HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko...

59
HEM HEM Closing Closing the the gap gap , grant EU , grant EU DG SANCO DG SANCO

Transcript of HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko...

Page 1: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

HEM HEM –– ClosingClosing thethe gapgap, grant EU , grant EU DG SANCODG SANCO

Page 2: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

HEM HEM –– ClosingClosing thethe gapgapOdstraOdstraňňovováánníí nerovnostnerovnostíí ve zdravve zdravíí a snia snižžovováánníí

ppřřededččasnasnéé úúmrtnostimrtnosti

Mezi lety 2005 a 2007 Mezi lety 2005 a 2007 řřeeššil tým 10 il tým 10 evropských postkomunistických stevropských postkomunistických stááttůůprojekt financovaný evropskou uniprojekt financovaný evropskou uniíí ss ttíímto mto nnáázvem zvem

((HealthHealth EvolutionEvolution Monitoring = Monitoring = monitorovmonitorováánníí vývoje zdravvývoje zdravíí))

HlavnHlavníím m řřeeššitelem byl prof. itelem byl prof. WitoldWitold ZatonskiZatonski z z VarVarššavy, 40% navy, 40% náákladkladůů projektu hradila projektu hradila polskpolskáá vlvlááda, 60% EUda, 60% EU

Page 3: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

HEM HEM –– ClosingClosing thethe gapgap

Projekt se soustProjekt se soustřředil pedil přředevedevšíším na m na tzv. tzv. ppřřededččasnasnáá úúmrtmrtíí, tedy na ty, , tedy na ty, kdo zemkdo zemřřou dou dřřííve neve nežž dosdosááhnou hnou ppřředpokledpokláádandanéé ddéélky lky žživotaivotaLidLidéé ve vve věěku ku 20 20 –– 6464 letlet

MladMladíí dospdospěěllíí 20 20 –– 44 let44 letLidLidéé ststřřednedníího vho věěku 45 ku 45 -- 6464

Page 4: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

HEM HEM –– ClosingClosing thethe gapgap

Doba sledovDoba sledováánníí konkonččila v roce 2002ila v roce 2002BBěžěžnněě dostupndostupnáá data v jednotlivých data v jednotlivých ststáátechtech

UZIS, WHO, FAOUZIS, WHO, FAOPokud moPokud možžno stejnno stejnáá datadataStatistickStatistickéé vyhodnocenvyhodnocenííKomentKomentáářře a hodnocene a hodnoceníí

Page 5: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

KterKteráá onemocnonemocněěnníí se podse podíílejlejíí na na zvýzvýššenenéé ppřřededččasnasnéé úúmrtnosti?mrtnosti?

Page 6: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

StStřřednedníí ddéélka lka žživota ivota -- 20022002muži

58,9

64,7

65,3

66,2

67,3

68,3

68,8

69,1

69,8

70,3

72,1

72,6

73,7

74,1

74,9

74,9

75,0

75,1

75,7

75,7

75,8

75,9

76,0

76,0

76,2

76,3

77,1

77,7

020406080100

RuskoLotyšskoEstonskoLitvaRumunskoMaďarskoBulharskoEU10SlovenskoPolskoČeská republikaSlovinskoPortugalskoBelgieFinskoIrskoDánskoLucembuskoNěmeckoFrancieRakouskoVelká BritánieEU15NizozemíŘeckoŠpanělskoItálieŠvédsko

let

Page 7: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

StStřřednedníí ddéélka lka žživota ivota -- 20022002ženy

71,9

74,7

75,5

76,0

76,7

77,0

77,2

77,5

77,7

78,7

78,8

79,3

80,3

80,5

80,6

80,6

80,6

80,7

81,1

81,3

81,6

81,6

81,6

81,8

82,1

83,0

83,1

83,2

0 20 40 60 80 100

RuskoRumunskoBulharskoLotyšsko

MaďarskoEstonsko

EU10Litva

SlovenskoČeská republika

PolskoDánsko

IrskoSlovinsko

Velká BritániePortugalsko

BelgieNizozemí

ŘeckoNěmecko

LucembuskoFinsko

RakouskoEU15

ŠvédskoFrancie

ItálieŠpanělsko

let

Page 8: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

Trendy Trendy úúmrtnosti z vybraných pmrtnosti z vybraných přřííččininmuži věku 20-64

0

50

100

150

200

250

300

350

1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003

CVD Rakovina Infekce Úrazy

Page 9: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

Trendy Trendy úúmrtnosti z vybraných pmrtnosti z vybraných přřííččininženy věku 20-64

0

50

100

150

200

250

300

350

1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003

CVD Rakovina Infekce Úrazy

Page 10: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

Riziko Riziko úúmrtmrtíí 2020--64 let 64 let –– 20022002muži

12,9%

14,3%

14,7%

15,9%

16,0%

16,7%

16,7%

16,8%

17,1%

17,6%

17,7%

18,3%

18,9%

18,9%

18,9%

20,5%

23,8%

24,6%

29,5%

30,2%

31,1%

31,6%

34,3%

35,6%

39,7%

41,8%

43,1%

57,3%

0%20%40%60%80%100%

ŠvédskoItálieNizozemíŘeckoVelká BritánieIrsko

ŠpanělskoEU15RakouskoNěmeckoDánsko

LucembuskoFinskoBelgieFranciePortugalskoSlovinsko

Česká republikaPolskoSlovenskoBulharskoEU10

RumunskoMaďarskoLitvaEstonskoLotyšskoRusko

Page 11: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

Riziko Riziko úúmrtmrtíí 2020--64 let 64 let –– 20022002ženy

6,8%

6,9%

7,3%

8,1%

8,4%

8,5%

8,6%

8,6%

9,0%

9,2%

9,3%

9,5%

10,0%

10,0%

10,1%

10,1%

11,1%

11,9%

12,0%

12,1%

13,6%

14,2%

14,7%

15,6%

15,8%

16,3%

16,7%

23,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ŠpanělskoŘecko

Itálie

ŠvédskoRakousko

FrancieFinsko

EU15Německo

Portugalsko

IrskoLucembusko

NizozemíVelká Británie

SlovinskoBelgie

Česká republika

DánskoPolsko

SlovenskoEU10

BulharskoLitva

Estonsko

MaďarskoRumunsko

LotyšskoRusko

Page 12: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

ZmZměěny v riziku ny v riziku úúmrtmrtíí 2020-- 64 1990 vs. 200264 1990 vs. 2002muži

-9,31

-7,52

-7,28

-6,81

-5,68

-5,60

-5,55

-5,46

-5,37

-5,27

-5,08

-4,58

-4,43

-4,39

-4,06

-3,88

-3,83

-3,77

-3,67

-3,57

-1,88

-1,57

0,61

1,81

1,91

2,12

2,31

15,36

-15-10-505101520

Česká republikaSlovenskoFinskoPolskoNěmeckoRakouskoSlovinskoMaďarskoItálieDánskoIrskoEU15Velká BritánieŠvédskoPortugalskoFrancieŠpanělskoEU10LucembuskoNizozemíBelgieŘeckoBulharskoRumunskoEstonskoLitvaLotyšskoRusko

Page 13: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

ZmZměěny v riziku ny v riziku úúmrtmrtíí 2020-- 64 1990 vs. 200264 1990 vs. 2002ženy

-3,88

-3,58

-3,51

-3,47

-3,38

-3,19

-2,82

-2,68

-2,66

-2,51

-2,41

-2,34

-2,15

-1,96

-1,95

-1,90

-1,84

-1,65

-1,59

-0,96

-0,90

-0,85

-0,68

-0,55

-0,49

-0,48

-0,29

6,27

-15-10-505101520

Česká republikaSlovensko

IrskoPolsko

MaďarskoDánsko

LucembuskoNěmecko

Velká BritánieRakousko

EU10Portugalsko

SlovinskoEU15

ŠpanělskoItálie

FinskoŠvédskoŘecko

FrancieLitva

BelgieEstonsko

BulharskoLotyšsko

RumunskoNizozemí

Rusko

Page 14: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

ProPročč ststáále umle umíírrááme me ddřříív?v?

Page 15: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

ÚÚmrtnost na kardiovaskulmrtnost na kardiovaskuláárnrníí choroby 20choroby 20--64 let 64 let ––20022002

muži

60

66

6768

7479

80

81

82

87

8890

94

100

104104

111

156192

213

229

241

271

278

320324

371575

0100200300400500600

FrancieItálieŠpanělskoŠvédskoNizozemíEU15DánskoRakouskoLucembuskoPortugalskoBelgieNěmeckoVelká BritánieIrskoŘeckoSlovinskoFinskoČeská republikaPolskoSlovenskoEU10MaďarskoLitvaRumunskoBulharskoEstonskoLotyšskoRusko

na 100,000 obyvatel

Page 16: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

ÚÚmrtnost na kardiovaskulmrtnost na kardiovaskuláárnrníí choroby 20choroby 20--64 let 64 let ––20022002

ženy

19

2124

272829

30

3132

32

3233

33

3434

37

415358

6276

81

8488

112119122

188

0 100 200 300 400 500 600

FrancieŠpanělsko

ItálieŠvédsko

EU15Rakousko

FinskoDánsko

NěmeckoŘecko

IrskoSlovinsko

BelgieNizozemí

PortugalskoVelká BritánieLucembusko

Česká republikaPolsko

SlovenskoLitva

EU10MaďarskoEstonskoLotyšsko

RumunskoBulharsko

Rusko

na 100,000 obyvatel

Page 17: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 18: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

ÚÚmrtnost na mrtnost na úúrazy 20razy 20--64 let 64 let –– 20022002muži

3745

4951

58

58

59

5962

68

72

7785

87

8793

94111

112

113

121

123125

129

314318

333

505

0100200300400500600

NizozemíVelká BritánieItálieNěmeckoEU15ŠpanělskoŠvédskoŘeckoDánskoIrskoRakouskoFranciePortugalskoBulharskoBelgieČeská republikaLucembuskoSlovenskoFinskoSlovinskoPolskoRumunskoMaďarskoEU10EstonskoLotyšskoLitvaRusko

na 100,000 obyvatel

Page 19: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

ÚÚmrtnost na mrtnost na úúrazy 20razy 20--64 let 64 let –– 20022002ženy

12

13

13

1414

15

16

16

18

19

1920

20

21

21

22

23

2426

26

26

30

30

30

5962

63

106

0 100 200 300 400 500 600

ItálieŘecko

Velká BritánieŠpanělskoNizozemíNěmecko

IrskoEU15

PortugalskoŠvédsko

RakouskoSlovensko

DánskoBulharsko

PolskoČeská republika

FrancieSlovinsko

EU10Rumunsko

LucembuskoFinsko

MaďarskoBelgie

LitvaEstonskoLotyšsko

Rusko

na 100,000 obyvatel

Page 20: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 21: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 22: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

ÚÚmrtnost na sebevramrtnost na sebevražždy 20dy 20--64 let 64 let –– 20022002muži

5

11

12

1516

18

19

21

21

22

2326

27

27

30

30

31

3134

37

37

41

49

51

6064

88

112

020406080100120

ŘeckoItálieŠpanělskoVelká BritánieNizozemíPortugalskoEU15NěmeckoDánskoŠvédskoBulharskoIrskoLucembuskoČeská republikaSlovenskoRumunskoFrancieRakouskoPolskoBelgieEU10FinskoSlovinskoMaďarskoEstonskoLotyšskoRuskoLitva

na 100,000 obyvatel

Page 23: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

ÚÚmrtnost na sebevramrtnost na sebevražždy 20dy 20--64 let 64 let –– 20022002ženy

1

3

4

44

5

5

6

6

6

66

6

7

7

7

8

810

10

10

11

11

12

1212

13

14

0 20 40 60 80 100 120

ŘeckoItálie

ŠpanělskoVelká Británie

SlovenskoPortugalskoRumunsko

IrskoPolsko

Česká republikaEU15

NěmeckoBulharsko

EU10Nizozemí

DánskoRakousko

ŠvédskoEstonsko

LucembuskoSlovinsko

FrancieMaďarsko

RuskoLotyšsko

LitvaFinskoBelgie

na 100,000 obyvatel

Page 24: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

ÚÚmrtnost souvisejmrtnost souvisejííccíí s alkoholem 20s alkoholem 20--64 let 64 let –– 20022002muži

2330

3637

4450

5151

5557

677072

7576

7895

9899

102136

138159

213241

246

259381

0100200300400

NizozemíŘeckoŠvédskoItálieŠpanělskoBelgieVelká BritánieIrskoEU15RakouskoPortugalskoNěmeckoLucembuskoBulharskoFrancieDánskoČeská republikaSlovinskoFinskoPolskoEU10SlovenskoRumunskoLotyšskoMaďarskoLitvaEstonskoRusko

na 100,000 obyvatel

Page 25: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

ÚÚmrtnost souvisejmrtnost souvisejííccíí s alkoholem 20s alkoholem 20--64 let 64 let –– 20022002ženy

3

5

6

88

9

10

12

13

13

1414

14

14

15

18

19

2020

21

22

23

27

33

3942

52

56

0 100 200 300 400

BulharskoŘecko

ŠvédskoŠpanělsko

ItálieNizozemí

PolskoIrsko

PortugalskoVelká Británie

BelgieČeská republika

EU15Rakousko

LucembuskoFrancie

EU10NěmeckoSlovinsko

RumunskoFinsko

SlovenskoDánsko

LotyšskoEstonsko

LitvaMaďarsko

Rusko

na 100,000 obyvatel

Page 26: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 27: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 28: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

ÚÚmrtnost na cirhmrtnost na cirhóózu jater 20zu jater 20--64 let 64 let –– 20022002muži

6

6

6

712

14

16

16

17

18

2222

22

22

22

23

242425

26

34

36

40

42

4244

68

97

020406080100

NizozemíŠvédskoŘeckoIrskoItálieŠpanělskoBelgieVelká BritánieEU15FrancieFinskoDánskoLucembuskoPortugalskoPolskoLotyšskoNěmeckoBulharskoRakouskoČeská republikaLitvaEstonskoSlovinskoEU10RuskoSlovenskoRumunskoMaďarsko

na 100,000 obyvatel

Page 29: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

ÚÚmrtnost na cirhmrtnost na cirhóózu jater 20zu jater 20--64 let 64 let –– 20022002ženy

1

2

3

34

4

4

5

77

77

8

8

8

8

991010

13

14

16

16

1622

28

29

0 20 40 60 80 100

ŘeckoŠvédsko

NizozemíŠpanělsko

IrskoItálie

BulharskoPolsko

EU15Portugalsko

FrancieLucembusko

FinskoBelgie

Velká BritánieRakousko

Česká republikaDánsko

NěmeckoLotyšsko

LitvaEU10

SlovenskoEstonskoSlovinsko

RuskoRumunskoMaďarsko

na 100,000 obyvatel

Page 30: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

StStáávajvajííccíí kukuřřááci 20ci 20--64 let 64 let –– 20022002muži

16,5%

25,7%

30,1%

30,3%

32,0%

32,2%

32,7%

33,6%

35,3%

35,4%

35,5%

35,8%

36,0%

36,0%

37,3%

37,6%

39,2%

39,3%

41,4%

42,7%

44,1%

46,0%

47,2%

48,4%

51,0%

52,8%

56,2%

66,2%

0%10%20%30%40%50%60%70%

ŠvédskoIrsko

SlovinskoFinsko

DánskoBelgie

Velká Británie

ItálieLucembusko

Česká republikaEU15

FrancieNěmecko

RakouskoNizozemí

RumunskoSlovensko

ŠpanělskoMaďarsko

EU10Litva

Polsko

PortugalskoEstonsko

ŘeckoBulharsko

LotyšskoRusko

Page 31: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

StStáávajvajííccíí kukuřřááci 20ci 20--64 let 64 let –– 20022002ženy

12,5%

13,2%

19,2%

20,4%

20,7%

21,6%

21,7%

21,9%

22,0%

22,6%

23,2%

23,7%

24,7%

24,8%

25,4%

25,5%

27,2%

27,4%

27,8%

28,8%

29,1%

29,2%

30,9%

31,0%

31,0%

31,9%

32,0%

32,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

RumunskoLitva

ŠvédskoRuskoFinsko

EstonskoLotyšskoSlovinsko

IrskoČeská republika

SlovenskoBelgie

RakouskoEU10

LucembuskoNěmecko

FrancieEU15Itálie

DánskoŠpanělsko

Velká BritániePolsko

NizozemíMaďarsko

ŘeckoPortugalsko

Bulharsko

Page 32: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

ÚÚmrtnost souvisejmrtnost souvisejííccíí s tabs tabáákem 35kem 35--64 let 64 let –– 20022002muži

66

129

157

157

158

170

174

183

184

191

191

197

206

219

238

278

284

361

434

483

485

499

523

530

567

627

653

0100200300400500600700

ŠvédskoFinskoItálieIrskoVelká BritánieNizozemíDánskoLucembuskoRakouskoPortugalskoEU15NěmeckoŘeckoŠpanělskoFrancieBelgieSlovinskoČeská republikaSlovenskoPolskoBulharskoEU10LitvaRumunskoEstonskoMaďarskoLotyšsko

na 100,000 obyvatel

Page 33: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

ÚÚmrtnost souvisejmrtnost souvisejííccíí s tabs tabáákem 35kem 35--64 let 64 let –– 20022002ženy

5

11

12

16

21

21

26

28

36

36

37

37

39

44

45

45

47

48

51

55

59

71

78

83

83

114

167

0 100 200 300 400 500 600 700

LitvaŠpanělsko

PortugalskoŘecko

ItálieFinsko

LotyšskoFrancie

SlovenskoBulharskoEstonsko

LucembuskoEU15

BelgieNěmeckoRakouskoSlovinsko

IrskoŠvédsko

Česká republikaRumunsko

Velká BritánieEU10

PolskoNizozemí

DánskoMaďarsko

na 100,000 obyvatel

Page 34: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

ÚÚmrtnost na rakovinu plic 20mrtnost na rakovinu plic 20--64 let 64 let –– 20022002muži

13

19

2424

26

2628

30

3131

31

32

37

40

4242

4447

49

4949

50

54

54

5557

60

82

020406080100

ŠvédskoFinskoIrskoVelká BritánieDánskoPortugalskoLucembuskoNizozemíRakouskoNěmeckoItálieEU15ŘeckoŠpanělskoSlovinskoFrancieSlovenskoBulharskoBelgieČeská republikaEstonskoLitvaRumunskoLotyšskoRuskoEU10PolskoMaďarsko

na 100,000 obyvatel

Page 35: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

ÚÚmrtnost na rakovinu plic 20mrtnost na rakovinu plic 20--64 let 64 let –– 20022002ženy

4

5

5

56

6

7

7

77

88

9

9

10

11

11111112

12

13

13

15

1519

23

26

0 20 40 60 80 100

LitvaLotyšsko

RuskoPortugalsko

ŠpanělskoEstonsko

ŘeckoBulharsko

FinskoSlovensko

ItálieLucembusko

RumunskoFrancieBelgieEU15

Česká republikaIrsko

NěmeckoRakousko

EU10SlovinskoŠvédsko

Velká BritániePolsko

NizozemíDánsko

Maďarsko

na 100,000 obyvatel

Page 36: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 37: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 38: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 39: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 40: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 41: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

PPřřííččiny zlepiny zlepššeneníí

Page 42: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

0

5

10

15

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Czech EU10 EU15

Page 43: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

0

40

80

120

1950 1970 1990 2010

Czech EU15 EU10

Page 44: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

0

50

100

150

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Czech EU10 EU15

Page 45: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

0

50

100

150

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Czech EU10 EU15

Page 46: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 47: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 48: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 49: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 50: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

INDIKINDIKÁÁTOR ZDRAVTOR ZDRAVÍÍmumužžii

NejlepNejlepšíšív EU10v EU10

ČČeskeskáárepublikrepublikaa

NejhorNejhoršíšív EU10v EU10

ZmZměěnana

19901990 69,869,8 67,667,6 64,264,2

20022002

19901990

20022002

19901990

20022002

19901990

20022002

72,672,6 72,172,1 64,764,7

29,429,4 33,933,9 41,041,0

23,823,8 24,624,6 43,143,1

618,2618,2 731,3731,3 967,9967,9

486,5486,5 500,0500,0 1039,81039,8

163,4163,4 287,1287,1 371,5371,5

104,4104,4 156,3156,3 370,6370,6

ÚÚmrtnost na on. mrtnost na on. srdce a csrdce a céév, vv, věěk 20 k 20 –– 64 let, na 100 64 let, na 100 000 ob. za rok000 ob. za rok

ÚÚmrtmrtíí ve vve věěku 20 ku 20 ––64 let (na 100 000 64 let (na 100 000 ob. za rok)ob. za rok)

Riziko Riziko úúmrtmrtíí ve vve věěku ku 20 20 –– 64 let (%)64 let (%)

PPřředpokledpokláádandanááddéélka lka žživota (roky)ivota (roky)

Page 51: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

INDIKINDIKÁÁTOR ZDRAVTOR ZDRAVÍÍmumužžii

NejlepNejlepšíšív EU10v EU10

ČČeskeskáárepublikrepublikaa

NejhorNejhoršíšív EU10v EU10

ZmZměěnana

19919900 107,0107,0 109,4109,4 278,2278,2

20020022

19919900

20020022

19919900

20020022

19919900

20020022

86,686,6 93,093,0 333,3333,3

17,717,7 32,632,6 70,970,9

23,223,2 27,527,5 112,2112,2

9,19,1 35,835,8 85,385,3

22,422,4 26,326,3 96,596,5

48,448,4 77,777,7 85,185,1

41,541,5 48,748,7 81,581,5

ÚÚmrtnost na mrtnost na rakovinu plic, vrakovinu plic, věěk k 20 20 –– 64 let, na 100 64 let, na 100 000 ob. za rok000 ob. za rok

ÚÚmrtnost na cirhmrtnost na cirhóózu zu jater, vjater, věěk 20 k 20 –– 64 64 let, na 100 000 ob. let, na 100 000 ob. za rokza rok

ÚÚmrtnost na mrtnost na sebevrasebevražždy, vdy, věěk, 20 k, 20 –– 64 let, na 100 000 64 let, na 100 000 ob. za rokob. za rok

ÚÚmrtnost na zranmrtnost na zraněěnníí, , vvěěk 20 k 20 –– 64 let, na 64 let, na 100 000 ob. za rok)100 000 ob. za rok)

Page 52: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

INDIKINDIKÁÁTOR ZDRAVTOR ZDRAVÍÍžženyeny

NejlepNejlepšíšív EU10v EU10

ČČeskeskáárepublikrepublikaa

NejhorNejhoršíšív EU10v EU10

ZmZměěnana

19919900 77,877,8 75,575,5 73,273,2

20020022

19919900

20020022

19919900

20020022

19919900

20020022

80,580,5 78,778,7 74,774,7

12,212,2 15,015,0 19,219,2

10,110,1 11,111,1 16,716,7

232,3232,3 283,7283,7 383,2383,2

189,4189,4 207,4207,4 326,9326,9

54,854,8 95,495,4 127,4127,4

32,932,9 53,153,1 122,2122,2

ÚÚmrtnost na on. mrtnost na on. srdce a csrdce a céév, vv, věěk 20 k 20 –– 64 let, na 100 000 64 let, na 100 000 ob. za rokob. za rok

ÚÚmrtmrtíí ve vve věěku 20 ku 20 ––64 let (na 100 000 64 let (na 100 000 ob. za rok)ob. za rok)

Riziko Riziko úúmrtmrtíí ve vve věěku ku 20 20 –– 64 let (%)64 let (%)

PPřředpokledpokláádandanáá ddéélka lka žživota (roky)ivota (roky)

Page 53: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

INDIKINDIKÁÁTOR ZDRAVTOR ZDRAVÍÍžženyeny

NejlepNejlepšíšív EU10v EU10

ČČeskeskáárepublikrepublikaa

NejhorNejhoršíšív EU10v EU10

ZmZměěnana

19919900 22,322,3 25,225,2 54,554,5

20020022

19919900

20020022

19919900

20020022

19919900

20020022

19,619,6 21,821,8 63,163,1

5,35,3 9,99,9 19,719,7

4,14,1 5,95,9 12,112,1

3,43,4 8,08,0 33,333,3

4,54,5 8,78,7 29,029,0

5,55,5 9,59,5 16,416,4

3,83,8 11,011,0 26,226,2

ÚÚmrtnost na mrtnost na rakovinu plic, vrakovinu plic, věěk k 20 20 –– 64 let, na 100 64 let, na 100 000 ob. za rok000 ob. za rok

ÚÚmrtnost na cirhmrtnost na cirhóózu zu jater, vjater, věěk 20 k 20 –– 64 64 let, na 100 000 ob. let, na 100 000 ob. za rokza rok

ÚÚmrtnost na mrtnost na sebevrasebevražždy, vdy, věěk, 20 k, 20 –– 64 let, na 100 000 64 let, na 100 000 ob. za rokob. za rok

ÚÚmrtnost na zranmrtnost na zraněěnníí, , vvěěk 20 k 20 –– 64 let, na 64 let, na 100 000 ob. za rok)100 000 ob. za rok)

Page 54: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

KontaktyKontakty

www.hem.waw.plwww.hem.waw.pl

[email protected]@lf1.cuni.czMUDr.Ivana MUDr.Ivana HolcHolcáátovtováá, CSc., CSc.ÚÚstav hygieny a epidemiologie 1. LF UKstav hygieny a epidemiologie 1. LF UKStudniStudniččkova 7kova 7128 00 Praha 2128 00 Praha 2

Page 55: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 56: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 57: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 58: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...
Page 59: HEM – Closing the gap, grant EU DG SANCOLitva Slovensko Česká republika Polsko Dánsko Irsko Slovinsko Velká Británie Portugalsko Belgie Nizozemí ...

Vývoj incidence a mortality na zhoubné novotvary bez dg.44

0

100

200

300

400

500

600

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

muži incidencemuži mortalitaženy incidence ženy mortalita