Honda SH125 SH150 · 2013-04-17 · Honda SH125 SH150 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HondaSH125...

of 126 /126
Honda SH125 SH150 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Embed Size (px)

Transcript of Honda SH125 SH150 · 2013-04-17 · Honda SH125 SH150 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HondaSH125...

 • HondaSH125SH150

  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ ●Αυτό το σκούτερ έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τον οδηγό και έναν επιβάτη. Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που αναγράφεται στη σχετική ετικέτα φόρτωσης και αξεσουάρ.

  ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ●Το σκούτερ αυτό έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται μόνο σε ομαλό δρόμο.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ● Προσέξτε ιδιαιτέρως τα μηνύματα ασφαλείας που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Τα μηνύματα αυτά εξηγούνται πλήρως στην παράγραφο «Λίγα Λόγια Για την Ασφάλεια» που βρίσκεται πριν από τη σελίδα με τα Περιεχόμενα.

  Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σκούτερ και πρέπει να το συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

 • Honda SH125 SH150ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

  Honda SH125SH150

  OWNERʼS MANUAL

  All information in this publication is based on the latest production information availableat the time of approval for printing. Honda Italia Industriale S.p.A. reserves the right tomake changes at any time without notice and without incurring any obligation.No part of this publication may be reproduced without written permission.

  Όλες η πληροφόρηση αυτής της έκδοσης βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία παραγωγής κατά το χρονικό διάστημα έγκρισης της εκτύπωσης. Η HONDA ITALIA S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση.Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κανενός μέρους του παρόντος εντύπου χωρίς έγγραφη άδεια.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗΤο σκούτερ σάς θέτει την πρόκληση να κυριαρχήσετε τη μηχανή, μια πρόκληση για περιπέτεια. Οδηγείτε διασχίζοντας τον άνεμο και σας συνδέει με το δρόμο ένα όχημα που ανταποκρίνεται στις εντολές σας όσο κανένα άλλο. Σε αντίθεση με το αυτοκίνητο, δεν περιορίζεστε σε ένα μεταλλικό κλουβί. Όπως ακριβώς και στο αεροπλάνο, ο έλεγχος πριν την οδήγηση και η τακτική συντήρηση είναι απαραίτητα για την ασφάλειά σας. Ανταμοιβή σας η ελευθερία.

  Για να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις με ασφάλεια και για να απολαύσετε πλήρως την περιπέτεια, θα πρέπει να εξοικειωθείτε πλήρως με το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου χρήσης ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΚΟΥΤΕΡ ΣΑΣ.

  Διαβάζοντας αυτό το εγχειρίδιο, θα βρείτε πληροφορίες των οποίων προηγείται το σύμβολο ΣΗΜΕΙΩΣΗ . Οι πληροφορίες αυτές έχουν στόχο να σας βοηθήσουν να αποφύγετε ζημιές στο σκούτερ σας, σε ξένη ιδιο-κτησία, ή στο περιβάλλον.

  Όταν έρθει η ώρα για το σέρβις, θυμηθείτε ότι ο συνεργάτης της Honda γνωρίζει το σκούτερ σας καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Αν διαθέτετε την απαραίτητη μηχανολογική «τεχνογνωσία» και τα απαραίτητα εργαλεία, το συνεργάτης Honda μπορεί να σας προμηθεύσει το Επίσημο Εγχειρίδιο Συντήρησης Honda, το οποίο θα σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε πολλές εργασίες συντήρησης και επισκευής.

  Σας ευχόμαστε ευχάριστη οδήγηση και σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μια Honda!

 • Οι εικόνες που παρατίθενται εδώ βασίζονται στον τύπο SH125 και SH150. ●

  Οι ακόλουθοι κωδικοί αυτού του εγχειριδίου υποδεικνύουν την κάθε χώρα. ●

  SH125 SH150

  ED Άμεσες πωλήσεις στην Ευρώπη ED Άμεσες πωλήσεις στην Ευρώπη

  F Γαλλία IIED Άμεσες πωλήσεις στην Ευρώπη

  E Ηνωμένο Βασίλειο U Αυστραλία

  IIED Άμεσες πωλήσεις στην Ευρώπη

  IIF Γαλλία

  IIIE Ηνωμένο Βασίλειο

  Οι προδιαγραφές μπορεί να διαφοροποιούνται σε κάθε περιοχή. ●

 • ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΗ ασφάλειά σας, και η ασφάλεια των άλλων, είναι πολύ σημαντική και ο χειρισμός του σκούτερ αυτού με ασφάλεια είναι μια σημαντική ευθύνη.

  Για να σας βοηθήσουμε να λάβετε αποφάσεις μετά από ενημέρωση για την ασφάλεια σας, παρέχουμε δια-δικασίες χειρισμού και άλλες πληροφορίες σε ετικέτες και σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες αυτές σας εφιστούν την προσοχή σε ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν σωματική βλάβη σε σας ή σε άλλους.

  Φυσικά, δεν είναι πρακτικό ή εφικτό να σας προειδοποιήσουμε για όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με το χειρισμό ή τη συντήρηση ενός σκούτερ. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη δική σας σωστή κρίση.

  Θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας σε μια ποικιλία μορφών, που περιλαμβάνουν:

  Ετικέτες Ασφαλείας ● – επάνω στο σκούτερ.

  ● Μηνύματα Ασφαλείας - των οποίων προηγείται ένα σύμβολο κινδύνου

  Your safety, and the safety of others, is very important and operating this scooter safely is animportant responsibility.

  To help you make informed decisions about safety, we have provided operating procedures andother information on labels and in this manual. This information alerts you to potential hazardsthat could hurt you or others.

  Of course, it is not practical or possible to warn you about all hazards associated with operatingor maintaining a scooter. You must use your own good judgement.

  You will find important safety information in a variety of forms, including:

  • Safety Labels - on the scooter.

  • Safety Messages - preceded by a safety alert symbol n and one of three signal words: DANGER, WARNING, or CAUTION.

  These signal words mean:

  A FEW WORDS ABOUT SAFETY

  και μια από τις τρεις ακόλουθες ενδείξεις: ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ή ΠΡΟΣΟΧΗ.

  Αυτές οι ενδείξεις σημαίνουν:

 • You WILL be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt followinstructions.

  You CAN be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt followinstructions.

  You CAN be HURT if you donʼt follow instructions.

  • Safety Headings - such as Important Safety Reminders or Important Safety Precautions.

  • Safety Section - such as Scooter Safety.

  • Instructions - how to use this scooter correctly and safely.

  This entire manual is filled with important safety information – please read it carefully.

  n DANGER

  n WARNING

  n CAUTION

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ Θα ΣΚΟΤΩΘΕΙΤΕ ή θα ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ ΣΟΒΑΡΑ εάν δεν ακολου-θήσετε τις οδηγίες.You WILL be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt followinstructions.

  You CAN be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt followinstructions.

  You CAN be HURT if you donʼt follow instructions.

  • Safety Headings - such as Important Safety Reminders or Important Safety Precautions.

  • Safety Section - such as Scooter Safety.

  • Instructions - how to use this scooter correctly and safely.

  This entire manual is filled with important safety information – please read it carefully.

  n DANGER

  n WARNING

  n CAUTION

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μπορεί να ΣΚΟΤΩΘΕΙΤΕ ή να ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ ΣΟΒΑΡΑ αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.You WILL be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt followinstructions.

  You CAN be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt followinstructions.

  You CAN be HURT if you donʼt follow instructions.

  • Safety Headings - such as Important Safety Reminders or Important Safety Precautions.

  • Safety Section - such as Scooter Safety.

  • Instructions - how to use this scooter correctly and safely.

  This entire manual is filled with important safety information – please read it carefully.

  n DANGER

  n WARNING

  n CAUTION

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΠΟΡΕΙ να ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

  Επικεφαλίδες σχετικές με τη Ασφάλεια ● – όπως Σημαντικές Υπενθυμίσεις Ασφαλείας ή Σημαντικές Προ-φυλάξεις Ασφαλείας.

  Ενότητα για την Ασφάλεια ● – όπως Ασφάλεια Σκούτερ.

  Οδηγίες ● – πώς να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια αυτό το σκούτερ.

  Το εγχειρίδιο αυτό στο σύνολό του, περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας – παρακαλούμε να το διαβάσετε προσεκτικά.

 • Ευρε

  τήρι

  ο

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σελίδα1 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΟΥΤΕΡ 1 Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 2 Προστατευτικός Εξοπλισμός 5 Όρια φορτίου και οδηγίες

  2 10 ΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 13 Όργανα και ενδεικτικές λυχνίες

  3 21 ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Πληροφορίες που απαιτούνται για τη λει-

  τουργία αυτού του σκούτερ) 21 Ανάρτηση 22 Φρένα 27 Ψυκτικό υγρό 31 Καύσιμο 34 Λάδι κινητήρα 35 Ελαστικά χωρίς σαμπρέλα

  4 41 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 41 Κεντρικός διακόπτης 42 Χειριστήρια στη δεξιά πλευρά του τιμονιού 43 Χειριστήρια στην αριστερή πλευρά του τι-

  μονιού

  Σελίδα5 44 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Δεν απαιτούνται για τη λειτουργία) 44 Κλείδωμα τιμονιού 45 Κλειδαριά καθίσματος 46 Κλειδαριά κράνους 47 Κεντρικός αποθηκευτικός χώρος 48 Αποθηκευτικός χώρος εγγράφων 49 Γάντζος για τα ψώνια 50 Κατακόρυφη ρύθμιση δέσμης προβολέα

  6 51 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 51 Έλεγχος πριν την οδήγηση 52 Εκκίνηση του κινητήρα 54 Στρώσιμο κινητήρα 55 Οδήγηση 61 Αυτόματο κιβώτιο 62 Στάθμευση 63 Συμβουλές προστασίας από κλοπή

 • Ευρε

  τήρι

  ο

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σελίδα7 64 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 64 Η σημασία της Συντήρησης 65 Ασφάλεια Συντήρησης 66 Προφυλάξεις Ασφάλειας 67 Χρονοδιάγραμμα συντήρησης 70 Εργαλειοθήκη 71 Αριθμοί σειράς παραγωγής 72 Ετικέτα κωδικού χρώματος 73 Φίλτρο αέρα 74 Θήκη φίλτρου αέρα ιμάντα 76 Εξαεριστικό στροφαλοθαλάμου 77 Λάδι κινητήρα 83 Μπουζί 86 Λειτουργία του γκαζιού 87 Ψυκτικό υγρό 88 Έλεγχος μπροστινής και πίσω ανάρτησης 89 Φθορά στα τακάκια των φρένων 91 Μπαταρία 93 Αντικατάσταση ασφαλειών 96 Αντικατάσταση λαμπτήρων

  Σελίδα8 104 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

  9 108 ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 108 Αποθήκευση 110 Επαναφορά μετά την αποθήκευση

  10 111 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ

  11 112 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  12. 116 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ

 • Ασφ

  άλει

  α Σκ

  ούτε

  ρ

  1

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΟΥΤΕΡΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΤο σκούτερ σας μπορεί να σας φανεί χρήσιμο και να σας δώσει ευχαρίστηση για πολλά χρόνια – αν αναλάβετε την ευθύνη της προσωπικής σας ασφά-λειας και κατανοήσετε τις προκλήσεις της οδήγησης στο δρόμο.

  Υπάρχουν πολλοί τρόποι προστασίας του εαυτού σας όταν οδηγείτε Θα βρείτε πολλές χρήσιμες συ-στάσεις στο εγχειρίδιο αυτό. Οι ακόλουθες θεωρού-με ότι είναι οι πιο σημαντικές.

  Πάντα να Φοράτε ΚράνοςΕίναι αποδεδειγμένο γεγονός ότι: Τα κράνη μειώ-νουν σημαντικά τον αριθμό και τη σοβαρότητα των τραυματισμών στο κεφάλι. Γι’ αυτό να φοράτε πά-ντα ένα εγκεκριμένο κράνος και σιγουρευτείτε ότι και ο συνεπιβάτης σας κάνει το ίδιο.Σας συνιστούμε επίσης να φοράτε προστατευτικό κάλυμμα για τα μάτια, ενισχυμένες μπότες, γάντια και άλλου είδους προστατευτικό εξοπλισμό (σελίδα 2).

  Φροντίστε να Είστε Εύκολα ΟρατόςΟρισμένοι οδηγοί δε βλέπουν τα σκούτερ γιατί απλά δεν τα αντιλαμβάνονται. Για να κάνετε τον εαυτό σας περισσότερο ορατό, φορέστε φωτεινό αντανακλαστικό ρουχισμό, θέστε τον εαυτό σας έτσι ώστε οι άλλοι οδηγοί να μπορούν να σας δουν, κά-νετε σινιάλο πριν στρίψετε ή αλλάζετε λωρίδες, και χρησιμοποιήστε την κόρνα εάν αυτό βοηθήσει τους άλλους να σας προσέξουν.

  Μην Ξεπερνάτε τα Όρια σας κατά την ΟδήγησηΗ υπέρβαση των ορίων σας είναι άλλη μια σημαντική αιτία ατυχημάτων. Ποτέ μην οδηγείτε ξεπερνώντας τις προσωπικές σας δυνατότητες ή με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που οι συνθήκες επιτρέπουν. Να θυμάστε ότι το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, η κούραση και η απροσεξία μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ικανότητά σας να κρίνετε σωστά και να οδηγείτε με ασφάλεια.Ο οδηγός πρέπει να έχει και τα δύο χέρια στο τι-μόνι καθώς επίσης και τα δύο πόδια στο δάπεδο κατά την οδήγηση ώστε να διατηρεί τον έλεγχο του σκούτερ.

 • 2

  Ασφ

  άλει

  α Σκ

  ούτε

  ρ

  Μην Καταναλώνετε Αλκοόλ και Οδηγείτε

  Η οδήγηση και το αλκοόλ δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Ακόμα και ένα ποτό μπορεί να μειώσει την ικανότητά των αντανακλαστικών σας στις μεταβαλ-λόμενες συνθήκες και ο χρόνος αντίδρασης επιδει-νώνεται με κάθε επιπλέον ποτό. Επομένως, μην οδηγείτε αφού έχετε πιει και επίσης μην αφήνετε τους φίλους σας να οδηγούν ενώ έχουν πιει.

  Διατηρήστε τη Μοτοσικλέτα σας σε Ασφαλή ΚατάστασηΓια ασφαλή οδήγηση, είναι σημαντικό να ελέγχετε το σκούτερ σας κάθε φορά πριν την οδήγηση και να πραγματοποιείτε όλες τις συνιστώμενες εργασίες συντήρησης. Ποτέ μην υπερβαίνετε τα όρια φόρτω-σης και χρησιμοποιείτε πάντα αξεσουάρ εγκεκριμέ-να από τη Honda για το συγκεκριμένο σκούτερ.Δείτε στη σελίδα 5 για περισσότερες λεπτομέρειες.

  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΓια τη δική σας ασφάλεια, σας συνιστούμε ανεπιφύ-λακτα κάθε φορά που οδηγείτε, να φοράτε, εγκεκρι-μένο κράνος μοτοσικλέτας, προστατευτικό κάλυμμα για τα μάτια, μπότες, γάντια, μακριά παντελόνια και πουκάμισο ή μπουφάν με μακριά μανίκια. Αν και δεν είναι δυνατή η ολοκληρωμένη προστασία, η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες πρόκλησης σωματικής βλάβης κατά την οδήγηση.Τα παρακάτω αποτελούν προτάσεις που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τον κατάλληλο εξοπλισμό.

  You WILL be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt followinstructions.

  You CAN be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt followinstructions.

  You CAN be HURT if you donʼt follow instructions.

  • Safety Headings - such as Important Safety Reminders or Important Safety Precautions.

  • Safety Section - such as Scooter Safety.

  • Instructions - how to use this scooter correctly and safely.

  This entire manual is filled with important safety information – please read it carefully.

  n DANGER

  n WARNING

  n CAUTION

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΗ μη χρήση κράνους αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου από μια σύγκρουση.

  Βεβαιωθείτε ότι εσείς και ο συνεπιβάτης σας φο-ράτε πάντα κράνος, προστατευτικό κάλυμμα για τα μάτια και άλλου είδους προστατευτικό εξοπλι-σμό όταν οδηγείτε.

 • Ασφ

  άλει

  α Σκ

  ούτε

  ρ

  3

  Κράνη και Προστατευτικό Κάλυμμα ΜατιώνΤο κράνος σας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του εξοπλισμού οδήγησης γιατί σας προσφέρει την κα-λύτερη προστασία από τραυματισμούς στο κεφάλι. Ένα κράνος πρέπει να είναι άνετο και να εφαρμόζει καλά στο κεφάλι σας. Ένα κράνος έντονου χρώμα-τος μπορεί να σας κάνει πιο αντιληπτούς στην κίνη-ση, όπως και οι αντανακλαστικές λωρίδες.

  Ένα ανοιχτό κράνος προσφέρει μερική προστασία, ενώ το κλειστό κράνος προστατεύει περισσότερο. Πάντα να φοράτε προστατευτικό κάλυμμα για το πρόσωπο ή γυαλιά για να προστατέψετε τα μάτια σας και να βελτιώσετε την όρασή σας.

  Πρόσθετος Εξοπλισμός ΟδήγησηςΠέραν του κράνους και του προστατευτικού καλύμ-ματος ματιών, σας συνιστούμε επίσης:

  Ενισχυμένες μπότες με αντιολισθητικές σόλες για ●την προστασία των ποδιών και των αστραγάλων. Δερμάτινα γάντια για να διατηρείτε τα χέρια σας ●ζεστά και να αποφεύγετε σκασίματα, κοψίματα, καψίματα και μελανιές. Ένα σακάκι ή μπουφάν οδήγησης μοτοσυκλέτας ●για άνεση και προστασία. Αντανακλαστικά ρούχα φωτεινού χρώματος μπορεί να σας κάνουν πιο αντιληπτούς εν μέσω κίνησης. Αποφεύγετε να φοράτε φαρδιά ρούχα που μπορεί να πιαστούν σε οποιοδήποτε μέρος του σκούτερ σας.

 • 4

  Ασφ

  άλει

  α Σκ

  ούτε

  ρ

  ΠΑΝΤΑ να φοράτε κράνος.Πρέπει επίσης να φοράτεπροστατευτικό κάλυμμα για το πρόσωπο ή γυαλιά

  Τα παπούτσια πρέπει να εφαρμόζουν σωστά,Να έχουν χαμηλά τακούνια και να προσφέρουν

  προστασία στον αστράγαλο.

  Φορέστε φωτεινόή αντανακλαστικόρουχισμό.

  Ο ρουχισμός πρέπει να εφαρμόζει στο σώμα σας.

  Φοράτε γάντια.

 • Ασφ

  άλει

  α Σκ

  ούτε

  ρ

  5

  ΟΡΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣΤο σκούτερ σας έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει εσάς, έναν επιβάτη και περιορισμένη ποσότητα φορτίου. Όταν προσθέτετε φορτίο ή μεταφέρετε έναν επιβάτη, μπορεί να αισθανθείτε κάποια διαφο-ρά κατά την επιτάχυνση και το φρενάρισμα. Άλλα όσο διατηρείτε το σκούτερ σας καθώς και τα ελα-στικά και τα φρένα του σε καλή κατάσταση, μπο-ρείτε να μεταφέρετε με ασφάλεια φορτία μέσα στα όρια του επιτρεπόμενου φορτίου και σύμφωνα με τις οδηγίες.

  Ωστόσο, η υπέρβαση του ορίου βάρους ή η μεταφο-ρά ασταθούς φορτίου, μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το χειρισμό, το φρενάρισμα και την ευστάθεια του σκούτερ σας. Αξεσουάρ άλλης προέλευσης πέραν από εκείνα της Honda, ακατάλληλες τροποποιήσεις και κακή συντήρηση, μπορούν επίσης να μειώσουν τα περιθώρια ασφάλειας.

  Οι ακόλουθες σελίδες παρέχουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά με το φορτίο, τα αξεσουάρ και τις τροποποιήσεις.

  ΦόρτωσηΤο συνολικό βάρος που βάζετε πάνω στο σκούτερ σας και ο τρόπος φόρτωσης είναι σημαντικά στοι-χεία για την ασφάλειά σας. Κάθε φορά που οδηγεί-τε με συνεπιβάτη ή φορτίο πρέπει να θυμάστε τα ακόλουθα.

  You WILL be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt followinstructions.

  You CAN be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt followinstructions.

  You CAN be HURT if you donʼt follow instructions.

  • Safety Headings - such as Important Safety Reminders or Important Safety Precautions.

  • Safety Section - such as Scooter Safety.

  • Instructions - how to use this scooter correctly and safely.

  This entire manual is filled with important safety information – please read it carefully.

  n DANGER

  n WARNING

  n CAUTION

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΥπερφόρτωση ή ακατάλληλη φόρτωση μπορεί να προκαλέσει μια σύγκρουση και μπορεί να τραυματιστείτε σοβαρά ή να σκοτωθείτε.

  Ακολουθείστε όλους τους κανόνες αναφορικά με τα όρια φορτίου και τις άλλες σχετικές οδηγίες φόρτωσης που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

 • 6

  Ασφ

  άλει

  α Σκ

  ούτε

  ρ

  Όρια ΦορτίουΤα όρια φορτίου για το σκούτερ σας είναι τα ακόλουθα: Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος: 180 κιλά (397 λίμπρες) Περιλαμβάνει το βάρος του οδηγού, του επιβάτη, κάθε άλλου φορτίου και αξεσουάρ. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου: 19 κιλά (42 λίμπρες)Το βάρος των πρόσθετων αξεσουάρ μειώνει το μέγιστο βάρος φορτίου που μπορείτε να μεταφέρετε.

  Η τοποθέτηση πολύ μεγάλου φορτίου στις μεμονωμένες θήκες φύλαξης μπορεί επίσης να επηρεάσει τη σταθερότητα και το χειρισμό. Για αυτό βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τα παρακάτω όρια:

  Μέγιστο βάρος: στην κεντρική θήκη 10 κιλά (22 λίμπρες) γάντζος για τα ψώνια 1.5 κιλό (3.0 λίμπρες) σχάρα αποσκευών 3.0 κιλά (6.6 λίμπρες)

  Γάντζος για τα ψώνια:όριο βάρους:1,5 κιλά (3,0 λίμπρες)

  Σχάρα αποσκευών:όριο βάρους:3,0 κιλά (6,6 λίμπρες)

  Κεντρική θήκη:όριο βάρους:10 κιλά (22 λίμπρες)

 • Ασφ

  άλει

  α Σκ

  ούτε

  ρ

  7

  Οδηγίες σχετικά με τη ΦόρτωσηΤο σκούτερ σας έχει σχεδιαστεί πρωταρχικά για να μεταφέρει εσάς και έναν συνεπιβάτη.

  Αν επιθυμείτε να μεταφέρετε περισσότερο φορτίο, επικοινωνήστε με το συνεργάτη της Honda για τυχόν συμβουλές και βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τις πληρο-φορίες που αφορούν τα αξεσουάρ στη σελίδα 8.

  Η μη σωστή φόρτωση του σκούτερ σας μπορεί να επηρεάσει την ευστάθεια και το χειρισμό του. Ακό-μα κι αν το σκούτερ σας είναι φορτωμένο σωστά, πρέπει να οδηγείτε με μειωμένη ταχύτητα όταν με-ταφέρετε φορτίο.

  Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτές όποτε μεταφέρετε έναν επιβάτη ή φορτίο:

  Ελέγξτε ότι και τα δύο ελαστικά είναι σωστά φου- ●σκωμένα. Αν αλλάξετε το σύνηθες φορτίο, ίσως χρειαστεί να ●ρυθμίσετε την πίσω ανάρτηση (δείτε σελίδα 21). Για να εμποδίσετε την πρόκληση κινδύνου από ●τυχόν προεξέχοντα αντικείμενα, βεβαιωθείτε ότι η κεντρική θήκη είναι κλειστή και ότι κάθε άλλο φορ-τίο είναι καλά δεμένο πριν ξεκινήσετε. Τοποθετήστε το βάρος του φορτίου όσο το δυνα- ●τόν πιο κοντά στο κέντρο του σκούτερ. Εξισορροπήστε το βάρος του φορτίου και στις δύο ●πλευρές.

 • 8

  Ασφ

  άλει

  α Σκ

  ούτε

  ρ

  Αξεσουάρ και τροποποιήσειςΗ τροποποίηση του σκούτερ σας ή η χρήση αξε-σουάρ που δεν προέρχονται από τη Honda μπορεί να καταστήσουν το σκούτερ σας μη ασφαλές. Πριν σκεφθείτε να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση ή να προσθέσετε κάποιο αξεσουάρ, διαβάστε τις ακό-λουθες πληροφορίες.

  You WILL be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt followinstructions.

  You CAN be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt followinstructions.

  You CAN be HURT if you donʼt follow instructions.

  • Safety Headings - such as Important Safety Reminders or Important Safety Precautions.

  • Safety Section - such as Scooter Safety.

  • Instructions - how to use this scooter correctly and safely.

  This entire manual is filled with important safety information – please read it carefully.

  n DANGER

  n WARNING

  n CAUTION

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΑκατάλληλα αξεσουάρ ή μετατροπές μπορεί να προκαλέσουν μια σύγκρουση και μπορεί να τραυματιστείτε σοβαρά ή να σκοτωθείτε.

  Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σχετικά με τα αξε-σουάρ και τις μετατροπές.

  ΑξεσουάρΣας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιεί-τε μόνο γνήσια αξεσουάρ Honda, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί ειδικά για το σκούτερ σας. Καθώς η Honda δεν μπορεί να ελέγξει όλα τα υπό-λοιπα αξεσουάρ, είσαστε προσωπικά υπεύθυνοι για τη σωστή επιλογή, τοποθέτηση και χρήση αξεσου-άρ άλλης προέλευσης πέρα από εκείνα της Honda. Επικοινωνήστε με τον συνεργάτη Honda για βοή-θεια και πάντα να ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες:

  Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ δεν παρεμποδίζει κά- ●ποιο φως, δεν μειώνει την απόσταση από το έδα-φος και τη γωνία μέγιστης κλίσης στις στροφές, δεν περιορίζει τη διαδρομή της ανάρτησης καθώς και τη περιστροφή του τιμονιού, δεν μεταβάλει τη θέση οδήγησης ή δεν επηρεάζει τις λειτουργίες ελέγχου.

  Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά εξαρτήματα δεν υπερ- ●βαίνουν τις δυνατότητες του ηλεκτρικού συστήμα-τος του σκούτερ (σελίδα 115). Μια καμένη ασφάλεια μπορεί να προκαλέσει απώλεια του συστήματος φωτισμού ή του κινητήρα.

 • Ασφ

  άλει

  α Σκ

  ούτε

  ρ

  9

  Μη ρυμουλκείτε ένα τρέιλερ ή ένα καλάθι μοτοσυκλέ- ●τας με το σκούτερ σας. Το σκούτερ αυτό δεν σχεδιά-στηκε για τέτοιου είδους προσαρτούμενα εξαρτήμα-τα και η χρήση τους μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο χειρισμό του σκούτερ σας.

  Σας υπενθυμίζουμε ότι η Honda παράγει ένα μεγά- ●λο εύρος γνήσιων αξεσουάρ προκειμένου να βελ-τιώσει την άνεσή σας και τη χρήση του σκούτερ. Συμβουλευτείτε το συνεργάτη Honda για περισ-σότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες. (Μόνο για τύπους E, F, ED, IIIE, IIF, IIED)

  ΤροποποιήσειςΣας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μην αφαιρείτε κανένα τμήμα του αρχικού εξοπλισμού και να μην τροποποιείτε το σκούτερ σας κατά τρόπο που θα άλλαζε τον σχεδιασμό ή τη λειτουργία του. Τέτοιου είδους αλλαγές θα δημιουργούσαν σοβαρά προ-βλήματα στο χειρισμό, την ευστάθεια και το φρενά-ρισμα, καθιστώντας την οδήγηση επικίνδυνη.

  Η αφαίρεση ή η τροποποίηση του φωτισμού, του σι-λανσιέ, του συστήματος ελέγχου εκπομπών ρύπων ή άλλου εξοπλισμού μπορεί επίσης να καταστήσει τη χρήση του σκούτερ σας παράνομη.

 • 10

  Θέσ

  η εξ

  αρτη

  μάτω

  ν

  Καθρέπτης

  Δοχείο υγρώνπίσω φρένου

  Διακόπτης προβολέαΔιακόπτης φλας

  Διακόπτης σινιάλουμε φώτα Κουμπί κόρνας Κεντρικός διακόπτης

  Κουμπί εκκίνησης

  Λαβή γκαζιού

  Μανέτα μπροστινούφρένου

  Καθρέπτης

  Δοχείο υγρούμπροστινού φρένου

  Όργανα

  Μανέτα πίσωφρένου

  ΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΣ SH125 - SH150

 • Θέσ

  η εξ

  αρτη

  μάτω

  ν

  11

  Δοχείο διαστολής ψυκτικού

  Κεντρικό σταντΜαρσπιέ

  συνεπιβάτη

  Θήκη φίλτρουαέρα ιμάντα

  Περίβλημαφίλτρου αέρα

  Στήριγμα κράνους

  Γάντζοςγια τα ψώνια

  Ανακλαστήραςμόνο για τύπο U

 • 12

  Θέσ

  η εξ

  αρτη

  μάτω

  ν

  Τάπα πλήρωσης λαδιού/ δείκτης στάθμης Μαρσπιέ συνεπιβάτη

  Τάπα πλήρωσης καυσίμου Ασφαλειοθήκη

  ΜπαταρίαΚεντρικήασφάλεια

  Κεντρικόςαποθηκευτικός χώροςΕργαλειοθήκη

  Ανακλαστήραςμόνο για τύπο U

 • Θέσ

  η εξ

  αρτη

  μάτω

  ν

  13

  ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣΟι ενδεικτικές λυχνίες εμπεριέχονται στον πίνακα των οργάνων. Οι λειτουργίες τους περιγράφονται στους πίνακες των επόμενων σελίδων.

  (1) Ενδεικτική λυχνία αριστερού φλας(2) Ενδεικτική λυχνία μεγάλης σκάλας προβολέα(3) Ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας PGM-FI(4) Ενδεικτική λυχνία αλλαγής λαδιού κινητήρα(5) Ενδεικτική λυχνία δεξιού φλας(6) Δείκτης στάθμης καυσίμου(7) Πλήκτρο ρολογιού/Μηδενισμός αλλαγής λαδιού(8) Ταχύμετρο(9) Ψηφιακό ρολόι(10) Χιλιομετρητής(11) Μερικός χιλιομετρητής(12) Κουμπί μηδενισμού μερικού χιλιομετρητή(13) Μετρητής θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού

  2

  (1) (2) (3) (4) (5)

  (6)(7)(8)(9)(10)

  (11)

  (13)

  (12)

 • 14

  Θέσ

  η εξ

  αρτη

  μάτω

  ν

  (Αρ. Αναφ.) Περιγραφή Λειτουργία

  (1) Ενδεικτική λυχνία αριστερού φλας (πράσινο) Αναβοσβήνει όταν λειτουργεί το αριστερό φλας.

  (2) Ενδεικτική λυχνία μεγάλης σκάλας προβολέα (μπλε) Ανάβει όταν ανάβει η μεγάλη σκάλα προβολέα.

  (3) Ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας PGM-FI (πορτοκαλί)

  Αναβοσβήνει όταν εμφανίζεται οποιαδήποτε ανω-μαλία στο σύστημα PGM -FI (Προγραμματισμένος Ψεκασμός Καυσίμου). Θα πρέπει επίσης να ανάψει για μερικά δευτερόλεπτα και μετά να σβήσει όταν γυρίσετε τον κεντρικό διακόπτη σε θέση ON. Αν ανά-ψει οποιαδήποτε άλλη στιγμή, μειώστε την ταχύτητα και πηγαίνετε το σκούτερ σας σε κάποιο συνεργάτη Honda όσο το δυνατόν συντομότερα.

  (4) Ενδεικτική λυχνία αλλαγής λαδιού κινητήρα (πορτοκαλί)

  Ανάβει όταν πλησιάζει το καθορισμένο όριο για αντι-κατάσταση του λαδιού κινητήρα (σελίδα 19).

  (5) Ενδεικτική λυχνία δεξιού φλας (πράσινο) Αναβοσβήνει όταν λειτουργεί το δεξί φλας.

 • Θέσ

  η εξ

  αρτη

  μάτω

  ν

  15

  (Αρ. Αναφ.) Περιγραφή Λειτουργία

  (6) Δείκτης στάθμης καυσίμου Δείχνει κατά προσέγγιση την ποσότητα του καυσί-μου (σελίδα 17).

  (7) Πλήκτρο ρολογιού/Μηδενισμός ένδειξης αλλαγής λαδιού

  Το κουμπί αυτό χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ώρας (σελίδα 18). Χρησιμοποιείται επίσης για το μηδενισμό της ένδειξης αλλαγής λαδιού (σελίδα 19).

  (8) Ταχύμετρο Δείχνει την ταχύτητα σε μίλια (για τον τύπο Ε) ή σε χιλιόμετρα (εκτός του τύπου Ε).

  (9) Ψηφιακό ρολόι Εμφανίζει τις ώρες και τα λεπτά (σελίδα 18).

  (10) Οδόμετρο Εμφανίζει τα συνολικά χιλιόμετρα που έχετε διανύσει.

  (11) Μερικός χιλιομετρητής Εμφανίζει τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει σε μία διαδρομή.

  (12) Κουμπί μηδενισμού μερικού χιλιομετρητή Μηδενίζει το μερικό χιλιομετρητή πιέζοντας το κουμπί.

  (13) Μετρητής θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού Εμφανίζει τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού (σελίδα 16).

 • 16

  Θέσ

  η εξ

  αρτη

  μάτω

  ν

  Μετρητής θερμοκρασίας ψυκτικού υγρούΌταν η βελόνα (1) αρχίζει να υπερβαίνει την ένδει-ξη “C” (Κρύο), ο κινητήρας είναι αρκετά ζεστός και μπορείτε να οδηγήσετε το σκούτερ. Το εύρος της κανονικής θερμοκρασία λειτουργίας κυμαίνεται με-ταξύ των ενδείξεων “H” (Ζεστό) και “C” (Κρύο).Αν η βελόνα του μετρητή αγγίξει την κόκκινη ζώνη (2), σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε τη στάθμη ψυ-κτικού υγρού στο δοχείου.Διαβάστε τις σελίδες 27-30 και μην οδηγήσετε το σκούτερ μέχρι να επιλύσετε το πρόβλημα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  Η υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.

  2Pa

  rts

  Loca

  tion

  16

  Coolant temperature gauge When the needle (1) begins to move abovethe “C” (Cold) mark, the engine is warmenough for the scooter to be ridden. Thenormal operating temperature range is withinthe section between the “H” and “C” marks.If the needle reaches the red band (2), stopthe engine and check the reserve tank coolantlevel.Read pages 27-30 and do not ride the scooteruntil the problem has been solved.

  Exceeding maximum running temperaturemay cause serious engine damage.

  (1) Coolant temperature needle(2) Red band

  (1)

  (2)

  NOTICE

  (1) Βελόνα μετρητή θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού(2) Κόκκινη ζώνη

 • Θέσ

  η εξ

  αρτη

  μάτω

  ν

  17

  Μετρητής στάθμης καυσίμουΌταν η βελόνα του μετρητή (1) εισέλθει στην κόκκι-νη ζώνη (2), σημαίνει ότι η στάθμη καυσίμου είναι χαμηλή και θα πρέπει να γεμίσετε το ρεζερβουάρ όσο το δυνατόν συντομότερα. Η ποσότητα του καυ-σίμου που απομένει στο ρεζερβουάρ όταν η βελόνα εισέρχεται στην κόκκινη ζώνη και το όχημα βρίσκε-ται σε όρθια θέση είναι περίπου:

  2,0 λίτρα (0.52 US gal, 0.43 Imp gal)

  2

  Part

  s Lo

  catio

  n

  17

  Fuel gauge When the gauge needle (1) enters the redband (2), fuel will be low and you should refillthe tank as soon as possible. The amount offuel left in the tank, with the vehicle set upright,when the needle enters the red band isapproximately:

  2.0 l (0.52 US gal, 0.43 Imp gal)

  (1) Fuel gauge needle(2) Red band

  (1) (2)

  (1) Βελόνα μετρητή στάθμης καυσίμου(2) Κόκκινη ζώνη

 • 18

  Θέσ

  η εξ

  αρτη

  μάτω

  ν

  Ψηφιακό ρολόιΕμφανίζει την ώρα και τα λεπτά. Για να ρυθμίσετε την ώρα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ON.2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί CLOCK

  (2) για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Το ρο-λόι θα εισέλθει σε κατάσταση ρύθμισης με την οθόνη να αναβοσβήνει.

  2Pa

  rts

  Loca

  tion

  18

  Digital clockShows hour and minute. To adjust the time,proceed as follows:

  1. Turn the ignition switch ON.2. Press and hold the CLOCK button (2) for

  more than 2 seconds. The clock will be setin the adjust mode with the display flashing.

  3. To set the hour, press the CLOCK buttonuntil the desired time AM/PM displayed.• The time is advanced by one minute,

  each time the button is pushed.• The time is advanced by ten minutes,

  when the button is pushed and held.

  4. To end the adjustment, press the CLOCK button 5 seconds after the last adjustment,or turn the ignition switch OFF.

  (1) Digital clock(2) Clock button

  (1)

  (2)

  (1) Ψηφιακό ρολόι(2) Κουμπί ρολογιού

  3. Για να ρυθμίσετε την ώρα, πατήστε τον διακόπτη CLOCK μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα και οι ενδείξεις AM/PM.

  Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ώρα προ- ●χωρά κατά ένα λεπτό. Κάθε φορά που πατάτε και κρατάτε πατημένο το ●κουμπί, η ώρα προχωρά κατά δέκα λεπτά.

  2

  Part

  s Lo

  catio

  n

  18

  Digital clockShows hour and minute. To adjust the time,proceed as follows:

  1. Turn the ignition switch ON.2. Press and hold the CLOCK button (2) for

  more than 2 seconds. The clock will be setin the adjust mode with the display flashing.

  3. To set the hour, press the CLOCK buttonuntil the desired time AM/PM displayed.• The time is advanced by one minute,

  each time the button is pushed.• The time is advanced by ten minutes,

  when the button is pushed and held.

  4. To end the adjustment, press the CLOCK button 5 seconds after the last adjustment,or turn the ignition switch OFF.

  (1) Digital clock(2) Clock button

  (1)

  (2) 4. Για να τερματίσετε τη ρύθμιση, πιέστε το κουμπί CLOCK 5 δευτερόλεπτα μετά από την τελευταία ρύθμιση, ή γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση OFF.

 • Θέσ

  η εξ

  αρτη

  μάτω

  ν

  19

  Ένδειξη αλλαγής λαδιού κινητήραΗ ενδεικτική λυχνία αλλαγής λαδιού (1) ανάβει, όταν η απόσταση που έχει διανύσει το σκούτερ πλησιά-ζει το όριο για την αλλαγή λαδιού, που καθορίζεται στον πίνακα χρήστη και συντήρησης (σελίδα 68). Μετά την αλλαγή του λαδιού κινητήρα, η ενδεικτική λυχνία επανέρχεται ως εξής:1. Γυρίστε το κλειδί του κεντρικού διακόπτη στη θέση

  OFF.2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επα-

  ναφοράς ρολόι/αλλαγή λαδιού, ενώ ταυτόχρονα γυρίζετε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ON.

  3. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί επα-ναφοράς ρολόι/αλλαγή λαδιού για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσει η ένδειξη.

  Εάν το λάδι αλλαχθεί πριν από το άναμμα της ένδει-ξης, θυμηθείτε ότι η ένδειξη πρέπει να επαναρυθμι-στεί σε κάθε περίπτωση. Στη περίπτωση αυτή, ακο-λουθείστε τη διαδικασία που περιγράφεται στα σημεία 1 και 2, αλλά όταν συνεχίζετε να κρατάτε πατημένο το κουμπί επαναφοράς η ένδειξη αλλαγής λαδιού θα ανάψει για 2 δευτερόλεπτα και μετά θα σβήσει.

  Η ακολουθία των γεγονότων σημαίνει ότι η ένδειξη έχει επαναρυθμιστεί.

  2

  Part

  s Lo

  catio

  n

  19

  Oil change indicatorThe oil change indicator (1) illuminates whenthe distance covered by the scooter arrivesat the oil change interval specified in theuser and maintenance table program (page68). After changing the engine oil reset theindicator as follows:1. Set the ignition key to OFF.2. Press the clock/oil change reset button (2)

  and hold it down while simultaneouslyturning the ignition switch to ON.

  3. Continue to hold down the clock/oilchange reset button for more than 2seconds until the indicator switches off.

  If the oil is changed before the oil changeindicator illuminates, remember that theindicator must anyway be reset. In thiscase, follow the procedure described atpoints 1 and 2, but when you continue tohold down the reset button the oil changeindicator will illuminate for 2 seconds andthen switch off.

  This sequence of events means that theindicator has been reset.

  (1) Oil change indicator(2) Clock/oil change reset button

  (1)

  (2)

  (1) Δείκτης αλλαγής λαδιού κινητήρα(2) Κουμπί ρολογιού/μηδενισμός αλλαγής λαδιού

 • 20

  Θέσ

  η εξ

  αρτη

  μάτω

  ν

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΗ πρώτη αλλαγή λαδιού είναι στα 1.000 χλμ (600 μίλια), αλλά στη περίπτωση αυτή η ένδειξη αλλαγής λαδιού δεν πρέπει να επαναρυθμιστεί. Η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει αφού το σκούτερ έχει καλύψει περίπου 4.000 χλμ (2.500 μιλίων για τον τύπο Ε). Έτσι, μετά τη δεύτερη αλλαγή λαδιού κινητήρα, όπως περιγράφεται στον πίνακα συντή-ρησης (σελίδα 68), θυμηθείτε να επαναφέρετε την ένδειξη αλλαγής λαδιού (σελίδα 19).

 • Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  21

  ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Πληροφορίες που απαιτούνται για τη χρήση αυτού του σκούτερ)ΑΝΑΡΤΗΣΗΚάθε αμορτισέρ (1) έχει 3 θέσεις ρύθμισης για διαφο-ρετικό φορτίο ή διάφορες συνθήκες οδήγησης. Χρη-σιμοποιήστε ένα γαντζόκλειδο (2) για να ρυθμίσετε την πίσω ανάρτηση. Να ρυθμίζετε πάντα τη θέση του αμορτισέρ με την ακολουθία (1–2–3 ή 3–2–1).Απόπειρα ρύθμισης απευθείας από τη θέση 1 στη θέση 3 ή από τη θέση 3 στη Θέση 1 μπορεί να προ-καλέσει ζημιά στο αμορτισέρ.Θέση: Η θέση 1 είναι για ελαφριά φορτία και καλή κατάσταση οδοστρώματος. Οι θέσεις 2 και 3 αυξά-νουν την προφόρτιση του ελατηρίου για πιο άκαμπτη οπίσθια ανάρτηση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν το σκούτερ είναι πολύ φορτωμένο. Βεβαιωθείτε ότι ρυθμίσατε και τα δύο αμορτισέρ στην ίδια θέση.Κανονική θέση: 1

  3

  Maj

  or C

  ompo

  nent

  s

  21

  MAJOR COMPONENTS (Information you need to operate this scooter)SUSPENSIONEach shock absorber (1) has 3 adjustmentpositions for different load or riding conditions.Use a pin spanner (2) to adjust the rear shock.Always adjust the shock absorber position insequence (1-2-3 or 3-2-1).Attempting to adjust directly from 1 to 3 or 3 to1 may damage the shock absorber.Position: 1 is for light loads and smooth roadconditions. Positions 2 to 3 increase springpreload for a stiffer rear suspension, and canbe used when the scooter is heavily loaded.Be certain to adjust both shock absorbers tothe same position.Standard position: 1

  (1) Shock absorber(2) Pin spanner

  (1)

  (2)

  1 2 3

  (1) Αμορτισέρ(2) Γαντζόκλειδο

 • 22

  Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  ΦΡΕΝΑΣύστημα Συνδυασμένης Πέδησης (CBS)Το σκούτερ αυτό είναι εξοπλισμένο με ένα Σύστημα Συνδυασμένης ΠέδησηςΗ λειτουργία της μανέτας πίσω φρένου εφαρμόζε-ται στο πίσω φρένο και σε ποσοστό του μπροστι-νού φρένου. Για πλήρη αποτελεσματικότητα φρενα-ρίσματος, χρησιμοποιήστε ταυτόχρονα τις μανέτες και του μπροστινού και του πίσω φρένου, όπως ακριβώς θα κάνατε με ένα συμβατικό σύστημα πέ-δησης σκούτερ.

  Όπως ακριβώς συμβαίνει και με ένα συμβατικό σύ-στημα πέδησης σκούτερ, η υπερβολικά σκληρή χρή-ση των φρένων μπορεί να μπλοκάρει τον τροχό, μει-ώνοντας έτσι τη δυνατότητα ελέγχου του σκούτερ.

  Για κανονικό φρενάρισμα, χρησιμοποιήστε τη μανέ-τα και του μπροστινού και του πίσω φρένου για να εναρμονιστείτε με την ταχύτητα κίνησης. Για δυνατό φρενάρισμα, κλείστε τελείως το γκάζι και πατήστε σταθερά τις μανέτες του εμπρός και πίσω φρένου.

 • Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  23

  Μπροστινό φρένοΤο σκούτερ αυτό διαθέτει υδραυλικό δισκόφρενο μπροστά. Καθώς φθείρονται τα τακάκια των φρένων, η στάθμη του υγρού φρένων κατεβαίνει.

  Δεν απαιτούνται κάποιες ρυθμίσεις, αλλά πρέπει να ελέγχετε τακτικά τη στάθμη των υγρών και τη φθορά στα τακάκια. Το σύστημα πρέπει να ελέγχεται συ-χνά για να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν διαρροές υγρών. Αν ο τζόγος της μανέτας του φρένου αυξηθεί υπερβολικά και τα τακάκια δεν έχουν φθαρεί πέρα από το επιτρεπόμενο όριο (σελίδα 89), πιθανότα-τα να υπάρχει αέρας στο κύκλωμα των φρένων, ο οποίος πρέπει να εξαερωθεί.

  Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Honda για την εργασία αυτή.

  Συνέχεια στη σελίδα 24.

 • 24

  Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  Στάθμη Υγρού Μπροστινών ΦρένωνΜε το σκούτερ σε όρθια θέση, ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων. Πρέπει να είναι πάνω από την ένδειξη στάθμης LOWER (1). Αν η στάθμη είναι ίση ή χαμηλότερη από την ένδειξη στάθμης LOWER (1), ελέγξτε τα τακάκια των φρένων για τυχόν φθο-ρά (σελίδα 89).

  Τα φθαρμένα τακάκια πρέπει να αντικαθίστανται.Αν τα τακάκια δεν είναι φθαρμένα, ελέγξτε το σύ-στημα των φρένων για τυχόν διαρροές.

  Το συνιστώμενο υγρό φρένων είναι Honda DOT 4 υγρό φρένων από ένα σφραγισμένο δοχείο ή κάποιο αντίστοιχο.

  Άλλοι έλεγχοι:Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές υγρού φρέ-νων. Ελέγξτε για πιθανές ρωγμές ή φθορές στα σω-ληνάκια και στα σημεία προσαρμογής.

  3M

  ajor

  Com

  pone

  nts

  24

  Front Brake Fluid LevelWith the scooter in an upright position, checkthe fluid level. It should be above the LOWERlevel mark (1). If the level is at or below theLOWER level mark (1), check the brake padsfor wear (page 89).

  Worn pads must be replaced. If the pads are not worn, have your brakesystem inspected for leaks.

  The recommended brake fluid is Honda DOT4 brake fluid from a sealed container, or anequivalent.

  Other checks:Make sure there are no fluid leaks. Check fordeterioration or cracks in the hoses andfittings.

  (1) LOWER level mark

  (1)

  (1) Ένδειξη στάθμης LOWER

 • Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  25

  Πίσω φρένοΤο σκούτερ αυτό διαθέτει υδραυλικό δισκόφρενο πίσω. Καθώς φθείρονται τα τακάκια των φρένων, η στάθμη του υγρού φρένων κατεβαίνει.Δεν απαιτούνται κάποιες ρυθμίσεις, αλλά πρέπει να ελέγχετε τακτικά τη στάθμη των υγρών και τη φθορά στα τακάκια. Το σύστημα πρέπει να ελέγχεται συ-χνά για να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν διαρροές υγρών. Αν ο τζόγος της μανέτας του φρένου αυξηθεί υπερβολικά και τα τακάκια δεν έχουν φθαρεί πέρα από το επιτρεπόμενο όριο (σελίδα 90), πιθανότατα να υπάρχει αέρας στο κύκλωμα των φρένων, ο οποίος πρέπει να εξαερωθεί.Για την εργασία αυτή, απευθυνθείτε στο εξουσιοδο-τημένο συνεργείο της Honda .

  Συνέχεια στη σελίδα 26.

 • 26

  Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  Στάθμη Υγρού Πίσω ΦρένωνΜε το σκούτερ σε όρθια θέση, ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων. Πρέπει να είναι πάνω από την ένδειξη στάθμης LOWER (1). Αν η στάθμη είναι ίση ή χαμηλότερη από την ένδειξη στάθμης LOWER (1), ελέγξτε τα τακάκια των φρένων για τυχόν φθο-ρά (σελίδα 90).

  Τα φθαρμένα τακάκια πρέπει να αντικαθίστανται.Αν τα τακάκια δεν είναι φθαρμένα, ελέγξτε το σύ-στημα των φρένων για τυχόν διαρροές.

  Το συνιστώμενο υγρό φρένων είναι Honda DOT 4 υγρό φρένων από ένα σφραγισμένο δοχείο ή κά-ποιο αντίστοιχο.

  Άλλοι έλεγχοι:Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές υγρού φρέ-νων. Ελέγξτε για πιθανές ρωγμές ή φθορές στα σω-ληνάκια και στα σημεία προσαρμογής.

  3M

  ajor

  Com

  pone

  nts

  26

  Rear Brake Fluid LevelWith the scooter in an upright position, checkthe fluid level. It should be above the LOWERlevel mark (1). If the level is at or below theLOWER level mark (1), check the brake padsfor wear (page 90).

  Worn pads must be replaced. If the pads are not worn, have your brakesystem inspected for leaks.

  The recommended brake fluid is Honda DOT4 brake fluid from a sealed container, or anequivalent.

  Other checks:Make sure there are no fluid leaks. Check fordeterioration or cracks in the hoses andfittings.

  (1) LOWER level mark

  (1)

  (1) Ένδειξη στάθμης LOWER

 • Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  27

  ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟΣύσταση για το ψυκτικό υγρόΟ κάτοχος πρέπει να συντηρεί σωστά το ψυκτικό για να αποτρέπει το πάγωμα, την υπερθέρμανση και τη διάβρωση. Χρησιμοποιήστε μόνο υψηλής ποιότητας αντιψυκτικό υγρό αιθυλενογλυκόλης, ειδικό για κινητήρες αλουμινίου, το οποίο περιέχει αντιδιαβρωτικά συστατικά. (ΒΛΕΠΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΟ-ΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ).

  Χρησιμοποιήστε μόνο αποσταγμένο νερό ή με χα-μηλή περιεκτικότητα σε άλατα σαν μέρος του αντι-ψυκτικού μίγματος. Το νερό με υψηλή περιεκτικό-τητα σε μεταλλικά στοιχεία ή άλατα μπορεί να είναι επιβλαβές για τον κινητήρα αλουμινίου.

  Η χρήση ψυκτικού υγρού, το οποίο περιέχει συστα-τικά προστασίας από απόθεση αλάτων πυριτίου, μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά στη στεγα-νοποίηση της αντλίας νερού ή φράξιμο των διόδων του ψυγείου.Η χρήση νερού βρύσης μπορεί να προκαλέσει ζη-μιά στον κινητήρα.

  Το εργοστάσιο παρέχει ένα μίγμα με αναλογία αντι-ψυκτικού και αποσταγμένου νερού 50/50 σε αυτό το σκούτερ. Το αντιψυκτικό διάλυμα αυτό συνίστα-ται σχεδόν για κάθε θερμοκρασία λειτουργίας και παρέχει ικανοποιητική αντιδιαβρωτική προστασία. Μια Υψηλότερη συγκέντρωση αντιψυκτικού μειώνει την ψυκτική απόδοση του συστήματος και συνιστά-ται μόνο όταν απαιτείται πρόσθετη προστασία κατά του παγώματος. Αν η αναλογία του διαλύματος εί-ναι μικρότερη από 40/60 (40% αντιψυκτικό) δεν θα παρέχεται ικανοποιητική αντιδιαβρωτική προστα-σία. Όταν επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασί-ες, ελέγχετε το σύστημα ψύξης συχνά και αλλάξτε τη συγκέντρωση του αντιψυκτικού (μέχρι το πολύ 60%) εάν απαιτείται.

 • 28

  Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  ΕπιθεώρησηΤο δοχείο διαστολής ψυκτικού υγρού βρίσκεται πίσω από τη μπροστινή μάσκα (1). Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής, κοιτάζοντας από τη δεξιά σχάρα κοντά στη μπροστινή μάσκα, ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας και το σκούτερ βρίσκεται σε όρθια θέση. Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού είναι κάτω από το σημάδι LOWER (2), αφαιρέστε τη μπροστινή μάσκα (σελίδα 30).

  3M

  ajor

  Com

  pone

  nts

  28

  InspectionThe reserve tank is located behind the frontshield (1). Check the coolant level in thereserve tank observing from right grille nearthe front shield, while the engine is at thenormal operating temperature with the scooterin an upright position. If the coolant level isbelow the LOWER level mark (2), remove thefront shield (page 30).

  (1) Front shield(2) LOWER level mark

  (1)

  (2)

  (1) Μπροστινή μάσκα(2) Ένδειξη στάθμης LOWER

 • Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  29

  Μετά την αφαίρεση της μπροστινής μάσκας, αφαι-ρέστε το πώμα του δοχείου διαστολής (3) και προ-σθέστε μίγμα αντιψυκτικού μέχρι η στάθμη να φτά-σει στο σημείο UPPER (4). Να προσθέτετε πάντα ψυκτικό υγρό στο δοχείο.Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να προ-σθέσετε ψυκτικό υγρό αφαιρώντας την τάπα του ψυγείου.Αν το δοχείο διαστολής είναι άδειο ή αν υπάρχει ελά-χιστο ψυκτικό υγρό, ελέγξτε για διαρροές και απευ-θυνθείτε στο συνεργάτη της Honda για επισκευή.

  Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης είναι στη ●θέση OFF πριν προσθέσετε το ψυκτικό. Να αφήνετε πάντα τον κινητήρα και το ψυγείο να ●κρυώσουν πριν αφαιρέσετε την τάπα του ψυγείου.

  3

  Maj

  or C

  ompo

  nent

  s

  29

  After removal of front shield, remove thereserve tank cap (3) and add coolant mixtureuntil it reaches the UPPER level mark (4).Always add coolant to the reserve tank. Do not absolutely attempt to add coolantby removing the radiator cap.If the reserve tank is empty, or if coolant lossis excessive, check for leaks and see yourHonda dealer for repair.• Be sure to turn the ignition switch OFF

  before adding the coolant.• Always let the engine and radiator cool down

  before removing the radiator cap.

  (3)

  (2)

  (4)

  (2) LOWER level mark(3) Reserve tank cap(4) UPPER level mark

  (2) Σημάδι στάθμης LOWER (3) Τάπα δοχείου διαστολής(4) σημάδι στάθμης UPPER

 • 30

  Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  Αφαίρεση της μπροστινής μάσκας1. Αφαιρέστε τις δύο επάνω βίδες (1), αποσυνδέστε

  τους δύο πείρους συγκράτησης και αφαιρέστε τη μάσκα αποσυνδέοντας προσεκτικά τα κάτω πτε-ρύγια (3).

  Προσέξτε να μη προκαλέσετε ζημιά στους πείρους (2) και τα πτερύγια (3) κατά την αφαίρεση της μάσκας. Ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά για την τοπο-θέτηση.

  3M

  ajor

  Com

  pone

  nts

  30

  Removal of front shield1. Remove the two top screws (1), disconnect

  the two expansions pins (2) and remove theshield by disconnecting the bottom tabs(3)carefully. Be careful not to damage the pins (2) and thetabs (3) when you are removing it.Installation can be done in the reverse orderof removal.

  (1)(2)

  (3)

  (1) Screws(2) Expansion pins

  (3) Tabs(1) Βίδες(2) Πείροι Συγκράτησης(3) Πτερύγια

 • Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  31

  ΚΑΥΣΙΜΟΡεζερβουάρ καυσίμωνΤο ρεζερβουάρ καυσίμων βρίσκεται κάτω από το κάθισμα. Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ καυσί-μων είναι:7,5 λίτρα (1.98 US gal, 1.65 Imp gal)

  Για να ανοίξετε την τάπα πλήρωσης (1) ξεκλειδώστε και σηκώστε το κάθισμα προς τα πάνω (σελίδα 45), έπειτα αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης στρέφοντας την προς τα αριστερά.Μην υπερχειλίζετε το ρεζερβουάρ.Η βενζίνη δεν πρέπει να φτάνει στο λαιμό πλήρω-σης του ρεζερβουάρ.Μετά τον ανεφοδιασμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει την τάπα πλήρωσης (1) πολύ καλά γυρνώντας την προς τα δεξιά.Βεβαιωθείτε ότι ευθυγραμμίζονται τα ενδεικτικά βέλη (2) που βρίσκονται στη τάπα πλήρωσης και στο ρε-ζερβουάρ καυσίμων.Χρησιμοποιήστε αμόλυβδη βενζίνη με αριθμό οκτα-νίων 91 ή μεγαλύτερο.Η χρήση βενζίνης με μόλυβδο μπορεί να προκαλέ-σει πρόωρη βλάβη στον καταλυτικό μετατροπέα.

  3

  Maj

  or C

  ompo

  nent

  s

  31

  FUELFuel tankThe fuel tank is located under the seat. Fueltank capacity is:7,5 l (1.98 US gal, 1.65 Imp gal)

  To open the fuel fill cap (1) unlock and lift upthe seat (page 45), then remove the fuel fillcap by turning it counterclockwise.Do not overfill the tank.There should be no fuel in the filler neck.After refueling, be sure to tighten the fuel fillcap (1) firmly by turning it clockwise.Make sure that the arrow marks (2) on the fuelfill cap and the fuel tank are aligned.Use unleaded petrol with a research octanenumber of 91 or higher. The use of leaded petrol will cause prematuredamage to the catalytic converter.

  (1) Fuel fill cap(2) Arrow marks(3) Marks

  (1)

  (2)

  (3)(1) Τάπα πλήρωσης καυσίμου(2) Ενδεικτικά βέλη(3) Σημάδια

 • 32

  Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  You WILL be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt followinstructions.

  You CAN be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt followinstructions.

  You CAN be HURT if you donʼt follow instructions.

  • Safety Headings - such as Important Safety Reminders or Important Safety Precautions.

  • Safety Section - such as Scooter Safety.

  • Instructions - how to use this scooter correctly and safely.

  This entire manual is filled with important safety information – please read it carefully.

  n DANGER

  n WARNING

  n CAUTION

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Η βενζίνη είναι πολύ εύφλεκτη και εκρηκτική ου-σία. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος ή σοβαρού τραυματισμού, κατά το χειρισμό καυσίμων.

  Σβήστε τον κινητήρα και κρατήστε μακριά πη- ●γές θερμότητας, σπινθήρα και φλόγας.Ανεφοδιαστείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους. ●Σκουπίστε τυχόν τρεξίματα άμεσα. ●

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  Αν χτυπάνε “πειράκια” ή δημιουργείται “προανάφλεξη” όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε σταθερές στροφές και με φυσιολογικό φορτίο, τότε αλλάξτε μάρκα βενζίνης. Αν τα φαινόμενα αυτά συνεχιστούν, απευθυνθείτε στο συνεργάτη της Honda. Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών θεωρείται κακή χρήση και οι ζημιές που προ-καλούνται λόγω κακής χρήσης, δεν καλύπτονται βάση της Περιορισμένης Εγγύησης της Honda.

 • Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  33

  Βενζίνη με Πρόσθετο ΑλκοόληςΕάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε βενζίνη που περιέχει αλκοόλη, βεβαιωθείτε ότι η βαθμονόμηση αριθμού οκτανίων είναι τουλάχιστον αυτή που συ-νιστάται από τη Honda. Υπάρχουν δύο τύποι βεν-ζίνης που περιέχει αλκοόλη: ο ένας τύπος περιέχει αιθανόλη και ο άλλος τύπος περιέχει μεθανόλη. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη που περιέχει περισσό-τερο από 10% αιθανόλη. Μην χρησιμοποιείτε βεν-ζίνη που περιέχει μεθανόλη (μεθύλιο ή ξυλόπνευ-μα), αλλά παράλληλα δεν περιέχει συνδιαλύτες και αναστολείς διάβρωσης για μεθανόλη. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε βενζίνη που περιέχει περισσότερο από 5% μεθανόλη, ακόμη και αν περι-έχει συνδιαλύτες και αντιδιαβρωτικά.

  Η χρήση βενζίνης που περιέχει περισσότερο από 10%Aιθανόλη (ή περισσότερο από 5% μεθανόλη) μπο-ρεί να:

  Προκαλέσει ζημιά στο χρώμα του ρεζερβουάρ ●καυσίμου Προκαλέσει ζημιά στους ελαστικούς σωλήνες της ●γραμμής καυσίμου.Προκαλέσει διάβρωση του ρεζερβουάρ καυσίμου. ●Προκαλέσει πρόβλημα στην οδήγηση. ●

  Πριν βάλετε καύσιμο από ένα πρατήριο που δεν γνωρίζετε, προσπαθήστε να μάθετε εάν το καύσιμο περιέχει αλκοόλη. Εάν περιέχει, επιβεβαιώστε τον τύπο και το ποσοστό της αλκοόλης που χρησιμο-ποιείται. Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητα συμπτώματα λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείται μια βενζίνη που περιέχει αλκοόλη ή μια βενζίνη που νομίζετε ότι περιέχει αλκοόλη αλλάξτε τη με μια βεν-ζίνη που γνωρίζετε ότι δεν περιέχει αλκοόλη.

 • 34

  Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΈλεγχος της στάθμης λαδιού κινητήραΕλέγχετε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα κάθε μέρα πριν να οδηγήσετε το σκούτερ.Η στάθμη του λαδιού πρέπει να διατηρείται ανάμε-σα στις ενδείξεις ανωτάτης στάθμης (1) και κατώτα-της στάθμης (2) της τάπας πλήρωσης/ του δείκτη στάθμης λαδιού (3).1. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και αφήστε τον στο

  ρελαντί για 3-5 λεπτά.2. Σβήστε τον κινητήρα και στερεώστε το σκούτερ

  στο κεντρικό του σταντ σε επίπεδο έδαφος.3. Έπειτα από 2–3 λεπτά, αφαιρέστε την τάπα πλή-

  ρωσης / δείκτη στάθμης λαδιού (3), σκουπίστε την και εισάγετε την ξανά χωρίς να την βιδώσετε. Αφαιρέστε την ξανά. Η στάθμη του λιπαντικού θα πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στην ένδειξη upper (1) και lower (2) της τάπας πλήρωσης/ του δείκτη στάθμης.

  4. Εάν απαιτείται, προσθέστε το καθορισμένο λάδι (σελίδα 77) μέχρι την ένδειξη upper. Μη γεμίζετε πάνω από το κανονικό.

  5. Τοποθετήστε ξανά την τάπα πλήρωσης / δείκτη στάθμης λαδιού. Ελέγξτε για διαρροές λαδιού.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η λειτουργία του κινητήρα με ανεπαρκές λάδι μπο-ρεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον κινητήρα.

  3M

  ajor

  Com

  pone

  nts

  34

  ENGINE OILEngine oil level checkCheck the engine oil level each day beforeriding the scooter.The level must be maintained between theupper (1) and the lower (2) level marks on theoil filler cap/dipstick (3).1. Start the engine and let it idle for 3 - 5

  minutes.2. Stop the engine and put the scooter on its

  center stand on level ground.3. After 2-3 minutes, remove the oil filler

  cap/dipstick (3), wipe it clean, and reinsertthe oil filler cap/dipstick without screwing itin. Remove the oil filler cap/dipstick. The oillevel should be between the upper (1) andlower (2) level marks on the oil fillercap/dipstick.

  4. If required, add the specified oil (page 77)up to the upper level mark. Do not overfill.

  5. Reinstall the oil filler cap/dipstick. Check foroil leaks.

  Running the engine with insufficient oil cancause serious engine damage.

  (1) Upper level mark(2) Lower level mark(3) Oil filler cap/dipstick

  (3)

  (1)

  (2)

  NOTICE

  (1) Ένδειξη ανώτατης στάθμης(2) Ένδειξη κατώτατης στάθμης(3) Τάπα /δείκτης πλήρωσης λαδιού

 • Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  35

  ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑΓια να λειτουργήσετε με ασφάλεια το σκούτερ σας, τα ελαστικά θα πρέπει να είναι του σωστού τύπου και διάστασης, σε καλή κατάσταση με επαρκές πέλμα και σωστά φουσκωμένα για το φορτίο που μεταφέ-ρετε. Οι ακόλουθες σελίδες παρέχουν πιο πιο λε-πτομερείς πληροφορίες αναφορικά με το πώς και το πότε πρέπει να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών, πώς να ελέγχετε τα ελαστικά σας για τυχόν φθορές, και τι πρέπει να κάνετε όταν τα ελαστικά χρειάζονται επισκευή ή αντικατάσταση.

  You WILL be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt followinstructions.

  You CAN be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt followinstructions.

  You CAN be HURT if you donʼt follow instructions.

  • Safety Headings - such as Important Safety Reminders or Important Safety Precautions.

  • Safety Section - such as Scooter Safety.

  • Instructions - how to use this scooter correctly and safely.

  This entire manual is filled with important safety information – please read it carefully.

  n DANGER

  n WARNING

  n CAUTION

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Η χρήση ελαστικών με υπερβολική φθορά ή ακα-τάλληλα φουσκωμένων μπορεί να προκαλέσει κάποιο ατύχημα στο οποίο μπορεί να τραυματι-στείτε σοβαρά ή να σκοτωθείτε.

  Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες αυτού του εγχειρι-δίου που αφορούν το φούσκωμα και τη συντήρη-ση των ελαστικών.

  Πίεση αέραΗ διατήρηση της πίεσης του αέρα των ελαστικών σε ικανοποιητικό επίπεδο παρέχει τον καλύτερο συνδυα-σμό χειρισμού, μακροζωίας του πέλματος των ελαστι-κών και άνεσης στην οδήγηση. Σε γενικές γραμμές, τα ελαστικά που δεν είναι καλά φουσκωμένα φθείρονται ανομοιόμορφα, επηρεάζουν αντίστροφα το χειρισμό και συνήθως «σκάνε» λόγω υπερθέρμανσης.Τα υπερβολικά φουσκωμένα ελαστικά κάνουν την οδήγηση του σκούτερ σας πιο δύσκολη, καταστρέ-φονται πιο συχνά από τυχόν ανώμαλα σημεία του οδοστρώματος και φθείρονται ανομοιόμορφα.

  Σας συνιστούμε να ελέγχετε οπτικά τα ελαστικά σας πριν από κάθε χρήση και να χρησιμοποιείτε ένα μετρητή για να ελέγχετε τη πίεση του αέρα τουλάχι-στον μια φορά το μήνα ή όποτε νομίζετε ότι η πίεση είναι χαμηλή. Τα ελαστικά χωρίς σαμπρέλα έχουν εν μέρει την ικανότητα αυτοσφράγισης όταν τρυπη-θούν. Ωστόσο, επειδή η διαρροή αέρα είναι συνή-θως πολύ αργή, πρέπει να κοιτάτε προσεκτικά για τυχόν τρυπήματα κάθε φορά που κάποιο ελαστικό δεν είναι καλά φουσκωμένο.

 • 36

  Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  Ελέγχετε πάντα την πίεση όταν τα ελαστικά σας εί-ναι «κρύα» – όταν το σκούτερ έχει σταθμεύσει για τουλάχιστον τρεις ώρες. Αν ελέγχετε την πίεση του αέρα όταν τα ελαστικά σας είναι “ζεστά” – όταν έχετε οδηγήσει το σκούτερ έστω και για λίγα χιλιόμετρα – οι ενδείξεις θα είναι μεγαλύτερες από αυτές που εμ-φανίζονται όταν τα ελαστικά είναι “κρύα”. Αυτό είναι φυσικό, γι’ αυτό μην αφήνετε να διαρρεύσει αέρας από τα ελαστικά για να αντισταθμιστεί η ένδειξη με τη συνιστώμενη πίεση αέρα κρύων ελαστικών που ενδείκνυται παραπάνω. Αν το κάνετε αυτό, η πίεση του αέρα στα ελαστικά θα είναι ανεπαρκής.

  Οι συνιστώμενες τιμές πίεσης «κρύων» ελαστικών είναι:

  kPa (kgf/cm2, psi)

  Οδηγός μόνοΕμπρός 175 (1.75, 25)Πίσω 200 (2.00, 29)

  Οδηγός και ένας επιβάτης

  Εμπρός 175 (1.75, 25)Πίσω 225 (2.25, 33)

  ΕπιθεώρησηΌποτε ελέγχετε την πίεση των ελαστικών, πρέπει επίσης να εξετάζετε το πέλμα και τις πλευρές των ελαστικών για φθορά, ζημιά και ξένα αντικείμενα:

  Κοιτάξτε για: Εκδορές ή εξογκώματα στην πλευρά του ελαστι- ●κού ή του πέλματος. Αντικαταστήστε το ελαστικό αν βρείτε εκδορές ή εξογκώματα. Κοψίματα, χαραγές ή ρωγμές στο ελαστικό. Αντι- ●καταστήστε το ελαστικό αν είναι ορατό το ύφασμα ή τα λινά.Υπερβολική φθορά πέλματος. ●

  Επίσης, αν χτυπήσετε σε σκληρό αντικείμενο, στα-ματήστε στην άκρη του δρόμου με ασφάλεια όσο πιο γρήγορα μπορείτε και ελέγξτε προσεκτικά τα ελαστικά για τυχόν φθορές.

 • Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  37

  Φθορά ΠέλματοςΑντικαταστήστε τα ελαστικά πριν το βάθος του πέλ-ματος στο κέντρο του ελαστικού φτάσει το ακόλου-θο όριο:

  Ελάχιστο βάθος πέλματοςΕμπρός: 1,5 χιλ (0.06 ίντσες)

  Πίσω: 2,0 χιλ (0.08 ίντσες)

  Η Γερμανική νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση ελα-στικών με βάθος πέλματος μικρότερο από 1,6 χιλ.

  3

  Maj

  or C

  ompo

  nent

  s

  37

  Tread WearReplace tyres before tread depth at the centreof the tyre reaches the following limit:

  Minimum tread depthFront: 1,5 mm (0.06 in)Rear: 2,0 mm (0.08 in)

  < For Germany >German law prohibits use of tyres whosetread depth is less than 1.6 mm.

  (1) Wear indicator (2) Wear indicator location mark

  (2)

  (1)

  (1) Δείκτης φθοράς(2) Σημείο αναφοράς δείκτη φθοράς

 • 38

  Βασ

  ικά

  εξαρ

  τήμα

  τα

  Επισκευή ελαστικώνΑν ένα ελαστικό είναι τρυπημένο ή κατεστραμμένο, πρέπει να το αντικαταστήσετε, όχι να το επισκευάσε-τε. Όπως αναφέρθηκε, ένα επισκευασμένο ελαστικό, θα έχει χαμηλότερα όρια απόδοσης και ταχύτητας συγκριτικά με ένα καινούργιο ελαστικό, είτε προσω-ρινά είτε μόνιμα.

  Μια προσωρινή επισκευή, όπως ένα εξωτερικό κορδ