Ifma debat wim stalpaert_onderwijs-bouwen aan de toekomst_realty_13-05-14

of 15/15
Onderwijs: bouwen aan de toekomst Visie op de uitdagingen van schoolinfrastructuur ''DE TOEKOMST VAN FM en REAL ESTATE IN HET ONDERWIJS'' 13 MEI 2014 Wim Stalpaert Raadgever infrastructuur en ICT minister van Onderwijs

Embed Size (px)

description

Debat namiddag 'De toekomst van FM en Real Estate in het onderwijs' 13 mei 2014 Visie op de uitdagingen van schoolinfrastructuur

Transcript of Ifma debat wim stalpaert_onderwijs-bouwen aan de toekomst_realty_13-05-14

  • 1. Onderwijs: bouwen aan de toekomst Visie op de uitdagingen van schoolinfrastructuur ''DE TOEKOMST VAN FM en REAL ESTATE IN HET ONDERWIJS'' 13 MEI 2014 Wim Stalpaert Raadgever infrastructuur en ICT minister van Onderwijs

2. Uitdagingen onderwijsinfrastructuur - Verouderd patrimonium - Capaciteitsnoden in de centrumsteden - De school van de 21 eeuw 3. Uitdagingen onderwijsinfrastructuur - Verouderd patrimonium - Capaciteitsnoden in de centrumsteden - De school van de 21 eeuw 4. Uitdagingen onderwijsinfrastructuur - 60% van de scholen is ouder dan 40 jaar - 30 % is ouder dan 60 jaar - 20% voldoet niet aan de minimumvereisten voor kwaliteitsvol onderwijs - Gebrek aan differentiatie in de lokalen - Te weinig aandacht voor licht- en luchtkwaliteit Conclusie: Het grootste deel van het gebouwenpark beantwoordt aan de basisvoorwaarden maar schiet duidelijk te kort op vlak van de kwaliteitsaspecten die verwijzen naar de 21e - eeuwse uitdagingen. Verouderd patrimonium / probleemschets 5. Uitdagingen onderwijsinfrastructuur - Verouderde infrastructuur is al te vaak gelijk aan niet duurzaam - Duurzaam = meer dan energieverhaal - Criteria - staat de school op de juiste plaats; - is ze bereikbaar voor de kinderen; - is ze toegankelijk voor minder mobiele kinderen; - wordt er gezorgd voor een comfortabele leef- en leeromgeving; - is de school een open gebouw met mogelijkheden en interactie voor de samenleving waarin het gebouw gesitueerd is. Verouderd patrimonium / duurzaamheid 6. Uitdagingen onderwijsinfrastructuur - Bijkomend investeren via reguliere circuit (momenteel 250 mio/jaar) - Budgettaire situatie van de overheid - Wachtlijsten - Selfulfilling prophecy - Alternative vormen van investeringen (PPS) - 1: scholen van morgen - 2: toekomstige PPS Verouderd patrimonium / oplossingen 7. Uitdagingen onderwijsinfrastructuur - Verouderd patrimonium - Capaciteitsnoden in de centrumsteden - De school van de 21 eeuw 8. Uitdagingen onderwijsinfrastructuur Capaciteitsproblematiek - Recente demografische evolutie - Vooral in steden - Vergroening naast de vergrijzing 9. Uitdagingen onderwijsinfrastructuur Capaciteitsproblematiek - Bleef een tijdlang onopgemerkt - Beleid rond kleuterparticipatie - Ouders in het verleden creatief bij het zoeken naar scholen - Experimenten met een centraal aanmeldingssysteem - Vereiste in een eerste fase puur crisismaatregelen - Lokale Task forces - Voor een tweede fase wordt een monitor ontwikkeld om te komen tot masterplannen 10. Uitdagingen onderwijsinfrastructuur Capaciteitsproblematiek / oplossingen - Wetgevende aanpassingen - Capaciteitsuitbreiding op 3 manieren - extra stoelen - extra lokalen (omvormen bestaande lokalen, tijdelijke constructies, ) - extra locaties (nieuwe vestigingsplaatsen of scholen) - Budgettair werd een aparte financieringslijn opgezet en daarbij werd de voorbije jaren meer dan 70 mio genvesteerd (bovenop het reguliere budget). 11. Uitdagingen onderwijsinfrastructuur - Verouderd patrimonium - Capaciteitsnoden in de centrumsteden - De school van de 21 eeuw 12. Uitdagingen onderwijsinfrastructuur De school / het klaslokaal van de toekomst - Evolutie van kennisverwerving naar competentie- ontwikkeling - Vereist aangepaste didactische vaardigheden - Vereist eveneens aangepaste uitrusting en inrichting 13. Uitdagingen onderwijsinfrastructuur De school / het klaslokaal van de toekomst Multimedia Labos Groepstafels Personal device Mediatheek Presentatieruimte Blended Learning 14. Uitdagingen onderwijsinfrastructuur De school / het klaslokaal van de toekomst Mondiale evolutie - Kennismaatschappij - Technologische evolutie - Ecologische druk - Globalisering Uitdaging voor ons onderwijs - Is de leerkracht mee? - Is ons onderwijssysteem in staat om te evolueren? - Zijn onze gebouwen aanpasbaar? 15. Uitdagingen onderwijsinfrastructuur De school / het klaslokaal van de toekomst Uitdaging is zorgen dat er een leeromgeving bestaat - geschikt voor de verschillende leervormen van blended learning - door integratie van geschikte hardware en software - met ergonomisch meubilair - in een functioneel schoolgebouw. Dit concept koppelen aan een duurzaam gebruik van dit gebouw (ook buiten de schooluren) Omvormbaarheid om desgevallend op termijn andere maatschappelijke functies te vervullen