä”

4 % Rekrytoinneista osa ulkoistetaan usealle

kumppanille

Page 5: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Soveltuvuusarvioinnit

Ehdokkaiden alkukarsinta

Ehdokkaiden identifiointi

Ehdokkaiden valinta (3 - 5 parasta)

Ehdokkaiden haastattelut

Rekrytointikonsultointi 3 %

10 %

12 %

18 %

22 %

34 %

Kumppanien hyödyntäminen rekrytoinnissa

Mihin kumppaneita käytetään, jos rekrytointia ulkoistetaan?

Page 6: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Alle 10 10 – 19 20 – 49 50 – 99 100 – 199 Yli 200

1 %4 %

17 %

43 %

19 %16 %

Työhakemusten määrä

Lähes puolet vastaanottaa 20 - 49

hakemusta yhtä rekrytointia kohden

Page 7: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Kuinka moni hakijoista on päteviä tehtävään?

Alle neljännes 25 - 50% 50 - 75% Yli 75%

14 %17 %27 %

42 %

Page 8: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

2 viikkoa 1 kk 2 kk 3 kk

12 %

46 %

33 %

8 %

Rekrytoinnin keskimääräinen läpimenoaika

Page 9: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Rekrytointiin kuluva työaika organisaatiossa

2 päivää 5 päivää 2 viikkoa 4 viikkoa

1 %15 %

57 %

26 %

Yli puolet vastaajista käyttää yhteen rekrytointiin

keskimäärin 5 kokonaista työpäivää

Page 10: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Kuinka moni haastatelluista sopii persoonallisuuspiirteidensä puolesta tiimiin?

Alle 10% 10 - 25% 25 - 50% 50-75% Yli 75%

5 %

21 %

35 %29 %

10 %

Page 11: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Motivaatio

Aikaisempi työkokemus

Persoonallisuuden sopivuus tiimiin

Luonteenpiirteisiin liittyvät vahvuudet

Koulutus

Profiilin sopiminen työyhteisöön

Edellinen työtehtävä

Edellisten työsuhteiden päättymisen syy

Aukot työhistoriassa

Erityistaidot

Referenssit

Psykologisen testaajan mielipide

Rekrytointiasiantuntijan mielipide

Ikä

Sukupuoli

25 % 50 % 75 % 100 %

Erittäin tärkeä Tärkeä Melko tärkeä Vähän merkitystä Ei merkitystä

Mitä mieltä olet seuraavista kandidaattiin liittyvistä tiedoista rekrytointipäätöksen kannalta?

Page 12: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Sisäinen haku

Omat www-sivut

TE-palvelut

Henkilöstön kontaktit

Monster

Päivälehdet

Oikotie

Muut työpaikkasivut

Ammattilehdet

LinkedIn

Uranus

Facebook

Twitter

Radio

Televisio

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Erittäin tärkeä Tärkeä Melko tärkeä Vähän merkitystä Ei merkitystä

Kuinka tärkeitä seuraavat kanavat ovat rekrytoinnissanne?

Page 13: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Vain ilmaiskanavia Alle 500€ 500€ - 1000€ 1000€ - 3000€ 3000€ - 5000€ 5000€ - 10 000€ Ei käytä mediakanavia

5 %4 %10 %

18 %

32 %

18 %13 %

Keskimäärin mediakanaviin käytetty summa rekrytointia kohden

Yleisin rekrytointi-ilmoitukseen käytettävä

rahamäärä on 500€ - 1 000€

Page 14: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Suorahaku rekrytoinnissa

KYLLÄ 32%EI

68%

Oletko käyttänyt suorahakua viimeisen 12 kk:n aikana?

Page 15: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Passiivisten kandidaattien tavoittaminen

Luottamuksellisuus

Vaivattomuus

Ajalliset resurssit

Johdon tai hallituksen vaatimus

Tilanteen vaatimus

Markkinatietoa kandidaattien reaktioista

Status- tai brändimerkitys

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

38 %

17 %

28 %

27 %

8 %

9 %

9 %

5 %

33 %

28 %

19 %

22 %

19 %

12 %

10 %

3 %

20 %

30 %

21 %

16 %

30 %

31 %

31 %

12 %

8 %

23 %

22 %

23 %

32 %

25 %

27 %

41 %

1 %

2 %

9 %

12 %

11 %

22 %

23 %

38 %

Erittäin tärkeä Tärkeä Melko tärkeä Vähän merkitystä Ei merkitystä

Miksi suorahakua käytetään

Page 16: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Kustannukset

Tietämättömyys hyvistä vaihtoehdoista

Prosessin epäavoimuus

Aikataulukysymykset

Ehdokkaiden laatu

Organisaation tai johdon vastustus

Ehdokkaiden määrä

Muu 10 %

3 %

4 %

5 %

7 %

10 %

12 %

20 %

29 %

Miksi suorahakua ei käytetä?

Ulkopuolisen tahon puutteellinen ymmärrys liiketoiminnastamme

Page 17: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Toimiston ymmärrys tarpeistamme

Ehdokkaiden laatu ja monipuolisuus

Suorahakuyrityksen maine

Konsultin ominaisuudet

Toimiston joustavuus

Toimeksiannon hinta

Nopeus

Suorahakuyrityksen koko

25 % 50 % 75 % 100 %

Erittäin tärkeä Tärkeä Melko tärkeä Vähän merkitystä Ei merkitystä

Tärkeimmät kriteerit suorahakutoimiston valinnalle

Page 18: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Monsterin CV-pankki

Oikotien Profiili

Skillnet

LinkedIn Recruiter

Duunitori.fi

Recruitby.net

Joberate

Laura

Saimanet

Grand Eleven

Rekrysoft.fi

Heebo

Duunio

Muu 11 %

0 %

0 %

1 %

2 %

4 %

4 %

6 %

6 %

6 %

7 %

8 %

21 %

23 %

Uusia työnhaku- ja rekrytointipalveluita

90 %10 %

EN

Oletko käyttänyt maksullista LinkedIn-palvelua?

Mitä seuraavista palveluista / järjestelmistä olet käyttänyt?

KYLLÄ

Page 19: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Hakijan personallisuudella suurempi merkitys kuin ennen

Perinteinen CV ja hakemus välttämättömiä hyvässä rekrytoinnissa

Internet tehostaa rekrytointia merkittävästi

Sosiaalinen media muuttaa merkittävästi työnhakua ja rekrytointia

Perinteisen median rooli rekrytoinnissa pienentynyt

Rekrytointiprosessi ei tule merkittävästi muuttumaan

Tulevaisuudessa osaajat löytyvät internet-palveluiden kautta

Työpaikkailmoituksilla löytyy parhaiten sopivia hakijoita

Mobiilissa tehtävä työnhaku yleistyy 5 vuoden aikana

Suurin osa työhaastatteluista tehdään videolla 10 v. päästä

Suorahaku ei yleisty, koska se on liian kallista

LinkedIn-palvelun vaikutus rekrytointiin on mullistava 12 %

10 %

13 %

5 %

3 %

4 %

4 %

7 %

7 %

3 %

1 %

4 %

17 %

26 %

25 %

17 %

40 %

16 %

51 %

13 %

12 %

11 %

15 %

9 %

46 %

34 %

33 %

28 %

19 %

21 %

10 %

15 %

13 %

15 %

9 %

15 %

25 %

29 %

26 %

45 %

32 %

53 %

26 %

53 %

54 %

52 %

56 %

51 %

1 %

1 %

4 %

5 %

6 %

6 %

10 %

12 %

14 %

18 %

20 %

21 %

Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä En osaa sanoa Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä

Page 20: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Rekrytoinnin tulevaisuus: kommentteja

“Yhä enemmän ratkaisevat personallisuus ja muut henkilöön liittyvät tekijät. sosiaalisen

median mukaantulo rekrytoinnissa antaa uusia ulottovuuksia ja mahdollisuuksia.”

“Hyviä henkilöitä on yhä vaikemapi löytää ja sen myötä onnistuneen rekrytointiprosessin merkitys tulee kasvamaan.”

“Edelleen ongelmana on se kuinka tavoitetaan ne parhaat työntekijät, jotka ovat passiivisia työnhakijoita. Eli miten

näihin saataisiin yhteys - he, kun eivät lue työpaikkailmoituksia.”

“Erilaiset sähköiset välineet vääristävät kommunikaatiota ja tunnetta, joka valitsijalla syntyy kun hän tapaa työntekijäehdokkaan

henkilökohtaisesti.”

“Sosiaalinen media on vain yksi tekninen kanava.”

“Rekrytoinneista on yhä enemmän tulossa strategista työtä.”

Page 21: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™ 2014 © SKYHOOD OY

Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

Rekrytointitutkimus toteutettiin maaliskuun aikana vuonna

2014. Kysely suunnattiin suomalaisten yritysten rekrytointi-

ja HR-asioista päättäville henkilöille. Kyselyyn vastasi

yhteensä 142 henkilöä. Kysely tehtiin verkossa ja siihen

pystyi vastaamaan julkisen linkin kautta.

Kyselytutkimuksen tulokset ovat saatavilla ainoastaan

kootussa muodossa. Jos olette kiinnostuneet saamaan

lisätietoa kyselystä ja sen tuloksista, olkaa hyvä ja ottakaa

yhteyttä [email protected].

Lisätietoja Skyhoodista:

Thomas Grönholm Martti Kuusanmäki

CEO & Co-founder COO & Co-founder

+358 40 544 4523 +358 50 413 7667

[email protected] [email protected]

Seuraa:

www.twitter.com/skyhood_ltd

www.facebook.com/SkyhoodHelsinki

www.linkedin.com/company/skyhood

SKYHOOD Oy / www.skyhood.com / on vuonna 2010 perustettu

helsinkiläinen yritys, joka kehittää palveluita rekrytointialalle. Skyhood

tarjoaa työkaluja ja palveluja, joiden avulla suorahakutoimisto,

rekrytointiyritys tai organisaation sisäinen rekrytointitiimi löytää

tehokkaasti ja luottamuksellisesti päteviä työntekijöitä johto- ja

asiantuntijatehtäviin.

Duunitori.fi / www.duunitori.fi / on vuonna 2010 julkaistu Suomen

suurin työnhakukone – uusi työelämään keskittynyt media – joka

tavoittaa tulevaisuuden osaajat ja työelämästä kiinnostuneet

tehokkaasti. Duunitori.fi yhdistelee yksityisistä ja julkisista lähteistä

kerättyjä avoimia työpaikkailmoituksia, tuo ne kartalle ja jakaa edelleen

muun muassa sosiaaliseen mediaan. Duunitori kerää työpaikkoja

esimerkiksi seuraavista palveluista: Mol.fi, Uranus, Aarresaari ja Oikotien

työpaikat. Duunitorilla on työpaikkoja yli 15 000 koko Suomesta ja uusia

ilmestyy monta kertaa päivässä. Duunitorilla on Suomen suurin

sosiaalisen median työnhakuverkosto; Verkosto koostuu yli 500:stä

työpaikkasivusta ja yli 120 000 tykkääjästä Facebookissa.

Grand Eleven / www.grandeleven.com / on suorahakuun kehitetty

verkkopohjainen profilointi- ja kutsupalvelu. Grand Eleven toimii

suorahakutoimiston ja kandidaatin välisenä yhteyskanavana, jossa

kandidaatti antaa uraansa liittyviä tietoja sekä ilmaisee kiinnostuksen

uudesta positiosta – luottamuksellisesti. Grand Eleven toimii yhteistyössä

johtavien suomalaisten suorahakuyritysten sekä rekrytointiammat-

tilaisten kanssa.

Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

Page 22: Kansallinen Rekrytointitutkimus 2014

© Skyhood Oy 2015

Duunitori

2015 KANSALLINEN REKRYTOINTITUTKIMUS ™

lataa vuoden 2015 tulokset osoitteesta www.rekrytointitutkimus.fi