jeotermal elektrik santralleri bop projeleri

download jeotermal elektrik santralleri bop projeleri

of 18

 • date post

  01-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of jeotermal elektrik santralleri bop projeleri

 • TESKON 2015 / JEOTERMAL ENERJ SEMNER

  MMO bu yayndaki ifadelerden, fikirlerden, toplantda kan sonulardan, teknik bilgi ve basm hatalarndan sorumlu deildir.

  JEOTERMAL ELEKTRK SANTRALLER BOP PROJELER

  CHAN ANAKI POZTF ENERJ

  MAKNA MHENDSLER ODASI

  BLDR

  Bu bir MMO yayndr

 • _____________________ 143 _______

  12. ULUSAL TESSAT MHENDSL KONGRES 8-11 NSAN 2015/ZMR

  Jeotermal Enerji Semineri Bildirisi

  JEOTERMAL ELEKTRK SANTRALLER BOP PROJELER Cihan ANAKI ZET Jeotermal Elektrik Santrallerin dizayn birok mhendislik bilimini kapsayan multidisipliner bir konudur. Bu almada;

  1. Jeotermal rezervuar mhendislik almalar, 2. ORC tasarm ve mhendislik almalar, 3. BOP sistemleri

  olarak anlacak olan mhendislik aamalarndan 3. adm olan BOP almalarnn nemi, aamalar ve karlalan sorunlar irdelenecektir. Jeotermal rezervuarn kapasite tesbitinin ardndan karara balanan bir ORC (Organik Rankine evrimi) tedarikisi santralin trbin, jeneratr, kondenser (hava veya su soutmal) gerekli kontrol sistemlerini tasarlar iken, santralin almasna yardmc olan tesislerin mekanik, elektrik &otomasyon ve inaat projelerinin btnne BOP (Balance of Plant) projeleri denilmektedir. Makine Mhendislii anlamda; jeotermal akkann tek, ift faz tanma karar ile kuyuba flanndan sonra kuyuba seperatr, akmlasyon tank, booster pompa, kontrol vanas, borulama ve enstrumantasyon ile balayan almalar, Tama hatlar, santral girii acil desaj ve gvenlik nlemlerini iermektedir. Ayrca santralin almas iin gerekli olan; basnl hava (IAS), alan akkan (MF), Yangn sndrme (fire figthing) ve nleme sistemleri sistematik olarak anlatlacaktr. Elektriksel ve otomasyon sistemleri anlamnda; Jeotermal akkann tanmasnda kullanlan tm alak gerilim, orta gerilim ve iletilmesinde kullanlacak yksek gerilim sistemlerinin; kablo kesiti hesaplar ve optimizasyonu, pano lleri yerleim ve dizayn ile sistemin kontroll altrlmasna ilikin BOP kontrol felsefesi anlatlacaktr. Tm sistemin emniyeti iin kullanlan topraklama ve yldrm koruma rnekleri rnek projeler zerinden anlatlacaktr naat Mhendislik almalar kapsamnda; Kuyuba ekipmanlarnn yrenin zemin etd zelliklerine uygun, teknik ve ekonomik zmleri ile boru hatlarnn tanmasnda kullanlan tip supportlar avantaj ve dezavantajlar ile birlikte deerlendirilecektir. Son olarak santral blgesinde yaplan tm inari iler hafriyat, krmz kot belirleme, zemin iyiletirme, Trbin, Jeneratr, Kondenser, Eanjrler, gerekli ibadi, kontrol, yangn, IAS ve depo binalar, MF tank temellleri, yamur drenaj, toplama havuzu, silencer-savak, reenjeksiyon pompa, temellerinde uygulanan zmler rneklerle anlatlacaktr. Anahtar kelimeler: Jeotermal Santraller, Santral dizayn, BOP projeleri ABSTRACT Geothermal power plants design is a multidisciplinary calculations including many engineering subjects. In this study, 1. Geothermal reservoir engineering studies, 2. ORC design and engineering work, 3. BOP systems

 • _____________________ 144 _______

  12. ULUSAL TESSAT MHENDSL KONGRES 8-11 NSAN 2015/ZMR

  Jeotermal Enerji Semineri Bildirisi

  here inafter referred to as the engineering phase BOP importance of work, stages and problems will be discussed. An ORC Power plant can be decided after the detection capacity of the geothermal reservoir (Organic Rankine Cycle). An ORC suppliers responsibility is consist of power plant turbine, generator, condenser (air or water cooled). BOP projects scope is designing the necessary control systems, mechanics of facilities that help to plant operation, electrical & automation and construction projects overall BOP (Balance of Plant) project is called. Mechanical Engineering sense; The geothermal fluid only after the wellhead flange with the decision of dual-phase transport, wellhead separators, storage tank, booster pump, control valve, began working with piping and instrumentation, transportation lines, includes the central entrance of emergency discharge and security measures. Also compressed air (IAS), the working fluid (MF), fire fighting (fire figthing) and prevention systems will be discussed systematically. In terms of electrical and automation systems; All low voltage, medium voltage and high voltage system used for the carry geothermal fluid is considered eBOP; cable cross-section calculations and optimization, MCC, Switchboard layout and dimensions of the controlled system will be explained with the design philosophy of the BOP control. Earthing and lightning protection of the samples used for the safety of the whole system will be explained through examples. The scope of civil engineering works; Wellhead equipment appropriate to the region's ground survey characteristics, the type of support used in the transportation, technical and economic solutions for the pipeline will be assessed along with their advantages and disadvantages. Finally all ivil Works, excavation, identifying ground level, ground improvement, turbine, generator, condenser, Heat Exchangers, all necessary foundations, control building, fire, IAS and storage buildings, MF tank foundation, storm drainage, catch basin, silencer-weir ,reinjection pumps will now be described with example solutions applied in the basic Keywords: Geothermal power plants, GPP design, Balance of plant projects 1. GR Jeotermal elektrik santrallerinin almas iin gerekli jeotermal akkann tanmas ii ile santralin gvenli ve emniyetli almas iin gerekli mhendislik hizmetlerinin btnne BOP (Balance of Plant). Birok disiplini iinde barndran yardmc tesisler mhendislik hizmetlerinde birimler aras kesiim noktalar (interface points) ve tm projelerin ve dkmanlarn bir sistematik altnda toplanmas, deerlendirilmesi ve sunulmas nem kazanmaktadr. Uluslararas birok firmann benimsemi olduu kendi projelendirme ak emalar mevcuttur. Dokman takibini kolaylatran bu sistemler genellikle rakamsal bazl kodlar iermektedir. rnek bir proje sistematii aadaki gibidir.

  00- (PFD & HMBD) Ak emas ve Is ve Ktle denge diyagram

  01- (PID) Proses Enstruman diagramlar o Keif listeleri o artnameler

  02- Yerleim planlar

  03- Detay Projeler

  04- Boru hatlarnn plan ve en kesit projeleri

  05- naat projeleri

  06- Elektrik Projeleri

  07- Yangn ile mcadele sistemleri

  08- Basnl Hava sistemleri

 • _____________________ 145 _______

  12. ULUSAL TESSAT MHENDSL KONGRES 8-11 NSAN 2015/ZMR

  Jeotermal Enerji Semineri Bildirisi

  09- alan akkan doldurma boaltma sistemleri

  10- HVAC sistemleri

  11- nhibitr ve kimyasal dozaj sistemleri

  Proje kodlar nlerine ve sonrasna gelen yardmc kodlar ile ilgili mteri, detay ve revizyon kodlarn alarak projenin takibini kolaylatrmaktadr. rnein xxx: Proje kodu, 00: ana kod, yy, alt kod, Revizyon numaras eklinde detaylandrlabilir.

  xxx.00.yy.Rev 2. MEKANK TESSAT PROJELER Mekanik tesisatlar JESleri iin gerekli olan jeotermal akkann (Enerjinin) kuyulardan alnp santral sahasna kadar getirilmesini ieren Boru, vana, seperatr, Pompa, kondenstop, genleme ekipmanlar, emniyet ekipmanlar, yangnla mcadele sistemleri, basnl hava sistemleri, alan akkan doldurma boaltma sitemlerini iermektedir. Burada ana bileen akkann tanmasnda kullanlan borulardr. 2.1 BORULAR 2.1.1 Standartlar Projesinde aksi belirtilmedike aadaki kod ve standartlarn en son basksna uygun olacaktr:

  ASME B31.1 POWER PIPING

  ASME B31.3 PROCESS PIPING

  ASME Blm VIII ve IX

  ASME B31.8 2.1.2 Boru Tasarm Parametreleri ve Boru Seim Kriterleri

  Borular aadaki artlar yerine getirecek artlarda dizayn edilmektedir:

  1. Iki fazl ak boru hatlarnda hzlar, dalm (dispersed) veya halka (annular) retmek iin seilecektir

  2. Buhar boru hatlarnda maksimum hz 40 m/s maksimum olacaktr; 3. Su hatlarnda hzlar, 2,5 m/s maksimum, 0.5 m/s minimum olacaktr; 4. Acil k buhar boru hatlarnda hzlar maksimum 100 m/s olacaktr. 5. zin verilen tasarm basnc veya basnca bal et kalnl ASME B31.1, para 104.1.2 gelen

  denklem kullanlarak hesaplanr. 6. Boru iinde vakum olutuunda, d basn, i basntan daha byktr Buda boru da k

  potansiyeli yaratmaktadr. Bunu nlemek iin, boru hattnn tasarlanm gerekir. Yeterli kalnlk d basnca dayankl. Boru kalnl (ASME BPVC 2004 Blm VIII Blm I UG-28 yeniden dzenlenmitir) kullanlarak hesaplanr.

  7. Borunun basn kapasitesi, ap, korozyon tolerans (1,6mm) ve imalat tolerans (t= %12.5)ve boru tipi bilindikten sonra et kalnl ASME 31.1 ve 31.3'te verilen aadaki formlle hesaplanr:

  YPESDP

  t

  2 E.1

  Burada: t : Borunun et kalnl, S : Msade edilen tasarm gerilimi, P : l basn, E : Kaynak randman,

 • _____________________ 146 _______

  12. ULUSAL TESSAT MHENDSL KONGRES 8-11 NSAN 2015/ZMR

  Jeotermal Enerji Semineri Bildirisi

  D : Borunun i ap Y : Malzeme faktr. Pipe Flanges & Fittings Flanlar Class 150 veya 300 snfta, ykseltilmi yz, kaynak boyunlu (RF-WN) tercih edilmektedir. Slip on flanlar daha ekonomik olmasna karn i ve dtan ift kaynak gerektirmesi, rntgen kontrolnn zor olmas sahada iilikleri arttrmas tercih edilmemesine sebep olmaktadr. Ortalama scaklklar olan 130-170C arasonda basnca bal flan seimlernde 13 barg ve alt basnl sistemlerde snf150 flan

  ki-Faz: Snf 150 flan Buhar: Snf 150 flan; Brine: Snf 150 flan.

  13 barg ve 42.0 barg arasnda basnl sistemlerde Snf 300 ki-Faz: Snf 300 flan Buhar: Snf 300 flan; Brine: Snf 300 flan.

  Flanlarn imalat standartlar : 24 " boyutu ve kk ANSI B16.5, ASTM 105; : 24 st boyutlu flanlarda ANSI B16.47, Seri A, ASTM A 105.

  Contalar : Asbest free spiral izgili elik conta Flan cvatalar : Flan cvatalar kaplamal ksilen olacaktr. Kaynak tertibatlar: ANSI B16.9 ASTM A234 gereksinimlerini karlamak zorundadr ve Tm dirsekler : LR uzun yarap olacaktr. Dili Paralar : 3000 psi 2.1.3 Ak